Aktuality a tiskové zprávy

Podzimní akce v muzeu

Prázdniny končí a začíná další školní rok. Turistická sezóna je ale stále v plném proudu. Uličkami města proudí skupinky turistů a málokterý památkový objekt by si mohl stěžovat na návštěvnost. K těm se řadí i objekty Českého muzea stříbra, Hrádek, Kamenný a Tylův dům, které v návštěvnosti zaujímají dlouhodobě třetí místo za Kostnicí a chrámem sv. Barbory.

Od zahájení letošní sezóny v dubnu navštívilo expozice a výstavy ve všech objektech Českého muzea stříbra přes 80.000 návštěvníků. Do konce letošní sezóny je připraveno ještě několik výstav a akcí:

Hrádek

Do 30. září je ve výstavní síni Hrádku k vidění unikátní výstava „Stanislav Sucharda – medailér české secese“, která připomíná tvorbu tohoto významného výtvarníka přelomu 19. a 20. století v roce jeho výročí (150 let od narození a 50 let od úmrtí). V úterý 27. září je navíc připravena komentovaná prohlídka této výstavy jejím kurátorem Bc. Josefem Kremlou.

Od 8. října bude na Hrádku k vidění moderní umění v podání výtvarnic Kateřiny Tiché a Martiny Štochlové. Obě jsou absolventky intermediálního ateliéru profesora Knížáka. Vernisáž proběhne v pátek 7. října a součástí bude i módní přehlídka. Výstava bude k vidění do konce listopadu.

Do 29. listopadu mohou návštěvníci zhlédnout výstavu „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“. Při tematických akcích, jako jsou například Dny evropského kulturního dědictví (3. a 4. září) a Den Středočeského kraje (28. října) jsou navíc k výstavě připraveny komentované kostýmované prohlídky (vždy v 10, 14 a 16 hodin).

Kamenný dům

V Kamenném domě se v letošním roce „usídlila“ Střední uměleckoprůmyslová škola z Turnova s výstavou absolventských prací svých studentů. Na 15. září je navíc připravena speciální akce určená pro žáky základních škol i širokou veřejnost nazvaná „Ukázka uměleckého řemesla“. Žáci ze SUPŠ Turnov předvedou své dovednosti a představí jednotlivé studijní programy. K vidění bude kovářská, zlatnická, brusičská a kovolitecká dílna v prostorách Kamenného domu a před ním.

Ani Kamenný dům nezůstane pozadu během tradičních akcí – Dny EHD a Den Středočeského kraje. Tady se mohou návštěvníci těšit na komentovanou kostýmovanou prohlídku s názvem „Středověký život nejen v Kamenném domě“ (vždy v 10, 14 a 16 hodin), kterou během Kutnohorského léta navštívilo přes 200 návštěvníků.

Tylův dům

Grafiky a kresby Evy Adamcové střídá výstava zkamenělin a dalších souvisejících exponátů ze sbírek muzea „Když v Kutné Hoře bylo moře“. Výstava má připomenout 90 milionů let starou historii této oblasti, která byla zaplavena mořem. Poprvé bude otevřena v sobotu 3. září, během Dnů EHD. Můžete se tedy těšit na symbolické vstupné 1,- Kč do všech expozic a na výstavu a také na zajímavé informace v podání kurátorky výstavy RNDr. Jany Králové, která návštěvníky výstavou provede v 10 a ve 14 hodin.

Pro školy

Od září je možné opět objednávat doprovodný program – komentovanou kostýmovanou prohlídku a výtvarnou dílnu pro žáky základních škol k výstavě „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“. Žáci se během výkladu mohou dozvědět zajímavé informace o lucemburských panovnících interaktivní formou a v dílně pak vytvořit kaligrafickou záložku do knihy a svůj vlastní erb.

15. září proběhne „Ukázka uměleckých řemesel“ v prostorách Kamenného domu. Žáci uvidí studenty přímo při práci v uměleckých dílnách a budou si moci některé činnosti i sami vyzkoušet. České muzeum stříbra nabízí i další programy a přednášky. Více informací na webu www.cms-kh.cz nebo telefonu 739 717 325.

