Aktuality a tiskové zprávy

Dny evropského dědictví

První zářijový víkend opět otevřelo České muzeum stříbra v rámci Dnů evropského dědictví své expozice za snížené a symbolické vstupné. Nebyly to pouhé expozice, které mohli návštěvníci shlédnout, připraven byl i doprovodný program. Na Hrádku se v sobotu uskutečnila II. Burza knih. Dále si přítomní mohli prohlédnout I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ spolu s výstavou 20 let výzkumu památky UNESCO. V Kamenném domě probíhaly kostýmované prohlídky ve stálých expozicích „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ spolu s výstavou „Čaj a káva radost dává“. Během soboty byl otevřen Tylův dům se svými expozicemi „Život a dílo J. K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Dále si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“.

Celkem během Dnů evropského dědictví přivítalo České muzeum stříbra 2631 návštěvníků.

Přehled návštěvnosti EHD podle objektů:

Hrádek

So 5.9.307
Ne 6.9.256
Výstava563
Burza knih193
Celkem1319

Kamenný dům

So 5.9.575 včetně výstavy
Ne 6.9.345 včetně výstavy
Celkem920

Tylův dům

So 5.9.392 včetně výstavy

Návštěvnost v srpnu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2015:

Hrádek15 830
Kamenný dům2 280
Tylův dům212

Návštěvnost v červenci 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2015:

Hrádek15 555
Kamenný dům1 990
Tylův dům307

Ocenění od návštěvníků portálu TripAdvisor

Již čtvrté ocenění získalo České muzeum stříbra za své služby v cestovním ruchu od návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor, tentokrát Certifikát výjimečnosti za rok 2015.

Stránky www.tripadvisor.com získávají stále na popularitě. Můžete zde nalézt důležité recenze světových hotelů, objednat si letenky, zjistíte, která restaurace stojí za návštěvu, či která atrakce nebo památka je oblíbená mezi návštěvníky. Web TripAdvisor předává toto ocenění jménem cestovatelů z celého světa již pět let.

Návštěvníci webu hodnotili v letošním roce České muzeum stříbra jako jedno z nejlepších zařízení v odvětví turistického ruchu.

Návštěvnost v červnu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červnu 2015:

Hrádek10 001
Kamenný dům1 620
Tylův dům105

Návštěvnost v květnu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v květnu 2015:

Hrádek17 176
Kamenný dům1 672
Tylův dům606

XI. Muzejní noc

Již XI. ročník Muzejní noci připravilo České muzeum stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí. Tentokrát se odehrála 15. května od 20.00 do 23.00 na Hrádku a v Tylově domě, kde se za symbolické vstupné 1,- Kč otevřely pro návštěvníky stálé expozice s právě probíhajícími výstavami. Na Hrádku shlédli návštěvníci za doprovodu kostýmovaných průvodců I. okruh „Město stříbra“, kde si zároveň mohli prohlédnout novou putovní výstavu „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“. Zde je provedl samotný Jan Hus a zábavný kvíz pro děti připravila Anežka ze Štítného. V přízemí byla otevřena výstava Otakara Schindlera „Návrhy scén a kostýmů“. O doprovodný program se postarali historická skupina Novus Origo z Polné, která ve 20.00 předvedla na nádvoří Hrádku šerm a ve 22.00 ohňovou show, a Petr Sádlo „Bubun“, který oživil expozici se svou šperkařskou dílnou. Tradičně u Hrádku nechybělo ani stylové občerstvení, kde se vařilo i pro vegetariány.

V Tylově domě byly otevřeny pro návštěvníky stálé expozice „Život a dílo J. K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ spolu s výstavou Obrázky z hor a fotografie přírody, které při nočním čase představili autoři výstavy Filip Rejman a Tomáš Vlasák.

Celkem bohatý program již XI. Muzejní noci přilákal 1613 návštěvníků.

Návštěvnost jednotlivých objektů:

Hrádek: 1196
Tylův dům: 417

Noc literatury 2015

Ve středu 13. května se České muzeum stříbra opět zapojilo do mezinárodního projektu Noc literatury 2015, který v Kutné Hoře zaštiťovala Městská knihovna. Návštěvníci – posluchači si měli možnost v muzeu vychutnat krásně pozitivní ukázku z díla Paula Colize BACK UP v podání paní Mariky Procházkové z pražského Činoherního klubu.

Paul Colize (* 1953) je belgický francouzsky píšící prozaik, autor řady kriminálních románů, jež se vyznačují důkladnými rešeršemi, sofistikovanou zápletkou a velkým smyslem pro humor. Detektivní žánr si díky babičce oblíbil už v raném mládí. Narodil se v Bruselu, nyní žije ve Waterloo a kromě psaní se věnuje profesi konzultanta v managementu. Ve volném čase rád hraje badminton a na klavír.

