Aktuality a tiskové zprávy

Den Středočeského kraje v Českém muzeu stříbra

V den oslav vzniku samostatného československého státu 28. října se konal tradičně i Den Středočeského kraje v Českém muzeu stříbra. V rámci Dne byly zpřístupněny všechny expozice za symbolickou 1,- Kč, a nejen to, nechyběl ani bohatý doprovodný program.

Návštěvníci na Hrádku si prohlédli nejen prohlídkové okruhy „Město stříbra“ a „Cestu stříbra“, ale na okamžik se mohli proměnit v geologa. „Geologické hrátky“ pro účastníky Dne kraje připravila muzejní geoložka RNDr. Jana Králová. Pod jejím vedením probíhalo zkoumání minerálů, hornin, ale i fauny a flory za pomocí binokuláru. Zájem o Geologické hrátky byl celý den nepřetržitý, o čemž svědčily vznikající fronty jak malých, tak dospělých návštěvníků. Hrátky probíhaly v přednáškovém sále Hrádku, kde zároveň byla otevřena výstava „Co nového v muzeu“, která představila nově získané sbírkové předměty muzea v roce 2014. Svou návštěvu završili účastníci prohlídkou výstavy „Víc než polovina srdce“, která představila zajímavé artefakty, obrazy a kresby s indiánskou tématikou. Tradičně nechyběl ani doprovodný jarmark s ukázkami řemesel.

V Kamenném domě již od rána proudily davy návštěvníků, kteří se přišli podívat na stálé expozice : „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“. Mnozí si nenechali ujít v 10.00 hodin komentovanou prohlídku výstavy – „Ševcovské řemeslo“ s autorkou výstavy Mgr. Kateřinou Vavruškovou. Tato komentovaná prohlídka byla zároveň i součástí kutnohorského festivalu „Kutná Hora v 19. století“.

Bohatý program čekal na návštěvníky i v Tylově domě, kde svou výstavu „Za kutnohorskými výtečníky“ představil Bc. Josef Kremla. Ten v rámci komentovaných prohlídek v 11.00 a 14.00 vzpomněl na významné kutnohorské osobnosti: spisovatele Josefa Brauna a MUDr. Františka Stáněho. Celý den byly otevřeny stálé expozice: „Život a dílo J. K. Tyla“, kde si mohli návštěvníci mimořádně prohlédnout autentický cestovní kufr a paruku J. K. Tyla a nebo se zaposlouchat do české hymny v podání Emy Destinové. Na závěr mohli zavítat do stálé expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Den Středočeského kraje si nenechalo ujít 4 227 návštěvníků.

Návštěvnost jednotlivých objektů:
Hrádek – 2 120 návštěvníků
Kamenný dům – 1374 návštěvníků
Tylův dům - 733 návštěvníků

Další ocenění od návštěvníků portálu TripAdvisor

Již potřetí obdrželo České muzeum stříbra za své služby v cestovním ruchu ocenění - 2014 TRAVELLERS‘ CHOICE od návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor.

Stránky www.tripadvisor.com získávají stále na popularitě. Proč také ne, vždyť na těchto stránkách si můžete nalézt důležité recenze světových hotelů, objednat si letenky, zjistíte, která restaurace stojí za návštěvu, či která atrakce nebo památka je oblíbená mezi návštěvníky. Kladně hodnotili návštěvníci portálu rovněž prohlídku středověkého stříbrného dolu, která je součástí II. okruhu „Cesta stříbra“ na Hrádku.

Ocenění 2014 TRAVELLERS‘ CHOICE je významné už jenom proto, že na něj dosáhlo méně než 1% atrakcí uvedených na portále TripAdvisor. Naše muzeum se tu řadí mezi 10 nejlepších muzeí v České republice.

XVIII. pořad z cyklu Kutnohorské podvečery - Josef Braun

Ve čtvrtek 23. října se v konferenčním sále hotelu U Kata v Kutné Hoře uskutečnil již XVIII. pořad z cyklu Kutnohorské podvečery, který pro posluchače připravil Mgr. Vladimír Císař ve spolupráci s Českým muzeem stříbra. Tentokrát se pořad věnoval 150. výročí narození významného kutnohorského spisovatele Josefa Brauna (1864 – 1891). Během podvečera zazněly ukázky četby z Braunových knih, které přednesli kutnohorští ochotníci paní Zuzana Trnková a pan Miroslav Štrobl.

O životě a díle Josefa Brauna přednesl svůj referát Bc. Josef Kremla, archivář a historik z Českého muzea stříbra. Celý večer hudebně doprovázely paní Jana Lukačinová (viola) a slečna Anna Lukačinová (housle).

Na významného kutnohorského spisovatele přišlo zavzpomínat 30 posluchačů.

