Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvnost v lednu 2020

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v lednu 2020:

Hrádek175

Návštěvnost v prosinci 2019

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2019:

Hrádek1 735

Medaile za obětavou práci pro společnost a popularizaci numismatiky

Pamětní list

České muzeum stříbra v Kutné Hoře je neodmyslitelně spjato s dějinami českého mincovnictví. Již více jak padesát let je proto mj. členem České (dříve Československé) numismatické společnosti, která v letošním roce oslavila 100. výročí svého založení. Kutnohorské muzeum obdrželo při této příležitosti pamětní list a medaili „za obětavou práci pro společnost a popularizaci numismatiky“. Ocenění však pro nás není jen odměnou, ale především závazkem, abychom i v letech budoucích rozvíjeli naši vzájemnou spolupráci a šířili odborné znalosti z této nádherné vědecké disciplíny.

Návštěvnost v listopadu 2019

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2019:

Hrádek2 866
Kamenný dům616
Tylův dům331

Návštěvnost v říjnu 2019

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2019:

Hrádek13 272
Kamenný dům1 949
Tylův dům737

Věstník z Hrádku – číslo 1

Při příležitosti Dne Středočeského kraje – 28. října připravili odborní pracovníci Českého muzea stříbra první číslo nového muzejního zpravodaje. Věstník z Hrádku vám bude dvakrát ročně přinášet aktuální informace o dění v muzeu, významných výročích, o nových sbírkových předmětech a o nových informacích, které se nám podaří získat ke „starým“ sbírkovým předmětům, nebo o významných výstavách a dalších aktivitách muzea. Naším prvotním cílem nejsou obsáhlé odborné studie, ale spíše drobné příspěvky k zajímavým artefaktům napříč muzejní sbírkou, které zaujmou nejen odborníky, ale především širokou laickou (a mnohdy velmi dobře informovanou) veřejnost.

Věstník z Hrádku je k dostání zdarma ve všech výstavních objektech muzea, tedy na Hrádku, v Kamenném domě a v Tylově domě. Druhé číslo vyjde zhruba za půl roku v den konání Muzejní noci (polovina května) a bude celé věnováno restaurování muzejních sbírek. Ty totiž tvoří nejen nedílnou součást movitého kulturního dědictví Kutné Hory a širokého okolí, ale mnohdy je jejich kulturně-historický význam celostátní.

Objekty Českého muzea stříbra zaznamenaly na státní svátek téměř 4 tisíce vstupů

Státní svátek Den vzniku samostatného československého státu je připomínán také jako Den Středočeského kraje. Krajské příspěvkové organizace tradičně v tomto dni otevírají své brány návštěvníkům zcela zdarma nebo za symbolické vstupné a nejen to, připravují bohatý doprovodný program. České muzeum stříbra v Kutné Hoře není výjimkou.

Největší návštěvnosti se pravidelně těší Hrádek – hlavní objekt ČMS, který v daný den zaznamenal téměř 3000 vstupů. První okruh stálé expozice v patře Hrádku navštívilo téměř 700 lidí, na druhém okruhu byla zcela naplněna kapacita 179 návštěvníky (vzhledem k zahájeným stavebním pracím v podzemí musela být v říjnu frekvence návštěvních skupin z poloviny omezena). Na Hrádku byly k vidění také dvě výstavy, které shlédlo téměř 1400 návštěvníků, oblíbenou, v pořadí již pátou burzu knih navštívilo 612 lidí. Jedinečnou možnost vyslechnout odbornou komentovanou prohlídku výstavy „Václav IV. – král ve stínu svého otce“ využily dvě skupiny s celkovým obsazením 62 návštěvníků a ve středověké dílně, uspořádané v rámci výstavy si děti mohly vyzkoušet psaní husím brkem, poznávání koření a dobovou módu. Vysoké návštěvnosti se těšil i populární jarmark, který oživil park a prostor před Hrádkem.

Kamenný dům zaznamenal téměř 1000 vstupů. První prohlídkový okruh absolvovalo téměř 200 návštěvníků, druhý prohlídkový okruh pak 357 návštěvníků. Výstavou „Kouzlo sklářského řemesla“ prošlo za daný den 362 lidí a komentované prohlídky ve dvou časových intervalech s Mgr. Janou Kolečkovou – Veselou, kurátorkou výstavy, si nenechalo ujít téměř 50 návštěvníků. 54 návštěvníků využilo atraktivní možnost vyzkoušet si výrobu skleněných vinutých perel.

Třetí objekt – Tylův dům – zaznamenal v daný den přes 600 vstupů. 184 návštěvníků prošlo oběma stálými expozicemi a 199 lidí se přišlo podívat na aktuálně probíhající výstavu „Kutná Hora sametová“. Komentované prohlídky, připravené kurátorem Bc. Josefem Kremlou navštívilo 38 lidí.

