Aktuality a tiskové zprávy

Krásné počasí v září přilákalo více návštěvníků

V roce 2015 zavítalo do expozic Českého muzea stříbra v Kutné Hoře celkem 125.514 návštěvníků. Tento výsledek představuje nárůst dlouhodobé průměrné návštěvnosti a lehký pokles oproti roku 2014 (126.923 návštěvníků, a tedy meziroční pokles o 1,2 %). Výraznější byla první polovina sezóny, a to nejen díky mnoha doprovodným programům pro školy, které připravili odborní pracovníci muzea, ale také díky nárůstu ruské a především polské klientely. Její počet se dokonce ztrojnásobil. Přesto ale nadále mezi návštěvníky muzea dominují tuzemští turisté, kteří představují zhruba 2/3 z celkového počtu.

Nejsilnějším měsícem bylo září, kdy expozice a důl navštívilo celkem 15.032 návštěvníků a oproti průměru ostatních měsíců se jednalo o více než 16% nárůst. „Je možné, že za zvýšeným zájmem turistů stojí krásné počasí, kterého jsme si letos v září mohli užít. Tradičně se velkému zájmu turistů těšíme během prázdninových měsíců. Letos je neodradila ani velká vedra – naopak. Lidé v návštěvě dolu viděli možnost se alespoň na chvíli příjemně ochladit“, komentuje výsledky vedoucí průvodců Michal Jilma.

Naopak v listopadu, posledním měsíci sezóny, byl zaznamenán mírný pokles v řádu desítek návštěvníků a enormní zájem o víkendové prohlídky na úkor prohlídek ve všední dny.

Dlouhodobě patří objekty Českého muzea stříbra mezi nejvíce navštěvované památky v Kutné Hoře a umisťují se na pomyslném třetím bronzovém místě za Kostnicí v hřbitovním kostele Všech Svatých v Sedlci a Chrámem svaté Barbory.

Výstavy a akce

Muzeum se tradičně připojuje k celorepublikové akci Dny evropského dědictví, a tak o víkendu 5. a 6. září 2015 navštívilo, připravený program na Hrádku, v Kamenném a Tylově domě za symbolické vstupné celkem 2.631 návštěvníků.

V roce 2015 byly připraveny tematické výstavy a další aktivity u příležitosti 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jednalo se o výstavy „Archeologické výzkumy v Kutné Hoře“, „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“, „Zachráněné poklady“, a výtvarná soutěž pro děti „Historická Kutná Hora očima dětí“. Tyto aktivity probíhaly od května do listopadu a zúčastnilo se jich celkem 28.199 návštěvníků. Muzeum se každoročně zapojuje do Muzejní noci a nabízí tak návštěvníkům atraktivní možnost nahlédnout do historie například prostřednictvím kostýmovaných průvodců a dalších doprovodných aktivit. V letošním roce Muzejní noc proběhla 15. května a programu na Hrádku a v Tylově domě se zúčastnilo celkem 1.613 návštěvníků.

České muzeum stříbra je spolupořadatelem tradiční historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory, která se těší velké divácké oblibě, o čemž svědčí letošních cca 6.500 platících a další tisíce neplatících dětských návštěvníků.

Hrádek

Kromě stálých expozic byly na Hrádku k vidění hned dvě zajímavé výstavy. Výstavu Otakar Schindler – Návrhy scén a kostýmů, navštívilo od 1. dubna do 31. května celkem 12.386 návštěvníků. Výstavu Jan Hus roku 1415 a 600 let poté navštívilo od 7. května do 26. července 3.731 návštěvníků.

Kamenný dům

Výstava „Čaj a káva radost dává“ byla přístupná návštěvníkům od 1. dubna do 29. listopadu a za toto období ji navštívilo celkem 5.871 návštěvníků, z čehož celkem 735 žáků základních škol, pro které odborní pracovníci připravili také doprovodný program a pracovní listy.