Model chrámu svaté Barbory na Pražském hradě

České muzeum stříbra spravuje ve své sbírce unikátní model chrámu svaté Panny Barbory (inv. č. MK 12) zhotovený zdejším úředníkem c. k. horního úřadu Janem Krausem v letech 1861 až 1865. Model tak zachycuje stav chrámu před jeho zásadní rekonstrukcí na sklonku 19. století. Lze na něm vidět mj. původní středověké ukončení západního průčelí – tzv. jalovou zeď, barokní sedlovou střechu, která na chrámu nahradila původní gotickou trostannou, rovněž barokní severní portál atd. A právě tento model si vybrali autoři komplexu výstav mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014, který se uskutečnil od 15. září do 12. října 2014 v Jiřském klášteře Pražského hradu. Náš model zde budil zvláštní pozornost a těšil se mimořádnému zájmu odborných i laických návštěvníků.

V rámci mezinárodního výtvarně-architektonického projektu Hravý architekt 2014, který je určen pro děti 4. a 5. tříd základních škol, si výstavu a pochopitelně i náš model přišla prohlédnout paní Ivana Zemanová, kterou doprovázeli Akad. arch. Ing. Miroslav Řepa, slovinský historik umění Damjan Prelovšek a architekt Zdeněk Lukeš.

Vernisáž výstavy Více než polovina srdce

První burza knih v Českém muzeu stříbra

S mimořádným zájmem ze strany veřejnosti se setkala I. burza knih pořádaná v sobotu 11. října v rámci 18. ročníku Týdne knihoven na Hrádku. Své knihy nabízeli předem přihlášení prodejci a nechyběla ani nabídka vyřazených publikací z muzejní knihovny. Zájem o knížky byl nebývalý. Burzu si nenechali ujít jak dospělí čtenáři, tak i děti. Velkou rychlostí mizely také knihy tzv. Kutnohorika nabízené z muzejní knihovny. Spokojenost byla i v řadách ostatních prodejců, kteří se již těší na další ročník. Akci navštívil dokonce i zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče, který si s radostí také zakoupil několik knih, mezi nimiž nechyběly knížky V. Vančury.

Jako doprovodný prvek byla pro návštěvníky připravena výstava dobového tisku z 1. světové války. Po celý den na Hrádku vládla velmi příjemná atmosféra. Burzu knih si nenechalo ujít více než 200 návštěvníků.

Návštěvnost v srpnu a září 2014

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2014:

Hrádek16 625
Kamenný dům2 184
Tylův dům168

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2014:

Hrádek9 745
Kamenný dům1 835
Tylův dům395

Očekáváme 100 000. návštěvníka této sezóny

V tomto týdnu pravděpodobně ve středu 8. října kol. 15.00 zavítá do expozic Českého muzea stříbra jubilejní 100 000. návštěvník této sezóny. Na 100 000. návštěvníka čeká ocenění v hlavní budově Hrádku, které předá tradičně ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková a zástupci Krajského úřadu : Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje a svou účast přislíbila i náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek Středočeského kraje Ing. Zuzana Moravčíková.

Den Středočeského kraje - 28. října 2014

České muzeum stříbra, p.o. Vás srdečně zve 28. října na Den Středočeského kraje. V rámci Dne SK se otevřou stálé expozice na Hrádku, v Kamenném a Tylově domě za symbolické vstupné 1,- Kč. Připraveny jsou i doprovodné programy:

HRÁDEK

symbolické vstupné 1,- Kč do stálých expozic: „Město stříbra“ a „Cesta stříbra“ (stříbrný důl) včetně výstavy: „Víc než polovina srdce“

Doprovodný program:

po celý den řemeslný trh u Hrádku
v interiéru Hrádku v I. patře - šperkařská dílna BUBUN
výstava „Co nového v muzeu“ (sbírky ČMS získané v roce 2014)

KAMENNÝ DŮM

symbolické vstupné 1,- Kč do stálých expozic: „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ (sklepních prostor Kamenného domu) včetně výstavy “Ševcovské řemeslo“.

Doprovodný program:

řemeslná ukázka zručského obuvníka Františka Jelínka
10.00 komentovaná prohlídka výstavy Ševcovské řemeslo

TYLŮV DŮM

symbolické vstupné 1,- Kč do stálých expozic: „Život a dílo J. K. Tyla“ - rozšířená expozice o autentický cestovní kufr a paruku J. K. Tyla + poslech české hymny v podání Emy Destinové a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ včetně výstavy: „Za kutnohorskými výtečníky - 150. výročí narození Josefa Brauna a 200. výročí MUDr. Františka Stáněho“

Doprovodný program:

11.00 a 14.00 komentované prohlídky výstavy Za kutnohorskými výtečníky - provází autor výstavy Bc. J. Kremla.

Burza knih na Hrádku

V rámci 18. ročníku Týdne knihoven pořádá České muzeum stříbra na Hrádku burzu knih a výstavku dobového tisku k 100. výročí vypuknutí 1. světové války. Výstava bude přístupná od 7. – 12. 10. 2014 v přednáškovém sále. Burza se bude konat v sobotu 11. 10. 2014 od 10 – 16 hod. Kromě knih od přihlášených zájemců budou za symbolickou cenu nabízeny publikace z muzejní knihovny se vztahem ke Kutné Hoře a okolí. Vstup zdarma.

Stránky