Aktuality a tiskové zprávy

Pokračování úspěšné výstavy mapuje proměny Kutné Hory

V úterý 1. září 2020 se otevírá nová výstava Českého muzea stříbra. V Tylově domě mohou návštěvníci zhlédnout čtyřicet dvojic fotografií, které dokumentují proměny Kutné Hory, na výstavě s názvem Proměny Kutné Hory ve fotografiích II.

Ve čtyřiceti rámech jsou umístěny vždy dvě fotografie. Vybrané historické fotografie pocházejí z rozsáhlé Sbírky (zhruba 20.000 ks) historických fotografií a negativů Českého muzea stříbra a byly pořízeny v rozmezí sta let – od konce 19. století po 90. léta století minulého. Druhá polovina fotografií pak zachycuje současný stav. „Na přípravě této výstavy jsem pracovala průběžně poslední dva roky. Chtěla jsem maximálně zohlednit kompozici fotografie, ale také například roční období, ve kterém byl originální snímek pořízen,“ říká autorka výstavy a současných fotografií, knihovnice Českého muzea stříbra, Eva Entlerová, BBus (Hons). „Ta práce mě velmi bavila. Většinou jsem vycházela ze zajímavých historických fotografií z našich sbírek, které mě inspirovaly k zachycení aktuálního stavu. Fotografie jsem pak pořizovala především o víkendech a svátcích, kvůli nižšímu provozu. Některá místa se mi ale třeba vůbec zachytit nepodařilo nebo jsem je nakonec do výběru nezařadila,“ uvádí ještě Entlerová.

Výstava navazuje na první úspěšnou výstavu se stejnojmenným názvem, která proběhla v roce 2015 a těšila se velkému zájmu návštěvníků. Ve virtuální formě je možné tuto první výstavu zhlédnout na webu Českého muzea stříbra. Na navazující výstavě jsou k vidění fotografie především Kutné Hory, ale také zhruba pět dvojic fotografií z okolí. Další zajímavosti se návštěvníci mohou dozvědět z popisků, jejichž příprava si vyžádala pátrání v dobových mapách a publikacích. Součástí výstavy je také cca 40 ks historických pohlednic Kutné Hory z rozsáhlé sbírky zhruba 1.100 ks, kterou České muzeum stříbra zakoupilo v roce 2019 od sběratele Karla Březiny.

Výstava je otevřena v Tylově domě vždy od úterý do soboty od 10.00 – 16.00 hodin. Vstupné na výstavu je 10,-.

S autorkou výstavy a současných fotografií Evou Entlerovou se zájemci mohou osobně setkat v Tylově domě během Dne Středočeského kraje 28. října ve 14 hodin.

Unikátní výstava Stavitelé katedrál zahájena na Hrádku v Českém muzeu stříbra

Ve čtvrtek 6. srpna v podvečer byla na Hrádku v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře slavnostně zahájena výstava s názvem Stavitelé katedrál.

Téměř stovku hostů přivítala na nádvoří Hrádku ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. „Katedrály a Kutná Hora je bezesporu zcela přirozené spojení, naše město je unikátní tím, že zde máme katedrály rovnou dvě: chrám sv. Panny Barbory a chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Proč se ale výstava koná na Hrádku? Zamysleme se nad tím, kdo byli tito stavitelé, tedy investoři těchto staveb a z jakých zdrojů byly stavby chrámů nejen v Kutné Hoře, ale i chrám sv. Víta na Pražském hradě nebo chrám sv. Bartoloměje v Kolíně financován. Zdrojem byly výnosy z kutnohorských a dalších dolů,“ uvedla Hrabánková během zahájení výstavy.