Mgr. Edita Dvorská
marketing a PR

Návštěvnost v červenci 2016

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2016:

Hrádek15 046
Kamenný dům2 039
Tylův dům238

Doprovodný program k výstavě v červnu navštívilo 244 žáků

Na začátku června byla na Hrádku slavnostně zahájena výstava „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“ a hned vzápětí byl spuštěn připravený doprovodný program pro děti. Toho se za měsíc červen zúčastnilo 244 žáků převážně z kutnohorských základních škol.

O spokojenosti nejen žáků, ale i jejich doprovodu svědčí následující hodnocení paní učitelky Mgr. Zuzany Králíkové ze Základní školy Žižkov. Ta říká: „Výstava i doprovodný program se mně i žákům moc líbil. Osobně jsem byla ráda, že aktuální téma výročí 700 let od narození Karla IV. mohu doplnit a obohatit o další informace prezentované zase jinou formou. Děti nejvíce zaujaly bysty panovníků i císařská koruna a moc se jim líbilo ve výtvarné dílně, myslím, že si odnesly nové poznatky i hezký zážitek.“

I v letních měsících je možné program objednávat pro dětské skupiny na každé úterý nebo čtvrtek.

A jak doprovodný program probíhá?

Žáci jsou přivítáni v gotických prostorách Hrádku v centru Kutné Hory. Výstavou je provádí průvodkyně v dobovém kostýmu, která je seznámí se základními fakty, zjednodušenými souvislostmi i zajímavostmi z období vlády čtyř lucemburských panovníků Jana, Karla, Václava a Zikmunda. Ti byli s Kutnou Horou spojeni především díky stříbrným dolům, jejichž část – štola svatého Jiří, je přístupná návštěvníkům i dnes.

Na výstavě jsou k vidění unikátní exponáty, jako jsou: replika římské císařské koruny (k vidění do konce srpna) a sedlecké monstrance, faksimile Velislavovy bible a Právní knihy Václava IV., umělecké bysty králů a další.

Po výstavě děti absolvují vědomostní kvíz o odznak pážete a dalším bodem programu je historická tvořivá dílna. V té si děti vyzkouší vytvořit svůj rodinný erb dle základních pravidel heraldiky a historickou záložku do knihy nadepsáním svého jména středověkou kaligrafickou abecedou. Děti tvoří také společně papírovou mozaiku Karla IV.

Komentovaná prohlídka a doprovodný program trvá 1,5 hodiny, vstupné 30,- Kč za dítě. Více informací naleznete na www.cms-kh.cz/pro-skoly, informace a objednávky u Mgr. Edity Dvorské na 739 717 325, dvorska@cms-kh.cz.

Návštěvnost v červnu 2016

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červnu 2016:

Hrádek12 810
Kamenný dům1 186
Tylův dům50

Návštěvnost v květnu 2016

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v květnu 2016:

Hrádek16 419
Kamenný dům3 919
Tylův dům227

Lucemburkové v čele s Karlem, jeho císařská koruna a další exponáty k vidění na Hrádku

Ve čtvrtek 2. června byla na Hrádku v Českém muzeu stříbra slavnostně zahájena výstava s názvem „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“. Vernisáž zahájil hudební soubor Ars Cameralis, který prostřednictvím historických nástrojů interpretoval melodie z doby Karla IV. a Jana Lucemburského, a vzácní hosté se tak mohli přenést do období vrcholné gotiky.

