Aktuality a tiskové zprávy

Konference o obnově a restaurování vnějšího pláště Chrámu sv. Barbory

V letošním roce byla dokončena téměř deset let trvající obnova vnějšího pláště chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Tato významná etapa v novodobých dějinách chrámu bude slavnostně zakončena odbornou konferencí, v jejímž rámci bude představena problematika takto rozsáhlé obnovy, jako je např. financování, projektování, stavební a technologické průzkumy či použité metody památkové obnovy. Akce se uskuteční v rámci programu Národního zahájení dnů evropského dědictví v Kutné Hoře a byla finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR. Konference o obnově a restaurování vnějšího pláště Chrámu sv. Barbory v letech 2003 - 2012 se koná 7. září 2012 na Hrádku v Kutné Hoře.

Dny evropského dědictví

České muzeum stříbra, p.o., Vás srdečně zve na své akce v rámci Dnů evropského dědictví ve dnech 8. a 9. září 2012. Zde je bližší program:

HRÁDEK
8. 9. – 9. 9. – Dny evropského dědictví - zvýhodněné vstupné (35,- a 20,- Kč) do stálé expozice „Město stříbra“ včetně výstav
Otevřeno od 9.00 do 18.00

Hrádek -hodovní sál:
19. 5. - 30. 9. – „Z pokladů Národního muzea v Praze. – Sochařství za vlády Jagellonců“
Koncepce výstavy: Jiří Fajt – Michaela Ottová
(doprovodná výstava mezinárodního projektu „Europa Jagellonica“)
Výstava představuje dosud veřejnosti neznámý soubor gotického sochařství ze sbírek Národního muzea v Praze. Umělecká díla, převážně zbytky oltářních nástavců sakrálních interiérů často známého původu, byla vytvořena v období druhé poloviny 15. až první poloviny 16. století a vznikla v různých řezbářských dílnách významných uměleckých oblastí střední Evropy (např. Švábsko, Podunají, Franky, Slezsko, Jižní Čechy a další).
Výstava tak seznamuje s dosud neznámými pozoruhodnými sochařskými díly, včetně jejich často vůbec prvního odborného určení a umělecko historického hodnocení. Mezi vystavenými díly různých sakrálních námětů nalezneme sochy vytvořené v dílnách Lorenze Luchspergera, Jörga Syrlina st., Mistra Světelského oltáře, Hanse Tomana, Jakoba Maura, Daniela Maucha či Hanse Klockera a mnohých dalších anonymních mistrů. K výstavě vychází česko – anglický katalog.

Hrádek – sály I. patra
„Vladislav Jagellonský a Kutná Hora“ Rozšířená expozice I. okruhu - Město stříbra (doplňující součást mezinárodního projektu Europa Jagellonica a cyklu Hudba v Kutné Hoře za doby jagellonské)

Hrádek -výstavní sál:
„SESTRY VORŠILKY“ 300. výročí příchodu řádu sv. Voršily do Kutné Hory. Výstava konaná k významnému řádu sv.Voršily v Kutné Hoře. Seznámí se základní historií řádu a soustředí se na kutnohorský konvent a jeho roli v kutnohorském školství.

KAMENNÝ DŮM
Otevřeno od 9.00 do 18.00

8. 9. – 9. 9. – Dny evropského dědictví – zvýhodněné vstupné (25,- a 15,- Kč) do stálých expozic „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“
a „Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“ (sklepních prostor Kamenného domu) a na výstavu “Z dějin školství kutnohorského“.Výstava představí historii školství v Kutné Hoře od středověkých počátků města a jeho farních škol, přes školy městské, příchod učitelských řádů, rozvoj a výstavbu nových škol na přelomu 19. a 20. století.
Výstava je doplněna interaktivním programem“

TYLŮV DŮM
Otevřeno od 10.00 – do 16.00

8. 9. Dny evropského dědictví – symbolické vstupné 1,- Kč do stálých expozic:
„J. K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ a na výstavu:
„ “Historické hudební nástroje“
8.9. 14.00 komentovaná prohlídka výstavy „Historické hudební nástroje“ hudebními ukázkami s autorem výstavy RNDr. Štěpánem Kafkou (Cantica)

Návštěvnost v červenci 2012

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2012:

Hrádek12 476
Kamenný dům2 297
Tylův dům342
Celkem15 115

Návštěvnost v červnu 2012

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červnu 2012:

Hrádek16 437
Kamenný dům1 699
Tylův dům109
Celkem18 245

Návštěva až z Indonésie

Ve čtvrtek 21. června 2012 zavítala do Kutné Hory skupina žáků 7. a 8. tříd ZŠ Vladislava Vančury z Praha 16 – Zbraslavi. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby je nedoprovázelo devatenáct stejně starých žáků ze školy SMA Internasional, Budi Mulia Dua z indonéského města Yogyakarta. Obě školy spolu spolupracují již několik let. Žáci tak mají možnost v rámci své výuky navštívit vpravdě exotickou zemi a při svém zhruba desetidenním pobytu ji i trochu poznat. Zkušenost k nezaplacení pro obě strany.
Průvodcem po Kutné Hoře se jim stal historik muzea Josef Kremla. Návštěva nemohla pochopitelně začít jinde než v chrámu svaté Panny Barbory. Úchvatnou architekturu s možností vystoupat na empory a vyjít ven na balkon ještě umocnil zvuk varhan chystaných na polední svatbu. Po kratší zastávce na terase kaple Božího těla se celá skupina vydala do sídla Českého muzea stříbra na Hrádku. Zde si indonéští žáci prošli druhý prohlídkový okruh – Cestu stříbra – s návštěvou autentického středověkého důlního díla. Po obědě všechny čekala ještě návštěva Kamenného domu s jeho lapidáriem a výstavou Z dějin školství kutnohorského. Možnost vyfotografovat se ve starých školních lavicích, tzv. škamnách zde využili nejen žáci, ale i jejich tři učitelé.
Zbývá poděkovat P. Janu Uhlířovi a ředitelce muzea PhDr. Světlaně Hrabánkové za možnost volného vstupu do svatobarborského chrámu a obou muzejních objektů a Mgr. Kateřině Danešové, učitelce zbraslavské školy, a MUDr. Michalu Maškovi, předsedovi České numismatické společnosti, který tento výlet spoluorganizoval, za tlumočení výkladu do angličtiny.
Malá skupinka indonéských návštěvníků se do Kutné Hory vrátila ještě v sobotu 23. června na Královské stříbření Kutné Hory, které pro ně bylo, dle jejich vlastních slov, zcela mimořádným zážitkem.

Návštěvnost v květnu 2012

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v květnu 2012:

Hrádek15 375
Kamenný dům2 587
Tylův dům347
Celkem18 309

Cena Ď putovala do Kutné Hory

Dne 21. června 2012 převzalo České muzeum stříbra v Národním divadle v Praze cenu Ď v kategorii - pro mecenáše muzeí, hradů, zámků a kulturních zařízení v ČR , která byla udělena Ing. Františkovi Drahorádovi in memoriam (Důlně stavební s.r.o.).
Cena Ď nebo-li dík (děkování) je dvanáctiletým projektem v ČR, který jako jediný se snaží komplexněji mapovat a oceňovat aktivity mecenášů, sponzorů a dobrodinců za podporu kultury, charity v ČR. Ceny Ď se udělují v patnácti kategoriích. Nominovaní jsou roztříděni podle oblastí působení do různých kategorií jako např. Mecenášové divadel v ČR, Mecenášové zoologických zahrad v ČR či Mecenášové muzeí, hradů, zámků a kulturních zařízení v ČR atd.
Cenu Ď při ceremoniálech už tradičně dostávají firmy za miliónové podpory kultury a charity a vedle nich „obyčejní“ lidé, kteří nezištně roky pomáhají potřebným. Ing. Františka Drahoráda nominovalo na cenu Ď České muzeum stříbra a o.s. Stříbrná Kutná Hora za jeho dlouholetou spolupráci. S Českým muzeem stříbra spolupracoval ing. Drahorád od r. 1990. Jako báňský odborník se zabýval především podzemím historického dolu. Pro muzeum vykonával funkci závodního dolu a důlně stavebního dozoru, vykonával pravidelné bezpečnostní prohlídky dolu. Zajišťoval nejen operativní, ale i každoroční technickou údržbu dolu a jako doplněk prohlídkové důlní trasy instalovala jeho firma makety výdřevy, žebříků a skluzavek. Úzce spolupracoval se členy České speleologické společnosti. S nadací a později občanským sdružením Stříbrná Kutná Hora spolupracoval při přípravě Královského stříbření Kutné Hory, a to již od prvního ročníku, tedy po dobu dvaceti let.
Úsilí a dlouholetá činnost Ing. Františka Drahoráda nezůstane tak pouze v paměti všech, co ho znali, ale vzpomínkou bude i křišťálová cena, která ponese jeho jméno.
Za ČMS připravila Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, historik)

