Aktuality a tiskové zprávy

Burza knih na Hrádku

V rámci 18. ročníku Týdne knihoven pořádá České muzeum stříbra na Hrádku burzu knih a výstavku dobového tisku k 100. výročí vypuknutí 1. světové války. Výstava bude přístupná od 7. – 12. 10. 2014 v přednáškovém sále. Burza se bude konat v sobotu 11. 10. 2014 od 10 – 16 hod. Kromě knih od přihlášených zájemců budou za symbolickou cenu nabízeny publikace z muzejní knihovny se vztahem ke Kutné Hoře a okolí. Vstup zdarma.

Interaktivní program „Havířský test“ na mezinárodním workshopu v Jáchymově

Dne 15. září 2014 se v Jáchymově v rámci projektu ArcheoMontan, jehož organizátorem je Saský zemský archeologický ústav ve spolupráci se Sekretariátem výstavy v Dippoldiswalde a Muzeum Královská mincovna Jáchymov , konal další mezinárodní workshop, tentokrát s tématem „Učíme se v muzeu“. Během workshopu zazněly prezentace interaktivních školních programů muzeí, jak českých, tak i německých.

Pozvání na workshop přijalo po roce opět i České muzeum stříbra, p.o.. Představilo nový interaktivní program pro školy s názvem „Havířský test“. Interaktivní program je určen především pro základní školy, ale lze ho přizpůsobit i pro mladší účastníky. Během programu se žáci zábavnou formou seznámí s těžbou i zpracováním stříbra a doslova se na okamžik promění ve středověkého havíře. Celý program je vybaven technickými rekvizitami-pomůckami, které připomínají např. stísněné prostředí středověké štoly, tzv. plazivky, nebo i jednotlivé důlní stroje a nářadí, používané při práci středověkými havíři. Zábavný „test“ si v Jáchymově neváhali přímo vyzkoušet i sami účastníci workshopu, na okamžik se tak navrátili do svých dětských let.

„Havířský test“ Českého muzea stříbra se těšil mimořádnému zájmu a jeho přitažlivá forma i propracovaná příprava sklidily všeobecné uznání.

Projekt ArcheoMontan, v rámci kterého se konají jednotlivé tematicky zaměřené workshopy, probíhá již od roku 2012. Náplní rozsáhlého projektu je archeologický a historický průzkum středověkého hornictví na obou stranách českoněmecké hranice. Účastní se ho sedm partnerů, z České republiky a Saska.

Již v loňském roce mělo České muzeum stříbra v rámci tohoto projektu možnost se v Jáchymově představit všem partnerům i hostům. Prezentovalo zde nejen svou dlouhou historii, bohatost na hornictví specializovaných sbírek, různorodé aktivity, které nabízí laikům i odborníkům, ale především podobu svých, návštěvníky tak oblíbených expozic. Letos tedy k této prezentaci muzea přibyla i nabídka nápaditého interaktivního programu pro školy.

Interaktivní program "Havířský test"

Odpoledne ve čtvrtek 11. září patřil na Hrádku dětem. Do Havířské osady přišli vyzkoušet nový interaktivní program "Havířský test" žáci 3. a 5. tříd z družiny při ZŠ T.G.M. Kutná Hora. Pro děti byla připravena ukázková štola, kde se na okamžik děti proměnily v havíře a hledaly rudu. Vyzkoušely si vše, co zažíval každý den i středověký havíř, prolézání nízkou štolou, nakládání vytěženého materiálu i vytahování pomocí těžního stroje hašple. Na řadu přišla i ukázka rud i minerálů, děti si mohly osahat - někteří možná poprvé - pravou rudu a hlavně obtěžkat. Žáci všechny úkoly nakonec zvládli na jedničku, a tak byli po zásluze odměněni Certifikátem. Ten je opravňoval sestoupit do opravdového dolu.

Tento program nabízí od včerejšího dne České muzeum stříbra pro základní školy, kroužky při DDM. Délka programu 45 min. Cena lekce 15,- Kč (myšleno bez návštěvy dolu). Přihlášky přijímá a na vaši návštěvu se těší muzejní lektorka Kateřina Vavrušková, tel. 739 717 325, e-mail: vavruskova@cms-kh.cz.

Dny evropského dědictví 2014

První zářijový víkend otevřelo České muzeum stříbra v rámci Dnů evropského dědictví své expozice za snížené a symbolické vstupné. Nebyly to pouhé expozice, které mohli návštěvníci shlédnout, připraven byl i doprovodný program. U Hrádku po celý víkend probíhal stylový jarmark, v sobotu zazněl koncert smíšeného pěveckého sboru CANTICA, na který by určitě dorazilo více posluchačů, nebýt tak silného deště. Dále si přítomní mohli prohlédnout I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ spolu se společnou výstavou obrazů výtvarníků Matouše Marka a Vladana Koláře. V Kamenném domě byly otevřeny obě expozice: „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ spolu s výstavou: „Ševcovské řemeslo“. Během soboty byl otevřen Tylův dům se svými expozicemi : „Život a dílo J. K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Nově si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu „Za kutnohorskými výtečníky“, která připomíná 150. výročí narození Josefa Brauna a 200. výročí narození MUDr. Františka Stáněho.

Celkem během Dnů evropského dědictví přivítalo České muzeum stříbra celkem 2302 návštěvníků.

