Aktuality a tiskové zprávy

Stříbrné město na Staroměstském náměstí v Praze

Po celý minulý týden se Kutná Hora a její okolí prezentovala v informačním centru agentury CzechTourism na Staroměstském náměstí v Praze. Tuto prezentaci realizoval destinační management ve spolupráci s Českým muzeem stříbra, Galerií Středočeského kraje (GASK), Římskokatolickou farností Kutná Hora Sedlec, Sklářskou hutí Jakub v Tasicích, Vinnými sklepy Kutná Hora s. r. o., Zooparkem Ringelland v Habrkovicích a OS Kutnohorsko.cz.
Návštěvníci informačního centra měli nejen možnost prohlédnout si celou řadu prezentačních bannerů a fotografií, ale měli k dispozici širokou škálu propagačních materiálů. Navíc každý den byla Kutná Hora a její okolí v informačním centru zastoupena fyzicky. Návštěvníci mohli vznést konkrétní dotazy na zástupce vybraných atraktivit Kutné Hory a jejího okolí. České muzeum stříbra, p.o. se návštěvníkům informačního centra představilo ve čtvrtek 24. května. Nejčastější dotazy se týkaly brzké historické slavnosti „Královského stříbření Kutné Hory“ a dále možnosti návštěvy středověkého stříbrného dolu.
Agentura CzechTourism dává každoročně možnost prezentace turistickým destinacím v prostorech informačního centra na Staroměstském náměstí zdarma. Destinace tak mají možnost oslovit konkrétní klienty, kteří pobývají v Praze a rozhodují se pro jednodenní či několikadenní výlet do regionů České republiky. Podle slov personálu informačního centra patří Kutná Hora mezi nejvyhledávanější destinace.

Návštěvnost v dubnu 2012

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v dubnu 2012:

Hrádek10 075
Kamenný dům1 133
Tylův dům204
Celkem11 412

VIII. Muzejní noc v Českém muzeu stříbra

Již VIII. ročník Muzejní noci připravilo České muzeum stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí. Tentokrát se Muzejní noc odehrála v Kamenném domě, kde se za symbolické vstupné 1,- Kč otevřely pro návštěvníky oba prohlídkové okruhy: „Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“
a „Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“ společně s výstavou : „Z dějin školství kutnohorského“. Návštěvníky expozicemi provedli průvodci v dobových kostýmech a pro přítomné si připravili i různé soutěže. Na výstavě, která pojednávala o kutnohorském školství, se mohl každý na okamžik vrátit do školních lavic
a vyzkoušet si například psaní inkoustem či vyluštit křížovku. Kdo postoupil do
I. patra, přiučil se v cechovním sále šperkařskému řemeslu, které předváděl Petr Sádlo. V černé kuchyni na návštěvníky čekal kvíz s názvem „Jídlo našich předků“. V měšťanském saloně byla mimořádně zpřístupněna arkýřová kaple s unikátní klenbou mistra Briccího. V církevním sále příchozí přivítala „řádová sestra - cisterciačka“, u které návštěvníci poznávali léčivé byliny. Putování návštěvníků končilo vstupem na balkón, který nabízel krásný výhled na noční Kutnou Horu.
Mnohem větší zážitek čekal na účastníky Muzejní noci v „Lapidáriu“, kde si za nočního světla prohlédli nejen co vytvořili středověcí kameníci v Kutné Hoře, ale zároveň předhusitské sklepení, které přivodilo Muzejní noci patřičnou atmosféru.
Celkem bohatý program již VIII. Muzejní noci přilákal 648 návštěvníků.
Za ČMS připravila Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, numismatik)

Základní škola a Praktická škola z Kutné Hory navštívila Hrádek

V rámci „Keramických dnů“ navštívili České muzeum stříbra žáci Základní školy a Praktické školy z Kutné Hory. Projekt „Keramické dny“ probíhá ve škole celý rok, žáci tvoří nejen keramické výrobky, ale také sledují jejich historický vývoj. Proto jejich cesta vedla do muzea, kde mohli spatřit několik pravěkých či středověkých nádob a během prohlídky se dozvědět více o činnosti hrnčířů v Kutné Hoře.

