Aktuality a tiskové zprávy

Barborky na Hrádku

Druhý adventní víkend patřil Barborkám a Ambrožům, kteří zavítali do Českého muzea stříbra na Hrádek. Během soboty i neděle zde probíhal adventní trh, pro návštěvníky byla otevřena vánoční výstava - „Vánoce na Hrádku“ spolu se zvykoslovnou dílnou a nechyběl ani doprovodný program. O ten se postarali děti z křesťanského sdružení SAM a žáci ZŠ Žižkov z Kutné Hory. V sobotu tak v 15.00 mohli diváci shlédnout představení „Vánoce v roce 0“, které se odehrálo v hodovním sále Hrádku. Po představení přišel na řadu průvod dětí - Ambrožů a Barborek, který přišel od chrámu sv. Barbory. Pro všechny kostýmované děti byla přichystána symbolická nadílka, kterou po 17. hodině předal Mikuláš s čertem a andělem. Nejen mikulášská nadílka, ale i vánoční strom, který rozsvítil Mikuláš, rozzářil nejednu dětskou tvář.

I neděle nabízela návštěvníkům příjemnou adventní atmosféru. Ve zvykoslovné dílně si příchozí mohli vyrobit svícínek či šperk, nebo mohli nahlédnout do pernikářské dílny. Odpoledne vystoupili se svým vánočním příběhem a koledami žáci základní školy Žižkov. Jejich divadlo shlédlo téměř sto diváků.

Adventní atmosféra přilákala na Hrádek celkem 880 návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenku na vánoční výstavu. Řada návštěvníků, zejména cizinců, prošla pouze adventním trhem, proto reálná návštěvnost je odhadována na cca 1000 návštěvníků. Závěrem bych chtěla za naše muzeum poděkovat všem účinkujícím, řemeslníkům a médiím, kteří naši akci podpořili.

Fotogalerie

Návštěvnost v listopadu 2013

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Listopad

Hrádek3 829
Kamenný dům620
Tylův dům75
Celkem4 524

Návštěvnost v říjnu 2013

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Říjen

Hrádek9 932
Kamenný dům2 007
Tylův dům1 044
Celkem12 983

Den Středočeského kraje 28.10.2013

Krásné podzimní počasí přilákalo na Den Středočeského kraje do Českého muzea stříbra 3834 návštěvníků. Za symbolické vstupné 1,- Kč byly zpřístupněny objekty Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník včetně výstav. Pro návštěvníky byla na Hrádku uspořádána výstava “Co nového v muzeu“, která představila nové sbírkové předměty muzea získané v roce 2013. Prohlídku muzea obohatily zábavné programy „Mladý archeolog“, při kterém se návštěvníci mohli na okamžik proměnit v archeologa či v muzejníka, a interaktivní program „Po stopách Bible“, který doprovázel výstavu „400 let Bible Kralické“. V rámci tohoto programu si děti i dospělí mohli zhotovit svůj první svitek, někdo si poprvé vyzkoušel psát husím brkem. Pro vážné zájemce o Bibli kralickou byla v dopoledních hodinách uspořádána komentovaná prohlídka s autorem výstavy Mgr. Jiřím Justem, ThD. Na Hrádku dále mohli přítomní obdivovat šperkařské řemeslo, které prezentoval Petr Sádlo. Nechyběli i další řemeslníci, kteří nabízeli ve svých stáncích občerstvení či drobné výrobky.

V druhém objektu ČMS v Kamenném domě si mohli návštěvníci prohlédnout stálé expozice „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“ . Na své si přišli i vyznavači piva, kteří mohli shlédnout výstavu „Pivovary na Kutnohorsku“. Pro mladší účastníky byl přichystán interaktivní program „Putování za zlatým mokem“.

V posledním objektu v Tylově památníku byly za zvýhodněné vstupné otevřeny stálé expozice „Život a dílo J. K. Tyla“ a "Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum" včetně výstavy „O. s. Denemark a fotografie M. Truhláře“. V 10 hodin si přišli na své milovníci přírody, pro které byla připravena komentovaná prohlídka této výstavy i s procházkou po naučné stezce, kterou připravil autor výstavy Bc. Martin Starý.

Celý den za krásného počasí vládla v muzeu příjemně soutěživá atmosféra a kromě nově nabytých vědomostí si návštěvníci odnesli i řadu kulturních zážitků.

