Aktuality a tiskové zprávy

Dny evropského dědictví v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře

Každoročně v měsíci září během Dnů evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) se nejširší veřejnosti otevírají brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. I České muzeum stříbra otevřelo pro milovníky kultury ve dnech 11. a 12. září své objekty s volným či zvýhodněným vstupem. O prohlídky muzejních expozic i výstav byl tradičně velký zájem. Celkem navštívilo České muzeum stříbra 2774 návštěvníků. Za zvýhodněné vstupné si mohli prohlédnout objekt Hrádek se stálou expozicí „Město stříbra“ včetně právě probíhajících výstav „600 let farnosti u Svatého Jakuba“ a „Neznámí světci Kutnohorska“. Stejně tak měli možnost navštívit i stálé expozice v Kamenném domě „Královské Horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“, „Lapidárium“ ( nově otevřené sklepní prostory Kamenného domu) a výstavu o tradici pekařského řemesla „Od obilí ke chlebu“. Zdarma byly v rámci EHD otevřeny expozice v Tylově domě „J. K. Tyl“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ i výstava maleb na sametu Miloše Kouteckého „Tajemný vesmír“.

Návštěvnost v srpnu 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2010:

Hrádek17 444
Kamenný dům2 006
Tylův dům139
Celkem19 589

Návštěvnost v červenci 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2010:

Hrádek12 947
Kamenný dům1 448
Tylův dům183
Celkem14 578

Návštěvnost v červnu 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červnu 2010:

Hrádek16 285
Kamenný dům1 017
Tylův dům116
Celkem17 418

VI. Muzejní noc v Českém muzeu stříbra

Již VI. Muzejní noc připravilo České muzeum stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí. V pátek 21. května se opět ve večerních hodinách otevřely kutnohorské památky: Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník. Tradičně pro návštěvníky bylo připraveno „Noční putování historií Kutné Hory“, na kterém je provázeli průvodci v dobových kostýmech a nechyběl ani bohatý zábavný program.
Na Hrádku se hrály „Kutnohorské pověsti“ v podání divadelního souboru Budík (DDM Dominik K. Hora). Probíhala autogramiáda knihy PhDr. Aleše Pospíšila „Zmizela Kutná Hora“. Své znalosti po shlédnutí I. prohlídkového okruhu „Město stříbra „mohli návštěvnici prověřit v kvízu „Kutná Hora – město UNESCO“. Noční Hrádek přivítal 532 zájemců.
V Kamenném domě byla největším lákadlem nová expozice ve sklepních prostorech tzv. „Lapidárium“. Možnost navštívit tuto ojedinělou expozici si nenechalo ujít na 549 návštěvníků. Rovněž i zde probíhaly různé soutěže: kvíz k obilninám či „Poznáváme osobnosti K. Hory“ v expozici „Královské horní město – život a měšťanská kultura v 17. – 19. století.
V Tylově památníku si mohl každý v rámci expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum, zahrát roli havíře, geologa či mineraloga. Pro děti byla připravena štola, kterou mnohdy neodmítli prolézt ani dospělí. Kdo se chtěl více dozvědět o skvostech neživé přírody, byl na místě připraven mineralogický koutek s mikroskopem. Milovníci historie si mohli prohlédnou stálou expozici J. K. Tyla a . Celkem si tuto noční návštěvu nenechalo ujít 312 osob.

Slavnostní předání faksimile Kutnohorské bible a otevření "Lapidária"

Během slavnostního otevření Galérie Středočeského kraje v Jezuitské koleji dne 8. května proběhl za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha křest umělecké kopie (faksimile) Kutnohorské bible Martina z Tišnova, kterou u příležitosti 520. výročí jejího vzniku vydala společnost Tempus Libri z Prahy. Faksimile vznikla podle originálního exempláře z roku 1489, uloženého ve sbírkách Českého muzea stříbra.
Po křtu faksimile Kutnohorské bible následovalo slavnostní otevření nové stálé expozice „Lapidária“ v Kamenném domě, kde je soustředěn unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města, jejichž restaurování inicioval, organizoval a spolufinancoval na přelomu 19. a 20. století Archeologický sbor Vocel. Slavnostní pásku u nového „Lapidária“ přestřihl hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, náměstkyně hejtmana Ing. Zuzana Moravčíková a ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková.

