Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvnost v září 2020

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2020:

Hrádek9 521
Kamenný dům1 524
Tylův dům331

Noc literatury na Hrádku 2020

Stejně jako v letech předchozích, tak i letos pořádala Městská knihovna Kutná Hora festival soudobé zahraniční literární tvorby nazvaný Noc literatury. Specifické podmínky letošního roku však tento literární happening posunuly z květnového termínu na pátek 2. října. Na Hrádku mohli návštěvníci vyslechnout ukázku z první kapitoly románu Prodavač minulosti nejpřekládanějšího angolského autora Josého Eduarda Agualusi v podání moderátorky, scénáristky a příležitostné herečky Terezy Tobiášové. Během pěti čtení k nám zavítalo 47 posluchačů.

30 let ve funkci ředitelky Českého muzea stříbra

30 let ve funkci ředitelky Českého muzea stříbra oslavila ve čtvrtek 17. září PhDr. Světlana Hrabánková. Gratulujeme!

Zrušení vernisáže výstavy Spolužáci z Hollarky

Z důvodu špatné epidemické situace je zrušena vernisáž výstavy Spolužáci z Hollarky, která se měla konat 18.9.2020.

Ze Sedlce do Kutné Hory a zpět

Ve středu 16. září proběhla přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. s názvem Ze Sedlce do Hory a zpět v rámci odborného doprovodného programu k aktuálně probíhající výstavě Stavitelé katedrál.

Přednášky se zúčastnilo 21 posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti. Děkujeme, že si na přednášku našli cestu i v současné situaci.

Dny Evropského dědictví v Českém muzeu stříbra

O víkendu 12. a 13. září se muzeum tradičně připojilo ke Dnům evropského dědictví. Návštěvníci mohli navštívit většinu stálých expozic tří objektů muzea a výstavy za symbolické vstupné 1,- Kč.

Návštěvnost:

Hrádek:
I. okruh, II. okruh, výstava: 1574 návštěvníků
Celkem: 1 824 vstupů

Kamenný dům:
I. okruh, II. okruh, výstava: 288 návštěvníků
Celkem: 864 vstupů

Tylův dům:
I. okruh, II. okruh, výstava: 59 návštěvníků
Celkem: 177 vstupů

Zrušení komentované prohlídky výstavy Jaroslav J. Alt - Obrazy, kresby

Vzhledem ke zhoršení epidemické situace je zrušena komentovaná prohlídka výstavy "Jaroslav J. Alt - Obrazy, kresby", původně plánovaná na sobotu 12.9.2020.

Přednáška Ze Sedlce do Hory a zpět

Srdečně vás zveme na přednášku prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. s názvem Ze Sedlce do Hory a zpět.

Přednáška je připravena jako součást doprovodného programu k výstavě Stavitelé katedrál. Ta probíhá na Hrádku do 13.12.2020 v rámci oslav 25 let od zapsání Kutné Hory na seznam kulturního dědictví UNESCO. A symbolicky k tomuto jubileu si pan prof. Čechura zvolil téma své přednášky, ve které se především dozvíme o historii Sedlce i Kutné Hory, o "pohybu a interakci" mezi těmito dvěma, dnes městskými, částmi, o přelévání bohatství, vlivu a úpadku. Přednáška je tedy vhodná pro všechny, kteří si chtějí zrekapitulovat historii našeho města v jeho počátcích. Ale nebudou chybět ani zajímavosti a perličky z Rukopisu Simeona Eustacha Kapihorského: Historie kláštera sedleckého.

Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Těšíme se na viděnou.

*******************

Jaroslav Čechura *1952
– český historik specializující se na novověké sociální dějiny
Vystudoval Filozofickou fakultu
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie – politická ekonomie – dějiny umění. V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze; dalších 17 let vedl Archiv Národního muzea a 25 let redakci historické řady Časopisu Národního muzea. Učil na FF UK (v rámci Ústavu českých dějin) a spolupracoval též s Max-Planck-Institut für Geschichte v Göttingenu. Kromě toho vyučuje na KTF UK a Technické univerzitě v Liberci. Je členem několika redakčních či vědeckých rad.
Od počátku se profiloval jako medievalista a zabýval se hospodářskými a sociálními dějinami Čech ve středoevropském kontextu. Později rozšířil svůj záběr o období raného novověku, jež nahlíží „zdola“, konkrétně pak prizmatem poddanských vztahů, každodennosti, rebelií, kriminality, sexuality, stavovské politiky či tradiční kultury venkova. Vzhledem k nebývalému rozsahu knižní tvorby, která cílí nejen na odborného, ale i laického konzumenta, tak Čechura náleží k nejvýznamnějším současným českým představitelům mikrohistorie.

Návštěvnost v srpnu 2020

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2020:

Hrádek20 153
Kamenný dům1 892
Tylův dům227

Pokračování úspěšné výstavy mapuje proměny Kutné Hory

V úterý 1. září 2020 se otevírá nová výstava Českého muzea stříbra. V Tylově domě mohou návštěvníci zhlédnout čtyřicet dvojic fotografií, které dokumentují proměny Kutné Hory, na výstavě s názvem Proměny Kutné Hory ve fotografiích II.

Ve čtyřiceti rámech jsou umístěny vždy dvě fotografie. Vybrané historické fotografie pocházejí z rozsáhlé Sbírky (zhruba 20.000 ks) historických fotografií a negativů Českého muzea stříbra a byly pořízeny v rozmezí sta let – od konce 19. století po 90. léta století minulého. Druhá polovina fotografií pak zachycuje současný stav. „Na přípravě této výstavy jsem pracovala průběžně poslední dva roky. Chtěla jsem maximálně zohlednit kompozici fotografie, ale také například roční období, ve kterém byl originální snímek pořízen,“ říká autorka výstavy a současných fotografií, knihovnice Českého muzea stříbra, Eva Entlerová, BBus (Hons). „Ta práce mě velmi bavila. Většinou jsem vycházela ze zajímavých historických fotografií z našich sbírek, které mě inspirovaly k zachycení aktuálního stavu. Fotografie jsem pak pořizovala především o víkendech a svátcích, kvůli nižšímu provozu. Některá místa se mi ale třeba vůbec zachytit nepodařilo nebo jsem je nakonec do výběru nezařadila,“ uvádí ještě Entlerová.

Výstava navazuje na první úspěšnou výstavu se stejnojmenným názvem, která proběhla v roce 2015 a těšila se velkému zájmu návštěvníků. Ve virtuální formě je možné tuto první výstavu zhlédnout na webu Českého muzea stříbra. Na navazující výstavě jsou k vidění fotografie především Kutné Hory, ale také zhruba pět dvojic fotografií z okolí. Další zajímavosti se návštěvníci mohou dozvědět z popisků, jejichž příprava si vyžádala pátrání v dobových mapách a publikacích. Součástí výstavy je také cca 40 ks historických pohlednic Kutné Hory z rozsáhlé sbírky zhruba 1.100 ks, kterou České muzeum stříbra zakoupilo v roce 2019 od sběratele Karla Březiny.

Výstava je otevřena v Tylově domě vždy od úterý do soboty od 10.00 – 16.00 hodin. Vstupné na výstavu je 10,-.

S autorkou výstavy a současných fotografií Evou Entlerovou se zájemci mohou osobně setkat v Tylově domě během Dne Středočeského kraje 28. října ve 14 hodin.

Stránky