Aktuality a tiskové zprávy

Zahájení výstavy Otakar Schindler - návrhy scén a kostýmů

Poslední březnový den zahájilo České muzeum stříbra v Kutné Hoře ve spolupráci s Národním muzeem a Institutem umění – Divadelním ústavem výstavu s názvem „Otakar Schindler – návrhy scén a kostýmů“. Vernisáž se konala v prostorách Hrádku v Kutné Hoře, úvodní slova pronesli režisér Jan Kačer a Vlasta Koubská, teatroložka se zaměřením na scénografii.

Jeden z nejvýraznějších představitelů českého jevištního výtvarnictví dvacátého století, scénograf a malíř Otakar Schindler (1923 – 1998) absolvoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou (profesor Emil Filla) v roce 1953; ač se celý život věnoval též malbě, jeho doménou se stala scénografie. Podílel se téměř na pěti stech divadelních inscenací jak na českých, tak zahraničích scénách. Do poloviny sedmdesátých let působil především v ostravském Divadle Petra Bezruče, kde se od roku 1959 jeho tvorba prolnula se skupinou výrazných osobností čerstvých absolventů DAMU v čele s režisérem Janem Kačerem. Současně se spolupodílel na inscenacích divadel v Brně, Chebu, Liberci či Plzni. Po roce 1975 se jeho tvůrčí aktivita soustředila především na pražské scény. Svým specifickým výtvarným viděním respektujícím ovšem dramatický text, režijní interpretaci a v neposlední řadě herecký přínos obohatil např. inscenace v Divadle na Vinohradech, Divadle E. F. Buriana, Divadle Na zábradlí a hlavně v Realistickém divadle, kde pracoval zejména v tandemu s režisérem Lubošem Pistoriem. (např. Revizor, 1976; Racek, 1981; Ondina, 1982; Sluha dvou pánů, 1983). Ač se za celou svou bohatou tvůrčí dráhu setkal s více výraznými režisérskými osobnostmi, nejvýznamnější pro něho i pro české divadlo byla spolupráce s Janem Kačerem. Z jejich společného díla lze jmenovat alespoň inscenace Milenci z kiosku (Divadlo Petra Bezruče Ostrava, 1962), Lesní duch (Národní divadlo Praha, 1974), Rváč (Divadlo E. F. Buriana, 1979), Cyrano z Bergeracu (Státní divadlo Ostrava, 1977), Bouře (Studio Bouře Praha, 1981), Ifigenie v Aulidě (Divadlo Na zábradlí Praha, 1984), Záviš z Falkenštejna (Divadlo na Vinohradech Praha, 1989), Sbohem, Sókrate! a Židle (Národní divadlo Praha, 1991 a 1992).

Výstavu si můžete prohlédnout ve výstavním sále na Hrádku od 1.4. - 31.5. ve dnech út- ne, v dubnu od 9.00 do 17.00, v květnu út –ne od 9.00 do 18.00.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Projekt Světlo a tma

České muzeum stříbra se zapojilo společně se Základní školou Žižkov Kutná Hora do projektu „Světlo a tma“. V rámci projektu 25. března připravilo muzeum pro žáky netradiční prohlídku s interaktivním programem ve sklepním prostoru Lapidária v Kamenném domě, kde za světla svíček i tmy žáci rozpoznávali kamenné prvky významných historických památek Kutné Hory. Během prohlídky se tak žáci navrátili do středověku, období nejen gotiky, ale i času, kdy byli lidé závislí na plamínku své svíce. Do projektu se zapojilo téměř 70 žáků, kteří si odnášeli nejen zážitek světla a tmy, ale také vědomosti o kutnohorských památkách.

České muzeum stříbra na veletrhu Holiday World

Ve dnech 19. a 20. února se České muzeum stříbra zúčastnilo již 24. ročníku mezinárodního veletrhu Holiday World v Praze. Svou turistickou sezónu 2015 muzeum představilo spolu s ostatními subjekty z Kutné Hory v hlavním stánku Asociace cestovních kanceláří ČR. Opět se tak pro návštěvníky vytvořila ucelená nabídka ať již výletů či kulturních programů a služeb za destinaci Kutná Hora a okolí. Představen byl především program oslav 20. výročí zapsání Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Součástí programu oslav jsou i některé akce a výstavy Českého muzea stříbra, jako například výstava: „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“.

Veletrh Go a Regiontour v Brně

Ve dnech 15. a 16. ledna se České muzeum stříbra opět zúčastnilo tradičních středoevropských veletrhů cestovního ruchu v Brně. Svou nabídku služeb nabízelo v pavilonu P pod hlavním stánkem Středočeského kraje spolu s ostatními středočeskými muzei a městy. Zástupci muzea vítali návštěvníky tradičně v dobových kostýmech, které navodily správnou atmosféru. Za města nechyběla ani Kutná Hora, kterou zastupoval stánek Destinace Kutná Hora a okolí. V rámci prezentace představilo České muzeum stříbra své akce v roce 2015, které budou zároveň součástí programu oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pro účastníky veletrhu připravilo dále muzeum ukázku zábavného programu „Havířský test“. Ten je již od podzimu minulého roku nabízen školám jako interaktivní program, přibližující způsob těžby a zpracování stříbra v K. Hoře.

