Aktuality a tiskové zprávy

Edukační programy v Českém muzeu stříbra

Zveme třídy MŠ a ZŠ na aktuální programy v Českém muzeu stříbra. V listopadu se jedná o interaktivní program k sokolské výstavě, v prosinci poté o tradiční adventní dílny. Více informací naleznete zde.

ZŠ Nové Dvory a ZŠ Čáslav Sadová na edukačních programech v ČMS

Poslední dny před podzimními prázdninami využily obě 7. třídy ze ZŠ Nové Dvory a 7. C z čáslavské ZŠ Sadová k absolvování našich edukačních programů. Všechny třídy prošly havířským testem, ve kterém žáci nahlédli do povrchové části expozice vztahující se ke kutnohorské těžbě stříbra a následně si na vlastní kůži vyzkoušeli práci havířů – průlez úzkým tunelem, sběr stříbra a jeho vytažení na povrch pomocí hašplu. Dozvěděli se o důležitých rudách a minerálech a na závěr si každý vyrazil svůj vlastní pražský groš. Protože testem všichni prošli, odnesli si havířské glejty jakožto oprávnění dobývat rudu na Horách Kutných.

Čáslavští žáci si k testu přidali ještě program Středověká řemesla v Kutné Hoře, který probíhá v Kamenném domě. Dozvěděli se o řemeslech, která ve městě fungovala a sami se řemeslníky pokusili rozpoznat na obrázcích. Mohli také vzít do rukou některé z cechovních předmětů, které se dochovaly ve sbírkách ČMS, potěžkali si tak třeba obřadní konvici, ve které se roznášelo pivo, které platil nový mistr přijatý do cechu. Na závěr byli odměněni výučním listem.

Camera Obscura 28. – 29. 10. 2022

Při příležitosti Dne Středočeského kraje a zahájení výstavy nejstarších fotografických technik připravilo České muzeum stříbra ve spolupráci s Mgr. art. Katarínou Hudačinovou workshop Camera Obscura. V pátek 28. 10. si děti mohly vyrobit svou vlastní přenosnou Cameru Obscuru, neboli dírkovou komoru. Její základ tvoří světlonosná skříňka, do které malým otvorem na jedné straně proniká světlo a na opačné straně díky tomu vzniká obrácený obraz světa. Tento program pokračoval i v sobotu 29. 10. ve verzi pro dospělé, kteří si za pomoci tohoto zařízení vyzkoušeli samotné fotografování a následné vyvolání snímku.

Den Středočeského kraje 28. 10. 2022 v Českém muzeu stříbra

Při příležitosti Dne Středočeského kraje si České muzeum stříbra připravilo bohatý doprovodný program. Za vstupné 1 Kč návštěvníci nejen nahlédli do většiny muzejních prostor, ale mohli si také vyslechnout komentované prohlídky tvůrců výstav a dalších odborníků. Šňůru prohlídek zahájila v 10 hodin na Kamenném domě paní doktorka Drahomíra Nováková, která návštěvníky podrobně seznámila s historií kutnohorského Sokola a s exponáty vystavenými k příležitosti 160. výročí založení Sokola v Kutné Hoře.

Hned v 11 hodin navázala na Hrádku Mgr. Eva Altová prohlídkou nové výstavy „Když vyletí ptáček,“ kde jsou prezentovány vzácné fotografie ze sbírek ČMS, které vznikly pomocí nejstarších fotografických technik.

Ve 13 hodin vyprávěl Miroslav Štrobl návštěvníkům Tylova domu o životě a především díle autora textu naší národní hymny, Josefa Kajetána Tyla. Jeho poutavý výklad přilákal i náhodné kolemjdoucí a v nepříliš rozlehlých prostorách domu jej vyslechlo přes 30 návštěvníků. Celý den také v Tylově domě vítal desítky návštěvníků výstavy Kutná Hora četnická dr. Michal Dlouhý. Jednalo se o poslední sérii komentovaných prohlídek této výstavy a Tylova domu vůbec, neb jej v příštím roce čeká rozsáhlá rekonstrukce. K této příležitosti promluvil v 15 hodin také Josef Kremla a vzal návštěvníky i do prostor běžně nepřístupných.

Vernisáž výstavy „Když vyletí ptáček“

Ve čtvrtek 27. 10. byla zahájena nová výstava „Když vyletí ptáček – Nejstarší fotografické techniky ve sbírce ČMS“. Při příležitosti podvečerní vernisáže promluvila ředitelka muzea Mgr. Lenka Mazačová a samozřejmě také autorka výstavy Mgr. Eva Altová. Ta hostům objasnila mimo jiné fakt, že přestože se jedná o poměrně malou výstavu z hlediska prostoru, je plná opravdu vzácných fotografií. Výstava, kterou můžete navštívit na Hrádku, trvá pouze do 27. 11. z důvodu velké citlivosti fotografií na světlo.

Kutnohorská pátračka pro MŠ Pohádka

Ve čtvrtek 6. 10. dorazily do Tylova domu postupně dvě třídy z kutnohorské MŠ Pohádka, aby se pomocí interaktivního programu Kutnohorská pátračka dozvěděly něco o práci četníků a jejich historii. Děti si prohlédly výstavu Kutná Hora četnická, poslechly Velkou policejní pohádku Karla Čapka, také jsme si povyprávěli o dalších pohádkách, které se vážou k tematice policie a četníků. Na závěr se dobrovolníci stali „malými zločinci“ – vyzkoušeli si otisky prstů, historický popis osoby včetně měření výšky atd. a ti nejstatečnější také připoutání řetízkem ke kamarádovi, se kterým pak ušli krátkou trasu. Za statečnost byly všechny děti odměněny policejními omalovánkami.

Návštěvnost v září 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2022:

Hrádek13 496
Kamenný dům3 059
Tylův dům872

Přednáška O četnících a četnických humoreskách

Ve čtvrtek 8. září proběhla na Hrádku přednáška JUDr. Michala Dlouhého, PhD. "O četnících a četnických humoreskách". Znovu se s ním můžete potkat v Tylově domě na komentovaných prohlídkách výstavy "Kutná Hora četnická" v rámci Dne Středočeského kraje 28. října 2022.

Dny evropského kulturního dědictví

Od 13. do 18. září 2022 budou na Hrádku, v Kamenném domě a v Tylově domě probíhat Dny evropského kulturního dědictví. Podrobný program naleznete zde

Návštěvnost v srpnu 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2022:

Hrádek16 880
Kamenný dům2 704
Tylův dům330

Stránky