„Kutná Hora hraje v českých dějinách zásadní roli a předání města bylo jednou z podmínek pro sňatek Jana a Elišky Přemyslovny a tedy příchod Lucemburků do Čech,“ uvedla PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka muzea a kurátorka výstavy, při jejím zahájení. „Karel IV. byl všestranně nadaný panovník, zdatný politik a diplomat, zakladatel mnoha staveb sakrálních i technických a mecenáš umění. Za všemi jeho záměry je ale třeba také vidět zdroj, ze kterého tyto aktivity financoval… a ten najdeme v kutnohorských dolech,“ doplňuje a pokračuje: „V textech jsem se snažila shrnout jednak základní informace a milníky, ale návštěvníci zde najdou i mnoho zajímavostí, například citací z historických pramenů, ke kterým se běžný člověk nedostane. Můžete také obdivovat hmotné exponáty, úžasné ilustrace dobových knih, jejich umělecké zpracování a krásu.“

Návštěvníci se tedy mají na co těšit. Konkrétní představu o panovnících pomáhají vytvořit nejen texty, exponáty, mince, ale také jejich bysty, které jsou umělecky zpracovány dle dobových vyobrazení. „Perlou“ mezi exponáty je pak replika římské koruny, kterou byl Karel IV. korunován císařem Svaté říše římské jako první Čech v roce 1355. Existují čtyři repliky této koruny a pouze jedna z nich je v České republice. Tu vytvořil pro Středočeský kraj turnovský výtvarník Jiří Urban. Výroba koruny trvala 14 měsíců. Koruna je stříbrná, následně byla pozlacena. Je v ní zasazeno 1200 perel a 169 polodrahokamů – tedy skleněných kompozitů, které se ovšem v 97 % shodují s originálem, čímž se česká replika stala nejvěrnější kopií. Usazení drahokamů i smaltovaných destiček s vyobrazeními nese symbolický význam. Korunu mohou návštěvníci vidět na Hrádku do konce srpna. Výstava bude ukončena 29. listopadu, v den smrti Karla IV. Přístupná je každý den kromě pondělí za symbolické vstupné 20,- / 10,- Kč.

K výstavě je připraven i doprovodný program pro školy, který obsahuje komentovaný výklad od kostýmovaného průvodce a historickou výtvarnou dílnu. V dílně budou děti vyrábět vlastní erb, středověkou záložku do knížky a společně budou také tvořit portrét Karla IV. Školy se mohou objednávat na každé úterý a čtvrtek na e-mailu dvorska@cms-kh.cz nebo telefonu 739 717 325.

Dospělí návštěvníci se mohou také zúčastnit komentované prohlídky k výstavě, a to v rámci Kutnohorského léta každý prázdninový čtvrtek od 16 hodin. Více informací na www.kutnohorskeleto.cz

Ohlédnutí za 12. Muzejní nocí

V pátek 20. května proběhla na Hrádku a v Kamenném domě již 12. Muzejní noc. Památky mohli navštívit návštěvníci nejen z Kutné Hory za symbolické vstupné 1,- Kč a připraven byl i bohatý doprovodný program. Ve dvou objektech Českého muzea stříbra byl připraven program od 20.00 do 23.00 hodin. Na Hrádku bylo možné navštívit expozici okruhu I. – Město stříbra a aktuální výstavu Ryté sklo Jaroslavy Votrubové. Před Hrádkem se návštěvníci mohli občerstvit u dobových stánků, které nabízely klasické občerstvení a další speciality jako například krkonošskou zabíjačku, nakládané sýry, špaldové výrobky, oblíbené brambůrky a k dispozici bylo i víno místní produkce a čokoláda z Kozího plácku.

Program odstartoval na nádvoří v půl deváté. „Vítám vás v prostorách gotického Hrádku a věřím, že se vám připravený program bude líbit. Nezapomeňte navštívit také Kamenný dům a těším se na vás zase ve 22.00, kdy začíná ohňová show historické skupiny Novus Origo,“ přivítala návštěvníky hlavní organizátorka letošního ročníku Mgr. Edita Dvorská.

Kromě tradiční a divácky velmi oblíbené účasti společenstva meče a ohně Novus Origo, které i letos předvedlo šermířské šarvátky a úžasnou ohňovou show, byla připravena také historická výtvarná dílna. V té tvořili děti i dospělí, a to rodinné erby z připravených šablon a symbolů a vyráběli také historické záložky do knih s nadepsaným jménem středověkou kaligrafickou abecedou dle přiložených vzorů.

