Aktuality a tiskové zprávy

Prezentace v informačním centru agentury CzechTourism

Dne 9. května se České muzeum stříbra účastnilo prezentace Kutné Hory v informačním centru agentury CzechTourism na Staroměstském náměstí v Praze. Pobočky agentury poskytují v místě svého působení úplný informační servis o všech regionech v České republice. Dále agentura CzechTourism nabízí možnost prezentace jednotlivým turistickým destinacím ve svých informačních centrech. Tuto nabídku přijali i zástupci památkových objektů z Kutné Hory pod záštitou Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o. , která „Dny Kutné Hory“ v Praze zrealizovala již poněkolikáté. Návštěvníci kteří zavítali do Prahy, se tak zároveň mohli dozvědět i o turistických zajímavostech, které nabízí Kutná Hora. Někteří - obzvláště turisté z daleka - objevili nový a jistě zajímavý tip na příští výlet.

Památkový inspektor v Českém muzeu stříbra

V pátek 4. dubna 2014 navštívil expozice Českého muzea stříbra na Hrádku Památkový inspektor televize Nova, redaktor Martin Šnajdr. Muzeum bylo oceněno zlatou medailí.

České muzeum stříbra na veletrhu Holiday World

Ve dnech 19. – 20. února 2014 se České muzeum stříbra, p.o. tradičně účastnilo již 23. ročníku středoevropského veletrhu Holiday World v Praze. V rámci HOLIDAY WORLD 2014 se představilo více než 800 vystavovatelů zhruba z padesátky zemí světa. Partnerem veletrhu bylo Maroko. Programové rozložení veletrhu bylo uspořádáno v tradičním duchu, tedy první dva dny pro odborníky a celý víkend pro širokou veřejnost.
Tentokrát se České muzeum stříbra, p.o. prezentovalo v rámci expozice Asociace cestovních kanceláří České republiky ve Veletržní hale pod hlavičkou města Kutné Hory. Spolu s muzeem vystavovaly pod křídly ACK ČR i další kutnohorské subjekty: Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o, Informační centrum Kutná Hora, obě kutnohorské farnosti a Galerie Středočeského kraje. Tak se vytvořil celý komplex s turistickou nabídkou Kutné Hory pro rok 2014, což uvítali zejména samotní návštěvníci.
Obvykle se účastníci veletrhu dotazovali na informace týkající se turistické sezóny 2014 v Kutné Hoře a časté dotazy směřovaly i k termínům jednotlivých tradičních akcí muzea, jako je Muzejní noc, historická slavnost Královské stříbření Kutné Hory apod.
České muzeum stříbra, p.o. by chtělo touto cestou poděkovat nejen Asociaci cestovních kanceláří ČR za realizaci celé expozice na veletrhu, ale zároveň i všem kutnohorským subjektům za nabídnutou spolupráci – prezentovat společně stříbrné město Kutnou Horu.

Veletrh GO-Regiontour 2014

Ve dnech 16. a 17. ledna se České muzeum stříbra tradičně zúčastnilo již 24. ročníku mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO – Regiontour v Brně. Veletrh REGIONTOUR nemusíme již představovat, avšak nelze opomenout, že se stal nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů. Veletrh GO se zaměřuje na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských cestovních kanceláří a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály.

České muzeum stříbra se tentokrát prezentovalo v rámci expozice Středočeského kraje v pavilonu P spolu s ostatními středočeskými muzei a městy. Zástupci muzea vítali návštěvníky tradičně v dobových kostýmech, které navodily správnou atmosféru. Za města nechyběla ani Kutná Hora, kterou zastupoval stánek – Destinace Kutná Hora a okolí. Poprvé tak pro účastníky veletrhu byl zdroj informací pro cestovní ruch Kutné Hory soustředěn na jednom stěžejním místě, což se setkalo u návštěvníků s kladným ohlasem.

Návštěvníci se ve stánku Českého muzea stříbra převážně dotazovali na prohlídky středověkého dolu a jaké akce muzeum chystá na letošní rok. Tradičně nechyběly ani dotazy na datum konání Muzejní noci a známé historické slavnosti Královského stříbření, která se uskuteční v letošním roce ve dnech 21. a 22. června.

České muzeum stříbra hodnotí účast na veletrhu jako přínosnou a chtělo by touto cestou poděkovat za zprostředkování letošní prezentace svému zřizovateli Středočeskému kraji.

Návštěvnost v prosinci 2013

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Prosinec

Hrádek1 851

Barborky na Hrádku

Druhý adventní víkend patřil Barborkám a Ambrožům, kteří zavítali do Českého muzea stříbra na Hrádek. Během soboty i neděle zde probíhal adventní trh, pro návštěvníky byla otevřena vánoční výstava - „Vánoce na Hrádku“ spolu se zvykoslovnou dílnou a nechyběl ani doprovodný program. O ten se postarali děti z křesťanského sdružení SAM a žáci ZŠ Žižkov z Kutné Hory. V sobotu tak v 15.00 mohli diváci shlédnout představení „Vánoce v roce 0“, které se odehrálo v hodovním sále Hrádku. Po představení přišel na řadu průvod dětí - Ambrožů a Barborek, který přišel od chrámu sv. Barbory. Pro všechny kostýmované děti byla přichystána symbolická nadílka, kterou po 17. hodině předal Mikuláš s čertem a andělem. Nejen mikulášská nadílka, ale i vánoční strom, který rozsvítil Mikuláš, rozzářil nejednu dětskou tvář.

