Aktuality a tiskové zprávy

Otevřeno od 4. května

Od úterý 4. května otevíráme expozice muzea na Hrádku (pouze spojený 1. a 2. okruh bez návštěvy dolu), v Kamenném domě a v Tylově domě pro individuální prohlídky.

Hledáme brigádníky na pozici průvodce

cms_brig2021800.jpg

Od tolaru k dolaru

Minisérie Od tolaru k dolaru aneb 500 let tvrdé měny, kterou můžete shlédnout na CNN Prima NEWS, se věnuje historickým faktům a zajímavostem, které mapují vývoj mincovnictví v ČR, a podíváte se v ní i do našeho muzea.

Nově vydané publikace z Kuttny

V loňském roce vydalo Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) několik nových publikací s regionální tématikou.

Autorem první z nich je Martin Bartoš mladší, který upravil svou diplomovou práci popisující historii a stavební stránku domu čp. 379 na Palackého náměstí, nazývaného dům U tří pávů. Publikace nese název Dům zvaný Pávovský v Kutné Hoře a je doplněna několika výkresy a množstvím fotografií, které autor čerpal také z fotoarchivu Českého muzea stříbra.

Vlastivědný sborník Kutnohorsko 22 obsahuje články samotného vydavatele Ing. Martina Bartoše, CSc. Zabývají se historií a nápisy tzv. Kalvárie – památníku v horní části Kaňkovských vrchů, identifikací kostelů na titulním listu Kutnohorského graduálu, motivem sv. Jiří na portálu kostela v Záboří nad Labem a hornickou kaplí sv. Maří Magdaleny nad Fiolníkem u Vlastějovic.

Další publikaci Kutnohorské kapličky napsal Martin Bartoš ve spolupráci se svojí dcerou Annou, která jí doplnila svými kresbami. Přináší přehled a popis kapliček v Kutné Hoře a okolí a zmiňuje i to, kde stávaly dnes již kapličky zaniklé.

Ve spolupráci s doktorandkou Ing. Michaelou Janečkovou a geoložkou Českého muzea stříbra RNDr. Janou Královou napsal studii o tzv. muflích nacházejících se ve sbírkách muzea. Mufle sloužily jako keramický kryt pro menší nádobky, ve kterých se analyzovaly vzorky stříbra nebo rudy.

České muzeum stříbra vede s panem Bartošem dlouhodobou spolupráci spočívající především v poskytování obrazových a dalších materiálů pro vydávání publikací. Díky této spolupráci můžou zájemci najít většinu publikací vydaných Kuttnou v plné verzi na webových stránkách muzea. Kdo ale stále dává přednost tištěným knihám, může si je přijít vypůjčit do muzejní knihovny hned, jak to epidemická situace dovolí a knihovny budou zase otevřené.

Závěr roku v Českém muzeu stříbra ve znamení stěhování

Více než 35.000 svazků sbírkové i příruční odborné knihovny Českého muzea stříbra se před koncem roku přesunulo do nového depozitáře v Sedlci. Knihy byly dosud uloženy v budově Státního okresního archivu v Kutné Hoře, odkud je bylo nutné odstěhovat. Projekt vybudování nové depozitární muzejní knihovny se připravoval od roku 2018 a do jeho výstavby investoval Středočeský kraj – zřizovatel muzea. Slavnostní otevření depozitáře za účasti zástupců muzea, dodavatele stavby a Středočeského kraje, které bylo plánováno během loňského října, se vzhledem k epidemiologické situaci nemohlo uskutečnit.

„S dlouhodobě vhodným uložením knižních jednotek odborné knihovny se muzeum potýká mnoho let. V době mého působení ve funkci ředitelky muzea se odborná knihovna stěhovala několikrát, naposledy do depozitáře Státního okresního archivu v Kutné Hoře, kde byly knihy uloženy 18 let,“ říká ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. „Jsem velmi ráda, že toto stěhování do nového depozitáře, vybaveného vzduchotechnikou, protipožárním zabezpečením a pojízdnými kompaktními regály, je stěhováním, doufejme, posledním. Velmi si vážím podpory Středočeského kraje, který stavbu ze svého rozpočtu financoval částkou 15,6 miliónů korun,“ uvádí ještě Hrabánková.

Příprava stavby nového depozitáře byla zahájena v roce 2018. Na podzim následujícího roku byla započata stavba na pozemku v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory, která byla dokončena v červenci loňského roku a následně zkolaudována. Dvoupatrová novostavba haly knihovního depozitáře je propojena spojovacím krčkem s depozitářem původním, sbírkovým, čímž vznikl depozitní areál muzea, ve kterém bude uložena většina z cca 180.000 sbírkových předmětů.

První podlaží haly nového depozitáře je vyčleněno především pro sbírku historického nábytku, která se přesunula z původního, přeplněného depozitáře. Pracovníci odborného oddělení tak získali větší prostor pro manipulaci, vhodné uložení předmětů i možné rozšiřování sbírky. V druhém podlaží haly je v pojízdných regálech uloženo cca 30.000 svazků odborné a 5.000 svazků sbírkové knihovny.

„Stěhování proběhlo před Vánoci bez větších problémů,“ doplňuje Bc. Josef Kremla, vedoucí odborného oddělení Českého muzea stříbra. „Jen pro představu: stěhovací firma s asistencí pracovníků odborného oddělení přesunula během tří dnů více než 30.000 knih, tedy přes 700 krabic a beden,“ dodává Kremla.

Zemřel prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.

