Aktuality a tiskové zprávy

Prezentace na veletrhu Regiontour

13. a 14. ledna 2011 na veletrhu Regiontour v Brně představí České muzeum stříbra svou nabídku služeb nejen odborníkům z cestovního ruchu, ale také návštěvníkům z řad veřejnosti. Pokud Vám tedy chybí zprávy o dění kutnohorského muzea, můžete je získat právě na veletrhu v pavilonu F, kde vystavuje muzeum pod hlavním stánkem Asociace cestovních kanceláří.

Návštěvnost v listopadu 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2010:

Hrádek2 382
Kamenný dům662
Celkem3 044

Základní škola ze Žehušic zavítala na výstavu „Od obilí ke chlebu“

Poslední dny turistické sezóny využili žáci základní školy ze Žehušic, kteří v rámci vyučování navštívili Kamenný dům. Zde jim autorka výstavy „Od obilí ke chlebu“ Mgr. Kateřina Vobořilová poskytla komentovanou prohlídku, při které se mladí návštěvníci dozvěděli o mlynářském a pekařském řemesle v Kutné Hoře. Své získané vědomosti si mohli následně vyzkoušet v pracovních listech. Projevili také zájem o nově otevřené Lapidárium, které mnozí shlédli poprvé. V netradičním prostředí, tak trochu tajemném, pak žáci s chutí objevovali architektonické prvky Kutné Hory.

Přednáška „Dolování a mincování v Kutné Hoře“ v základní škole Žehušice

Dne 4. listopadu v rámci vyučování se žáci 7. třídy základní školy v Žehušicích blíže seznámili s historií dolování a mincování v Kutné Hoře. Jak se stříbro těžilo, následně zpracovávalo a proměňovalo v minci, přiblížila studentům historička Českého muzea stříbra Mgr. Kateřina Vobořilová. Největší zájem sklízely hornické pomůcky, které si studenti mohli na místě prohlédnout i vyzkoušet, jako například obléci si hornický oděv – perkytli.

Návštěvnost v říjnu 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2010:

Hrádek9 413
Kamenný dům1 643
Tylův dům559
Celkem11 614

Po stopách mlynářů a pekařů v Kutné Hoře

Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze uspořádal ve spolupráci s Českým muzeem stříbra a Církevním gymnáziem sv. Voršily Kutná Hora a za finanční podpory Dobročinného fondu Philips Morris ČR seminář „Po stopách mlynářů a pekařů v Kutné Hoře“, který se uskutečnil v úterý 2.11.2010. Seminář byl zahájen v 16 hod. v Kamenném domě prohlídkou výstavy „Od obilí ke chlebu“. Účastníky semináře zde provedla autorka výstavy Kateřina Vobořilová z Českého muzea stříbra. Od 17 hod. pokračoval seminář v Církevním gymnáziu sv. Voršily.
Pozvání přijala řada pamětníků, mj. i paní Anežka Borová – Koudelová, dcera posledního hrázného u Velkého rybníka.

Den Středočeského kraje 28. října 2010

Při příležitosti Dne Středočeského kraje otevřelo České muzeum stříbra tradičně své objekty zdarma. Během 28. října si tak milovníci historie mohli prohlédnout stálé expozice včetně výstav na Hrádku, v Kamenném domě a Tylově památníku. Nechyběl ani doprovodný program, který nabízel prohlídku nové výstavy „Co nového v muzeu“ a zábavný program „Pojďte si hrát do muzea“. Pro dospělé návštěvníky byly připraveny: Malé geologické hrátky, kvíz – se slepou mapou K. Hory, pro nejmenší - plyšový koutek, omalovánky, puzzle s tématikou našeho muzea a další společenské hry.
Zájem o prohlídky i soutěže byl ohromný, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost. Den Středočeského kraje si nenechalo ujít na 2778 návštěvníků ( z toho 1489 zavítalo na Hrádek, 864 do Kamenného domu a 452 do Tylova památníku).
Celý den v muzeu vládla příjemná atmosféra, nejen že si návštěvníci zahráli dávno zapomenuté hry, ale získali i nové vědomosti a drobné ceny za účast v soutěžích.

Kateřina Vobořilová (PR pracovník)

Den Středočeského kraje 28. října 2010

Při příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu budou zdarma zpřístupněna muzea, galerie a další kulturní instituce Středočeského kraje, včetně jejich poboček. Pro návštěvníky bude připraven bohatý doprovodný program.

České muzeum stříbra v Kutné Hoře pro Vás připravilo:

Hrádek (9.00 - 17.00) vstup zdarma
Město stříbra – 1. prohlídkový okruh
Cesta stříbra – 2. prohlídkový okruh

Doprovodný program Dne Středočeského kraje:

Výstava: 28. říjen - 30. listopad „Co nového v muzeu“.
Výběr z nových sbírkových předmětů, které v roce 2010 rozšíří sbírku ČMS
(výstavní sál ).

Zábavný program 28.10. „Pojďte si hrát do muzea“ (hodovní sál na Hrádku)
Nechte plynout každodenní starosti a přijďte si k nám do muzea zahrát dávno zapomenuté hry, nebo zábavnou formou obohatit své vědomosti. Připravili jsme pro vás: Malé geologické hrátky, kvíz – slepou mapu K. Hory, pro nejmenší - plyšový koutek, omalovánky, puzzle a další společenské hry (hornické karty, pexeso....).
Správné odpovědi budou odměněny!

Kamenný dům (9.00 - 17.00) vstup zdarma
EXPOZICE: Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století
„Lapidárium“ Stálá expozice ve sklepních prostorách Kamenného domu představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města.
VÝSTAVA: “Od obilí ke chlebu“(mlynáři a pekaři v Kutné Hoře)

Tylův památník (10.00 - 16.00) vstup zdarma
Stálé expozice “J. K. Tyla“ a “Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“
VÝSTAVA: 16. 9. - 30. 10. „Barevná kresba“ Jaroslava Bičovská, „Grafika“ Eva Adamcová

Kateřina Vobořilová (PR pracovník)

Přednáška „Kutnohorské kostely v době jagellonské“

Cyklus přednášek věnovaný 600. výročí farnosti u Svatého Jakuba zakončil 5. října v Českém muzeu stříbra na Hrádku prof. Jiří Kuthan s tématem „Kutnohorské kostely v době jagellonské“. Prof. Kuthan pohovořil o architektonických skvostech Kutné Hory v době vlády jagellonských králů. Zmíněna byla především velkolepá stavba chrámu sv. Barbory, dále kostely sv. Jakub, Panny Marie Na Náměti, Nejsvětější Trojice a v krátkosti i kostel sv. Vavřince na Kaňku. Přednášku na zajímavé téma si přišlo poslechnout přes 40 posluchačů. Přítomné přivítal za ČMS Josef Kremla a kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř, který v závěru prof. Kuthanovi poděkoval a tím celý cyklus přednášek ukončil.

Návštěvnost v září 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2010:

Hrádek11 629
Kamenný dům1 388
Tylův dům413
Celkem13 430

Stránky