„Hlavní myšlenkou a cílem výstavy Stavitelé katedrál bylo představit katedrálu jako souhrnné dílo, živý organismus, na jehož realizaci se podíleli architekti, jednotliví stavitelé a stavební hutě stejně jako středověcí malíři, sochaři nebo zlatníci. Katedrálu tedy představujeme nejen jako památku - architektonický objekt, ale jako výsledek mnohaleté práce často anonymních lidí, který můžeme obdivovat dodnes,“ uvedl spoluautor výstavy Mgr. Marek Zágora.

A na výstavě jsou k vidění, kromě čtrnácti prezentačních tematicky rozdělených panelů, zajímavé exponáty. Mezi nimi například 97 cm vysoká pozlacená Sedlecká monstrance, proslulá kutnohorská socha Bolestného Krista ze začátku 16. století, deset faksimilií středověkých rukopisů s krásnými iluminacemi – například Křižácká Bible, nebo Bible moralisée. Poprvé v Čechách je vystavena faksimile Přebohatých hodinek vévody z Berry a neméně atraktivní jsou také náčrtníky stavitelů katedrál, které v huti sloužily architektům, kameníkům a sochařům jako vzorníky.

K vidění jsou také původní architektonické prvky a mezi nimi skvost v podobě polychromovaného fragmentu fiály z hlavního oltáře Svatovítské katedrály zhotoveného za vlády Karla IV., odlitky gotických chrličů z chrámu sv. Bartoloměje, odlitky bust Matyáše z Arrasu a Petra Parléře ze svatovítského triforia a další.

„Rád bych poděkoval všem partnerům, kteří se rozhodli realizaci výstavy, i v takto nelehkém období, podpořit, ať už finančně, záštitou nebo pomocí při instalaci. Velké poděkování patří ale hlavně všem institucím a konkrétním lidem, se kterými jsem v posledních měsících řešil mnohé zápůjčky exponátů. Věřím, že se nám podařilo soustředit zajímavý celek, který bude atraktivní součástí výstavy a bude názorně ilustrovat její hlavní myšlenku,“ uvedl druhý spoluautor výstavy Bc. Josef Kremla z Českého muzea stříbra.

Výstava Stavitelé katedrál byla připravena jako součást oslav 25. výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na Hrádku v Českém muzeu stříbra je k vidění od 7. srpna do 13. prosince letošního roku každý den kromě pondělí (otevírací doba: srpen 10-18, září 9-18, říjen 9-17, listopad 10-16).

Ve středu 16. září pak proběhne přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury a 28. října komentovaná prohlídka výstavy s Mgr. Markem Zágorou.

Návštěvnost v červenci 2020

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2020:

Hrádek15 896
Kamenný dům1 520
Tylův dům222

Unikátní výstava Stavitelé katedrál v Českém muzeu stříbra

Historik Marek Zágora připravil ve spolupráci s Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře zajímavou výstavu Stavitelé katedrál o umění a životě středověkých architektonických hutí. Výstava připomíná vzácné jubileum: letos uplyne pětadvacet let od zapsání Kutné Hory, konkrétně jejího historického jádra, gotického chrámu sv. Barbory a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Na výstavě budou prezentovány architektonické články a sochařské detaily, mimo jiné i ze Svatovítské katedrály v Praze a z chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Velká pozornost bude věnována i dalším dvěma kostelům, jejichž stavby byly silně ovlivněny katedrální gotikou. Jsou jimi katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci a kostel sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem, jehož chór je dílem Petra Parléře. Představeny budou také tři klasické francouzské katedrály Notre-Dame, v Paříži, Chartres a Remeši.

Proslulá kutnohorská socha Bolestného Krista ze začátku 16. století připomene postavy Krista, které ve Vídni nebo v Ulmu vítají věřící u vstupu do katedrál, manýristický obraz Piety malíře Luise Moralese zastupuje devoční díla, která byla součástí oltářů katedrál ve španělských městech Malaga nebo Sigüenza.

Sedlecká monstrance pak reprezentativně dokládá vliv katedrální gotiky na středověké zlatnické umění. Některé exponáty (jako třeba autoportrét architekta Petra Parléře), budou vystaveny formou odlitků a vědeckých kopií.

