Aktuality a tiskové zprávy

Zahájení výstavy „O.s. Denemark - přehled činnosti, Miloš Truhlář - fotografie“

V podvečer 2. 10. 2013 byla v Tylově památníku zahájena výstava „O.s. Denemark - přehled činnosti, Miloš Truhlář - fotografie“.
Za o.s. Denemark promluvil zakladatel sdružení Martin Starý, který přiblížil okolnosti vzniku výstavy a představil nejzajímavější exponáty. Ostatním členům poděkoval za spolupráci.
Fotograf Miloš Truhlář výstižně prohlásil, že jeho fotografie budou hovořit za něho.
O hudební část vernisáže se postarala zpěvačka, tanečnice a hudebnice Lucie Zhory, která zazpívala písně nesoucí se příznačně v ekologickém duchu.
Vernisáže se zúčastnilo na čtyři desítky návštěvníků, převážně milovníků přírody, kteří si atmosféru akce a hlavně samotnou výstavu očividně užili.
Eva Entlerová

Návštěvnost v září 2013

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Září

Hrádek10 226
Kamenný dům1 208
Tylův dům366
Celkem11 800

Návštěvnost v dubnu - srpnu 2013

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Duben

Hrádek10 113
Kamenný dům1 875
Tylův dům340
Celkem12 328

Květen

Hrádek15 841
Kamenný dům1 552
Tylův dům413
Celkem17 806

Červen

Hrádek7 508
Kamenný dům1 088
Tylův dům105
Celkem8 701

Červenec

Hrádek11 949
Kamenný dům1 591
Tylův dům194
Celkem13 734

Srpen

Hrádek14 094
Kamenný dům1 630
Tylův dům235
Celkem15 959

Dny evropského dědictví 2013

První zářijový víkend otevřelo České muzeum stříbra v rámci Dnů evropského dědictví své expozice za snížené a symbolické vstupné. Nebyly to pouhé expozice, které mohli návštěvníci shlédnout, připraven byl i doprovodný program. Na Hrádku přítomné seznámila se svým šperkařským řemeslem Šárka Trzaskaliková, dále si přítomní mohli prohlédnout I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ spolu se společnou výstavou absolventů SOŠV Hollarovo nám. Praha z let 1967 – 1971 „Spolužáci“. V Kamenném domě byly otevřeny obě expozice: „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“. Během prohlídky si přítomní mohli vyzkoušet interaktivní program „Putování za zlatým mokem“, který doprovázel výstavu: „Pivovary na Kutnohorsku“. Během soboty byl otevřen Tylův dům se svými expozicemi : „Život a dílo J. K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Kdo má rád humor, tomu byla nabídnuta výstava kresleného humoru Jaroslava Skoupého – „Přijďte se nenudit“.

Krásné počasí Babího léta přilákalo do muzejních expozic celkem 1522 návštěvníků. Mohlo jich být určitě více, pokud by nezačala právě tolik očekávaná houbařská sezóna.

Přehled návštěvnosti EHD podle objektů:

Hrádek:
So 7.9. - 532
Ne 8.9. - 587
Celkem - 1119

Kamenný dům:
So - 132
Ne - 76
Celkem - 208

Tylův dům:
So - 195
Celkem - 195

Fotogalerie

Léto s Českým muzeem stříbra

Přijeďte se podívat do stříbrného dolu, zavzpomínejte s námi na slávu kutnohorských havířů. Každý den mimo pondělí můžete na Hrádku navštívit prohlídkové okruhy „Město stříbra“ a „Cesta stříbra“ s prohlídkou středověkého dolu.
Pro letní čas jsme pro Vás připravili vždy v úterý od 15.00 kostýmované prohlídky v Kamenném domě. Zde Vám představíme nejen unikátní dvoupatrové středověké sklepení, ale rovněž stálou expozici „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“. Dále Vás pozveme do expozice „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“.
Kdo z Vás miluje českou historii, či si rád zapěje národní hymnu, ten může navštívit rodný dům J. K. Tyla. V Tylově domě naleznete zároveň expozici „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“.

Certifikát portálu TripAdvisor

Stejně jako v minulé roce i letos obdrželo České muzeum stříbra za své služby v cestovním ruchu ocenění – Certificate of Excellence od návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor.
Stránky www.tripadvisor.com nejsou u nás moc známé, ale rozhodně stojí za prohlédnutí. Jak už jejich název napovídá, jde skutečně o kvalitního 'cestovního rádce'. Jedná se o asi nejznámější cestovatelskou komunitu s více než 25 miliony návštěvníků měsíčně a 15 miliony registrovaných členů. Na stránkách TripAdvisor můžete brouzdat recenzemi světových hotelů, můžete si objednat letenky, zjistíte, která restaurace stojí za návštěvu, či která atrakce nebo památka je oblíbená mezi návštěvníky.
Návštěvníci tak kladně hodnotili prohlídku středověkého stříbrného dolu, který je součástí II. okruhu „Cesta stříbra“ na Hrádku.

