Aktuality a tiskové zprávy

Den Středočeského kraje 28. října 2010

Při příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu budou zdarma zpřístupněna muzea, galerie a další kulturní instituce Středočeského kraje, včetně jejich poboček. Pro návštěvníky bude připraven bohatý doprovodný program.

České muzeum stříbra v Kutné Hoře pro Vás připravilo:

Hrádek (9.00 - 17.00) vstup zdarma
Město stříbra – 1. prohlídkový okruh
Cesta stříbra – 2. prohlídkový okruh

Doprovodný program Dne Středočeského kraje:

Výstava: 28. říjen - 30. listopad „Co nového v muzeu“.
Výběr z nových sbírkových předmětů, které v roce 2010 rozšíří sbírku ČMS
(výstavní sál ).

Zábavný program 28.10. „Pojďte si hrát do muzea“ (hodovní sál na Hrádku)
Nechte plynout každodenní starosti a přijďte si k nám do muzea zahrát dávno zapomenuté hry, nebo zábavnou formou obohatit své vědomosti. Připravili jsme pro vás: Malé geologické hrátky, kvíz – slepou mapu K. Hory, pro nejmenší - plyšový koutek, omalovánky, puzzle a další společenské hry (hornické karty, pexeso....).
Správné odpovědi budou odměněny!

Kamenný dům (9.00 - 17.00) vstup zdarma
EXPOZICE: Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století
„Lapidárium“ Stálá expozice ve sklepních prostorách Kamenného domu představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města.
VÝSTAVA: “Od obilí ke chlebu“(mlynáři a pekaři v Kutné Hoře)

Tylův památník (10.00 - 16.00) vstup zdarma
Stálé expozice “J. K. Tyla“ a “Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“
VÝSTAVA: 16. 9. - 30. 10. „Barevná kresba“ Jaroslava Bičovská, „Grafika“ Eva Adamcová

Kateřina Vobořilová (PR pracovník)

Přednáška „Kutnohorské kostely v době jagellonské“

Cyklus přednášek věnovaný 600. výročí farnosti u Svatého Jakuba zakončil 5. října v Českém muzeu stříbra na Hrádku prof. Jiří Kuthan s tématem „Kutnohorské kostely v době jagellonské“. Prof. Kuthan pohovořil o architektonických skvostech Kutné Hory v době vlády jagellonských králů. Zmíněna byla především velkolepá stavba chrámu sv. Barbory, dále kostely sv. Jakub, Panny Marie Na Náměti, Nejsvětější Trojice a v krátkosti i kostel sv. Vavřince na Kaňku. Přednášku na zajímavé téma si přišlo poslechnout přes 40 posluchačů. Přítomné přivítal za ČMS Josef Kremla a kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř, který v závěru prof. Kuthanovi poděkoval a tím celý cyklus přednášek ukončil.

Návštěvnost v září 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2010:

Hrádek11 629
Kamenný dům1 388
Tylův dům413
Celkem13 430

Dny evropského dědictví v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře

Každoročně v měsíci září během Dnů evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) se nejširší veřejnosti otevírají brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. I České muzeum stříbra otevřelo pro milovníky kultury ve dnech 11. a 12. září své objekty s volným či zvýhodněným vstupem. O prohlídky muzejních expozic i výstav byl tradičně velký zájem. Celkem navštívilo České muzeum stříbra 2774 návštěvníků. Za zvýhodněné vstupné si mohli prohlédnout objekt Hrádek se stálou expozicí „Město stříbra“ včetně právě probíhajících výstav „600 let farnosti u Svatého Jakuba“ a „Neznámí světci Kutnohorska“. Stejně tak měli možnost navštívit i stálé expozice v Kamenném domě „Královské Horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“, „Lapidárium“ ( nově otevřené sklepní prostory Kamenného domu) a výstavu o tradici pekařského řemesla „Od obilí ke chlebu“. Zdarma byly v rámci EHD otevřeny expozice v Tylově domě „J. K. Tyl“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ i výstava maleb na sametu Miloše Kouteckého „Tajemný vesmír“.