Stříbrné město na Staroměstském náměstí v Praze

Po celý minulý týden se Kutná Hora a její okolí prezentovala v informačním centru agentury CzechTourism na Staroměstském náměstí v Praze. Tuto prezentaci realizoval destinační management ve spolupráci s Českým muzeem stříbra, Galerií Středočeského kraje (GASK), Římskokatolickou farností Kutná Hora Sedlec, Sklářskou hutí Jakub v Tasicích, Vinnými sklepy Kutná Hora s. r. o., Zooparkem Ringelland v Habrkovicích a OS Kutnohorsko.cz.
Návštěvníci informačního centra měli nejen možnost prohlédnout si celou řadu prezentačních bannerů a fotografií, ale měli k dispozici širokou škálu propagačních materiálů. Navíc každý den byla Kutná Hora a její okolí v informačním centru zastoupena fyzicky. Návštěvníci mohli vznést konkrétní dotazy na zástupce vybraných atraktivit Kutné Hory a jejího okolí. České muzeum stříbra, p.o. se návštěvníkům informačního centra představilo ve čtvrtek 24. května. Nejčastější dotazy se týkaly brzké historické slavnosti „Královského stříbření Kutné Hory“ a dále možnosti návštěvy středověkého stříbrného dolu.
Agentura CzechTourism dává každoročně možnost prezentace turistickým destinacím v prostorech informačního centra na Staroměstském náměstí zdarma. Destinace tak mají možnost oslovit konkrétní klienty, kteří pobývají v Praze a rozhodují se pro jednodenní či několikadenní výlet do regionů České republiky. Podle slov personálu informačního centra patří Kutná Hora mezi nejvyhledávanější destinace.

Návštěvnost v dubnu 2012

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v dubnu 2012:

Hrádek10 075
Kamenný dům1 133
Tylův dům204
Celkem11 412

VIII. Muzejní noc v Českém muzeu stříbra

Již VIII. ročník Muzejní noci připravilo České muzeum stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí. Tentokrát se Muzejní noc odehrála v Kamenném domě, kde se za symbolické vstupné 1,- Kč otevřely pro návštěvníky oba prohlídkové okruhy: „Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“
a „Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“ společně s výstavou : „Z dějin školství kutnohorského“. Návštěvníky expozicemi provedli průvodci v dobových kostýmech a pro přítomné si připravili i různé soutěže. Na výstavě, která pojednávala o kutnohorském školství, se mohl každý na okamžik vrátit do školních lavic
a vyzkoušet si například psaní inkoustem či vyluštit křížovku. Kdo postoupil do
I. patra, přiučil se v cechovním sále šperkařskému řemeslu, které předváděl Petr Sádlo. V černé kuchyni na návštěvníky čekal kvíz s názvem „Jídlo našich předků“. V měšťanském saloně byla mimořádně zpřístupněna arkýřová kaple s unikátní klenbou mistra Briccího. V církevním sále příchozí přivítala „řádová sestra - cisterciačka“, u které návštěvníci poznávali léčivé byliny. Putování návštěvníků končilo vstupem na balkón, který nabízel krásný výhled na noční Kutnou Horu.
Mnohem větší zážitek čekal na účastníky Muzejní noci v „Lapidáriu“, kde si za nočního světla prohlédli nejen co vytvořili středověcí kameníci v Kutné Hoře, ale zároveň předhusitské sklepení, které přivodilo Muzejní noci patřičnou atmosféru.
Celkem bohatý program již VIII. Muzejní noci přilákal 648 návštěvníků.
Za ČMS připravila Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, numismatik)

Stránky