Na svátek sv. Štěpána dne 26. 12. 2020 nás opustila významná osobnost, archeolog a historik, jehož doménou byly starší české dějiny. Pravěku se věnoval hned na svém prvním pracovišti v Muzeu hlavního města Prahy, v roce 1960 nastoupil do Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (zprvu jako asistent, 1990 jako docent, 1998 jako profesor, v letech 1999 až 2002 jako jeho ředitel).

Odborně byl zaměřen na archeologii raného středověku, počátky českého státu a propojení archeologických a písemných pramenů. Provedl i řadu terénních výzkumů. Je autorem dlouhé řady odborných publikací.

Jeho celoživotní láskou byla historie rodu Slavníkovců, kterým věnoval řadu vědeckých studií. Na toto téma jsme také vyslechli několik jeho odborných sdělení, která z jeho úst zazněla během mezinárodních sympozií, která ve spolupráci s Centrem medievalistických studií University Karlovy a Českou numismatickou společností uspořádalo České muzeum stříbra v Kutné Hoře.

Všichni si jej pamatujeme jako tichého, moudrého a laskavého člověka a takový jistě zůstane v našich vzpomínkách.

Vánoční fotosoutěž a výstava Českého muzea stříbra

Poslední měsíce byly pro muzea, galerie a další památkové objekty velmi náročné. Mnohé instituce, včetně Českého muzea stříbra, byly nuceny zrušit své plánované aktivity a přiblížit se návštěvníkům jinou formou.

Pracovníci odborného oddělení proto připravili několik tematických kvízů, které zaujaly několik desítek soutěžících. „Každý z odborného oddělení připravil kvíz za oblast, na kterou se specializuje,“ uvádí vedoucí odborného oddělení ČMS Bc. Josef Kremla. „Proběhl tedy kvíz na téma čeští panovníci, literární kvíz, kvíz na téma zaniklých kutnohorských podniků a továren, etnografický kvíz, mineralogická křížovka, křížovka s osobnostmi regionu, kvíz na téma výtvarné umění a poslední, aktuálně probíhající vánoční fotosoutěž na téma kutnohorské pomníky,“ dodává ještě Kremla.

Vánoční fotosoutěž

Poslední jmenovaná vánoční fotosoutěž probíhá do 6. ledna 2021. Hlavní myšlenkou je připomenout významné kutnohorské osobnosti a motivovat k procházce městem a objevování jejich pomníků či pamětních desek. Zadání kvízu mohou soutěžící najít na stránkách muzea. Pro účast je potřeba odeslat fotografie navštívených míst. Na účastníky soutěže pak čeká odměna v podobě knižní publikace a vylosovaného výherce volná vstupenka do objektů Českého muzea stříbra.

Vánoční výstava

Přestože Vánoce na Hrádku jsou již řadu let krásnou kutnohorskou tradicí, rozhodlo se letos vedení Českého muzea stříbra vzhledem k současné situaci vánoční výstavu i její doprovodné akce zrušit. „Ačkoli vánoční výstava a Advent na Hrádku patří mezi nejnavštěvovanější akce muzea, rozhodli jsme se již během podzimu tyto akce letos neuspořádat,“ říká k tématu ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. „Výstava je každoročně hojně navštěvována mateřskými a základními školami, Advent na Hrádku pak za jeden den zpravidla navštíví více než 1000 návštěvníků. Očekávali jsme ale, že tento průběh nebude v letošním roce možný a bohužel, to se také potvrdilo. Naše tradiční návštěvníky ale o zážitek neochudíme. Výstavu s tématem zimních radovánek uspořádáme v příštím roce a navíc, již nyní, mohou naši příznivci alespoň část připravených textů a dokumentace zhlédnout na stránkách muzea v on-line podobě,“ dodává Hrabánková.

Virtuální vánoční výstavu s názvem „Bruslení na ledu i parketu“ si můžete prohlédnout na odkazu níže. Jak již název napovídá, věnuje se první část výstavy venkovním zimním radovánkám v podobě zimních sportů. V prezentovaných textech se čtenáři dozví, kam se v Kutné Hoře chodilo sáňkovat nebo jak fungoval kutnohorský Bruslařský klub. Druhá část výstavy se pak věnuje zcela odlišné oblasti zimních radovánek – plesům. Na tuto část se mohou čtenáři těšit po Novém roce.

Soutěž - kutnohorské pomníky

Vážení virtuální návštěvníci a příznivci našeho muzea, přinášíme poslední kolo našeho muzejního kvízu, tentokrát spíše fotosoutěže na téma kutnohorské pomníky. Odpovědi posílejte do 6. ledna 2021 do 24:00 na adresu pr@cms-kh.cz. Všichni úspěšní řešitelé obdrží zajímavou knižní cenu a jeden vylosovaný volnou vstupenku do všech expozic Českého muzea stříbra

Vánoční výstava - Bruslení na ledu i parketu

Letos jsme nemohli otevřít tradiční vánoční výstavu, ale připravili jsme ji pro vás alespoň ve virtuální podobě. Každý týden, kromě sváteční přestávky, přidáme další dvě kapitoly. A protože tématem výstavy je Bruslení na ledu i parketu, začínáme pěkně od základu - ledem.

Muzejní kvíz - výtvarné umění v Kutné Hoře

Vážení virtuální návštěvníci a příznivci našeho muzea, přinášíme další kolo našeho muzejního kvízu, tentokrát na téma výtvarné umění v Kutné Hoře. Odpovědi posílejte do 14. prosince 9:00 na adresu kremla@cms-kh.cz. Všichni úspěšní řešitelé obdrží zajímavou knižní cenu a jeden vylosovaný volnou vstupenku do všech expozic Českého muzea stříbra

Stránky