Otevření Lapidária a křest faksimile Kutnohorské bible

V rámci slavnostního otevření Jezuitské koleje v Kutné Hoře připravilo České muzeum stříbra dvě významné doprovodné akce. Kolem 3. hodiny odpolední proběhne v prostorách koleje slavnostní křest umělecké kopie (faksimile) Kutnohorské bible, kterou při příležitosti 520. výročí jejího vzniku vydává společnost Tempus Libri z Prahy. Kutnohorskou bibli vytiskl v sobotu po svatém Martinu (14. 11.) roku 1489 Martin z Tišnova. Jedná se o druhé české vydání celého biblického textu, ale první kolorované. Tzv. Kutnohorku zdobí 117 ručně kolorovaných dřevořezů, čímž se stala nejrozsáhlejším českým prvotiskem – inkunábulí. Faksimile vznikla podle originálního exempláře uloženého právě ve sbírkách Českého muzea stříbra.
Po křtu bude následovat „pochod do Lapidária“, tedy slavnostní otevření nové stálé expozice Českého muzea stříbra, která vznikla v unikátních sklepních prostorách Kamenného domu. Expozice představí návštěvníkům unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města, jejichž restaurování inicioval, organizoval a spolufinancoval na přelomu 19. a 20. století Archeologický sbor Vocel. Samotné sklepní prostory, rozdělené do čtyř místností ve dvou patrech, dnes už díky širokému vstupnímu schodišti z čelního loubí domu, nemají v Kutné Hoře obdoby.