V části nazvané Katedrální stavby ve středověkých rukopisech bude představeno postupně celkem deset faksimilií středověkých manuskriptů, v nichž jsou nádherné iluminace, které jsou jedinečným svědectvím o světě katedrál. Diváci v Čechách poprvé uvidí faksimile Přebohatých hodinek vévody z Berry, které obsahují nádherné miniatury bratří z Limburka, Turínsko-milánské hodinky, na jejichž výzdobě se podílel i světoznámý malíř Jan van Eyck, Křižáckou bibli nebo Bibli moralisée z doby francouzského krále Ludvíka IX. Svatého.

Atraktivní částí výstavy jsou náčrtníky stavitelů katedrál, které v huti sloužily architektům, kameníkům a sochařům jako vzorníky. K vidění budou faksimile dvou rukopisů z 13. století, konkrétně tzv. Reinský vzorník a pak úchvatný náčrtník Villarda de Honnecourt, který je považován za jakýsi slabikář katedrální gotiky. Čtrnácté století bude zastoupeno vzorníkem Giovannina de Grassi, jenž byl mimo jiné stavitelem katedrály v Miláně, a dobu renesance bude reprezentovat náčrtník architekta Francesca di Giorgia Martiniho, jenž působil v Sieně.

Výstava Stavitelé katedrál, která je v Kutné hoře k vidění od 7. srpna do 13. prosince letošního roku na tamním Hrádku (Barborská 28), je otevřena každý den kromě pondělí (otevírací doba: srpen 10-18, září 9-18, říjen 9-17, listopad 10-16).

Historická Kutná Hora stále vítá turisty a návštěvníky

Kutná Hora se v posledních dnech s ohledem na současnou situaci ve městě dostala do hledáčku kamer a na hlavní stránky zpravodajství. Může se proto zdát, že zde dochází k jakési krizi a je lépe se tomuto krásnému městu vyhnout. Opak je však pravdou, Kutná Hora zve stále k návštěvě všechny turisty a návštěvníky, kteří se zajímají o památky a historii naší vlasti.

Ačkoliv čísla hovoří o zvýšeném počtu nakažených lidí, jde z většiny o obyvatele menších obcí na Kutnohorsku. Pokud bychom měli hovořit přímo o samotné Kutné Hoře, která má dvacet tisíc obyvatel, jde celkově o jednoho pozitivního člověka na tisíc obyvatel, přičemž se jedná prakticky o jediný zdroj nákazy, která se objevila v jedné z menších firem na Kutnohorsku. Tyto případy lze tedy snadno vyhodnotit, vysledovat kontakty a zajistit jejich testování. Za poslední tři dny navíc k žádnému dalšímu nárůstu v Kutné Hoře nedošlo.

Ve městě nejsou znát žádná přísná opatření. Jedinou změnou je hygieniky nařízené zakrytí nosu a úst uvnitř uzavřených prostor. Všechny památky jsou ale pro návštěvníky otevřeny jako kdykoliv jindy, stejně tak i průvodcovská služba pracuje v běžném režimu.

Návštěvy Kutné Hory určitě není důvod se obávat. Není třeba rušit například zarezervované ubytování nebo plány na prázdninový výlet. Památky uvítají každého turistu, stejně jako běžně otevřené obchody. Vedení města věří, že se situace brzy opět vrátí k normálu a budou zrušena i ta minimální preventivní opatření, která jsou pro současné dny zavedena.

Kutná Hora, 14. 7. 2020

Ing. Josef Viktora, starosta města
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta města
Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka města

Návštěvnost v červnu 2020

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červnu 2020:

Hrádek5 477
Kamenný dům1 125
Tylův dům121

Vernisáž výstavy Jaroslav Alt - Obrazy, kresby

Od pátku 3. července budou moci návštěvníci ve výstavní síni Hrádku obdivovat obrazy a kresby významného kutnohorského rodáka, malíře, restaurátora a vysokoškolského pedagoga Jaroslava J. Alta. Výstava, pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje a děkanky Fakulty humanitních studií, je připravena k jeho významnému životnímu jubileu.