Přehled návštěvnosti EHD podle objektů:

Hrádek:
So 7.9. - 459
Ne 8.9. - 662
Celkem - 1121

Kamenný dům:
So - 472
Ne - 457
Celkem - 929

Tylův dům:
So - 252

Návštěvnost v červenci 2014

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2014:

Hrádek12 315
Kamenný dům2 055
Tylův dům242

Africké odpoledne na Hrádku

Úterní odpoledne 15. července 2014 se kutnohorský Hrádek na pár hodin proměnil v malou Afriku. V rámci letní výstavy Moderní zimbabwské umění, která představuje kamenné (hadcové) sochy a obrazy současných tvůrců z umělecké komunity Tengenenge v Zimbabwe, k nám zavítala taneční a pěvecká skupina IYASA a jako speciální host sochařka Maudy Muhoni.

Program začal dvě hodiny po poledni krátkým hudebním vystoupením skupiny IYASA, které mělo nalákat návštěvníky ke komentované prohlídce samotné výstavy. Galerií soch všechny zájemce provedl Ing. Ondřej Homolka z Ateliéru Africké sochy (www.africkesochy.cz). O obrazech a jejich tvůrcích promluvila PhDr. Marie Imbrová, bývalá česká diplomatka, afrikanistka a sběratelka afrického umění, která mj. dlouhodobě podporuje komunitu Tengenenge (www.tengenenge.cz). Zájemci se pochopitelně mohli ptát i samotné sochařky Maudy Muhoni, pro kterou jsme připravili kus kutnohorského hadce, aby mohla během svého pobytu ukázat i něco ze svého umění. Asi nelze opomenout její připomínku, že zdejší hadec je o dosti tvrdší než ten jejich africký, takže si u nás bohužel ztupila jeden ze svých nástrojů.

Největší zájem byl ale pochopitelně o obě vystoupení skupiny IYASA, které v parčíku před Hrádkem shlédlo více jak 60, resp. 80 návštěvníků. Druhé vystoupení mělo sice menší zpoždění, neboť hudebníci neodolali stříbrnému volání muzejního dolu, ale o to bylo nakonec živější. Prostě africké bubny, úžasné taneční (mnohdy až sportovní) výkony a nezaměnitelný zpěv si našly své diváky i v našem středověkém městě.

Kdo to v muzeu nestihl a zajímala by ho práce sochařky Maudy Muhoni nebo vystoupení skupiny IYASA, může do konce prázdnin navštívit ZOO Dvůr Králové (www.zoodvurkralove.cz).

Výstava Moderní zimbabwské umění potrvá v Českém muzeu stříbra na Hrádku až do konce prázdnin, přičemž většinu vystavených exponátů je možné si zakoupit a po skončení výstavy odvézt.

Návštěvnost v červnu 2014

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Hrádek7 670
Kamenný dům1 337
Tylův dům77

Návštěvnost v dubnu a květnu 2014

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Duben

Hrádek12 002
Kamenný dům1 309
Tylův dům105

Květen

Hrádek17 079
Kamenný dům3 344
Tylův dům247

X. muzejní noc v Českém muzeu stříbra

Již X. ročník Muzejní noci připravilo České muzeum stříbra, p. o., k Mezinárodnímu dni muzeí. Tentokrát se Muzejní noc odehrála na Hrádku a v Kamenném domě, kde se ve večerních hodinách 30. května za symbolické vstupné 1,- Kč otevřely stálé expozice včetně výstav.

Na Hrádku si mohli návštěvníci prohlédnout I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ společně s výstavou: „Půvabný, podivný, nahoru dolů – výstavu obrazů Alžběty Josefy, Zdeňka Trse a Pavla Vašíčka.“ Prohlídky doprovázel bohatý program. Muzejní noc tradičně zahájila historická skupina Novus Origo z Polné, která ve 20 hodin přítomné přivítala na nádvoří Hrádku svým šermířským vystoupením. Ještě mnohem větší zážitek čekal na diváky o dvě hodiny později, kdy rytíři představili svoje umění s ohněm. Ohňová show rozzářila nejen Hrádek, ale i oči především malých diváků.

Na noční trase muzeem účastníky doprovázeli průvodci v gotickém oděvu, nechyběla ani soutěž jako např. „Havířský test“, pro děti byly připraveny gotické omalovánky. Kdo nechtěl soutěžit nebo malovat, mohl nahlédnout do šperkařské dílny Bubun a obdivovat třeba výrobu náušnic ve tvaru ježka. Nechyběl ani stylový jarmark, který nabídl nočním návštěvníkům nejen občerstvení, ale i ukázky řemesel. Kdo chtěl, mohl si třeba ozdobit svůj „noční perníček“.

V Kamenném domě byla zahájena Muzejní noc rovněž ve 20.00. Zde si mohli návštěvníci prohlédnout za doprovodu kostýmovaných průvodců stálé expozice: „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ včetně sezónní výstavy „Ševcovské řemeslo“. Výstavu doplnil doprovodný program, který pro návštěvníky připravil – kdo jiný, než odborník na slovo vzatý – obuvník František Jelínek ze Zruče nad Sázavou, který předvedl své řemeslo. Další ukázka řemesla pak probíhala v cechovním sále, kde předváděla předení na kolovrátku paní Andrea Hynková z Kutné Hory.

Bohatý pozdní program pozdržel návštěvníky na Hrádku i v Kamenném domě až do samotné půlnoci. Celkem X. muzejní noc přilákala 1347 návštěvníků na Hrádek a 1329 na Kamenný dům.

Ukázka ševcovského řemesla v Kamenném domě

Na výstavu v Kamenném domě přišel dětem ukázat své ševcovské řemeslo zručský obuvník František Jelínek. Ten se představí i během Muzejní noci v pátek 30. května od 20.00.

Stránky