Aktuality a tiskové zprávy

Model chrámu svaté Barbory na Pražském hradě

České muzeum stříbra spravuje ve své sbírce unikátní model chrámu svaté Panny Barbory (inv. č. MK 12) zhotovený zdejším úředníkem c. k. horního úřadu Janem Krausem v letech 1861 až 1865. Model tak zachycuje stav chrámu před jeho zásadní rekonstrukcí na sklonku 19. století. Lze na něm vidět mj. původní středověké ukončení západního průčelí – tzv. jalovou zeď, barokní sedlovou střechu, která na chrámu nahradila původní gotickou trostannou, rovněž barokní severní portál atd. A právě tento model si vybrali autoři komplexu výstav mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014, který se uskutečnil od 15. září do 12. října 2014 v Jiřském klášteře Pražského hradu. Náš model zde budil zvláštní pozornost a těšil se mimořádnému zájmu odborných i laických návštěvníků.

V rámci mezinárodního výtvarně-architektonického projektu Hravý architekt 2014, který je určen pro děti 4. a 5. tříd základních škol, si výstavu a pochopitelně i náš model přišla prohlédnout paní Ivana Zemanová, kterou doprovázeli Akad. arch. Ing. Miroslav Řepa, slovinský historik umění Damjan Prelovšek a architekt Zdeněk Lukeš.

Vernisáž výstavy Více než polovina srdce

První burza knih v Českém muzeu stříbra

S mimořádným zájmem ze strany veřejnosti se setkala I. burza knih pořádaná v sobotu 11. října v rámci 18. ročníku Týdne knihoven na Hrádku. Své knihy nabízeli předem přihlášení prodejci a nechyběla ani nabídka vyřazených publikací z muzejní knihovny. Zájem o knížky byl nebývalý. Burzu si nenechali ujít jak dospělí čtenáři, tak i děti. Velkou rychlostí mizely také knihy tzv. Kutnohorika nabízené z muzejní knihovny. Spokojenost byla i v řadách ostatních prodejců, kteří se již těší na další ročník. Akci navštívil dokonce i zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče, který si s radostí také zakoupil několik knih, mezi nimiž nechyběly knížky V. Vančury.

Jako doprovodný prvek byla pro návštěvníky připravena výstava dobového tisku z 1. světové války. Po celý den na Hrádku vládla velmi příjemná atmosféra. Burzu knih si nenechalo ujít více než 200 návštěvníků.

Návštěvnost v srpnu a září 2014

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2014:

Hrádek16 625
Kamenný dům2 184
Tylův dům168

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2014:

Hrádek9 745
Kamenný dům1 835
Tylův dům395

Očekáváme 100 000. návštěvníka této sezóny

V tomto týdnu pravděpodobně ve středu 8. října kol. 15.00 zavítá do expozic Českého muzea stříbra jubilejní 100 000. návštěvník této sezóny. Na 100 000. návštěvníka čeká ocenění v hlavní budově Hrádku, které předá tradičně ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková a zástupci Krajského úřadu : Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje a svou účast přislíbila i náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek Středočeského kraje Ing. Zuzana Moravčíková.

Den Středočeského kraje - 28. října 2014

České muzeum stříbra, p.o. Vás srdečně zve 28. října na Den Středočeského kraje. V rámci Dne SK se otevřou stálé expozice na Hrádku, v Kamenném a Tylově domě za symbolické vstupné 1,- Kč. Připraveny jsou i doprovodné programy:

HRÁDEK

symbolické vstupné 1,- Kč do stálých expozic: „Město stříbra“ a „Cesta stříbra“ (stříbrný důl) včetně výstavy: „Víc než polovina srdce“

Doprovodný program:

po celý den řemeslný trh u Hrádku
v interiéru Hrádku v I. patře - šperkařská dílna BUBUN
výstava „Co nového v muzeu“ (sbírky ČMS získané v roce 2014)

KAMENNÝ DŮM

symbolické vstupné 1,- Kč do stálých expozic: „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ (sklepních prostor Kamenného domu) včetně výstavy “Ševcovské řemeslo“.

Doprovodný program:

řemeslná ukázka zručského obuvníka Františka Jelínka
10.00 komentovaná prohlídka výstavy Ševcovské řemeslo

TYLŮV DŮM

symbolické vstupné 1,- Kč do stálých expozic: „Život a dílo J. K. Tyla“ - rozšířená expozice o autentický cestovní kufr a paruku J. K. Tyla + poslech české hymny v podání Emy Destinové a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ včetně výstavy: „Za kutnohorskými výtečníky - 150. výročí narození Josefa Brauna a 200. výročí MUDr. Františka Stáněho“

Doprovodný program:

11.00 a 14.00 komentované prohlídky výstavy Za kutnohorskými výtečníky - provází autor výstavy Bc. J. Kremla.

Burza knih na Hrádku

V rámci 18. ročníku Týdne knihoven pořádá České muzeum stříbra na Hrádku burzu knih a výstavku dobového tisku k 100. výročí vypuknutí 1. světové války. Výstava bude přístupná od 7. – 12. 10. 2014 v přednáškovém sále. Burza se bude konat v sobotu 11. 10. 2014 od 10 – 16 hod. Kromě knih od přihlášených zájemců budou za symbolickou cenu nabízeny publikace z muzejní knihovny se vztahem ke Kutné Hoře a okolí. Vstup zdarma.

