Aktuality a tiskové zprávy

Vánoční hrátky

České muzeum stříbra přichystalo ve dnech 2. až 12. prosince 2014 pro žáky mateřských a základních škol tvůrčí dílny „Vánoční hrátky“. Výukový program probíhal na Hrádku v prostoru vánoční výstavy. Žáci si mohli vybrat z bohatého programu. Vyráběli si vánoční ozdoby z hlíny či z ořechů, dále vytvářeli svícny z jablíček, nebo šperk mamince v připravené šperkařské dílně. Nejvíce škol se přihlásilo na výrobu hliněných ozdob, které ozdobily nejednu třídu. Tvůrčí dílně předcházela vždy komentovaná prohlídka výstavy „Hry a hračky našeho dětství“, která malým návštěvníkům ukázala, s čím si hráli jejich rodiče a prarodiče. Pro mnohé účastníky programu to bylo příjemné zpestření školní výuky v netradičním prostoru prosyceném vůní hřebíčku, jablíček a plném vánoční pohody. Každý si mohl odnést mimo zážitků svůj výrobek a potěšit tak rodiče či kamarády.

Tvůrčí vánoční dílny měly velký ohlas. Celkem se jich zúčastnilo 402 žáků a 27 pedagogů, a to nejen z Kutné Hory. Ti nejvzdálenější na dílny zavítali z mateřské školy z Pískové Lhoty, která leží u Poděbrad. Pro velký zájem škol se tvůrčí dílny prodloužily o další týden tj. do 18.12.

Kateřina Vavrušková

Barborky na Hrádku

Druhý adventní víkend patřil Barborkám a Ambrožům, kteří zavítali do Českého muzea stříbra na Hrádek. Během soboty i neděle zde probíhal adventní trh, pro návštěvníky byla otevřena vánoční výstava „Hry a hračky našeho dětství“ spolu se zvykoslovnou dílnou a nechyběl ani doprovodný program. O ten se postarali žáci z hudebního sboru ZUŠ Kutná Hora a ZŠ Žižkov z Kutné Hory. V sobotu si tak ve 14.00 mohli diváci poslechnout v hodovním sále Hrádku vánoční koledy, které zahráli a zazpívali žáci flétnového, akordeonového a houslového sboru ZUŠ. Po představení přišel na řadu průvod dětí - Ambrožů a Barborek, který přišel od chrámu sv. Barbory. Pro všechny kostýmované děti byla přichystána symbolická nadílka, kterou kolem 17. hodiny předal Mikuláš s čertem a andělem. Nejen nadílka, ale i vánoční strom, který rozsvítil Mikuláš, rozzářil nejednu dětskou tvář.

I neděle nabízela návštěvníkům příjemnou adventní atmosféru. Ve zvykoslovné dílně si příchozí mohli vyrobit svícínek či šperk nebo mohli nahlédnout do pernikářské dílny. Odpoledne vystoupili se svým vánočním příběhem a koledami žáci základní školy Žižkov. Jejich divadlo shlédlo téměř sto diváků.

Adventní atmosféra přilákala na Hrádek celkem 754 návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenku na vánoční výstavu a shlédli vystoupení. Řada návštěvníků, zejména cizinců, prošla pouze adventním trhem, proto reálná návštěvnost je odhadována na cca 1000 návštěvníků.

Závěrem bych chtěla za naše muzeum poděkovat všem účinkujícím, řemeslníkům a médiím, kteří naši akci podpořili.

Kateřina Vavrušková

Barborky na Hrádku

Adventní trhy s doprovodným programem

Sobota 6.12.

  • 10.00 – 18.00, po celý den adventní jarmark, zvykoslovná dílna pro veřejnost, ukázky řemesel
  • 14.00 Vánoční vystoupení žáků hudebního sboru ZUŠ Kutná Hora
  • 16.30 Průvod Barborek a Ambrožů od chrámu sv. Barbory k Hrádku
  • 17.00 Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu

Neděle 7.12.

  • 10.00 – 17.00, po celý den adventní jarmark, zvykoslovná dílna pro veřejnost, ukázky řemesel
  • 14.00 vánoční vystoupení žáků ZŠ Žižkov Kutná Hora

Vstupné na adventní trhy zdarma.

Návštěvnost v listopadu 2014

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2014:

Hrádek4 079
Kamenný dům709

Návštěvnost v říjnu 2014

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2014:

Hrádek10 263
Kamenný dům2 124
Tylův dům804

Den Středočeského kraje v Českém muzeu stříbra

V den oslav vzniku samostatného československého státu 28. října se konal tradičně i Den Středočeského kraje v Českém muzeu stříbra. V rámci Dne byly zpřístupněny všechny expozice za symbolickou 1,- Kč, a nejen to, nechyběl ani bohatý doprovodný program.