Bible kutnohorská Martina z Tišnova

Společnost Tempus Libri se specializuje na výrobu přesných napodobenin vzácných rukopisů, dokumentů inkunábulí a jiných historicky a kulturně výjimečných a hodnotných děl. Dnešní trh je zná pod pojmem faksimile. Ve své edici nabízí tituly, jejichž originální rukopisy mají nevyčíslitelnou kulturní hodnotu a často jsou i národní památkou podléhající přísným archivačním a bezpečnostním opatřením.
Nyní vychází první umělecké faksimile Bible kutnohorské ve velmi limitovaném nákladu 199 výtisků pro celý svět. Každý výtisk má vydaný svůj certifikát, který notářsky garantuje shodu s originálem, pořadové číslo v limitní řadě a také pravost původu. Proto je certifikát vystavován na konkrétní jméno majitele. Tento výjimečný počin rozšiřuje naši nabídku dříve vydaných rukopisů - Velislavova bible (750 let) a Kniha hodinek knížete Rohana (500 let).
Bible kutnohorská je druhou úplnou tištěnou českou biblí, která spolu se svou předchůdkyní, Biblí pražskou patří do tzv. čtvrté redakce staročeského překladu. Její vznik se datuje rokem 1489, kniha má v podstatě totožný text jako Bible pražská, navíc je však vyzdobena 116 dřevořezy. Bibli kutnohorskou vytiskl v roce 1489 tiskař Martin z Tišnova. Je dvoubarevná, není ilustrována a z tiskárny tedy vycházela jako svým způsobem nedokončené dílo. Zájemci si totiž nekupovali knihu svázanou, ale ve volných složkách, navíc s vynechanými místy pro iniciály (velká písmena na počátku jednotlivých kapitol). Každý majitel bible si ji pak sám dal svázat a od písaře nebo iluminátora si do ní nechal vepsat či domalovat barevné iniciály. Čím byla výzdoba bohatší, tím byla dražší, a tak mnohé exempláře Kutnohorské bible zůstaly bez iniciál. Pro ty malované však platí, že ačkoliv jde o jeden a týž tisk, každá z nich je vlastně originálem.
Vznik této pozoruhodné knihy byl předznamenán velkým soupeřením Prahy a Kutné Hory na konci 15. století. Kutná Hora byla na vrcholu slávy a její měšťané neváhali podpořit velkorysou půjčkou 10 kop grošů tiskařského mistra Martina z Tišnova k co nejrychlejšímu vydání vlastní tištěné bible. Nakonec je sice Praha předběhla vydáním Bible pražské o jeden rok, nicméně v ostatních atributech vítězí Bible kutnohorská. Nejenom, že je bohatě ilustrovaná, ale má také o několik stran více, takže je svými 612 listy nejrozsáhlejším českým prvotiskem. Co fascinuje u Kutnohorské bible hned na začátku, je jednota knihy, soulad písma a malovaných iniciál, harmonie celkové kompozice a jednotlivých detailů. Foliový formát, tedy velikost zhruba 30 cm na výšku a 21 cm šířky a jejích 612 listů činí bibli 10 cm silnou, spolu s dřevěnými deskami pak dosahuje téměř 13 cm. Kožený potah desek je v originále zachován velmi zřídka, většinou jsou to převazby z pozdějších století.
Tisk Bible kutnohorské byl poznamenán rychlostí s jakou vznikala a tím i určitými technickými „zmatky“ při výrobě. Listy byly vytištěny ve dvou vlnách (edicích) a výsledné svazky knihy byla poskládány buď jen z každé čisté edice, ale i smísením listů obou edicí. Nakonec, u posledních výtisků se už nedostávalo některých tištěných listů, takže musely být nahrazeny ručně psanými…
Mistrem cechu tiskařského, který Bibli kutnohorskou vytvořil, byl Martin z Tišnova. Ten se kupodivu dostal k tiskařskému řemeslu až v pozdním věku (v době vydání Bible kutnohorské mu bylo kolem 70 let). Byl to původní profesí významný písař, který se i při svém stáří nechal uchvátit tehdejší novou technologií, jež převrátila knižní trh naruby. Kromě Bible kutnohorské vydal Martin z Tišnova i několik dalších pozoruhodných knižních děl.
Krátce po 14. listopadu 1489 byly na trh uvedeny první exempláře Bible Kutnohorské, podle tehdejší praxe menších tiskáren nevázaných, přičemž odběrateli nebyli individuální zájemci, ale knihaři nakupující ve velkém, kteří též zajišťovali vedle vazby i další výzdobu, která přes osobité znaky každého exempláře nese rysy určité kategorizace do čtyř skupin, které se musely lišit i cenově. První kategorie byla přepychová s vícebarevnými malovanými iniciálami s výběhy a často i zlacenými na začátcích jednotlivých biblických knih, s bordurami obvykle na začátku předmluvy. Druhá skupina s malovanými iniciálami průměrné úrovně patrně podle šablon kolorování dřevořezů jen krycí, malované iniciály někdy nahrazeny jedno nebo dvoubarevnými s filigránem. Třetí „nejlacinější“ s prostými iniciálami lombardového typu s dřevořezy kolorovanými nebo i nekolorovanými a poslední smíšená, v podstatě typ třetí, doplněný ojedinělými malovanými iniciálami někdy i s bordurou skupiny první. Je zajímavostí, že dřevořezy Bible kutnohorské se staly námětem pro dějiny kroje a impulsem pro významné historiky na přelomu 19. a 20. století, které z nich čerpali náměty. Nejzajímavější je zpráva z r. 1901, že Alois Jirásek zapůjčil Kutnohorskou bibli Mikoláši Alšovi, ze které „okopírovala dcera Maryna všechny obrázky“. Tento Jiráskův exemplář byl mimochodem opsán i zmíněn v prvním dílu jeho knihy F. L. Věk.

Zpracoval Mgr. Tomáš Žilinčár, Tempus Libri spol. s r. o.