I neděle nabízela návštěvníkům příjemnou adventní atmosféru. Ve zvykoslovné dílně si příchozí mohli vyrobit svícínek či šperk, nebo mohli nahlédnout do pernikářské dílny. Odpoledne vystoupili se svým vánočním příběhem a koledami žáci základní školy Žižkov. Jejich divadlo shlédlo téměř sto diváků.

Adventní atmosféra přilákala na Hrádek celkem 880 návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenku na vánoční výstavu. Řada návštěvníků, zejména cizinců, prošla pouze adventním trhem, proto reálná návštěvnost je odhadována na cca 1000 návštěvníků. Závěrem bych chtěla za naše muzeum poděkovat všem účinkujícím, řemeslníkům a médiím, kteří naši akci podpořili.

Fotogalerie

Návštěvnost v listopadu 2013

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Listopad

Hrádek3 829
Kamenný dům620
Tylův dům75
Celkem4 524

Návštěvnost v říjnu 2013

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Říjen

Hrádek9 932
Kamenný dům2 007
Tylův dům1 044
Celkem12 983

Den Středočeského kraje 28.10.2013

Krásné podzimní počasí přilákalo na Den Středočeského kraje do Českého muzea stříbra 3834 návštěvníků. Za symbolické vstupné 1,- Kč byly zpřístupněny objekty Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník včetně výstav. Pro návštěvníky byla na Hrádku uspořádána výstava “Co nového v muzeu“, která představila nové sbírkové předměty muzea získané v roce 2013. Prohlídku muzea obohatily zábavné programy „Mladý archeolog“, při kterém se návštěvníci mohli na okamžik proměnit v archeologa či v muzejníka, a interaktivní program „Po stopách Bible“, který doprovázel výstavu „400 let Bible Kralické“. V rámci tohoto programu si děti i dospělí mohli zhotovit svůj první svitek, někdo si poprvé vyzkoušel psát husím brkem. Pro vážné zájemce o Bibli kralickou byla v dopoledních hodinách uspořádána komentovaná prohlídka s autorem výstavy Mgr. Jiřím Justem, ThD. Na Hrádku dále mohli přítomní obdivovat šperkařské řemeslo, které prezentoval Petr Sádlo. Nechyběli i další řemeslníci, kteří nabízeli ve svých stáncích občerstvení či drobné výrobky.

V druhém objektu ČMS v Kamenném domě si mohli návštěvníci prohlédnout stálé expozice „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“ . Na své si přišli i vyznavači piva, kteří mohli shlédnout výstavu „Pivovary na Kutnohorsku“. Pro mladší účastníky byl přichystán interaktivní program „Putování za zlatým mokem“.

V posledním objektu v Tylově památníku byly za zvýhodněné vstupné otevřeny stálé expozice „Život a dílo J. K. Tyla“ a "Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum" včetně výstavy „O. s. Denemark a fotografie M. Truhláře“. V 10 hodin si přišli na své milovníci přírody, pro které byla připravena komentovaná prohlídka této výstavy i s procházkou po naučné stezce, kterou připravil autor výstavy Bc. Martin Starý.

Celý den za krásného počasí vládla v muzeu příjemně soutěživá atmosféra a kromě nově nabytých vědomostí si návštěvníci odnesli i řadu kulturních zážitků.

Přehled návštěvnosti:
Hrádek: 2246 návštěvníků včetně výstav
Kamenný dům: 1048 návštěvníků včetně výstav
Tylův památník: 540 návštěvníků včetně výstav
Celkem: 3834 návštěvníků

Fotogalerie

České muzeum stříbra. získalo další ocenění od návštěvníků portálu TripAdvisor

Již podruhé v tomto roce obdrželo České muzeum stříbra za své služby v cestovním ruchu ocenění od návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor.
Stránky www.tripadvisor.com nejsou u nás moc známé, ale rozhodně stojí za prohlédnutí. Jak už jejich název napovídá, jde skutečně o velice kvalitního 'cestovního rádce'. Jedná se o asi nejznámější cestovatelskou komunitu s více než 100 miliony návštěvníků měsíčně a 15 miliony registrovaných členů. Na stránkách TripAdvisor můžete brouzdat recenzemi světových hotelů, můžete si objednat letenky, zjistíte, která restaurace stojí za návštěvu, či která atrakce nebo památka je oblíbená mezi návštěvníky. ČMS je jedno z pouhých 1.264 míst (z 300.000 na tripadvisoru), které toto ocenění získalo.
Návštěvníci tak kladně hodnotili prohlídku středověkého stříbrného dolu, který je součástí II. okruhu „Cesta stříbra“ na Hrádku.

Stránky