Během veletrhu se návštěvníci nejvíce dotazovali na návštěvu stříbrného dolu, tradičně se zajímali o termín a program XI. Muzejní noci a rovněž požadovali informace o konání 24. ročníku Královského stříbření Kutné Hory.

České muzeum stříbra by zároveň chtělo touto cestou poděkovat Středočeskému kraji za realizaci celé expozice na veletrhu, ale zároveň i všem kutnohorským subjektům za nabídnutou spolupráci při společné prezentaci stříbrného města Kutné Hory.

Návštěvnost v prosinci 2014

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2014:

Hrádek1 986

Vánoční hrátky

České muzeum stříbra přichystalo ve dnech 2. až 12. prosince 2014 pro žáky mateřských a základních škol tvůrčí dílny „Vánoční hrátky“. Výukový program probíhal na Hrádku v prostoru vánoční výstavy. Žáci si mohli vybrat z bohatého programu. Vyráběli si vánoční ozdoby z hlíny či z ořechů, dále vytvářeli svícny z jablíček, nebo šperk mamince v připravené šperkařské dílně. Nejvíce škol se přihlásilo na výrobu hliněných ozdob, které ozdobily nejednu třídu. Tvůrčí dílně předcházela vždy komentovaná prohlídka výstavy „Hry a hračky našeho dětství“, která malým návštěvníkům ukázala, s čím si hráli jejich rodiče a prarodiče. Pro mnohé účastníky programu to bylo příjemné zpestření školní výuky v netradičním prostoru prosyceném vůní hřebíčku, jablíček a plném vánoční pohody. Každý si mohl odnést mimo zážitků svůj výrobek a potěšit tak rodiče či kamarády.

Tvůrčí vánoční dílny měly velký ohlas. Celkem se jich zúčastnilo 402 žáků a 27 pedagogů, a to nejen z Kutné Hory. Ti nejvzdálenější na dílny zavítali z mateřské školy z Pískové Lhoty, která leží u Poděbrad. Pro velký zájem škol se tvůrčí dílny prodloužily o další týden tj. do 18.12.

Kateřina Vavrušková

Barborky na Hrádku

Druhý adventní víkend patřil Barborkám a Ambrožům, kteří zavítali do Českého muzea stříbra na Hrádek. Během soboty i neděle zde probíhal adventní trh, pro návštěvníky byla otevřena vánoční výstava „Hry a hračky našeho dětství“ spolu se zvykoslovnou dílnou a nechyběl ani doprovodný program. O ten se postarali žáci z hudebního sboru ZUŠ Kutná Hora a ZŠ Žižkov z Kutné Hory. V sobotu si tak ve 14.00 mohli diváci poslechnout v hodovním sále Hrádku vánoční koledy, které zahráli a zazpívali žáci flétnového, akordeonového a houslového sboru ZUŠ. Po představení přišel na řadu průvod dětí - Ambrožů a Barborek, který přišel od chrámu sv. Barbory. Pro všechny kostýmované děti byla přichystána symbolická nadílka, kterou kolem 17. hodiny předal Mikuláš s čertem a andělem. Nejen nadílka, ale i vánoční strom, který rozsvítil Mikuláš, rozzářil nejednu dětskou tvář.

I neděle nabízela návštěvníkům příjemnou adventní atmosféru. Ve zvykoslovné dílně si příchozí mohli vyrobit svícínek či šperk nebo mohli nahlédnout do pernikářské dílny. Odpoledne vystoupili se svým vánočním příběhem a koledami žáci základní školy Žižkov. Jejich divadlo shlédlo téměř sto diváků.

Adventní atmosféra přilákala na Hrádek celkem 754 návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenku na vánoční výstavu a shlédli vystoupení. Řada návštěvníků, zejména cizinců, prošla pouze adventním trhem, proto reálná návštěvnost je odhadována na cca 1000 návštěvníků.

Závěrem bych chtěla za naše muzeum poděkovat všem účinkujícím, řemeslníkům a médiím, kteří naši akci podpořili.

Kateřina Vavrušková

Barborky na Hrádku

Adventní trhy s doprovodným programem

Sobota 6.12.

  • 10.00 – 18.00, po celý den adventní jarmark, zvykoslovná dílna pro veřejnost, ukázky řemesel
  • 14.00 Vánoční vystoupení žáků hudebního sboru ZUŠ Kutná Hora
  • 16.30 Průvod Barborek a Ambrožů od chrámu sv. Barbory k Hrádku
  • 17.00 Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu

Neděle 7.12.

  • 10.00 – 17.00, po celý den adventní jarmark, zvykoslovná dílna pro veřejnost, ukázky řemesel
  • 14.00 vánoční vystoupení žáků ZŠ Žižkov Kutná Hora

Vstupné na adventní trhy zdarma.

Návštěvnost v listopadu 2014

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2014:

Hrádek4 079
Kamenný dům709

Návštěvnost v říjnu 2014

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2014:

Hrádek10 263
Kamenný dům2 124
Tylův dům804

Stránky