Aktuality a tiskové zprávy

Jak vytvořit gotický kostým na Stříbření, se dozvěděli účastníci kurzu na Hrádku

Jedenáct účastníků dorazilo na avizovaný kurz Tvorba gotického kostýmu pro Královské stříbření Kutné Hory. Přednášejícími kurzu byla výtvarnice muzea Vladimíra Vejmelková, která navrhuje a vytváří kostýmy pro královský dvůr, a akademická malířka Jitka Jelínková, která vytváří především měšťanské kostýmy a ze svého bohatého fundu je následně za symbolické částky půjčuje divákům. Teoretický úvod a organizaci zajistila Mgr. Edita Dvorská.

Účastníci se na začátku přenesli do doby vrcholné gotiky díky úvodu a popisu tehdejší situace ve společnosti. Následovaly významy jednotlivých barev a specifika jejich používání na dobovém oblečení, stejně jako používané materiály, základní znaky mužského a ženského oděvu, specifické střihy a názorné ukázky.

„V odpolední praktické části byly konzultovány již konkrétní dotazy účastníků, například k rozpracovaným kostýmům nebo jsme radily, jaký vhodný kostým zvolit pro dětské návštěvníky,“ říká Jitka Jelínková. „Kostýmy, které vytváříme, nejsou zcela dobově věrné. Jsou to divadelní kostýmy navržené jako interpretace dobových oděvů, ovšem s přihlédnutím k našemu účelu. Tedy kostýmy musí být i vizuálně atraktivní pro diváka a funkční pro účinkující,“ doplňuje Vladimíra Vejmelková.

Pro návštěvníky byla připravena i ukázka šperků, které lze zakoupit v prodejně muzea, a také ukázky obuvi, která je vhodná pro doplnění kostýmu. Návštěvníci v závěru také ohodnotili kurz na obdrženém dotazníku spokojenosti. Z vyhodnocených dat vyplývá spokojenost s obsahem i organizací kurzu a potvrzení, že představené informace byly pro účastníky zajímavé. 100 % z nich by kurz doporučili známému / kamarádovi.

Na základě vyhodnocení, zájmu dalších účastníků a časových možností budeme zvažovat další běh, případní zájemci se mohou předběžně registrovat bez specifického termínu na adrese dvorska@cms-kh.cz

Fotogalerie v Kutnohorském deníku

A veletrh do třetice…

Od pátku 8. dubna do neděle 10. dubna se České muzeum stříbra opět prezentovalo na veletrhu, a to FOR FAMILY, na výstavišti PVA v pražských Letňanech.

„Tento veletrh hodnotím v letošním roce jako nejúspěšnější. Těšili jsme se opravdu velkému zájmu návštěvníků a měli jsme příležitost oslovit různé cílové skupiny – rodiny s dětmi, singles i seniory,“ komentuje účast Mgr. Edita Dvorská, která zajišťuje v Českém muzeu stříbra styk s veřejností. „Vždy se jednalo o velmi aktivní lidi, kteří na veletrh přišli nejen kvůli cestování, ale i specifické nabídce výrobků pro rodiny s dětmi, zvířecí miláčky nebo seniory,“ doplňuje Dvorská.

„Součástí naší prezentace byl tzv. havířský test – tedy improvizovaná středověká štola, kterou za tři dny prolezlo více než 200 dětí,“ přidává další informace Vojta Vörös, vedoucí průvodců, který se veletrhu zúčastnil v kostýmu měšťana a kutnohorského havíře. „Edita jakožto královna Žofie navíc, pozorně sledována dětmi i dospělými, nadepisovala kaligraficky jména na papírové záložky do knížky, kterých jsme rozdali přes 300 kusů,“ dodává ještě.

Veletrhu se zúčastnilo během 4 výstavních dnů celkem 33.486 návštěvníků.

České muzeum stříbra a Královské stříbření Kutné Hory bylo prezentováno v expozici Středočeského kraje, která byla vyhlášena jako nejlepší expozice veletrhu.