Vystavená díla vznikla v posledních třech letech a všechna spojuje téma – myšlenka obzoru, horizontu a krajiny, ve které autor 20 let žije. V prvním sále návštěvníka osloví čtveřice obrazů, každý o formátu 2x2 metry. „Tyto obrazy vznikaly zhruba rok a impulsem pro jejich vytvoření byl pohled na západ slunce z okénka letadla při odletu z Londýna,“ říká akademický malíř Jaroslav Alt. „Všechny čtyři obrazy tematicky spojuje obzor – horizont – mez, na kterou dohlédneme, ke které na své cestě životem a světem putujeme, které ale nejsme schopni fyzicky dosáhnout, natož ji překročit,“ doplňuje ještě autor.

K procesu samotné tvorby autor přistupuje velmi vážně a jeho malby vycházejí z hlubokých úvah. Obrazy zachycují jeden daný moment a to, jak člověk vnímá svou pozici v krajině, přírodě a ve světě. Jak malíř svůj vjem výtvarnými nástroji převádí do podoby obrazu, který možná čím víc se vizuálně, ale i ostatními smysly vnímanému objektu vzdaluje, tím větší má šanci stát se obrazem pravdivým. Výsledný obraz tak ovlivňuje synergie všech smyslů, a ačkoli má autor na začátku určitou představu o možném výsledku, v průběhu tvorby nutně dochází k její korekci i rozsáhlejším změnám a malíř stále více komunikuje spíše s obrazem než s předmětným objektem. Jeho tvorba už není nápodobou, ale hledáním pravdy obrazu, procesem, který má do značné míry volný a předem ne úplně předvídatelný průběh.

Přes třicet vystavených obrazů – maleb, kreseb a akvarelů – mohou návštěvníci zhlédnout každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin, a to do neděle 13. září. V sobotu 12. září od 14 hodin bude navíc pro zájemce připravena komentovaná prohlídka výstavy s autorem J. Altem.

***

Doc. ak. mal. JAROSLAV J. ALT

Narodil se 21. června 1950 v Kutné Hoře, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1969 – 75 (prof. B. Slánský, K. Veselý, R. Ondráček). Věnuje se malbě, grafice a kresbě a do roku 2012 také restaurování uměleckých děl. Od roku 2000 žije a pracuje v Trstěnici u Litomyšle, jako pedagog působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1979 se zúčastnil více než 80 výstav v České republice, v Evropě, Asii i USA a uspořádal téměř 40 samostatných výstav v České republice a Itálii. Jeho díla jsou zastoupena v českých galeriích, ale také v galeriích a soukromých sbírkách v USA, Francii, Španělsku, Německu, Itálii či Japonsku.

Klíč k pokladům láká návštěvníky i šetří peníze

Od 1. července si mohou návštěvníci zakoupit zvýhodněnou vstupenku do tří příspěvkových organizací Středočeského kraje: GASK Galerie Středočeského kraje, Českého muzea stříbra a Regionálního muzea v Kolíně. Trojvstupenka nazvaná Klíč k pokladům nabízí 30% až 50% slevu na vstupném do většiny expozic uvedených objektů.

„Touto aktivitou chceme přispět k oživení tuzemského cestovního ruchu,“ uvádí Ing. Lukáš Halenkovský, vedoucí oddělení kultury Středočeského kraje, „a zároveň podpořit návštěvnost zapojených příspěvkových organizací. Věřím, že tak, jak je trojvstupenka nastavena, může být atraktivním produktem pro jednotlivce, ale především pro rodiny s dětmi, které tak ušetří 50% oproti standardním cenám vstupného do těchto objektů,“ doplňuje ještě Halenkovský.