Komise soutěže Gloria musealis

V polovině dubna zasedala v Kutné Hoře komise muzejní soutěže Gloria Musealis, ve které každoročně soutěží česká muzea se svými projekty ve třech kategoriích – muzejní výstava roku, muzejní publikace roku a muzejní počin roku. Komise zde měla své závěrečné zasedání, na kterém vybírala vítěze jednotlivých kategorií. V pátek 13. dubna přišla po náročné práci zasloužená odměn a členové komise navštívili Hrádek, kde si prohlédli II. prohlídkový okruh – Cestu stříbra. Doufáme, že se členům komise u nás líbilo a že nás doporučí dála.

Odešel Ing. František Drahorád

Každý den přináší nové zprávy, někdy bohužel velmi smutné. Taková přišla i 13.února 2012. Ve věku 60 let zemřel ing. František Drahorád, horník a vynikající báňský odborník, snad poslední v Kutné Hoře.
Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě v roce 1975 nastoupil ing. Drahorád k národnímu podniku Rudné doly Příbram. Krátce pracoval na závodě Fluorit Sobědruhy a v roce 1976 nastoupil jako provozní inženýr na závod Kutná Hora. Po roce provozní praxe byl jmenován do funkce vedoucího dolu, kterou vykonával celých 11 let. Od r. 1988 byl ustanoven do funkce výrobně technického náměstka ředitele závodu. V roce 1990 se vrátil zpět do funkce vedoucího dolu a současně založil soukromou firmu, zabývající se hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.
V roce 1991 byla na závodě Kutná Hora ukončena těžba rud. Po likvidaci dolu ukončil ing. Drahorád v roce 1994 zaměstnání u Rudných dolů a od té doby se plně věnoval soukromému podnikání a rozvoji firmy.
S Českým muzeem stříbra spolupracoval ing. Drahorád od r. 1990. Jako báňský odborník se zabýval především podzemím historického dolu. Pro muzeum vykonával funkci závodního dolu a důlně stavebního dozoru, vykonával pravidelné bezpečnostní prohlídky dolu.
Zajišťoval nejen operativní, ale i každoroční technickou údržbu dolu a jako doplněk prohlídkové důlní trasy instalovala jeho firma makety výdřevy, žebříků a skluzavek. Úzce spolupracoval se členy České speleologické společnosti.
S nadací a později občanským sdružením Stříbrná Kutná Hora spolupracoval při přípravě Královského stříbření Kutné Hory, a to již od prvního ročníku, tedy po dobu dvaceti let.
Práce mu byla celoživotním koníčkem, věnoval jí i svůj volný čas. Své znalosti si významně prohluboval v oboru dobývacích metod a trhacích prací. Ve volném čase se pak zabýval studiem historických pramenů o dobývání, zejména v kutnohorském rudním revíru.
Ve studiu a zvyšování odbornosti pokračoval i při práci v soukromé firmě, která se zabývala širokým okruhem prací souvisejících s důlní činností. Je jen málo hornických oborů, na které by neměl kvalifikaci a které nevykonával.
Nedá se vše z jeho bohaté a pestré práce vyjmenovat, mnoho užitečných projektů a prací se svou firmou a spolupracovníky vykonal, mnoho práce na něho ještě čekalo, ale bohužel čeká marně.
Odešel člověk, na kterého budeme vždy vzpomínat s vděkem, úctou a respektem. A stejně tak, když někdo odchází, vyvstanou nám jasně okamžiky společně prožité. Říká se, že nikdo úplně nezemřel, dokud žijí ti, kteří ho znali a měli rádi.
Ing. Drahorád odešel uprostřed plného pracovního nasazení a plánů do budoucna. Mnohé z nás hodně naučil a my všichni, jeho kolegové a spolupracovníci mu za mnohé vděčíme a za mnohé děkujeme.
Odešel horník, vynikající báňský odborník. Sfáral tam, odkud není návratu a nám nezbývá než se s ing. Františkem Drahorádem, spolupracovníkem, kolegou a kamarádem rozloučit posledním, hornickým „Zdař Bůh“.