Výstava Jaroslavy Votrubové zahájila sezónu na Hrádku

Zhruba třicítka návštěvníků byla mezi prvními, kdo mohl v úterý 5. dubna během vernisáže na Hrádku obdivovat nejen skleněné plastiky, ale také malby a akvarely Jaroslavy Votrubové. Vernisáž zahájila ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. Ta mimo jiné také zmínila, že spolupráce s autorkou trvá již mnoho let a nově otevřená výstava je již třetí v pořadí.

Sama autorka pak poděkovala za milé přijetí a bez dlouhého vysvětlování vyzvala návštěvníky, aby si její díla prohlédli a nezatíženi detailními informacemi si vytvořili svou vlastní interpretaci dané skleněné plastiky nebo obrazu. Díky slunečnému odpoledni bylo možné sklo obdivovat opravdu v úžasných světelných podmínkách, kterým se zapadajícím sluncem napomohl také nový systém prezentačních vitrín. Počasí dovolilo i konverzaci při sklence vína na nádvoří Hrádku.

Olejomalby i studentské práce - sezóna v Tylově i Kamenném domě zahájena

V posledních týdnech probíhaly ve všech třech objektech Českého muzea stříbra přípravy na zahájení letošní sezóny.

V Tylově domě byla ve čtvrtek 31. dubna zahájena výstava Jaroslava Kreibicha nazvaná „Obrazy – Vysočina“. Vernisáž zahájila kurátorka výstavy PhDr. Zdeňka Kubíková. „Výstava prezentuje průřez tvorbou autora, který je velkým milovníkem krajiny Železných hor a údolí řeky Doubravy. Mohu prozradit, že je tato výstava uspořádána u příležitosti autorova kulatého životního jubilea – jeho 70. narozenin“. Vernisáž se nesla v přátelské atmosféře, kterou pomohly vytvořit svým hudebním vystoupením děti z Domu dětí a mládeže v Čáslavi pod vedením Petra Vančury.

Následovala již prohlídka, kterou Jaroslav Kreibich doplnil o informace o oblíbených místech u řeky Doubravy a přidal i pár zajímavostí z historie. Na 50 olejomaleb si budou moci návštěvníci prohlédnout v Tylově domě do 31. května. „Srdečně vás zvu na přednášku s názvem „Tajemství Vysočiny“, která proběhne 20. dubna v přednáškovém sále na Hrádku,“ zakončil své povídání Kreibich.

---------------------------

V pátek 1. dubna byla otevřena sezóna i v Kamenném domě, vernisáží výstavy „Kámen, kov, šperk“ – studentských prací SUPŠ a VOŠ v Turnově. S historií školy krátce seznámil Bc. Josef Kremla, kurátor výstavy. „Získat maturitu na naší škole není nic lehkého,“ navázala Ing. Jana Rulcová, ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov. „Studenti jsou ve škole opravdu od rána do večera, mají i teoretické předměty, ale gró je tvořeno odbornými praktickými předměty, takže tráví spoustu času v dílnách.“

Vystavená díla jsou především absolventskými pracemi a prezentují jednotlivé studijní obory. Pokud by řemeslná zručnost, odhodlanost a originalita návštěvníkům učarovaly, doporučujeme navštívit další školní expozice přímo v Turnově. Například 28. a 29. května 2016 se na SUPŠ a VOŠ koná Den otevřených dveří, kde budou moci návštěvníci pozorovat studenty při jejich práci. Bude se odlévat zvon a studenti kováři budou z nepotřebných kovových komponentů vytvářet sousoší „Diskaři“.

„Pokud byste úplně neměli cestu do Turnova, nevadí,“ říká Kremla. „Na podzim chystáme ve spolupráci se SUPŠ a VOŠ Turnov praktické ukázky uměleckých řemesel a rádi bychom na tuto prezentaci pozvali regionální základní školy.“

Výstava je v Kamenném domě ke zhlédnutí do 30. listopadu.

Co se chystá v Českém muzeu stříbra, díl první: Hrádek

Nejen místní obyvatelé, ale i tuzemští a zahraniční turisté dobře znají Hrádek, a to především jako místo, které nabízí možnost navštívit původní středověký důl. Ti z vás, kteří se pohybujete v centru města, v sezóně nezřídka potkáváte skupinky vybavené helmami, svítilnami a plášti podobnými středověkým perkytlím (havířským kabátcům z režného plátna). Co dalšího můžete letos vidět a zažít na Hrádku? Kromě dvou okruhů stálých expozic budou připraveny také čtyři výstavy a další tradiční akce.