Interaktivní program „Havířský test“ na mezinárodním workshopu v Jáchymově

Dne 15. září 2014 se v Jáchymově v rámci projektu ArcheoMontan, jehož organizátorem je Saský zemský archeologický ústav ve spolupráci se Sekretariátem výstavy v Dippoldiswalde a Muzeum Královská mincovna Jáchymov , konal další mezinárodní workshop, tentokrát s tématem „Učíme se v muzeu“. Během workshopu zazněly prezentace interaktivních školních programů muzeí, jak českých, tak i německých.

Pozvání na workshop přijalo po roce opět i České muzeum stříbra, p.o.. Představilo nový interaktivní program pro školy s názvem „Havířský test“. Interaktivní program je určen především pro základní školy, ale lze ho přizpůsobit i pro mladší účastníky. Během programu se žáci zábavnou formou seznámí s těžbou i zpracováním stříbra a doslova se na okamžik promění ve středověkého havíře. Celý program je vybaven technickými rekvizitami-pomůckami, které připomínají např. stísněné prostředí středověké štoly, tzv. plazivky, nebo i jednotlivé důlní stroje a nářadí, používané při práci středověkými havíři. Zábavný „test“ si v Jáchymově neváhali přímo vyzkoušet i sami účastníci workshopu, na okamžik se tak navrátili do svých dětských let.

„Havířský test“ Českého muzea stříbra se těšil mimořádnému zájmu a jeho přitažlivá forma i propracovaná příprava sklidily všeobecné uznání.

Projekt ArcheoMontan, v rámci kterého se konají jednotlivé tematicky zaměřené workshopy, probíhá již od roku 2012. Náplní rozsáhlého projektu je archeologický a historický průzkum středověkého hornictví na obou stranách českoněmecké hranice. Účastní se ho sedm partnerů, z České republiky a Saska.

Již v loňském roce mělo České muzeum stříbra v rámci tohoto projektu možnost se v Jáchymově představit všem partnerům i hostům. Prezentovalo zde nejen svou dlouhou historii, bohatost na hornictví specializovaných sbírek, různorodé aktivity, které nabízí laikům i odborníkům, ale především podobu svých, návštěvníky tak oblíbených expozic. Letos tedy k této prezentaci muzea přibyla i nabídka nápaditého interaktivního programu pro školy.

Interaktivní program "Havířský test"

Odpoledne ve čtvrtek 11. září patřil na Hrádku dětem. Do Havířské osady přišli vyzkoušet nový interaktivní program "Havířský test" žáci 3. a 5. tříd z družiny při ZŠ T.G.M. Kutná Hora. Pro děti byla připravena ukázková štola, kde se na okamžik děti proměnily v havíře a hledaly rudu. Vyzkoušely si vše, co zažíval každý den i středověký havíř, prolézání nízkou štolou, nakládání vytěženého materiálu i vytahování pomocí těžního stroje hašple. Na řadu přišla i ukázka rud i minerálů, děti si mohly osahat - někteří možná poprvé - pravou rudu a hlavně obtěžkat. Žáci všechny úkoly nakonec zvládli na jedničku, a tak byli po zásluze odměněni Certifikátem. Ten je opravňoval sestoupit do opravdového dolu.

Tento program nabízí od včerejšího dne České muzeum stříbra pro základní školy, kroužky při DDM. Délka programu 45 min. Cena lekce 15,- Kč (myšleno bez návštěvy dolu). Přihlášky přijímá a na vaši návštěvu se těší muzejní lektorka Kateřina Vavrušková, tel. 739 717 325, e-mail: vavruskova@cms-kh.cz.

Dny evropského dědictví 2014

První zářijový víkend otevřelo České muzeum stříbra v rámci Dnů evropského dědictví své expozice za snížené a symbolické vstupné. Nebyly to pouhé expozice, které mohli návštěvníci shlédnout, připraven byl i doprovodný program. U Hrádku po celý víkend probíhal stylový jarmark, v sobotu zazněl koncert smíšeného pěveckého sboru CANTICA, na který by určitě dorazilo více posluchačů, nebýt tak silného deště. Dále si přítomní mohli prohlédnout I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ spolu se společnou výstavou obrazů výtvarníků Matouše Marka a Vladana Koláře. V Kamenném domě byly otevřeny obě expozice: „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ spolu s výstavou: „Ševcovské řemeslo“. Během soboty byl otevřen Tylův dům se svými expozicemi : „Život a dílo J. K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Nově si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu „Za kutnohorskými výtečníky“, která připomíná 150. výročí narození Josefa Brauna a 200. výročí narození MUDr. Františka Stáněho.

Celkem během Dnů evropského dědictví přivítalo České muzeum stříbra celkem 2302 návštěvníků.

Přehled návštěvnosti EHD podle objektů:

Hrádek:
So 7.9. - 459
Ne 8.9. - 662
Celkem - 1121

Kamenný dům:
So - 472
Ne - 457
Celkem - 929

Tylův dům:
So - 252

Stránky