Aktuality a tiskové zprávy

Projekt Kráčmera pokračoval v Českém muzeu stříbra na Hrádku

Projekt "Kráčmera", do kterého je zapojena skupina žáků ZŠ Žižkov pokračoval ve středu 2.3. návštěvou Hrádku. Tentokrát se účastníci projektu dozvěděli více o "Mincování v Kutné Hoře", toto téma jim přiblížila numismatička ČMS Mgr. Kateřina Vobořilová. Přednáška byla spojená i se skupinovou prací žáků, ti se na okamžik ocitli v roli mincmistrů, pregéřů a obchodníků. Vyzkoušeli si například postup při výrobě mincovního kovu, zjistili jaká platidla měli Keltové či vytvářeli obraz mince. Závěrem se studenti coby tzv. "obchodníci" vydali dlouhou cestou – staletími, přičemž jejich úkolem bylo přiřadit platidla do určitých období.

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci podepsaly České muzeum stříbra a Základní škola Žižkov. Dne 7. března 2011 se České muzeum stříbra a ZŠ Žižkov dohodly na oboustranně prospěšné spolupráci, která by nabídla nový impuls žákům i ostatním vzdělávacím a výstavním institucím. Cílem této spolupráce je umožnit studentům lépe vnímat souvislosti mezi historií dolování a Kutné Hory a společenským vývojem. Interaktivní výuka dějepisu, výtvarné výchovy a dalších předmětů se tak v rámci školního roku 2010-2011 odehraje částečně i v netradičních prostorách Českého muzea stříbra.

Další setkání v rámci projektu Kráčmera

Další setkání v rámci projektu Kráčmera na ZŠ Žižkov se uskutečnilo 2.2.2011. Účastníci projektu si tentokrát pozvali na besedu numismatičku Českého muzea stříbra Mgr. Kateřinu Vobořilovou, která jim přiblížila historii dolování v Kutné Hoře. Žáci tak získali základní informace nejen jak se stříbro v Kutné Hoře těžilo, zpracovávalo, ale i jak stříbrné bohatství ovlivnilo tehdejší život v královském městě.

České muzeum stříbra se zapojilo do projektu Kráčmera

Koncem roku 2010 bylo muzeum osloveno základní školou Žižkov, zda by nespolupracovalo se skupinou žáků na projektu „Kráčmera“. Projekt je určen pro vybranou skupinu žáků – v ZŠ Žižkov je to VI.C se svojí třídní a k nim je přiřazeno pár šikovných deváťáků. Děti pod vedením paní učitelky v průběhu školního roku 2011 připraví vlastní verzi scénáře a natočí podle ní pořad o Kutné Hoře. Během roku proběhne několik setkání s organizátory projektu, při kterých se děti blíž seznámí s technikami psaní scénáře a naučí se zacházet s potřebnou technikou. Scénář pak bude předán České televizi jako podklad pro natočení televizního pořadu. Výsledkem bude vlastivědný TV program určený pro žáky I. stupně. Projektu se účastní 32 škol z celé České republiky. Je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti a aktivních metod učení. Jeho realizátory jsou Antikomplex o.s. a Job o.s. Je spolufinancován z Evropských fondů.
Žáci si ke svému projektu zvolili několik témat, která jim pomáhají blíže poznat také pracovníci z Českého muzea stříbra. Prvně se takto účastníci projektu setkali s historikem
Bc. Josefem Kremlou dne 8.12.2010. Cílem setkání bylo bližší seznámení s historií Kutné Hory - hovořilo se o životě na přelomu 19. a 20. století. Přednáška byla dle účastníků velmi poutavá a přinesla řadu informací, které určitě žáci využijí do svého scénáře.

Král Vladislav I. na církevním gymnáziu

Církevní gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře hostí od 25. ledna 2011 výstavu 850. výročí korunovace knížete Vladislava II. českým králem. Putovní výstavu České numismatické společnosti, na které se České muzeum stříbra podílelo a která u nás byla prezentována v loňském roce, zahájila přednáška MUDr. Michala Maška, předsedy ČNS, a MUDr. Zdeňka Petráně, numismatika našeho muzea, Kníže a král Vladislav II. a jeho mincování.

