Aktuality a tiskové zprávy

Nová expozice v Kamenném domě

Ve středu 15. května proběhlo v Kamenném domě slavnostní otevření nové stálé expozice Českého muzea stříbra Spolkový život a osobnosti Kutné Hory 19. století. Nová instalace v sále druhého patra Kamenného domu, mimochodem od roku 1902 prvního stálého kutnohorského muzea, představuje pouze malý výběr kutnohorských spolků, osobností provázaných s dějinami města a jedné mimořádné události. Nutno předeslat, že Kutná Hory byla na počátku 19. století sice městem provinčním, ale počtem obyvatel (přes 8.000) pátým nejlidnatějším v Čechách. Průmyslová revoluce ji spíše minula, a tak se více orientovala na kulturu a vzdělání. Stala se městem škol, památek a umění.
Nejstarším spolkem se stal C. k. výsostný sbor měšťanských ostrostřelců, který byl založen již v roce 1770, ale který navazoval na středověkou tradici kratochvilného střílení „ku ptáku“. Ostrostřelci si na louce za městským pivovarem postavili nejen střelnici, ale i taneční sál s restaurací. Navíc si založili i vlastní kapelu, kterou si půjčovaly na své slavnosti i další kutnohorské spolky. Druhým představeným spolkem je Sokol kutnohorský, který vznikl na sklonku roku 1862. Zpočátku v rámci Sokola působil hasičský sbor, který se ale nakonec osamostatnil. Podobně se vedlo i velocipedistům. Stranou pochopitelně nemohl zůstat Archeologický sbor Vocel (založen 1877), který v Kutné Hoře především péčí Emanuela Lemingera, profesora matematiky a fyziky na místí reálné škole, založil muzeum, jehož je České muzeum stříbra nástupcem a pokračovatelem. Mezi nejvýznamnější počiny sboru však bezesporu patří záchrana chrámu svaté Panny Barbory, jehož restauraci inicioval, zajišťoval, vedl a spolufinancoval. Kutnohorské rodáky v expozici reprezentuje Jan Erazim Wocel, který patřil mezi nejpřednější vědce své doby. Wocel se zpočátku věnoval literatuře a malířství, ale od 40. let 19. století se zcela upsal archeologii a dějinám umění. V roce 1850 jej císař dokonce jmenoval mimořádným a o dvanáct let později řádným profesorem archeologie, dějin umění a české literatury na pražské Karlově univerzitě. Druhou osobností je kutnohorský advokát JUDr. Bedřich Pacák, který se krátce po svém příchodu do Kutné Hory zapojil do místního kulturního i politického života, mj. pomohl coby poslanec říšské rady prosadit dotace na záchranu svatobarborského chrámu. Vrcholem jeho kariéry však byl post ministra pro české záležitosti ve vládě barona von Becka. Především zásluhou Bedřicha Pacáka se 21. června roku 1906 zastavil v Kutné Hoře při své cestě na výstavu do Liberce císař a král František Josef I. Jeho návštěva sice čítala pouhých 103 minut, ale pro město a jeho obyvatele to byla událost zcela mimořádného významu.
Nová expozice muzea zároveň prezentuje kutnohorské spolky a osobnosti jako jeden vzájemně propojený celek. Zdejší rodák Jan Erazim Wocel si vzal za manželku sestru kutnohorského lékaře MUDr. Josefa Jaromíra Štětky, dlouholetého to činnovníka kutnohorského Sokola. Nejen v Sokole, ale i v Archeologickém sboru Vocel aktivně působil JUDr. Bedřich Pacák. Dlouholetým předsedou sboru Vocel a členem ostrostřelců byl MUDr. František Stáně, který spolu s dr. Štětkou inicioval založení městské nemocnice. Zároveň měl velký podíl na obnově těžby ve zdejším revíru a vyražení pamětního Kutnohorského dvouzlatníku s portrétem císaře pána a vyobrazením chrámu svaté Barbory, atd., atd.
Odborným garantem a autorem expozice je historik muzea Bc. Josef Kremla. Většina vystavených exponátů pochází ze Sbírky Českého muzea stříbra. Zároveň však byly využity i fondy a sbírky Státního okresního archivu Kutná Hora, Městského muzea a knihovny Čáslav a soukromých sběratelů. Odborné recenze a cenné rady poskytli PhDr. Pavel Novák, CSc. (NZM Kačina – Muzeum českého venkova), Mgr. Lukáš Provaz (Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora) a Mgr. Jan Fér (Církevní gymnázium svaté Voršily Kutná Hora), který zároveň přeložil texty a popisky do angličtiny. Instalaci expozice provedla dlouholetá aranžérka Národního muzea v Praze paní Irena Cudlínová. Nejen jim, ale i všem kolegyním a kolegům z ČMS patří velké poděkování.
Josef Kremla, ČMS