Hrádek ožil nejen přítomností mnoha návštěvníků, ale také díky kostýmovaným průvodcům, kteří byli návštěvníkům k dispozici se základními informacemi a pro jejich dotazy.

A nežilo to jenom na Hrádku. Pěkný program byl připraven i v Kamenném domě. Kromě kostýmovaných průvodců čekaly na návštěvníky také pivní speciály pivovaru Malešov v mázhauzu, tedy prostoru v historii využívaného pro podobné účely a bylo možné Kamenný dům projít „od sklepa až na půdu“. Tedy obě expozice: Lapidárium – umění kameníků doby jagellonské a Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století. Kostýmovaní průvodci byli opět návštěvníkům k dispozici. Ve druhé jmenované expozici je vítal Bc. Josef Kremla v dobovém obleku a buřince, který podával výklad k dočasné výstavě medailí, kterou připravil speciálně pro Muzejní noc u příležitosti výročí 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I.

Měšťanský salón ožil houslovými tóny při hudebním kvízu, ve kterém mohli návštěvníci hádat známé melodie a odnést si i malou pozornost. V přízemí se kromě aktuální výstavy SUPŠ Turnov Kámen, kov, šperk, těšila velkému zájmu dílna pana Macouna, který předváděl výrobu skleněných vinutých perel. Vyzkoušet svou zručnost mohli i přihlížející, čehož hojně využívali. Velmi šikovné ručičky měly mnohé děti.

„Myslím, že letošní Muzejní noc se velmi vydařila, soudím naší optikou i z prvních reakcí návštěvníků, kterých přišlo opravdu požehnaně. Na Hrádku to bylo 755 a v Kamenném domě 339 návštěvníků. Pokud bychom uvažovali tak, že návštěvník prošel všechny výstavní prostory daného objektu, dostali bychom se zhruba k číslu 2500 vstupů,“ doplnila Dvorská.

Návštěvnost:

Hrádek: 755, 1 expozice + aktuální výstava = 1510 vstupů
Kamenný dům: 339, 2 expozice + aktuální výstava = 1017 vstupů

Noc literatury 2016

Tak jako v předchozích dvou letech, i letos se České muzeum stříbra zapojilo do projektu Noc literatury. Čtení proběhlo ve středu 11. května na Hrádku ve výstavní síni muzea. Ukázku z povídky belgického autora Michela Lamberta „Bezvadná projížďka“ předčítal svým charismatickým hlasem známý herec, písničkář a producent Vladimír Kratina.

Mezi jednotlivými vstupy si posluchači mohli prohlédnout výstavu Pohledy na svět - Ryté sklo Jaroslavy Votrubové a občerstvit se připravenými nápoji. Poslechnout si úryvek z knihy přišlo na Hrádek celkem 114 posluchačů, což je o 10 více než v předchozím roce.

Návštěvnost v dubnu 2016

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v dubnu 2016:

Hrádek8 893
Kamenný dům1 319
Tylův dům283

XII. Muzejní noc

V pátek 20. května od 20 do 23 hodin proběhne na Hrádku a v Kamenném domě již dvanáctá Muzejní noc. Návštěvníci mají možnost zhlédnout stálé expozice za symbolickou korunu. Připraven je i bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás!

Hrádek - vstup za 1,- Kč

 • 20.30 šermířské vystoupení
 • 22.00 ohňová show
 • okruh I. Město stříbra
 • výstava Ryté sklo Jaroslavy Votrubové
 • kostýmovaní průvodci
 • dílnička pro děti
 • občerstvení a tradiční jarmark

Kamenný dům - vstup za 1,- Kč

 • stálé expozice: Lapidárium, Královské horní město
 • výstava Kámen, kov, šperk
 • kostýmovaní průvodci
 • hudební kvíz o symbolické dárky
 • ukázka výroby skleněných vinutých perel (můžete si vyzkoušet)
 • pivní speciály v mázhauzu

Stránky