České muzeum stříbra na veletrhu Holiday World

Ve dnech 9. až 11. února se České muzeum stříbra, příspěvková organizace zúčastnilo tradičního středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Svou nabídku služeb nabízelo u hlavního stánku ACK (Asociace cestovních kanceláří ČR), která svým členům dává možnost se tradičně prezentovat na veletrzích v ČR. Svou sezónu v roce 2012 představilo České muzeum stříbra i v rámci medializované prezentace, kterou si připravilo spolu s Informačním centrem Sedlec na pódiu ACK ČR. Během prezentace byl promítnut film, představující objekty Českého muzea stříbra a objekty Římskokatolické farnosti Sedlec. Největší příliv návštěvníků nastal během sobotního dopoledne, kdy se brány výstaviště otevřely pro veřejnost. Obvykle se účastníci veletrhu dotazovali na informace týkající se návštěvy stříbrného dolu a na termín konání 21. ročníku Královského stříbření Kutné Hory.
Za ČMS Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, historik)

Účast na veletrhu Holiday World

Ve dnech 9. až 11. února 2012 se České muzeum stříbra, příspěvková organizace zúčastní veletrhu Holiday World v Praze. Svou turistickou sezónu 2012 představí muzeum 11. února v 9.15 v rámci své multimediální prezentace na podiu Veletržní haly u hlavního stánku Asociace cestovního ruchu Praha - VH340.

Virtuální prohlídka výstavy Královské stříbření – Návraty do Kutné Hory lucemburské

Od ledna 2012 poskytuje České muzeum stříbra na svých webových stránkách možnost navštívit virtuální prohlídku výstavy: „Královské stříbření – Návraty do Kutné Hory lucemburské“. Tato výstava se konala a přístupná pro veřejnost byla na Hrádku mezi 20.5. a 2.10. 2011.
Možnost vizuálního zpracování muzejních výstav, které jsou náročné jak na scénáristické a výtvarné zpracování tak, na přípravu exponátů, bude nadále využívána pro zaznamenávání a zpřístupňování dalších významných výstav pořádaných naším muzeem. Návštěvníkům, kteří neměli možnost výstavu osobně navštívit, tak bude umožněno touto virtuální cestou se s expozicí seznámit. Zároveň tak muzeum získává způsob určité archivace proběhlých významných výstav, záznamu jejich prostorového a výtvarného řešení společně s virtuálním katalogem často velice vzácných vystavovaných exponátů.

Veletrhy Go a Regiontour 2012

Ve dnech 12. a 13. ledna se České muzeum stříbra opět zúčastnilo tradičních středoevropských veletrhů cestovního ruchu v Brně. Svou nabídku služeb nabízelo v pavilonu F pod hlavním stánkem ACK (Asociace cestovních kanceláří ČR), která svým členům každoročně dává možnost se na veletrhu prezentovat. Svou sezónu v roce 2012 představilo České muzeum stříbra i v rámci třech medializovaných prezentací, které si připravilo spolu s Informačním centrem Sedlec na pódiu ACK ČR. V rámci prezentací byl vyhodnocen i malý kutnohorský kvíz, který pro návštěvníky veletrhu připravily obě instituce. Účastníci soutěže měli prokázat své znalosti o Kutné Hoře. K správným odpovědím jistě pomohl během prezentace i promítnutý film, představující nejen objekty Českého muzea stříbra a IC Sedlec, ale i každoroční historickou slavnost „Královské stříbření Kutné Hory“. Na výherce čekaly zajímavé ceny, které věnovaly ČMS spolu s IC Sedlec.

Během veletrhu byl největší zájem o informace týkající se návštěvy stříbrného dolu a o termínu konání 21. ročníku Královského stříbřeni Kutné Hory.

Stránky