Tylův dům

Výstava „Proměny Kutné Hory“, která proběhla od 8. července do 24. října, dala 707 návštěvníkům možnost nahlédnout do historie města díky prezentaci historických a novějších fotografií města, domů, obchodů a zákoutí. Výstava byla pořádána v rámci oslav 20. Výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Návštěvnost v listopadu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2015:

Hrádek3 656
Kamenný dům779
Tylův dům334

Vyhlášení výherců výtvarné soutěže Historická Kutná Hora očima dětí

Dne 3. listopadu v Českém muzeu stříbra v Tylově domě proběhlo vyhlášení výherců výtvarné soutěže – Historická Kutná Hora očima dětí, uskutečněné k 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zároveň byla zahájena stejnojmenná výstava, úvodním slovem PhDr. Zdenky Kubíkové (zástupkyně ředitele ČMS) a ak. mal. Jitky Jelínkové (porotkyně soutěže).

Výtvarné soutěže se účastnilo celkem 13 škol, mateřské, základní a střední školy a gymnázia a to nejen z blízkého okolí, ale dokonce nechyběly práce ani žáků MŠ Komenského z Uherského Hradiště. Mimo škol dodaly své práce i děti z Rodinného centra Špalíček. Celkem se sešlo na 240 prací. Bylo proto nelehké vybrat ty nejlepší. Hodnocení se zhostila porota zastoupena ak. mal. Jitkou Jelínkovou z Kutné Hory a výtvarnicí ČMS Vladimírou Vejmelkovou. Výtvarné práce byly rozděleny do 5 věkových kategorií. Pro velkou účast v II. kategorii do 8 let, se rozhodla porota vytvořit ještě jednu podkategorii. U prací se hodnotila kreativita, nápad a provedení.

Zde jsou výsledky těch nejlepších:

I. kategorie Mateřské školy (12 soutěžících prací)

1. místo Tereza Melšová (6let) MŠ Benešova „U Sluníčka“ K.H.
2. místo Eliška Kellerová (5 let) MŠ Benešova „U Sluníčka“ K.H.
3. místo Eliška Beránková (6let) MŠ Benešova „U Sluníčka“ K.H.
Cena poroty – Emička Lagová a Sofinka Píšťková MŠ Komenského Uherské Hradiště

II. kategorie 1. Stupeň ZŠ mladší (1.- 3. třída/ 6-8 let) (80 soutěžních prací)

1. místo Sára Čermáková ( 7 let) ZŠ TGM
2. místo Marek Dojčiak (8 let) ZUŠ KH
3. místo Aneta Palečková (7 let) ZUŠ KH
Cena poroty Ondřej Melša (3. třída) ZŠ TGM KH

II. kategorie 1. Stupeň ZŠ – starší (4. a 5. Třída/ 9-11 let) (80 soutěžních prací)

1. místo Anna Vanková (10 let) ZUŠ KH
2. místo Vojta Paleček (4.třída) ZŠ Žižkov KH
3. místo Josef Linhart (4. třída) ZŠ Žižkov KH
Cena poroty Lukáš Zelinka (5. třída) ZŠ Malešov

III. kategorie – 2. Stupeň ZŠ (62 soutěžních prací)

1. místo Nela Kopčiková (6. třída) ZUŠ KH
2. místo Petra Benková (8. třída) ZUŠ KH
3. místo Markéta Anna Peldová (kvarta) Církevní gymnázium KH
Cena poroty Alfréd Klimt (kvarta) ZUŠ KH

IV. kategorie – Střední školy a gymnázia (6 soutěžních prací)

2. místo Adéla Marešová (17 let) – 2 práce ZUŠ KH
1. a 3. místo neuděleno

Bylo nám ctí, vybírat z tolika krásných prací a tímto bychom chtěli i všem účastníkům soutěže poděkovat za účast. Bohužel z kapacitních důvodů výstavního sálu, nelze všechny práce vystavit. Proto jsou vystaveny práce těch nejlepších žáků a malý zlomek těch dalších vydařených.