Po stopách televizních hrdinů

České muzeum stříbra se zapojilo do dětské prázdninové soutěže "Po stopách televizních hrdinů", kterou pořádá nový vysílací kanál České televize "Déčko". Soutěž probíhá na území České republiky od 1. července 2013 do 25. srpna 2013. Je určena dětem do 15 let, kteří do pasu, který si vyzvednou na jednom z objektů zapojených do soutěže či na www.decko.cz, sbírají razítka navštívených míst a orazítkovaný pas zašlou do České televize. Prvních 500 soutěžících může vyhrát hodnotné ceny. V Kutné Hoře sbírají děti v rámci soutěže razítko v Kamenném domě, kde zanechal stopy inspektor Fousek.
Přejeme Vám krásné léto a budeme se těšit na viděnou!
Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, reg. historik, muzejní pedagog)

IX. Muzejní noc v Českém muzeu stříbra

Již IX. ročník Muzejní noci připravilo České muzeum stříbra, p. o., k Mezinárodnímu dni muzeí. Tentokrát se Muzejní noc odehrála na Hrádku, kde se za symbolické vstupné 1,- Kč otevřel pro návštěvníky I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ společně s výstavou: „Kutná Hora v obrazech“. V letošním roce nebylo muzeum jediné, které nabídlo v Kutné Hoře svůj noční program. Dále se připojili GASK, Galerie Felixe Jeneweina a Spolkový dům. Proto lze říci, že šlo o „I. Kutnohorskou muzejní noc“.

Na noční trase muzeem účastníky doprovázeli průvodci v gotickém oděvu, nechyběly tradičně soutěže jako např. „Hádej řemesla“ nebo „Havířský test“. Kdo nechtěl soutěžit, mohl nahlédnou do šperkařské dílny Bubun a obdivovat třeba výrobu náušnic ve tvaru pejska.

Zahájení Muzejní noci připadlo tentokrát na skupinu Novus Origo, která ve 20 hodin přítomné přivítala na nádvoří Hrádku svým šermířským vystoupením. Šermířská skupina do Kutné Hory zavítala z Polné již podruhé, a proto není divu, že přilákala řadu svých nadšenců.

Ještě mnohem větší zážitek čekal na diváky o dvě hodiny později, kdy rytíři představili svoje umění s ohněm. Ohňová show rozzářila nejen Hrádek, ale i oči především malých diváků. Možná tento pozdní program a stylové občerstvení pozdržely návštěvníky až do samotné půlnoci.

Celkem bohatý program již IX. Muzejní noci přilákal 512 návštěvníků do expozice a 512 na výstavu.