Návštěvnost v srpnu 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2010:

Hrádek17 444
Kamenný dům2 006
Tylův dům139
Celkem19 589

Návštěvnost v červenci 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2010:

Hrádek12 947
Kamenný dům1 448
Tylův dům183
Celkem14 578

Návštěvnost v červnu 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červnu 2010:

Hrádek16 285
Kamenný dům1 017
Tylův dům116
Celkem17 418

VI. Muzejní noc v Českém muzeu stříbra

Již VI. Muzejní noc připravilo České muzeum stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí. V pátek 21. května se opět ve večerních hodinách otevřely kutnohorské památky: Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník. Tradičně pro návštěvníky bylo připraveno „Noční putování historií Kutné Hory“, na kterém je provázeli průvodci v dobových kostýmech a nechyběl ani bohatý zábavný program.
Na Hrádku se hrály „Kutnohorské pověsti“ v podání divadelního souboru Budík (DDM Dominik K. Hora). Probíhala autogramiáda knihy PhDr. Aleše Pospíšila „Zmizela Kutná Hora“. Své znalosti po shlédnutí I. prohlídkového okruhu „Město stříbra „mohli návštěvnici prověřit v kvízu „Kutná Hora – město UNESCO“. Noční Hrádek přivítal 532 zájemců.
V Kamenném domě byla největším lákadlem nová expozice ve sklepních prostorech tzv. „Lapidárium“. Možnost navštívit tuto ojedinělou expozici si nenechalo ujít na 549 návštěvníků. Rovněž i zde probíhaly různé soutěže: kvíz k obilninám či „Poznáváme osobnosti K. Hory“ v expozici „Královské horní město – život a měšťanská kultura v 17. – 19. století.
V Tylově památníku si mohl každý v rámci expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum, zahrát roli havíře, geologa či mineraloga. Pro děti byla připravena štola, kterou mnohdy neodmítli prolézt ani dospělí. Kdo se chtěl více dozvědět o skvostech neživé přírody, byl na místě připraven mineralogický koutek s mikroskopem. Milovníci historie si mohli prohlédnou stálou expozici J. K. Tyla a . Celkem si tuto noční návštěvu nenechalo ujít 312 osob.

Slavnostní předání faksimile Kutnohorské bible a otevření "Lapidária"

Během slavnostního otevření Galérie Středočeského kraje v Jezuitské koleji dne 8. května proběhl za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha křest umělecké kopie (faksimile) Kutnohorské bible Martina z Tišnova, kterou u příležitosti 520. výročí jejího vzniku vydala společnost Tempus Libri z Prahy. Faksimile vznikla podle originálního exempláře z roku 1489, uloženého ve sbírkách Českého muzea stříbra.
Po křtu faksimile Kutnohorské bible následovalo slavnostní otevření nové stálé expozice „Lapidária“ v Kamenném domě, kde je soustředěn unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města, jejichž restaurování inicioval, organizoval a spolufinancoval na přelomu 19. a 20. století Archeologický sbor Vocel. Slavnostní pásku u nového „Lapidária“ přestřihl hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, náměstkyně hejtmana Ing. Zuzana Moravčíková a ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková.

Otevření Lapidária a křest faksimile Kutnohorské bible

V rámci slavnostního otevření Jezuitské koleje v Kutné Hoře připravilo České muzeum stříbra dvě významné doprovodné akce. Kolem 3. hodiny odpolední proběhne v prostorách koleje slavnostní křest umělecké kopie (faksimile) Kutnohorské bible, kterou při příležitosti 520. výročí jejího vzniku vydává společnost Tempus Libri z Prahy. Kutnohorskou bibli vytiskl v sobotu po svatém Martinu (14. 11.) roku 1489 Martin z Tišnova. Jedná se o druhé české vydání celého biblického textu, ale první kolorované. Tzv. Kutnohorku zdobí 117 ručně kolorovaných dřevořezů, čímž se stala nejrozsáhlejším českým prvotiskem – inkunábulí. Faksimile vznikla podle originálního exempláře uloženého právě ve sbírkách Českého muzea stříbra.
Po křtu bude následovat „pochod do Lapidária“, tedy slavnostní otevření nové stálé expozice Českého muzea stříbra, která vznikla v unikátních sklepních prostorách Kamenného domu. Expozice představí návštěvníkům unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města, jejichž restaurování inicioval, organizoval a spolufinancoval na přelomu 19. a 20. století Archeologický sbor Vocel. Samotné sklepní prostory, rozdělené do čtyř místností ve dvou patrech, dnes už díky širokému vstupnímu schodišti z čelního loubí domu, nemají v Kutné Hoře obdoby.

Stránky