Návštěvnost v říjnu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2015:

Hrádek9 323
Kamenný dům1 312
Tylův dům259

České muzeum stříbra přivítalo 100 000. návštěvníka sezóny

14. října v 10.30 přivítalo České muzeum stříbra v Kutné Hoře jubilejního 100 000. návštěvníka letošní turistické sezóny. Byli jimi turisté z Děčína: manželé Michal a Lenka Pešťákovi a Alena Štorčíková s přítelem Miroslavem Šírem. Všichni zavítali do Kutné Hory poprvé a mimo naše muzeum navštívili také chrám sv. Barbory, Kostnici, katedrálu v Sedlci a okolní místa, jako například ZOO v Habrkovicích. Návštěva Kutné Hory a jejího okolí je doslova nadchla, tím více, že na ně v muzeu čekala cena, kterou jim předala ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánkova a zástupce Krajského úřadu Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje. Výherci tak získali glejt opravňující k vstupu do všech objektů Českého muzea stříbra, dále tradiční kutnohorské suvenýry a zajímavé ceny dodané Středočeským krajem, mezi kterými byla i nová společenská hra Cestujeme po Středočeském kraji.

Návštěvnost v září 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2015:

Hrádek12 077
Kamenný dům2 280
Tylův dům675

Zahájení výstavy Zachráněné poklady

Dne 2. října 2015 byla zahájena v Českém muzeu stříbra na Hrádku nová výstava s názvem „Zachráněné poklady“. Jedná se o reprezentativní výstavu dokumentující péči ČMS o hmotné památky Kutné Hory – prezentaci restaurování některých nejohroženějších exponátů ze sbírky muzea v posledních 20 letech.

České muzeum stříbra spravuje ve své sbírce přes 185.000 historických artefaktů, které dokládají život Kutné Hory a jejího okolí od pravěku až do současnosti. Muzejní sbírka byla rozčleněna do 25 oborových skupin, tzv. podsbírek a jejich doprovodného studijního materiálu. Uchovává se v ní řada unikátních předmětů, které se váží k dějinám Kutné Hory a jsou zachovány v jednom jediném exempláři.

Takto ohromné množství artefaktů nelze trvale uchovávat bez průběžné konzervace nebo komplexních restaurátorských zásahů. Od roku 1995 do dnešních dnů muzeum nechalo restaurovat 1612 sbírkových předmětů za celkovou cenu 7.096.746,- Kč.

Na této výstavě můžete spatřit pouhý zlomek z celkového množství zrestaurovaných sbírkových předmětů. Většina je již vystavena ve stálých muzejních expozicích. Přehled všech zrestaurovaných sbírkových předmětů za posledních 20 let však můžete nalézt v souborném katalogu, který doprovází výstavu.

Dny evropského dědictví

První zářijový víkend opět otevřelo České muzeum stříbra v rámci Dnů evropského dědictví své expozice za snížené a symbolické vstupné. Nebyly to pouhé expozice, které mohli návštěvníci shlédnout, připraven byl i doprovodný program. Na Hrádku se v sobotu uskutečnila II. Burza knih. Dále si přítomní mohli prohlédnout I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ spolu s výstavou 20 let výzkumu památky UNESCO. V Kamenném domě probíhaly kostýmované prohlídky ve stálých expozicích „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ spolu s výstavou „Čaj a káva radost dává“. Během soboty byl otevřen Tylův dům se svými expozicemi „Život a dílo J. K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Dále si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“.

Celkem během Dnů evropského dědictví přivítalo České muzeum stříbra 2631 návštěvníků.

Přehled návštěvnosti EHD podle objektů:

Hrádek

So 5.9.307
Ne 6.9.256
Výstava563
Burza knih193
Celkem1319

Kamenný dům

So 5.9.575 včetně výstavy
Ne 6.9.345 včetně výstavy
Celkem920

Tylův dům

So 5.9.392 včetně výstavy

Návštěvnost v srpnu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2015:

Hrádek15 830
Kamenný dům2 280
Tylův dům212

Návštěvnost v červenci 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2015:

Hrádek15 555
Kamenný dům1 990
Tylův dům307

Stránky