Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvnost v říjnu 2012

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2012:

Hrádek8 854
Kamenný dům1 062
Tylův dům919
Celkem10 835

Den Středočeského kraje 28.10.2012

Ačkoliv v letošním roce Den Středočeského kraje provázely sněhové vločky, zavítalo do Českého muzea stříbra 1665 návštěvníků. Za symbolické vstupné 1,- Kč byly zpřístupněny objekty Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník včetně výstav. Pro návštěvníky byla uspořádána výstava “Co nového v muzeu“, která představila nové sbírkové předměty muzea, získané v roce 2012 a dále exponáty, které se podařilo restaurovat v posledních letech. Prohlídku muzea obohatil zábavný program „Zkoumáme kameny“, při kterém se návštěvníci mohli pomocí binokuláru blíže seznámit s neživou přírodou. Během prohlídky dále mohli přítomní obdivovat šperkařské řemeslo, které na Hrádku prezentoval Petr Sádlo. V dopoledních hodinách se uskutečnila i neplánovaná komentovaná prohlídka výstavy „Sestry Voršilky“. Tu si vyžádali návštěvníci, kteří se účastnili již komentované prohlídky výstavy „Z dějin školství kutnohorského“ v Kamenném domě. Autora obou výstav, Bc. Josefa Kremlu jejich zájem velmi potěšil a přání vyhověl.

V druhém objektu ČMS, v Kamenném domě, si mohli návštěvníci kromě již zmíněné výstavy prohlédnout i stálé expozice „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“. Kromě komentovaných prohlídek výstavy v 10.00 a v 15.00 hodin zde probíhal po celý den interaktivní program k tématu školství pro malé i velké návštěvníky.

V posledním objektu, v Tylově památníku, byly za zvýhodněné vstupné otevřeny stálé expozice: „Život a dílo J. K. Tyla“ a "Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum" včetně výstavy „Historické hudební nástroje“. Ve 14 hodin si přišli na své milovníci hudby, pro které byla připravena komentovaná prohlídka této výstavy i s hudební ukázkou, kterou předvedl Štěpán Kafka (autor výstavy).

Celý den i za nevlídného počasí vládla v muzeu příjemně soutěživá atmosféra a kromě nově nabytých vědomostí si návštěvníci odnesli i řadu kulturních zážitků.

Text: Kateřina Vavrušková
Foto: Eva Entlerová

Přehled návštěvnosti:

Hrádek1128
Kamenný dům297
Tylův památník240
celkem1665

Fotogalerie

Prof. Bopearachchi v Kutné Hoře

V úterý 2. října 2012 zavítala do Kutné Hory vzácná návštěva. V doprovodu MUDr. Michala Maška, předsedy České numismatické společnosti, přijel archeolog a především numismatik prof. Osmund Bopearachchi, ředitel pro výzkum Centre national de la recherche scientifique (Národního výzkumného centra) v Paříži, profesor na Sorboně a v Berkeley.

Prof. Bopearachchi navštívil v Kutné Hoře obě expozice Českého muzea stříbra, p. o. v Kamenném domě, kde ho zaujal především předhusitský sklep s gotickými kamenosochařskými prvky zdejších památek, nemohl pochopitelně vynechat návštěvu chrámu svaté Panny Barbory a expozice na Hrádku, které pro něj byly rovněž zajímavým přínosem odborným – hlavně v oblasti hutnictví a mincovnictví. Proces zpracování stříbrné rudy zaujal prof. Bopearachchiho natolik, že jsme ho po obědě vzali na struskovou haldu proti Vrbovému mlýn. Zde nám potvrdil, že se s něčím obdobným dosud nesetkal.

Prof. Osmund Bopearachchi navštívil ČR na základě pozvání České numismatické společnosti, Numismatického oddělení Národního muzea a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aby zde přednesl své dvě přednášky. První, nazvaná Recent Numismatic Evidence on the History of Alexander's Successors in Central Asia a přednesená v pondělí 1. října na půdě Národního muzea, se věnovala dějinám nástupců Alexandra Velikého ve Střední Asii z pohledu numismatiky. Druhou, The Oldest Shipwreck in the Indian Ocean, přednesl prof. Bopearachchi v úterý 2. října na půdě FF UK a ve středu 3. října ještě v Moravském zemském muzeu v Brně. V ní se věnoval nálezu nejstaršího vraku lodi v Indickém oceánu.

JK

Za dějinami do Malína

V sobotu 6. října 2012 pořádala Městská knihovna Kutná Hora – pobočka Malín přednášku o vypálení Malína v roce 1412 a následnou procházku po Malíně s výkladem o jeho historii, památkách a významných objektech. Na úvod představila ředitelka knihovny Mgr. Gabriela Jarkulišová novou pohlednici Malína od kutnohorského fotografa a výtvarníka Jiřího D. Dostála, kterou knihovna vydala právě při příležitosti 600. výročí vypálení obce.