Interaktivní program „Šaty dělají člověka“ v Tylově domě

Od 2. dubna připravilo České muzeum stříbra pro žáky MŠ a ZŠ interaktivní program „Šaty dělají člověka“, který doprovází výstavu „Móda 19. století“. Děti se zábavnou formou dozví, jak se naši předci oblékali. Při návštěvě výstavy si mohou děvčata vyzkoušet empírové šaty a chlapci typický frak i s kloboukem. Dále si žáci osvěží své znalosti z dějepisu či vlastivědy na „Módní mapě“, kde si zkusí určité postavy přiřazovat do daného období od gotiky po klasicismus. Ti bystřejší se mohou vydat hledat odpovědi na otázky, které souvisí s právě probíhající výstavou. Po absolvování programu se děti například dozví, co byla krinolína či tzv. honzík a ještě si k tomu užijí legraci při přestrojení.

Interaktivní program využila již družina ZŠ J. Palacha z Kutné Hory, která dorazila do Tylova domu 3. dubna. Děti si prohlédly výstavu, ale nejvíce je zaujaly právě připravené kostýmy, představující oděvy z 19. století. Téměř každý chtěl vklouznout do neobvyklých šatů. Jak můžeme vidět na fotografiích, vládla výborná atmosféra.

Fotogalerie

Křišťálová cena Ď putovala ve Středočeském kraji do Kutné Hory

Dne 27. března se v Rakovníku sešli nominovaní a nominující na cenu Ď v Středočeském kraji 2013. Cena Ď nebo-li dík (děkování) je třináctiletým projektem v ČR, který jako jediný se snaží komplexněji mapovat a oceňovat aktivity mecenášů, sponzorů a dobrodinců za podporu kultury, charity v ČR. Ceny Ď se udělují v patnácti kategoriích a v jednotlivých kolech – městských, krajských a celostátních. Nominovaní jsou roztříděni podle oblastí působení do různých kategorií jako např. Mecenášové divadel v ČR, Mecenášové zoologických zahrad v ČR či Mecenášové muzeí, hradů, zámků a kulturních zařízení v ČR atd.
V letošním roce Kolegium ve Středočeském kraji rozhodlo, že cenu Ď v tomto kraji obdrží Dagmar Fundová , kterou nominovalo České muzeum stříbra, p.o., Kutná Hora za obětavou a usilovnou práci na záchraně, přípravě a realizaci rekonstrukcí památkových objektů Kutné Hory. Dále za iniciaci založení Nadace K. H. památka UNESCO a jejího neocenitelného Dokumentačního centra. Za iniciaci záchrany chrámu sv. Panny Barbory prosazením realizace jeho generální opravy po více než 100 letech. Dagmar Fundová 30 let s nesmírnou aktivitou pracovala na přípravě a realizaci oprav památkových objektů Kutné Hory, památek, které by mnohdy bez jejího úsilí byly odsouzeny ke konečné devastaci a zániku. Byla jedním z nejaktivnějších členů týmu na zpracování projektu Programu regenerace MPR Kutná Hora, týmu na iniciaci a zpracování přihlášky
k zápisu K.H. na listinu Světového a přírodního dědictví UNESCO, stála za zpracováním integrovaného plánu rozvoje města K.H., projektu Regenerace a rozvoj historického jádra města K.H., iniciovala a v podstatě založila nadaci K.H.-památka UNESCO, jejíž je léta ředitelkou, iniciovala a sama prováděla práce na vzniku neocenitelného Dokumentačního centra této nadace, atd. atd.
Dagmar Fundová postupuje do celostátního finále v Národním divadle (20. 6. 2013) v kategorii „GRAND PRIX Ď 2013“, kde celostátní Kolegium ze čtrnácti vítězů krajských kol vybere jednoho jediného vítěze této hlavní kategorie.
Za ČMS sdělila Kateřina Vavrušková

Holiday World 2013

Ve dnech 7. – 9. února 2013 se České muzeum stříbra, p.o. tradičně účastnilo středoevropského veletrhu Holiday World v Praze. S nabídkou muzejních služeb i akcí se mohli návštěvníci veletrhu seznámit u hlavního stánku ACK (Asociace cestovních kanceláří ČR), neboť ta svým členům dává tradičně možnost prezentovat se na veletrzích v ČR. Spolu s muzeem vystavovaly pod křídly ACK ČR i další kutnohorské subjekty : Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o, Informační centrum Kutná Hora, chrámy Kutné Hory a GASK. Tak se vytvořil celý komplex s turistickou nabídkou Kutné Hory pro rok 2013.
Největší příliv návštěvníků nastal během sobotního dopoledne. Obvykle se účastníci veletrhu dotazovali na informace týkající se turistické sezóny 2013 v Českém muzeu stříbra a časté dotazy směřovaly i k termínu XXII.ročníku historické slavnosti Královského stříbření Kutné Hory, které je muzeum hlavním spolupořadatelem.
Za ČMS sdělila Kateřina Vavrušková (PR pracovník)

Holiday World

Ve dnech 7. – 9. února nás můžete zastihnout na Středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, kde vystavujeme pod křídly Asociace cestovních kanceláří ČR. Náš stánek naleznete ve Veletržní hale pod číslem 501.