Slavnostní otevření výstavy „UNESCO - světové dědictví v Porýni-Falci“

V Českém muzeu stříbra byla dne 22. dubna slavnostně zahájena výstava německé spolkové země Porýní-Falc, která byla uspořádána ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje a Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře. Výstava představuje čtyři oblasti spolkové země Porýní-Falc, které byly zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO: dóm ve Špýru, římské dědictví v Trevíru, kulturní krajina horního údolí středního Rýna a nejmladší místo světového dědictví – úsek římského limitu v Porýní-Falci. Je to část severní hranice říše římské, vedoucí kdysi Germánií. Tato čtyři místa světového dědictví jsou rovnoměrně rozložena na území spolkové země s bohatou historií a kulturou a představují její vynikající pamětihodnosti. Tato výstava putuje světem již od roku 2007, představila se například ve Španělsku, Japonsku a Číně. Hlavním posláním výstavy je nejen představit krásy spolkové země Porýní –Falc, ale zároveň navázat mezinárodní vztahy.
Kde jinde by měla být výstava představena, než v Kutné Hoře, která letos oslaví 15 let od zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO. Toto významné výročí vzpomenula i PhDr. Světlana Hrabánková (ředitelka ČMS), která výstavu zahájila spolu s 1. místostarostou města Kutná Hora, MVDr. Václavem Vančurou. Za Krajský úřad Středočeského kraje přítomné přivítala náměstkyně hejtmana Ing. Zuzana Moravčíková. Úvodní slovo za německou delegaci pronesl viceprezident Zemského sněmu spolkové země Porýní-Falc, Heinz-Hermann Schnabel a designovaný státní tajemník pro kulturu a zplnomocněnec pro světové dědictví v Porýní-Falci, Walter Schumacher. Po významných proslovech přišlo na řadu umělecké vystoupení souboru „Ars Cameralis“, který přednesl hudbu evropských panovnických dvorů 14. – 15. století.
Výstava bude otevřena ve výstavním sále kutnohorského Hrádku od 23. dubna do 30. května 2010 a následně bude putovat do Muzea T.G.M. v Rakovníku.

České muzeum stříbra 8. dubna propagovalo Kutnou Horu v Praze

V loňském roce vyhlásila Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism soutěž “Ceny Kudy z nudy 2009“, které se zúčastnilo i České muzeum stříbra. V rámci soutěže byly hodnoceny na volnočasovém portále www.kudyznudy.cz nejlepší turistické nabídky daných objektů. V každé z 29 kategorií byly vyhodnoceny vždy tři nejlepší nabídky. České muzeum stříbra v Kutné Hoře se ve své kategorii (Okolí Prahy- výletní tipy) za aktivitu „jedinečná možnost poznat středověký důl“ umístilo na 2. místě.
V roce 2010 v rámci měsíce dubna nabídla agentura CzechTourism vítězům soutěže prostor pro propagaci ve svém informačním centru na Staroměstském náměstí v Praze. Tuto nabídku – představit své nejatraktivnější turistické služby, přijalo celkem 50 subjektů z celých Čech, včetně Českého muzea stříbra. Muzeum z Kutné Hory si připravilo prezentaci na 8. duben. Stovky návštěvníků přicházejících v průběhu tohoto dne se seznámily nejen se zajímavou nabídkou letošní turistické sezóny Českého muzea stříbra, ale čekala je rovněž pozvánka na řadu dalších akcí konaných v tomto městě stříbra. Zájemci o blízké okolí Kutné Hory získali také přehled o turistických památkách tohoto zajímavého regionu Středočeského kraje. Zájem o prospekty a aktivity muzea byl ohromný. Řadu návštěvníků bezpochyby přilákaly i stylové gotické kostýmy pracovnic muzea, připomínající jim, že termín XIX. Královského stříbření Kutné Hory se blíží.
Mgr. Kateřina Vobořilová

Stránky