Aktuality a tiskové zprávy

České muzeum stříbra letos přivítalo již 110 000 návštěvníků

Na začátku října překročila letošní návštěvnost Českého muzea stříbra v Kutné Hoře hranici 110 000 osob.

Cuthna Antiqua oslaví na Hrádku pětileté výročí středověkými písněmi španělských Židů

Soubor oslaví pět let své existence a zároveň zakončí letošní sezónu ve svém domovském městě, a sice sefardskými písněmi, tedy středověkými písněmi španělských Židů. Sefarad, což v hebrejštině znamená Španělsko, se stalo jednou z náhradních vlastí Židů po jejich vyhnání z Izraele a po pět set let bylo zemí, kde Židé žili v míru a symbióze s latinskou a maurskou populací a kulturou. Idylu ukončil edikt Isabely Kastilské v roce 1492, který vypovídal Židy ze všech španělských území. Židé odešli a s nimi odešla i jejich hudba, kterou pak nacházíme ve všech zákoutích Středomoří. Díky tomuto rozšíření se nám zachovala až do dnešní doby. Sólistkou bude Eliška Šeráková-Tesařová, pro niž jsou sefardské písně srdeční záležitostí. Bude to zároveň také poslední vystoupení před narozením radostně očekávané dcery. Na housle zahraje Michaela Šustrová, za klávesy usedne Bohuslava Najbrtová, violu da mano rozdrnká Šárka Kotrbová a basy se rozduní pod smyčci Anežky Novákové a Jiřího Arneta, kteří zahrají na violoncello a violu da gamba. Koncert se koná v hodovním sále Hrádku 28.10.2017 v 17 hodin.

Konference k 1000. výročí úmrtí pražského biskupa Thiddaga

Dne 11. června 2017 uplynulo 1000 let od úmrtí pražského biskupa Thiddaga, který vykonával svůj úřad ve složité době přelomu 10. a 11. století. Česká numismatická společnost společně s Pražským arcibiskupstvím, Centrem medievistických studií AV ČR a UK v Praze, Národním muzeem a Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře Vás zvou na konferenci věnovanou jeho životu i mincovnictví jeho doby. Konference se koná pod záštitou J. Em. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského. Konference je také vzpomínkou na 10. výročí úmrtí významného českého historika Dušana Třeštíka. Její součástí bude představení repliky denáru biskupa Thiddaga od medailéra Petra Souška.

Zájemci o účast se mohou přihlásit na email: masek.michal@seznam.cz. Počet účastníků je omezený a přihlášky budou přijímány do vyčerpání míst.

Místo a den konání: středa 11. října 2017, Pražské arcibiskupství, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1 – Hradčany, 2. patro sektoru A, trůnní sál, přístup přes recepci, sál bude otevřen od 10.30.

Nový zvon pro kostel sv. Jakuba

České muzeum stříbra si nenechalo ujít vzácnou příležitost sledovat v sobotu 7. října vyzvednutí nového zvonu Jakub Maria do věže kostela sv. Jakuba. Do chrámové zvonice byl vyzdvižen unikátní historickou metodou za pomoci dřevěné konstrukce a vrátku. K ohlédnutí za tímto slavnostním okamžikem vám přinášíme několik fotografií.

Nový knihovní systém a on-line katalog

V Českém muzeu stříbra se nachází veřejně přístupná knihovna s obsáhlým fondem čítajícím 30 000 svazků knih. I v muzejní knihovně musí být knihy evidovány a zpracovávány podle nejnovějších knihovnických standardů a pravidel. Z tohoto důvodu byl v září tohoto roku zakoupen nový knihovnický systém Verbis a webový katalog Portaro od firmy KP-SYS Pardubice. Na nákup získalo muzeum dotaci z programu Ministerstva kultury „Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven“ ve výši 35 000,-Kč.