V knize Back up hledá souvislost mezi smrtí muzikantů z rockové skupiny Pearl Harbor v roce 1967 a bezdomovcem, kterého v Bruselu roku 2010 porazilo auto? Muž, který se probudí upoutaný na nemocničním lůžku, zjišťuje, že se nemůže hýbat ani komunikovat – je postižen syndromem uzamčení. Chtěl by však pochopit, co se mu stalo, a proto se zpětně snaží složit skládačku svého života. Ve vzpomínkách bloudí od svého dětství a dospívání, zakouřených kaváren v Paříži, Londýně a Berlíně, kde se potkávají Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton a The Who, až po válečné peklo ve Vietnamu, rozpomíná se na vření a šílenství šedesátých let, kdy to všechno začalo…

Četba ukázky probíhala každou celou hodinu od 18. do 22. hodiny, tedy celkem pětkrát. Účast posluchačů oproti loňskému roku (52) byla dvounásobná – 104 (18 + 28 + 26 + 24 + 8). V Městské knihovně Kutná Hora četla Ester Gaislerová z knihy britské spisovatelky Deborah Levy Doplavat domů (95 posluchačů). V knihkupectví Kosmas četla paní Lucie Kožinová ukázku z knihy nizozemské autorky Idy Simons Pošetilá družička (89 posluchačů) a konečně v Blues café četl Jaromír Nosek z díla lotyšského prozaika Jānise Joņevse Jelgava 94 (115 posluchačů). Pouze v GASKu četla paní Valerie Zawadská ukázky z více děl (102 posluchačů). Celkem se tedy již třetího ročníku Noci literatury v Kutné Hoře zúčastnilo 505 posluchačů.

Projekt „Noci literatury“ je původně český nápad, který přináší ukázky děl přeložených v aktuálním nebo předchozím roce. Na jejich výběru se podílí naše ambasády a česká kulturní centra.

Výstava o Královském stříbření v kutnohorské pobočce České spořitelny

V kutnohorské pobočce České spořitelny máte nyní příležitost prohlédnout si panely, které byly součástí velké výstavy z roku 2011 „Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské“, realizované Českým muzeem stříbra u příležitosti 20. výročí pořádání historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory.

Panely jsou sestaveny principem koláže z informačních textů, seznamujících s charakterem, náplní a historií slavnosti, z fotografií zachycujících nejstarší i aktuální ročníky a z úryvků textů obsáhlého historického scénáře slavnosti. Kompletní výstavu v r. 2012 tvořily ještě další tři části. Ty sestávaly z panelů s bohatým dobovým obrazovým materiálem a textem, představujícím historické paralely a dobové prameny, na nichž je postavena dramaturgie celé slavnosti, dále ze souboru trojrozměrných exponátů ve vitrínách a z ukázek nádherného kostýmního a rekvizitního vybavení stříbření. Tuto obsáhlou výstavu si díky moderní technice můžete prohlédnou i dnes, a to formou virtuální návštěvy.

Česká spořitelna,a.s., dlouhodobý partner a příznivec pořádání stříbření, poskytla prostor a umožnila svým klientům a návštěvníkům shlédnout část tehdejší výstavy, která je i nadále aktuální. Touto cestou Vás chce společně s pořadatelem slavnosti co nejsrdečněji pozvat na její XXIV.ročník, konaný 20.-21.června v areálu u chrámu sv. Panny Barbory.

Vernisáž výstavy Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

Dne 6. května byla v Českém muzeu stříbra, p.o. na Hrádku zahájena putovní výstava „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“. Vernisáž zahájil úvodním slovem David Loula, kazatel Křesťanského společenství ve Ždáru nad Sázavou, zakladatel o. s. České studny, které se snaží o obnovení českého národa na základě duchovních hodnot našich předků, mj. autor knih České studny a Studna lásky k pravdě. Slavnostní zahájení doprovodily písně z dob Husových, v podání kutnohorského smíšeného pěveckého sboru CANTICA.

Výstava se koná v rámci NÁRODNÍCH SLAVNOSTÍ Jan Hus – Evropan nové doby ve spolupráci s Muzeem J. Husa v Kostnici a Husitským muzeem v Táboře k 600. výročí upálení Mistra Jana z Husi. Zároveň je zařazena do programu oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam UNESCO. Výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout od 7. května do 26. července 2015 v budově Hrádku v 1. patře. Těšit se mohou na doprovodné přednášky a interaktivní program pro školy „Husovy stopy“. V rámci interaktivního programu se děti ocitnou v husitském století, setkají se s Husovým žákem Petrem z Mladoňovic i s Mistrem Janem Husem. Promění se ve středověké žáky a písaře. Bližší informace o programu naleznete: http://www.cms-kh.cz/pro-skoly.

Stránky