V první části se dr. Mašek věnoval době knížete a krále Vladislava II., rodokmenu Přemyslovců, jejich vládě a způsobu střídání na knížecím stolci. Připomenul významné zakladatelské počiny Vladislava II. a jeho družiníků – z našeho nejbližšího okolí připomeňme sedlecký klášter, kostel sv. Jakuba ve Svatém Jakubu nebo kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labem – ale věnoval se i způsobu života prostých obyvatel Čech a především mincím, jejich terminologii, měnovému systému a jeho vývoji.

Dr. Petráň se ve svém příspěvku zaměřil již přímo na numismatické památky z období Vladislavovy vlády. Seznámil studenty nejen se základní ikonografií a popisem, ale vysvětlil jim i způsob ražby a vliv denárů na každodenní obchod obyvatel při shánění obživy v porovnání s platbami vládnoucích vrstev. Velký důraz pochopitelně kladl na dva tzv. korunovační denáry, které se přímo vztahují ke korunovaci českého knížete na krále Vladislava I. a jeho manželky na královnu Juditu.

Přednášky s ukázkami nejen fotografií, ale i samotných mincí, byť v kopiích, se zúčastnilo 33 studentů posledních dvou ročníků gymnázia, tedy septimy a oktávy.

Josef Kremla

České muzeum stříbra na GO a Regiontour v Brně

Tradičních středoevropských veletrhů cestovního ruchu v Brně se zúčastnilo i České muzeum stříbra z Kutné Hory. Svou nabídku služeb nabízelo muzeum ve dnech 13. a 14. ledna v pavilonu F pod hlavním stánkem ACK (Asociace cestovních kanceláří), která každoročně dává svým členům možnost se na veletrhu prezentovat. České muzeum stříbra se zúčastnilo i medializované prezentace, kterou pro návštěvníky veletrhu připravila ACK. Účastníci veletrhu tak měli příležitost se o muzeu a jeho aktivitách dozvědět i prostřednictvím promítnutého filmu, který přiblížil nejen expozice Českého muzea stříbra, ale i každoroční historickou slavnost „Královské stříbření Kutné Hory“, na které se muzeum spolupodílí s OS Stříbrná Kutná Hora. Největší zájem byl o informace týkající se návštěvy stříbrného dolu či v jakém termínu se chystá zmíněná historická slavnost. Některým účastníkům se muzeum představilo v Brně vůbec poprvé, a tak se veletrhem otevřela cesta nové spolupráce.

Návštěvnost v roce 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v roce 2010:

Hrádek93 150
Kamenný dům10 516
Tylův dům2 072
Celkem105 738

Prezentace na veletrhu Regiontour

13. a 14. ledna 2011 na veletrhu Regiontour v Brně představí České muzeum stříbra svou nabídku služeb nejen odborníkům z cestovního ruchu, ale také návštěvníkům z řad veřejnosti. Pokud Vám tedy chybí zprávy o dění kutnohorského muzea, můžete je získat právě na veletrhu v pavilonu F, kde vystavuje muzeum pod hlavním stánkem Asociace cestovních kanceláří.

Návštěvnost v listopadu 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2010:

Hrádek2 382
Kamenný dům662
Celkem3 044

Základní škola ze Žehušic zavítala na výstavu „Od obilí ke chlebu“

Poslední dny turistické sezóny využili žáci základní školy ze Žehušic, kteří v rámci vyučování navštívili Kamenný dům. Zde jim autorka výstavy „Od obilí ke chlebu“ Mgr. Kateřina Vobořilová poskytla komentovanou prohlídku, při které se mladí návštěvníci dozvěděli o mlynářském a pekařském řemesle v Kutné Hoře. Své získané vědomosti si mohli následně vyzkoušet v pracovních listech. Projevili také zájem o nově otevřené Lapidárium, které mnozí shlédli poprvé. V netradičním prostředí, tak trochu tajemném, pak žáci s chutí objevovali architektonické prvky Kutné Hory.

Stránky