„Jsme rádi, že vyšlo dobré počasí, neboť i díky tomu si lidé nejen z Kutné Hory našli do našich objektů cestu. Takto vysokou návštěvnost považujeme za úspěch a ocenění naší práce,“ říká Mgr. Edita Dvorská z Českého muzea stříbra.

Hrádek:
I. okruh: 687 návštěvníků
II. okruh: 179 návštěvníků
Výstavy: 1376 návštěvníků
Burza knih: 612 návštěvníků
Komentované prohlídky (2 časy): 62 návštěvníků
Středověká dílna pro děti: 53 návštěvníků
Celkem: 2.969 vstupů

Kamenný dům:
I. okruh: 196 návštěvníků
II. okruh: 357 návštěvníků
Výstava: 362 návštěvníků
Komentované prohlídky (2 časy): 47 návštěvníků
Dílna – výroba vinutých perel: 54 návštěvníků
Celkem: 962 vstupů

Tylův dům:
I. okruh: 184 návštěvníků
II. okruh: 184 návštěvníků
Výstava: 199 návštěvníků
Komentované prohlídky (2 časy): 38 návštěvníků
Celkem: 605 vstupů

Kutná Hora sametová – výstava v Tylově domě zahájena

V úterý 8. října byla otevřena nová dočasná výstava v Tylově domě. Ta je připravena k letošnímu třicátému výročí Sametové revoluce a je osmou letošní dočasnou výstavou v objektech Českého muzea stříbra.

„Návštěvníci si mohou prohlédnout například autentické fotografie z generální stávky v Kutné Hoře 27. listopadu,“ říká Bc. Josef Kremla, kurátor výstavy. „Unikátní jsou také ručně psané plakáty a transparenty a vzpomínky pamětníků,“ dodává Kremla. Cílem výstavy je připomenout si touto formou letošní důležité výročí a především dětem umožnit vhled do této doby i prostřednictvím předmětů denní potřeby, jako jsou domácí vybavení, oblečení nebo hračky.

Proto nechybí ani edukační program k výstavě, který je zaměřen na žáky základních škol. „Děti se během programu seznámí se základními informacemi týkající se listopadové revoluce a dále budou moci nahlédnout do této doby pro ně atraktivní formou. Dozví se například, jak to bylo s cestováním, nebo jaké byly k dostání potraviny. Vyzkouší si psaní na stroji a hry jako Kloboučku hop nebo legendární digitální hru Jen počkej zajíci. Naučí se vázat pionýrský šátek a nakonec dostanou trikolóru a z programu si odnesou i malou pozornost,“ uvedla Mgr. Kateřina Vavrušková, muzejní edukátor.

Výstava potrvá do 30. listopadu 2019. Ještě v říjnu však budou mít návštěvníci možnost navštívit výstavu zdarma v pondělí 28. října během Dne Středočeského kraje. Od 11:00 a 15:00 hodin navíc proběhne komentovaná prohlídka výstavy s jejím kurátorem Bc. Josefem Kremlou.

Do Českého muzea stříbra dorazil 135 000. návštěvník

V sobotu 28. září odpoledne dorazil do Českého muzea stříbra 135 000. návštěvník. Dle původních odhadů měl tento jubilejní návštěvník dorazit během tohoto týdne. Na svátek svatého Václava však navštívilo město Kutná Hora mnoho zahraničních i tuzemských návštěvníků a velká řada z nich si nenechala ujít příležitost seznámit se s historií stříbrného města v expozicích muzea a ve středověkém stříbrném dole.

„Již nyní můžeme říci, že letošní celková návštěvnost našich objektů bude rekordní. V loni jsme v polovině září evidovali 120 000 návštěvníků. Ke zvýšení návštěvnosti zcela jistě přispělo zpřístupnění prvního prohlídkového okruhu na Hrádku bez průvodce. Návštěvníci si tak mohou individuálně, dle svých časových možností, expozici prohlédnout,“ říká ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. „Vysoká návštěvnost a obliba našich expozic a výstav nás velice těší a je pro nás nesmírně důležitá, neboť naše muzeum pokrývá příjmem ze vstupného téměř jednu třetinu svých provozních nákladů. Umožňuje nám také, abychom část příjmů vynakládali zpět do údržby expozic, ale především na restaurování našeho bohatého sbírkového fondu. Vysoká návštěvnost však s sebou pochopitelně nese i veliké nároky na kvalitu práce našich zaměstnanců.“, dodává ještě.

Vzhledem k tomu, že jsou v Českém muzeu naplánovány další atraktivní akce a výstavy do konce roku, je možné, že návštěvnost dosáhne dalšího kulatého čísla – tedy 140 000.

Návštěvnost v září 2019

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2019:

Hrádek15 950
Kamenný dům2 850
Tylův dům381

Stránky