Výstavy

„Ryté sklo Jaroslavy Votrubové – Pohledy na svět“, tak zní název první výstavy, která proběhne na Hrádku od 6. dubna do 31. května. Autorka se zaměřuje na výrobu skleněných plastik starou technologií – rytím na přejímané sklo. Tato technologie byla známá již v antice a v Čechách se objevuje za vlády Rudolfa II. Ve své tvorbě Votrubová ztvárňuje pocity, nálady a prožitkové zkušenosti pomocí barev, rytmu a geometrických vztahů. Vznikají tak vizuálně atraktivní prostorové objekty, které osloví nejednoho návštěvníka.

Druhou výstavou pak bude „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“. Ta se uskuteční také jako součást oslav 700. výročí narození Karla IV. „Výstava osvětlí nenahraditelnou roli královského horního města Kutná Hora pro samotnou podstatu moci a vlády čtyř českých lucemburských panovníků Jana, Karla, Václava a Zikmunda,“ uvádí kurátorka výstavy PhDr. Světlana Hrabánková. Kromě přehledně zpracovaných informací návštěvníci uvidí také vzácné exponáty jako například: repliku římské císařské koruny (od 3. června do 31. srpna) a Sedlecké monstrance, faksimile Velislavovy bible a právní knihy doby Václava IV. nebo bysty panovníků. Výstava proběhne ve výstavní síni Hrádku od 3. června do 29. listopadu. Pro žáky základních škol bude připraven doprovodný program, kutnohorské ZŠ mají vstup na výstavu zdarma.

„V roce 2016 si připomeneme také výročí 150 let od narození a 100 let od úmrtí významného českého výtvarníka přelomu 19. a 20. století, Stanislava Suchardy,“ říká Bc. Josef Kremla, kurátor další výstavy, nazvané „Stanislav Sucharda – medailér české secese“, která proběhne na Hrádku, a to od 13. července do 30. září. „Stanislav Sucharda, jehož dílo bylo ukončeno předčasnou smrtí během 1. světové války, je například autorem monumentálního pomníku Josefa Palackého v Praze. Byl také profesorem pražské Umělecko-průmyslové školy, zakladatelem a významným tvůrcem české secesní plakety.,“ doplňuje Kremla.

A závěr výstavní sezóny na Hrádku bude patřit absolventkám intermediálního ateliéru profesora Knížáka, Kateřině Tiché a Martině Štochlové. Ty nabídnou návštěvníkům instalaci objektů současného umění, která bude různorodá co do použití materiálů i přístupů k samotné tvorbě. Vystavené budou stávající díla autorek, ale i objekty vytvořené speciálně pro tuto výstavu. Kromě plastik a obrazů z textilních komponentů se návštěvníci mohou těšit i na předměty související s užitým uměním nebo oděvním designem. Výstavu s názvem „Kateřina Tichá, Martina Štochlová – Mezi médii“, můžete navštívit na Hrádku od 8. října do 30. listopadu.

Tradiční akce

Během roku mají návštěvníci možnost navštívit stálé expozice a aktuální výstavy za zvýhodněné vstupné, a to během 12. Muzejní noci (20. května), Dnů evropského kulturního dědictví (3. - 4. září) nebo Dne Středočeského kraje (28. října). Během hojně navštěvované Muzejní noci bude pro návštěvníky připraven také doprovodný program. Dále proběhne jubilejní XXV. ročník Královského stříbření Kutné Hory, jehož je České muzeum stříbra tradičním spoluorganizátorem, a to o víkendu 25. a 26. června v prostoru u chrámu sv. Barbory a v zahradách a na nádvoří Jezuitské koleje (sídle Galerie Středočeského kraje). O připravovaných novinkách v rámci Královského stříbření budeme informovat průběžně.