Mgr. Kateřina Vavrušková

Fotogalerie

Nová expozice v Kamenném domě

Ve středu 15. května proběhlo v Kamenném domě slavnostní otevření nové stálé expozice Českého muzea stříbra Spolkový život a osobnosti Kutné Hory 19. století. Nová instalace v sále druhého patra Kamenného domu, mimochodem od roku 1902 prvního stálého kutnohorského muzea, představuje pouze malý výběr kutnohorských spolků, osobností provázaných s dějinami města a jedné mimořádné události. Nutno předeslat, že Kutná Hory byla na počátku 19. století sice městem provinčním, ale počtem obyvatel (přes 8.000) pátým nejlidnatějším v Čechách. Průmyslová revoluce ji spíše minula, a tak se více orientovala na kulturu a vzdělání. Stala se městem škol, památek a umění.
Nejstarším spolkem se stal C. k. výsostný sbor měšťanských ostrostřelců, který byl založen již v roce 1770, ale který navazoval na středověkou tradici kratochvilného střílení „ku ptáku“. Ostrostřelci si na louce za městským pivovarem postavili nejen střelnici, ale i taneční sál s restaurací. Navíc si založili i vlastní kapelu, kterou si půjčovaly na své slavnosti i další kutnohorské spolky. Druhým představeným spolkem je Sokol kutnohorský, který vznikl na sklonku roku 1862. Zpočátku v rámci Sokola působil hasičský sbor, který se ale nakonec osamostatnil. Podobně se vedlo i velocipedistům. Stranou pochopitelně nemohl zůstat Archeologický sbor Vocel (založen 1877), který v Kutné Hoře především péčí Emanuela Lemingera, profesora matematiky a fyziky na místí reálné škole, založil muzeum, jehož je České muzeum stříbra nástupcem a pokračovatelem. Mezi nejvýznamnější počiny sboru však bezesporu patří záchrana chrámu svaté Panny Barbory, jehož restauraci inicioval, zajišťoval, vedl a spolufinancoval. Kutnohorské rodáky v expozici reprezentuje Jan Erazim Wocel, který patřil mezi nejpřednější vědce své doby. Wocel se zpočátku věnoval literatuře a malířství, ale od 40. let 19. století se zcela upsal archeologii a dějinám umění. V roce 1850 jej císař dokonce jmenoval mimořádným a o dvanáct let později řádným profesorem archeologie, dějin umění a české literatury na pražské Karlově univerzitě. Druhou osobností je kutnohorský advokát JUDr. Bedřich Pacák, který se krátce po svém příchodu do Kutné Hory zapojil do místního kulturního i politického života, mj. pomohl coby poslanec říšské rady prosadit dotace na záchranu svatobarborského chrámu. Vrcholem jeho kariéry však byl post ministra pro české záležitosti ve vládě barona von Becka. Především zásluhou Bedřicha Pacáka se 21. června roku 1906 zastavil v Kutné Hoře při své cestě na výstavu do Liberce císař a král František Josef I. Jeho návštěva sice čítala pouhých 103 minut, ale pro město a jeho obyvatele to byla událost zcela mimořádného významu.
Nová expozice muzea zároveň prezentuje kutnohorské spolky a osobnosti jako jeden vzájemně propojený celek. Zdejší rodák Jan Erazim Wocel si vzal za manželku sestru kutnohorského lékaře MUDr. Josefa Jaromíra Štětky, dlouholetého to činnovníka kutnohorského Sokola. Nejen v Sokole, ale i v Archeologickém sboru Vocel aktivně působil JUDr. Bedřich Pacák. Dlouholetým předsedou sboru Vocel a členem ostrostřelců byl MUDr. František Stáně, který spolu s dr. Štětkou inicioval založení městské nemocnice. Zároveň měl velký podíl na obnově těžby ve zdejším revíru a vyražení pamětního Kutnohorského dvouzlatníku s portrétem císaře pána a vyobrazením chrámu svaté Barbory, atd., atd.
Odborným garantem a autorem expozice je historik muzea Bc. Josef Kremla. Většina vystavených exponátů pochází ze Sbírky Českého muzea stříbra. Zároveň však byly využity i fondy a sbírky Státního okresního archivu Kutná Hora, Městského muzea a knihovny Čáslav a soukromých sběratelů. Odborné recenze a cenné rady poskytli PhDr. Pavel Novák, CSc. (NZM Kačina – Muzeum českého venkova), Mgr. Lukáš Provaz (Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora) a Mgr. Jan Fér (Církevní gymnázium svaté Voršily Kutná Hora), který zároveň přeložil texty a popisky do angličtiny. Instalaci expozice provedla dlouholetá aranžérka Národního muzea v Praze paní Irena Cudlínová. Nejen jim, ale i všem kolegyním a kolegům z ČMS patří velké poděkování.
Josef Kremla, ČMS

Interaktivní program „Šaty dělají člověka“ v Tylově domě

Od 2. dubna připravilo České muzeum stříbra pro žáky MŠ a ZŠ interaktivní program „Šaty dělají člověka“, který doprovází výstavu „Móda 19. století“. Děti se zábavnou formou dozví, jak se naši předci oblékali. Při návštěvě výstavy si mohou děvčata vyzkoušet empírové šaty a chlapci typický frak i s kloboukem. Dále si žáci osvěží své znalosti z dějepisu či vlastivědy na „Módní mapě“, kde si zkusí určité postavy přiřazovat do daného období od gotiky po klasicismus. Ti bystřejší se mohou vydat hledat odpovědi na otázky, které souvisí s právě probíhající výstavou. Po absolvování programu se děti například dozví, co byla krinolína či tzv. honzík a ještě si k tomu užijí legraci při přestrojení.

Interaktivní program využila již družina ZŠ J. Palacha z Kutné Hory, která dorazila do Tylova domu 3. dubna. Děti si prohlédly výstavu, ale nejvíce je zaujaly právě připravené kostýmy, představující oděvy z 19. století. Téměř každý chtěl vklouznout do neobvyklých šatů. Jak můžeme vidět na fotografiích, vládla výborná atmosféra.

Fotogalerie

Stránky