Aktuality a tiskové zprávy

České muzeum stříbra přivítalo 100 000. návštěvníka sezóny

14. října v 10.30 přivítalo České muzeum stříbra v Kutné Hoře jubilejního 100 000. návštěvníka letošní turistické sezóny. Byli jimi turisté z Děčína: manželé Michal a Lenka Pešťákovi a Alena Štorčíková s přítelem Miroslavem Šírem. Všichni zavítali do Kutné Hory poprvé a mimo naše muzeum navštívili také chrám sv. Barbory, Kostnici, katedrálu v Sedlci a okolní místa, jako například ZOO v Habrkovicích. Návštěva Kutné Hory a jejího okolí je doslova nadchla, tím více, že na ně v muzeu čekala cena, kterou jim předala ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánkova a zástupce Krajského úřadu Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje. Výherci tak získali glejt opravňující k vstupu do všech objektů Českého muzea stříbra, dále tradiční kutnohorské suvenýry a zajímavé ceny dodané Středočeským krajem, mezi kterými byla i nová společenská hra Cestujeme po Středočeském kraji.

Návštěvnost v září 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2015:

Hrádek12 077
Kamenný dům2 280
Tylův dům675

Zahájení výstavy Zachráněné poklady

Dne 2. října 2015 byla zahájena v Českém muzeu stříbra na Hrádku nová výstava s názvem „Zachráněné poklady“. Jedná se o reprezentativní výstavu dokumentující péči ČMS o hmotné památky Kutné Hory – prezentaci restaurování některých nejohroženějších exponátů ze sbírky muzea v posledních 20 letech.

České muzeum stříbra spravuje ve své sbírce přes 185.000 historických artefaktů, které dokládají život Kutné Hory a jejího okolí od pravěku až do současnosti. Muzejní sbírka byla rozčleněna do 25 oborových skupin, tzv. podsbírek a jejich doprovodného studijního materiálu. Uchovává se v ní řada unikátních předmětů, které se váží k dějinám Kutné Hory a jsou zachovány v jednom jediném exempláři.

Takto ohromné množství artefaktů nelze trvale uchovávat bez průběžné konzervace nebo komplexních restaurátorských zásahů. Od roku 1995 do dnešních dnů muzeum nechalo restaurovat 1612 sbírkových předmětů za celkovou cenu 7.096.746,- Kč.

Na této výstavě můžete spatřit pouhý zlomek z celkového množství zrestaurovaných sbírkových předmětů. Většina je již vystavena ve stálých muzejních expozicích. Přehled všech zrestaurovaných sbírkových předmětů za posledních 20 let však můžete nalézt v souborném katalogu, který doprovází výstavu.

Dny evropského dědictví

První zářijový víkend opět otevřelo České muzeum stříbra v rámci Dnů evropského dědictví své expozice za snížené a symbolické vstupné. Nebyly to pouhé expozice, které mohli návštěvníci shlédnout, připraven byl i doprovodný program. Na Hrádku se v sobotu uskutečnila II. Burza knih. Dále si přítomní mohli prohlédnout I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ spolu s výstavou 20 let výzkumu památky UNESCO. V Kamenném domě probíhaly kostýmované prohlídky ve stálých expozicích „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ spolu s výstavou „Čaj a káva radost dává“. Během soboty byl otevřen Tylův dům se svými expozicemi „Život a dílo J. K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Dále si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“.

Celkem během Dnů evropského dědictví přivítalo České muzeum stříbra 2631 návštěvníků.

Přehled návštěvnosti EHD podle objektů:

Hrádek

So 5.9.307
Ne 6.9.256
Výstava563
Burza knih193
Celkem1319

Kamenný dům

So 5.9.575 včetně výstavy
Ne 6.9.345 včetně výstavy
Celkem920

Tylův dům

So 5.9.392 včetně výstavy

Návštěvnost v srpnu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2015:

Hrádek15 830
Kamenný dům2 280
Tylův dům212

Návštěvnost v červenci 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2015:

Hrádek15 555
Kamenný dům1 990
Tylův dům307

Ocenění od návštěvníků portálu TripAdvisor

Již čtvrté ocenění získalo České muzeum stříbra za své služby v cestovním ruchu od návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor, tentokrát Certifikát výjimečnosti za rok 2015.

Stránky www.tripadvisor.com získávají stále na popularitě. Můžete zde nalézt důležité recenze světových hotelů, objednat si letenky, zjistíte, která restaurace stojí za návštěvu, či která atrakce nebo památka je oblíbená mezi návštěvníky. Web TripAdvisor předává toto ocenění jménem cestovatelů z celého světa již pět let.

Návštěvníci webu hodnotili v letošním roce České muzeum stříbra jako jedno z nejlepších zařízení v odvětví turistického ruchu.

Návštěvnost v červnu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červnu 2015:

Hrádek10 001
Kamenný dům1 620
Tylův dům105

Návštěvnost v květnu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v květnu 2015:

Hrádek17 176
Kamenný dům1 672
Tylův dům606

XI. Muzejní noc

Již XI. ročník Muzejní noci připravilo České muzeum stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí. Tentokrát se odehrála 15. května od 20.00 do 23.00 na Hrádku a v Tylově domě, kde se za symbolické vstupné 1,- Kč otevřely pro návštěvníky stálé expozice s právě probíhajícími výstavami. Na Hrádku shlédli návštěvníci za doprovodu kostýmovaných průvodců I. okruh „Město stříbra“, kde si zároveň mohli prohlédnout novou putovní výstavu „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“. Zde je provedl samotný Jan Hus a zábavný kvíz pro děti připravila Anežka ze Štítného. V přízemí byla otevřena výstava Otakara Schindlera „Návrhy scén a kostýmů“. O doprovodný program se postarali historická skupina Novus Origo z Polné, která ve 20.00 předvedla na nádvoří Hrádku šerm a ve 22.00 ohňovou show, a Petr Sádlo „Bubun“, který oživil expozici se svou šperkařskou dílnou. Tradičně u Hrádku nechybělo ani stylové občerstvení, kde se vařilo i pro vegetariány.

V Tylově domě byly otevřeny pro návštěvníky stálé expozice „Život a dílo J. K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ spolu s výstavou Obrázky z hor a fotografie přírody, které při nočním čase představili autoři výstavy Filip Rejman a Tomáš Vlasák.

Celkem bohatý program již XI. Muzejní noci přilákal 1613 návštěvníků.

Návštěvnost jednotlivých objektů:

Hrádek: 1196
Tylův dům: 417

Stránky