Kalendář akci na Hrádku (České muzeum stříbra):

Ryté sklo Jaroslavy Votrubové – Pohledy na svět6. 4. – 31. 5.
Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně3. 6. – 29. 11.
Stanislav Sucharda – medailér české secese13. 7. – 30. 9.
Kateřina Tichá, Martina Štochlová – Mezi médii8. 10. – 30. 11.
12. Muzejní noc20. 5.
XXV. Královské stříbření Kutné Hory25. – 26. 6.
Dny evropského kulturního dědictví3. – 4. 9.
Den Středočeského kraje28. 10.

Veletrh číslo 2 aneb Jak bylo na Holiday World

Minulý týden se s Českým muzeem stříbra a Královským stříbřením Kutné Hory mohli seznámit návštěvníci jubilejního 25. ročníku veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Ten se konal na holešovickém výstavišti od 18. – 21. února 2016.

Tradičně již byly první dva dny, které slouží především k navazování kontaktů, vyčleněny odborné veřejnosti. A tak halou 23, ve které se České muzeum stříbra prezentovalo spolu s dalšími památkami z Kutné Hory ve stánku Asociace cestovních kanceláří, neustále proudili novináři a fotografové. „Těm jsme s kolegyní Šárkou Trzaskalikovou nezřídka pózovaly v našich kostýmech kutnohorského Havíře a královny Žofie Bavorské, která každoročně se svým chotěm, králem Václavem IV., přijíždí do Kutné Hory při příležitosti Královského stříbření,“ řekla Edita Dvorská.

V sobotu a neděli se holešovické výstaviště zaplnilo návštěvníky z řad široké veřejnosti, a tak nebyla nouze o dotazy na návštěvu středověkého dolu nebo na termín konání Královského stříbření. Zhruba polovina návštěvníků Kutnou Horu i České muzeum stříbra dobře znala. Díky dobré dojezdové vzdálenosti je město oblíbeným výletním cílem. „Setkali jsme se s mnoha lidmi, kteří jezdí z Prahy na víkendové chaty právě do okolí Kutné Hory. Některé památky znali, ale jiné informace pro ně byly nové, a tak věříme, že si v létě, třeba s vnoučaty, naplánují výlet právě k nám,“ dodává Dvorská.

O veletrhu Holiday World:

termín konání: 18. - 21. února 2016
počet vystavovatelů: 652
počet vyst. zemí: 46
výstavní plocha: 18.800 m2

Muzeum přijme brigádníky – průvodce

České muzeum stříbra přijme 15 brigádníků na pozici „Průvodce“ na letošní turistickou sezónu, která v muzeu trvá od dubna do listopadu. Brigáda je vhodná především pro studenty SŠ nebo VŠ, kteří bydlí v Kutné Hoře nebo okolí. Hlavním požadavkem je znalost alespoň jednoho jazyka: angličtina, němčina nebo ruština, kombinace jazyků je samozřejmě výhodou. Minimální věková hranice je 17 let, důležité jsou pak další schopnosti jako reprezentativní vystupování, organizační a komunikační dovednosti. Výběrové řízení bude uzavřeno v průběhu března.

„Nabízíme práci v mladém týmu a v zajímavém prostředí. Průvodci poskytují výklad návštěvníkům nejen ve stálých expozicích Hrádku, ale také ve středověkém dole. Zájemci o tuto pozici by tedy neměli trpět klaustrofobií,“ říká Vojtěch Vörös, nový vedoucí průvodců v Českém muzeu stříbra, který sám působil na pozici průvodce předchozích pět sezón. „Studenti se nemusí bát, že by směny neskloubili se studijními povinnostmi. Naopak si mohou procvičit cizí jazyk v praxi a potkat lidi z celého světa,“ dodává.

České muzeum stříbra patří mezi nejnavštěvovanější objekty v Kutné Hoře. V hlavní sezóně projde muzeem a středověkým dolem až 400 návštěvníků denně.

Zájemci mohou kontaktovat Vojtěcha Vöröse na telefonu 733 429 826 nebo e-mailu: voros@cms-kh.cz

Mohou také přímo vyplnit a zaslat přihlášku, která je k dispozici zde [doc].