Přehled návštěvnosti:
Hrádek: 2246 návštěvníků včetně výstav
Kamenný dům: 1048 návštěvníků včetně výstav
Tylův památník: 540 návštěvníků včetně výstav
Celkem: 3834 návštěvníků

Fotogalerie

České muzeum stříbra. získalo další ocenění od návštěvníků portálu TripAdvisor

Již podruhé v tomto roce obdrželo České muzeum stříbra za své služby v cestovním ruchu ocenění od návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor.
Stránky www.tripadvisor.com nejsou u nás moc známé, ale rozhodně stojí za prohlédnutí. Jak už jejich název napovídá, jde skutečně o velice kvalitního 'cestovního rádce'. Jedná se o asi nejznámější cestovatelskou komunitu s více než 100 miliony návštěvníků měsíčně a 15 miliony registrovaných členů. Na stránkách TripAdvisor můžete brouzdat recenzemi světových hotelů, můžete si objednat letenky, zjistíte, která restaurace stojí za návštěvu, či která atrakce nebo památka je oblíbená mezi návštěvníky. ČMS je jedno z pouhých 1.264 míst (z 300.000 na tripadvisoru), které toto ocenění získalo.
Návštěvníci tak kladně hodnotili prohlídku středověkého stříbrného dolu, který je součástí II. okruhu „Cesta stříbra“ na Hrádku.

100 000. návštěvník sezóny 2013

Dne 23. října odpoledne přivítalo České muzeum stříbra 100 000. návštěvníka této sezóny. Štěstí padlo na turistu Bedřicha Snášela ze Znojma, který si za svůj výletní cíl vybral právě Kutnou Horu. Aniž by cokoli tušil, zakoupil si nejprve vstupenku na prohlídku I. okruh muzea - Město stříbra, po jejím shlédnutí se však rozmyslel a rozhodl se ještě i pro návštěvu II. okruhu - Cesty stříbra, který zahrnuje vstup do středověkého stříbrného dolu. Náhodou se tak stal 100 000. návštěvníkem jedné z expozic muzea v sezóně r. 2013.
Na výherce čekal dárkový balíček spolu s glejtem opravňujícím ke vstupu zdarma do všech expozic Českého muzea stříbra i v následujícím roce 2014. Pozornosti připravené pro jubilejního návštěvníka pracovníky muzea i Krajského úřadu předali Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje spolu s ředitelkou ČMS, PhDr. Světlanou Hrabánkovou.

Po stopách Bible šli žáci ZŠ Žehušice

Dne 18. října zavítali do Českého muzea stříbra žáci ZŠ Žehušice, kteří si prohlédli výstavu 400 let Bible králické a zároveň se zúčastnili interaktivního programu Po stopách Bible. Žáky provedl výstavou Alexander Štěpánovský kazatel z Křesťanského společenství Kutná Hora a zároveň je seznámil s nejčtenější knihou světa – s Biblí. Děti se rozhodně s Alexandrem nenudily, protože si i mohly jeden biblický příběh – „O Davidovi a Goliášovi“ zahrát. Nebyla to jediná aktivita, která čekala na malé návštěvníky. Muzejní archivář a historik Bc. Josef Kremla přinesl dětem k nahlédnutí dvě historické Bible. Prolistovat si tak mohly Velislavovu Bibli (její faksimili), jejíž originál vznikal v letech 1325 – 1349 a Bibli kutnohorskou z r. 1489, která se stala první ilustrovanou tištěnou Biblí v Čechách. Na závěr přišla praktická část, kdy si děti mohly vytvořit svůj první list Bible. Chopily se ihned husího brka, inkoustu, někteří si vyrobily vlastní razítka či svitky. Domů děti odjížděly nejen se svými výrobky, ale získaly dále za svou píli i Bibli pro mladého čtenáře, kterou věnovalo účastníkům programu Křesťanské společenství Kutná Hora.

Kateřina Vavrušková (muzejní lektorka)

Fotogalerie

České muzeum stříbra přivítá 100 000. návštěvníka

Dovolujeme si Vám oznámit, že České muzeum stříbra, p.o. v Kutné Hoře v tomto týdnu přivítá 100 000. návštěvníka této sezóny. Na výherce čeká dárkový balíček spolu s glejtem opravňujícím vstup zdarma do všech expozic Českého muzea stříbra. Dar 100 000. návštěvníku předá Ing. Zdeněk Štefek - radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje a ředitelka ČMS PhDr. Světlana Hrabánková.
Mgr. Kateřina Vavrušková

Žáci ze ZŠ Žižkov poznávali kutnohorskou faunu a flóru

Dne 15. října se konala komentovaná prohlídka Bc. Martina Starého, který představil dětem jednak činnost občanského sdružení Denemark a dále povyprávěl o kutnohorské fauně a flóře. Prohlídka výstavy v Tylově domě byla zakončena procházkou po naučné stezce tzv. „Královské“.

Žáci z družiny ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora putovali za zlatým mokem

Odpoledne 3. října strávily děti z družiny ZŠ T.G. M. Kutná Hora v prostorách Kamenného domu. Zde si děti prohlédly výstavu „Pivovary na Kutnohorsku“ a zároveň se zúčastnily interaktivního programu „Putování za zlatým mokem“. Během programu děti plnily i krátké kvízy, za které pak získaly určitě právoplatně „Certifikát mladého sládka“. Snad největší odměnou na závěr byl chmel spolu s receptem na vaření domácího piva, který si děti mohly odnést domů, aby zkusily s tatínkem uvařit pivo.

Stránky