České muzeum stříbra na veletrhu GO-REGIONTOUR v Brně

Ve dnech 17. až 19. ledna se České muzeum stříbra, příspěvková organizace SK, zúčastnilo tradičního veletrhu cestovního ruchu GO- Regiontour v Brně.
S nabídkou muzejních služeb i akcí se mohli návštěvníci veletrhu seznámit u hlavního stánku ACK (Asociace cestovních kanceláří ČR), neboť ta svým členům dává tradičně možnost prezentovat se na veletrzích v ČR. Svou sezónu v roce 2013 představilo České muzeum stříbra i v rámci medializované prezentace na pódiu ACK ČR. Jako součást této prezentace připravili pro návštěvníky pracovníci muzea i zábavnou soutěž – „Havířský test“. Účastníci soutěže se na místě např. na „vlastní kůži“ přesvědčili, jak úzký profil má středověká muzejní štola, získali také drobné ceny. Během prezentace byl promítnut film, představující objekty Českého muzea stříbra. Největší příliv návštěvníků nastal během sobotního dopoledne. Obvykle se účastníci veletrhu dotazovali na informace týkající se návštěvy stříbrného dolu a jaké zajímavé akce muzeum plánuje v letošním roce. Časté dotazy směřovaly i k termínu XXII.ročníku historické slavnosti Královského stříbření Kutné Hory, které je muzeum hlavním spolupořadatelem.
Za ČMS Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, historik, muzejní pedagog)

Veletrh Go - Regiontour Brno

České muzeum stříbra můžete zastihnout na veletrhu Go - Regiontour Brno ve dnech 17. - 19.1. 2013 v hale F, stánek č. 60.

Návštěvnost v listopadu 2012

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2012:

Hrádek2 486
Kamenný dům562
Tylův dům191
Celkem3 239

Návštěvnost v říjnu 2012

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2012:

Hrádek8 854
Kamenný dům1 062
Tylův dům919
Celkem10 835

Den Středočeského kraje 28.10.2012

Ačkoliv v letošním roce Den Středočeského kraje provázely sněhové vločky, zavítalo do Českého muzea stříbra 1665 návštěvníků. Za symbolické vstupné 1,- Kč byly zpřístupněny objekty Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník včetně výstav. Pro návštěvníky byla uspořádána výstava “Co nového v muzeu“, která představila nové sbírkové předměty muzea, získané v roce 2012 a dále exponáty, které se podařilo restaurovat v posledních letech. Prohlídku muzea obohatil zábavný program „Zkoumáme kameny“, při kterém se návštěvníci mohli pomocí binokuláru blíže seznámit s neživou přírodou. Během prohlídky dále mohli přítomní obdivovat šperkařské řemeslo, které na Hrádku prezentoval Petr Sádlo. V dopoledních hodinách se uskutečnila i neplánovaná komentovaná prohlídka výstavy „Sestry Voršilky“. Tu si vyžádali návštěvníci, kteří se účastnili již komentované prohlídky výstavy „Z dějin školství kutnohorského“ v Kamenném domě. Autora obou výstav, Bc. Josefa Kremlu jejich zájem velmi potěšil a přání vyhověl.

V druhém objektu ČMS, v Kamenném domě, si mohli návštěvníci kromě již zmíněné výstavy prohlédnout i stálé expozice „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“. Kromě komentovaných prohlídek výstavy v 10.00 a v 15.00 hodin zde probíhal po celý den interaktivní program k tématu školství pro malé i velké návštěvníky.

V posledním objektu, v Tylově památníku, byly za zvýhodněné vstupné otevřeny stálé expozice: „Život a dílo J. K. Tyla“ a "Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum" včetně výstavy „Historické hudební nástroje“. Ve 14 hodin si přišli na své milovníci hudby, pro které byla připravena komentovaná prohlídka této výstavy i s hudební ukázkou, kterou předvedl Štěpán Kafka (autor výstavy).

Celý den i za nevlídného počasí vládla v muzeu příjemně soutěživá atmosféra a kromě nově nabytých vědomostí si návštěvníci odnesli i řadu kulturních zážitků.

Text: Kateřina Vavrušková
Foto: Eva Entlerová

Přehled návštěvnosti:

Hrádek1128
Kamenný dům297
Tylův památník240
celkem1665

Fotogalerie

Stránky