Zakoupená poukázka Klíč k pokladům umožňuje svému majiteli vstup do sedmi objektů v Kutné Hoře a Kolíně – tedy do jedenácti stálých expozic a dvanácti dočasných výstav a také do vizuálních heren GASK.

Trojvstupenka Klíč k pokladům vyjde ve variantě plného vstupného na 350 korun a celková výše vstupného je tak ponížena o 30 % stejně jako u vstupného sníženého (pro děti, studenty a seniory), která stojí 180 korun. 50% úsporu pak představuje rodinná vstupenka pro dva dospělé a maximálně tři děti do 15 let, kterou rodiny pořídí za 600 korun.

Vyčerpané poukázky navíc budou na konci sezóny slosovány o pěkné ceny.

Pravidla soutěže jsou k dispozici na: www.gask.cz

Klíč k pokladům – druhy a ceny vstupného:

plné: 350,- Kč / snížené: 180,- Kč / rodinné: 600,- Kč (2 dospělí a max. 3 děti)

Klíč k pokladům – jaké objekty a expozice mohou návštěvníci navštívit:

GASK – Galerie Středočeského kraje (Kutná Hora) – vstup do celého objektu
Hrádek (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – okruh I.
Kamenný dům (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – vstup do celého objektu
Tylův dům (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – vstup do celého objektu
Veigertovský dům (Regionální muzeum v Kolíně) - vstup do celého objektu
Červinkovský dům (Regionální muzeum v Kolíně) - vstup do celého objektu
Dvořákovo muzeum pravěku (Regionální muzeum v Kolíně) - vstup do celého objektu
Hrádek (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – 20% sleva na okruh II. po předchozí rezervaci

Klíč k pokladům – místa prodeje:

GASK – Galerie Středočeského kraje, Barborská 51, Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek, Barborská 28, Kutná Hora
Veigertovský dům, Brandlova 35, Kolín

Vyhlížení krále

27. 6. se sešli poslušní kutnohorští poddaní krále Václava IV a vyhlíželi, zda král opět jako každý rok navštíví své oddané město Kutná Hora. Čekali, čekali a čekali, však krále a jeho dvora se nedočkali. Jak se posléze dověděli, byla v království vyhlášena karanténa v souvislosti s rozšířením coronamoru. Inu co poctivým poddaným zbývalo, sebrali se a šli do hospody králi alespoň na dálku připít na zdraví s nadějí, že příští rok, jen co coronamor odejde, král opět přijede své věrné město navštívit.

Jan Dřevíkovský

Noční prohlídky stříbrného dolu

V rámci festivalu Kutnohorské léto můžete o prázdninách v našem muzeu absolovovat noční prohlídku stříbrného dolu.

Vypravíte se po stopách kutnohorských havířů, kteří v podzemí dolovali stříbro, a to v neobvyklou noční hodinu. Prohlídka začíná na nádvoří Hrádku, kde se dozvíte o historii dolování stříbra a technologii zpracování, prohlédnete si starý těžební stroj trejv a oblečeni v perkytle doplněné o helmy se svítilnami se ponoříte do kutnohorského podzemí – části štoly sv. Jiří. Projdete 250 m dlouhý úsek 35 metrů pod zemí, dozvíte se zajímavé informace o životě havířů i způsobu dolování a zažijete absolutní tmu. Následně si v hornické osadě vlastnoručně vyrazíte pražský groš na památku na tento jedinečný zážitek.

Prohlídky probíhají každou středu od 1. července do 26. srpna 2020. Začátek prohlídky ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny.

Vstupné:
základní – 180,- Kč;
snížené (děti od 6 let, senioři) – 140,- Kč;
možnost zapůjčení havířského pláště – 25,- Kč
(platba na místě).

Vstup do dolu povolen dětem od 6 let.

Kapacita prohlídky je 15 osob, rezervace můžete provádět na stránkách Kutnohorského léta.

Stránky