Následovala již zmíněná přednáška Vypálení Malína, kterou si připravil malínský rodák a historik Českého muzea stříbra, p.o. Bc. Josef Kremla. Širokou posluchačskou obec – 52 účastníků od dětí školou povinných po více jak osmdesátileté pamětníky – stručně seznámil s historickým vývojem Malína až do počátku 15. století. O samotné tragické události nechal vyprávět historické prameny i historiografickou literaturu. Návštěvníci si tak vyslechli výpovědi Starých letopisů českých, jednoho z husitských manifestů, kronik Václava Hájka z Libočan a Mikuláše Dačického z Heslova nebo kutnohorských barokních historiografů – sedleckého Simeona Eustacha Kapihorského a jezuity Jana Kořínka. Stranou nezůstala ani kronika malínského rodáka Josefa Laciny a nejúplnější popsání dějin obce z ruky Josefa Ledra, který celou událost jako první správně datoval a navíc přinesl i český překlad listiny krále Václava IV. z února roku 1413. Pozornost byla pochopitelně věnována i listině samotné, jejíž datace se stala klíčovou pro správné, resp. v celých dějinách chybné datování vypálení Malína kutnohorskými havíři. Závěrem ukázal i výsledky starých náhodných archeologických nálezů a jednoho soudobého archeologického výzkumu, které je možné dát do přímé souvislosti s neblahými událostmi posledního červencového dne léta Páně 1412.

Návštěvnost v září 2012

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2012:

Hrádek13 788
Kamenný dům3 032
Tylův dům1 188
Celkem18 008

110 000. návštěvník v roce 2012

Dne 21. září v 9.30 přivítalo České muzeum stříbra 110 000. návštěvníky této sezóny. Štěstí padlo na žáky základní školy Nové Dvory, kteří si nic netušíc zakoupili vstupenky na II. prohlídkový okruh „Cestu stříbra“. Než se vydali na prohlídku byli obdarováni glejtem, opravňujícím k mimořádné prohlídce všech expozic ČMS a dále získali upomínkové balíčky. Cenu žákům předala vedoucí odboru památek a kultury Středočeského kraje Mgr. Klára Zubíková a za ČMS ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková.

Mgr. Kateřina Vavrušková (Vobořilová) (PR pracovník)

Ocenění portálu TripAdvisor

Dovolujeme si Vás informovat o ocenění, které získalo České muzeum stříbra v letošním roce na nezávislém mezinárodním portálu pro cestovní ruch TripAdvisor. Na tomto portálu hodnotí každý měsíc 50 milionů turistů hotely, restaurace, kulturní instituce a atrakce, které navštívili. České muzeum stříbra získalo od návštěvníků portálu nadprůměrné hodnocení, čímž zároveň obdrželo samolepku TripAdvisor jako doporučená instituce s kvalitními službami pro cestovní ruch. Přímé hlasování návštěvníků portálů můžete nalézt zde.

Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, reg. historik)

Očekáváme 110 000 návštěvníka

Dovolujeme si Vám oznámit, že zítra kolem 9.30 projde branami Českého muzea stříbra na Hrádku 110 000 návštěvník této turistické sezóny. Bude pro něj připraven dárek, který předá vedoucí odboru památek a kultury Středočeského kraje Mgr. Klára Zubíková a ředitelka Českého muzea stříbra PhDr. Světlana Hrabánková.

Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, reg. historik)

Návštěvnost v srpnu 2012

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2012:

Hrádek17 020
Kamenný dům2 650
Tylův dům382
Celkem20 052

Dny evropského dědictví v Českém muzeu stříbra - 2012

I v letošním roce v rámci dnů EHD, 8. a 9. září, otevřelo České muzeum stříbra své expozice za snížené či symbolické vstupné. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout Hrádek – stálou expozici I. okruh – „Město stříbra“ spolu s výstavami „ Z pokladů Národního muzea v Praze: Sochařství v jagellonských Čechách“ a „Sestry Voršilky“. Program na Hrádku doplnila šperkařská dílna, jejíž prezentaci připravil Petr Sádlo.

Dále za zvýhodněné vstupné byly dále zpřístupněny stálé expozice v Kamenném domě – "Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století" a „Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“ společně s celoroční výstavou "Z dějin školství kutnohorského". Výstavu doprovázel zábavný program, který návštěvníky na okamžik vrátil do školních lavic. V Tylově památníku se účastníkům EHD otevřely stálé expozice “J.K. Tyl“ a “Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ včetně právě probíhající výstavy "Historické hudební nástroje". Na sobotní odpoledne byla připravena komentovaná prohlídka této výstavy s jejím autorem, Štěpánem Kafkou. Představil vystavené nástroje i v hudební ukázce.

Pestrý program během dnů EHD a k tomu i krásné počasí přilákaly do objektů Českého muzea stříbra 3355 návštěvníků, což je o 715 více než roce 2011.

Přehled návštěvnosti podle objektů:

Hrádek
sobota – 982 osob
neděle - 765 osob

Kamenný dům
sobota - 859 osob
neděle - 468 osob

Tylův památník
sobota – I. okruh J.K.Tyl - 275 osob
II. okruh Kutnohorské podzemí a jeho průzkum - 277 osob
výstava Historické hudební nástroje – 281 osob.
neděle zavřeno

Za ČMS Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník)

Stránky