Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvnost v srpnu 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2011:

Hrádek16 348
Kamenný dům1 733
Tylův dům212
Celkem18 293

Návštěvnost v červenci 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2011:

Hrádek16 863
Kamenný dům1 985
Tylův dům283
Celkem19 131

Návštěvnost v červnu 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červnu 2011:

Hrádek16 400
Kamenný dům885
Tylův dům124
Celkem17 409

Návštěvnost v květnu 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v květnu 2011:

Hrádek15 078
Kamenný dům930
Tylův dům129
Celkem16 110

VII. Muzejní noc v Českém muzeu stříbra

Již VII. ročník Muzejní noci připravilo České muzeum stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí. Tentokrát se Muzejní noc odehrála na Hrádku, kde se za symbolické vstupné otevřel pro návštěvníky I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ společně s výstavami : „Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské“ a „Archeologové ve středních Čechách“. Pro přítomné byly připraveny i různé soutěže „Poznej minci hmatem“ nebo „Co je co“, dále mohli zkoumat hmyz a minerály pod binokulární lupou. Připraven byl zábavný program i na výstavě „Archeologové ve středních Čechách“, kde se návštěvníci na okamžik proměnili v archeologa. Zahájení Muzejní noci připadlo tentokrát na skupinu Novus Origo, která ve 20 hodin přítomné přivítala na nádvoří Hrádku se svým šermířským vystoupením. Šermířská skupina do Kutné Hory zavítala z Polné. Mnohem větší zážitek čekal na diváky o dvě hodiny později, kdy rytíři představili svoje umění s ohněm. Ohňová show rozzářila nejen Hrádek, ale i oči především malých diváků. Možná tento pozdní program pozdržel návštěvníky až do samotné půlnoci. Právě i do tohoto času se po Hrádku procházel „smrťák s kosou“, který dodal Muzejní noci patřičnou atmosféru. Celkem bohatý program již VII. Muzejní noci přilákal téměř 500 návštěvníků.

Slavnostní zahájení výstavy "Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské"

Dne 19. května byla v Českém muzeu stříbra na Hrádku slavnostně zahájena výstava "Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské". Výstavou přítomné hosty provedla autorka výstavy PhDr. Světlana Hrabánková (ředitelka ČMS,), která nejen vzpomněla na počátky historické slavnosti Královského stříbření, ale i zdůraznila, jakou důležitost pro dějiny Kutné Hory představovala doba lucemburská.
Pozvání na slavnostní zahájení výstavy přijala řada významných hostů, jako např. zástupci společnosti Adeva, vydavatelé vzácné faksimile jednoho dílu bohatě ilustrované Bible Václava IV., pracovníci Muzea v Karlových Varech, kteří Bibli zapůjčili. Dále mezi hosty přivítala paní ředitelka zástupce vydavatelství Tempus Libri, kteří zapůjčili na výstavu faksimile "Liber Vetustissimus" - právní knihy doby Václava IV. Přítomen byl rovněž starosta města RNDr. Ivo Šanc, který se ujal druhého slova, a konečnou řeč pronesl představitel rychtáře Královského stříbření MUDr. František Vaňous, který stál u zrodu historické slavnosti.
Vernisáže výstavy se účastnili téměř všichni zástupci regionálních medií - týdeník Tep, Obzory Kutnohorska a Český rozhlas Region.

Královské stříbření - návraty do Kutné Hory Lucemburské

Výstava „Královské stříbření - návraty do Kutné Hory Lucemburské“, pořádaná k jubilejnímu ročníku slavnosti, připomíná 20 let novodobě vzniklé tradice každoročního pořádání historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory. Shromážděné materiály (fotografie, tiskové materiály, úryvky textů ze scénářů různých ročníků, ukázky historických kostýmů atd.,) dokumentují vývoj akce od jejích počátků až po dnešní podobu. Zdůrazňují, že dramaturgie slavnosti je vystavena na principu návratů o 600 let zpět do specifické historie královského horního města Kutné Hory, které mělo zásadní význam v historii českého státu. Tato časová paralela je zároveň v druhé části výstavy konfrontována s odborným výkladem historiků a s autentickými doklady o dějinách a kultuře v době vlády Václava IV. , především o lucemburské a předhusitské Kutné Hoře.
Texty a ikonografický materiál výstavy, zpracované jako obrazově textové koláže na velkoplošných závěsných bannerech doplňují vitríny s vzácnými exponáty, z nichž některé jsou součástí sbírkového fondu muzea, některé zápůjčky.
Část výstavy vztahující se ke stříbření oživují ukázky historických kostýmů a čepců ad. rekvizit, vytvořených pro tuto slavnost podle dobových iluminací. Historická část výstavy počítá i s prezentací velice vzácného faksimile jednoho dílu bohatě ilustrované Bible Václava IV., zapůjčeného Muzeem v Karlových Varech. Právní knihy doby Václava IV. jsou reprezentovány dalšími faksimiliemi, zápůjčkami z produkce a majetku vydavatelství Tempus Libri.
Výstava bude otevřena v kutnohorském Hrádku od 20.5. do 31. 7. 2011.

Návštěvnost v dubnu 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v dubnu 2011:

Hrádek10 623
Kamenný dům961
Tylův dům102
Celkem11 686

Projekt Kráčmera pokračoval v Českém muzeu stříbra na Hrádku

Projekt "Kráčmera", do kterého je zapojena skupina žáků ZŠ Žižkov pokračoval ve středu 2.3. návštěvou Hrádku. Tentokrát se účastníci projektu dozvěděli více o "Mincování v Kutné Hoře", toto téma jim přiblížila numismatička ČMS Mgr. Kateřina Vobořilová. Přednáška byla spojená i se skupinovou prací žáků, ti se na okamžik ocitli v roli mincmistrů, pregéřů a obchodníků. Vyzkoušeli si například postup při výrobě mincovního kovu, zjistili jaká platidla měli Keltové či vytvářeli obraz mince. Závěrem se studenti coby tzv. "obchodníci" vydali dlouhou cestou – staletími, přičemž jejich úkolem bylo přiřadit platidla do určitých období.

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci podepsaly České muzeum stříbra a Základní škola Žižkov. Dne 7. března 2011 se České muzeum stříbra a ZŠ Žižkov dohodly na oboustranně prospěšné spolupráci, která by nabídla nový impuls žákům i ostatním vzdělávacím a výstavním institucím. Cílem této spolupráce je umožnit studentům lépe vnímat souvislosti mezi historií dolování a Kutné Hory a společenským vývojem. Interaktivní výuka dějepisu, výtvarné výchovy a dalších předmětů se tak v rámci školního roku 2010-2011 odehraje částečně i v netradičních prostorách Českého muzea stříbra.

Stránky