Webový katalog Portaro představuje moderní, bezpečný a uživatelsky jednoduchý nástroj pro rychlé vyhledávání záznamů. Je vyvinut tak, aby čtenář, který do něho vstoupí poprvé, mohl ihned začít vyhledávat. Katalog je k dispozici na adrese http://katalog.cms-kh.cz.

Návštěvnost v září 2017

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2017:

Hrádek12 571
Kamenný dům1 323
Tylův dům207

Návštěvnost v srpnu 2017

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2017:

Hrádek18 680
Kamenný dům1 481
Tylův dům225

Návštěvnost v červenci 2017

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2017:

Hrádek16 699
Kamenný dům1 451
Tylův dům237

Ignác Raab - barokní malíř kutnohorských jezuitů

České muzeum stříbra na Hrádku připravilo na prázdniny další zajímavou výstavu. Široká veřejnost může shlédnout velký obrazový cyklus ze života světce sv. Františka Xaverského, spoluzakladatele Tovaryšstva Ježíšova. Dvaadvacet pláten, původně určených k výzdobě stěn chodeb kutnohorské jezuitské koleje, líčí cestu jezuitského misionáře do Indie a jeho apoštolské působení ve východní Asii. Základní osou vyprávěného příběhu jsou zázraky, které František na své pouti vykonal.

Autorem obrazů je řádový malíř Ignác Viktorin Raab (1715 – 1787), který působil v Kutné Hoře v padesátých letech 18. století. Svým dílem navazuje na tvorbu našich předních barokních umělců a posouvá ji dál do fáze rokokové, ať již barevností či světelnou výstavbou obrazů, ale i jistým sentimentem.

Soubor olejomaleb, dlouhodobě ukrytý v depozitáři, byl zatím prezentován pouze jednou po jeho zrestaurování v roce 1993. Aktuálně si výstavu mohou návštěvníci muzea prohlédnout v kutnohorském Hrádku do 31. 8. 2017 každý den kromě pondělí, a to od 10 hod do 18 hod. Připraven je pro ně také doprovodný program a čtvrteční komentované prohlídky začínající ve 14 hodin.

Najdi si svého pradědečka

České muzeum stříbra připravilo v Tylově domě na letošní prázdniny výstavu nazvanou poeticky Najdi si svého pradědečka. K vidění je devět rozměrných tabel s desítkami fotografií se jmény členů a občas i členek především kutnohorských spolků. Pro usnadnění hledání výstavu doprovází i abecední soupis všech jmen s odkazem na příslušné tablo. Návštěvník tak může buď desítky minut pátrat po svých předcích sám, anebo jít tak říkajíc na jisto.

Prvním vystaveným tablem je třídílný soubor Řemeslnické jednoty vytvořený v roce 1907 při příležitosti 25. výročí založení spolku, následuje Vzdělávací a podpůrná jednota Barák v Hoře Kutné z roku 1912. Nejvíce fotografií a zároveň i s nejvíce ženami má Podpůrná jednota Karel Havlíček Borovský v Kutné Hoře z roku 1931. Z dalších lze jmenovat např. Spolek vzájemně se podporujících vojenských vysloužilců založený v roce 1904, Kruh řemeslníků z roku 1906 nebo Výbor Všeobecné krajinské výstavy v Kutné Hoře v roce 1928.

Dvě z tabel se však netýkají osobností Kutné Hory, ale naopak Uhlířských Janovic a širokého okolí. Prvním je Obecní zastupitelstvo města Uhlířských Janovic z roku 1919 a druhým pak Československá obec legionářská v Uhlířských Janovicích. Jsou na něm legionáři z celého Uhlířskojanovicka, tedy i ze všech vesnic z blízkého i vzdáleného okolí. Tablo vzniklo v roce 1928 při příležitosti 10. výročí vzniku samostatného Československa.

Do 31. srpna tak máte i Vy možnost zkusit si najít svého předka, a to od úterý do soboty mezi 10. a 16. hodinou.

Stránky