Návštěvníci na Hrádku si prohlédli nejen prohlídkové okruhy „Město stříbra“ a „Cestu stříbra“, ale na okamžik se mohli proměnit v geologa. „Geologické hrátky“ pro účastníky Dne kraje připravila muzejní geoložka RNDr. Jana Králová. Pod jejím vedením probíhalo zkoumání minerálů, hornin, ale i fauny a flory za pomocí binokuláru. Zájem o Geologické hrátky byl celý den nepřetržitý, o čemž svědčily vznikající fronty jak malých, tak dospělých návštěvníků. Hrátky probíhaly v přednáškovém sále Hrádku, kde zároveň byla otevřena výstava „Co nového v muzeu“, která představila nově získané sbírkové předměty muzea v roce 2014. Svou návštěvu završili účastníci prohlídkou výstavy „Víc než polovina srdce“, která představila zajímavé artefakty, obrazy a kresby s indiánskou tématikou. Tradičně nechyběl ani doprovodný jarmark s ukázkami řemesel.

V Kamenném domě již od rána proudily davy návštěvníků, kteří se přišli podívat na stálé expozice : „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“. Mnozí si nenechali ujít v 10.00 hodin komentovanou prohlídku výstavy – „Ševcovské řemeslo“ s autorkou výstavy Mgr. Kateřinou Vavruškovou. Tato komentovaná prohlídka byla zároveň i součástí kutnohorského festivalu „Kutná Hora v 19. století“.

Bohatý program čekal na návštěvníky i v Tylově domě, kde svou výstavu „Za kutnohorskými výtečníky“ představil Bc. Josef Kremla. Ten v rámci komentovaných prohlídek v 11.00 a 14.00 vzpomněl na významné kutnohorské osobnosti: spisovatele Josefa Brauna a MUDr. Františka Stáněho. Celý den byly otevřeny stálé expozice: „Život a dílo J. K. Tyla“, kde si mohli návštěvníci mimořádně prohlédnout autentický cestovní kufr a paruku J. K. Tyla a nebo se zaposlouchat do české hymny v podání Emy Destinové. Na závěr mohli zavítat do stálé expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Den Středočeského kraje si nenechalo ujít 4 227 návštěvníků.

Návštěvnost jednotlivých objektů:
Hrádek – 2 120 návštěvníků
Kamenný dům – 1374 návštěvníků
Tylův dům - 733 návštěvníků

Další ocenění od návštěvníků portálu TripAdvisor

Již potřetí obdrželo České muzeum stříbra za své služby v cestovním ruchu ocenění - 2014 TRAVELLERS‘ CHOICE od návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor.

Stránky www.tripadvisor.com získávají stále na popularitě. Proč také ne, vždyť na těchto stránkách si můžete nalézt důležité recenze světových hotelů, objednat si letenky, zjistíte, která restaurace stojí za návštěvu, či která atrakce nebo památka je oblíbená mezi návštěvníky. Kladně hodnotili návštěvníci portálu rovněž prohlídku středověkého stříbrného dolu, která je součástí II. okruhu „Cesta stříbra“ na Hrádku.

Ocenění 2014 TRAVELLERS‘ CHOICE je významné už jenom proto, že na něj dosáhlo méně než 1% atrakcí uvedených na portále TripAdvisor. Naše muzeum se tu řadí mezi 10 nejlepších muzeí v České republice.

XVIII. pořad z cyklu Kutnohorské podvečery - Josef Braun

Ve čtvrtek 23. října se v konferenčním sále hotelu U Kata v Kutné Hoře uskutečnil již XVIII. pořad z cyklu Kutnohorské podvečery, který pro posluchače připravil Mgr. Vladimír Císař ve spolupráci s Českým muzeem stříbra. Tentokrát se pořad věnoval 150. výročí narození významného kutnohorského spisovatele Josefa Brauna (1864 – 1891). Během podvečera zazněly ukázky četby z Braunových knih, které přednesli kutnohorští ochotníci paní Zuzana Trnková a pan Miroslav Štrobl.

O životě a díle Josefa Brauna přednesl svůj referát Bc. Josef Kremla, archivář a historik z Českého muzea stříbra. Celý večer hudebně doprovázely paní Jana Lukačinová (viola) a slečna Anna Lukačinová (housle).

Na významného kutnohorského spisovatele přišlo zavzpomínat 30 posluchačů.

Model chrámu svaté Barbory na Pražském hradě

České muzeum stříbra spravuje ve své sbírce unikátní model chrámu svaté Panny Barbory (inv. č. MK 12) zhotovený zdejším úředníkem c. k. horního úřadu Janem Krausem v letech 1861 až 1865. Model tak zachycuje stav chrámu před jeho zásadní rekonstrukcí na sklonku 19. století. Lze na něm vidět mj. původní středověké ukončení západního průčelí – tzv. jalovou zeď, barokní sedlovou střechu, která na chrámu nahradila původní gotickou trostannou, rovněž barokní severní portál atd. A právě tento model si vybrali autoři komplexu výstav mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014, který se uskutečnil od 15. září do 12. října 2014 v Jiřském klášteře Pražského hradu. Náš model zde budil zvláštní pozornost a těšil se mimořádnému zájmu odborných i laických návštěvníků.

V rámci mezinárodního výtvarně-architektonického projektu Hravý architekt 2014, který je určen pro děti 4. a 5. tříd základních škol, si výstavu a pochopitelně i náš model přišla prohlédnout paní Ivana Zemanová, kterou doprovázeli Akad. arch. Ing. Miroslav Řepa, slovinský historik umění Damjan Prelovšek a architekt Zdeněk Lukeš.

Vernisáž výstavy Více než polovina srdce

Stránky