Úspěšná výstava „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“ znovu na scéně

V loňském roce měli návštěvníci možnost navštívit v Tylově domě, jednom ze tří objektů Českého muzea stříbra, výstavu „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“. O výstavu byl velký zájem především z řad místních obyvatel, někteří trávili prohlídkou několik hodin, jiní se opakovaně vraceli, mnozí se ptali, zda budou fotografie i po skončení výstavy někde k vidění. Ano, budou!

„Výstava byla, s velkou péčí i nadšením své kurátorky, připravována v řádu let. Ve fotoarchívu je uloženo téměř 20.000 ks fotografického materiálu a kolegové museli vybrat vhodný materiál, každý rok nechat zrestaurovat část skleněných negativů a následně vyvolat fotografie. Jsem velmi ráda, že tato práce byla veřejností oceněna a fotografie jsou nyní k vidění v digitální podobě na stránkách muzea,“ říká PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka Českého muzea stříbra.

Autory novodobých snímků jsou Pavel Šeplavý a Eva Entlerová, která byla také garantem výstavy. „Bylo těžké vybrat těch 40 fotografií, které byly na výstavu nakonec umístěny. K nim bylo potřeba pořídit současné fotografie, což probíhalo rok, od jara 2014 do jara 2015, abychom zohlednili i roční období na původních fotografiích. Fotila jsem především o víkendech, aby byly novodobé fotografie co nejméně „rušeny“ množstvím zaparkovaných aut,“ říká Entlerová. „Jsem ráda, že fotografie budou moci nejen obyvatelé Kutné Hory zhlédnout i na webu muzea v sekci Výstavy a akce a podsekci Virtuální výstavy. Do budoucna bychom chtěli v této práci pokračovat a doplňovat další. Například rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova, sedlecký klášter nebo Vlašský dvůr a další,“ doplňuje Eva Entlerová, která je od roku 2001 knihovnicí muzea a zajišťuje také badatelské služby.

Střípky z brněnského veletrhu Regiontour

Od čtvrtka 14. ledna do neděle 17. ledna měli návštěvníci tradičního brněnského veletrhu Regiontour a GO možnost dozvědět se něco více o Českém muzeu stříbra a XXV., jubilejním ročníku Královského stříbření Kutné Hory. České muzeum stříbra se prezentovalo pod hlavičkou destinace Kutná Hora v expozici Středočeského kraje v pavilonu P. Čtvrtek tradičně patřil novinářům a odborné veřejnosti, a tak nebyla nouze o odborné dotazy, a to především na hlavní téma letošního roku, kterým je 700. výročí narození Karla IV. Ten také „propůjčil“ svou tvář celé expozici Středočeského kraje. Na odborné dotazy odpovídala během čtvrtečního dne paní ředitelka PhDr. Světlana Hrabánková.

V následujících dnech bylo již brněnské výstaviště otevřeno široké veřejnosti. Mezi návštěvníky převládaly rodiny s dětmi, ale silnou skupinou byli i senioři, kteří si přišli pro inspiraci, kam vyrazit o prázdninách s vnoučaty. „Veletrh navštěvují tuzemští turisté, tzv. „srdcaři“, jak jsem nabyla přesvědčení z rozhovorů s několika z nich. Cestování a poznávání České republiky je jejich hobby, a ačkoli v této skupině lehce převládají starší lidé, jde tato záliba napříč věkovými skupinami. Mnoho návštěvníků Kutnou Horu znalo a také navštívilo. Těm jsme doporučovali další památky a místa, které se nedostaly na seznam „v prvním kole““, prozradila Edita Dvorská z Českého muzea stříbra. „Nejen malé návštěvníky zaujaly naše historické kostýmy, královny Žofie Bavorské a kutnohorského havíře, a tak jsme se s kolegy stali součástí jejich foto vzpomínek na veletrh“, doplňuje Dvorská, která má od prosince na starosti v Českém muzeu stříbra propagaci a vztahy s veřejností.

České muzeum stříbra tímto děkuje za možnost prezentace na veletrhu destinačnímu managementu Kutné Hory a Středočeského kraje.

Záštita hejtmana pro výstavu Lucemburkové na českém trůně

Nad výstavou Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně, která bude otevřena na Hrádku od 3. června do 26. listopadu 2016, převzal záštitu hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

Stránky