Aktuality a tiskové zprávy

Regiontour 2012

Ve dnech 12. a 13. ledna 2012 se České muzeum stříbra zúčastní veletrhu REGIONTOUR v Brně. Svou turistickou sezónu 2012 představí muzeum 12. ledna ve 12.30 v rámci své multimediální prezentace na pódiu Asociace cestovního ruchu Praha v pavilonu F.

Návštěvnost v prosinci 2011

Návštěvnost výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2011:

Hrádek (pouze výstava)1 499

Tvůrčí dílny „Hravé Vánoce“ v Českém muzeu stříbra

České muzeum stříbra spolu s občanským sdružením Ekodomov přichystalo ve dnech 6. až 20. prosince 2011 pro žáky mateřských a základních škol tvůrčí dílny „Hravé Vánoce“. Výukový program věnovaný vánočním zvykům probíhal na Hrádku v prostoru vánoční výstavy. Žáci si mohli vybrat z bohatého programu. Připravena byla slámová a perníková dílna spolu s adventními hrátkami. Nejvíce škol se přihlásilo na adventní hrátky, kterým vždy předcházela komentovaná prohlídka výstavy. Během ní se děti nejen dozvěděly, jak se kdysi slavily Vánoce, ale také jak probíhal adventní čas spojený s různými obchůzkami tajemných postav Barborek, Lucek, Ambrožů apod. Úkolem dětí bylo v „kouzelné“ truhle najít příslušné kostýmy a na okamžik se proměnit v tyto bytosti. Děti také vyráběly svícny z jablíček, některé si upekly a ozdobily perníky a ty zručnější si vytvořily slaměné ozdoby. Pro mnohé účastníky programu to bylo příjemné zpestření školní výuky v netradičním prostoru příjemně prosyceného vůní hřebíčku, pomerančů, perníků a plného vánoční pohody. Každý si mohl odnést mimo zážitku svůj výrobek a potěšit tak třeba rodiče či kamarády.

Tvůrčí vánoční dílny měly velký ohlas. Celkem se jich zúčastnilo 479 žáků nejen z místních škol, ale také například z Prahy. Zájem však byl podstatně větší než kapacita programu. Školy, na které již volný prostor nezbyl, mohly alespoň navštívit výstavu doplněnou komentovanou prohlídkou spojenou s vystřihováním andělíčka.

Připravila: Kateřina Vavrušková

Barborky na Hrádku - 3. a 4. prosince 2011

Předvánoční atmosféru pro návštěvníky Kutné Hory přichystalo ve dnech 3. a 4. prosince 2011 České muzeum stříbra spolu s občanským sdružením Ekodomov. Po delší odmlce byl opět uspořádán stylový adventní jarmark „Barborky na Hrádku“, který mohli Kutnohořané zažít již v roce 1996. Spolu s jarmarkem byla zahájena i vánoční výstava „Hravé Vánoce,“ která byla doprovázena ukázkami tradičních řemesel. Návštěvníci si mohli vyzkoušet výrobu vizovického pečiva, vánočních svícínků a dalších ozdob stolu. Neustále obklopena byla též paní perníkářka, která předváděla výrobu chaloupek a výzdobu perníčků. K vidění bylo i šperkařské řemeslo.

Celý program vyvrcholil kolem 17. hodiny, kdy na Hrádek zavítaly děti převlečené za postavy Barborek či Ambrožů. Jim, jejich rodičům a paním učitelkám z družiny ZŠ T.G.M. patří velké poděkování za zhotovení překrásných masek a připomenutí této již zapomenuté tradice. Celkem přišlo více než deset adventních postav. První Barborkou byla Pavlínka Moravcová z Močovic, která dorazila již v 16 hodin. Všechny Barborky a Ambrože, ale i ostatní děti, odměnil Mikuláš, který spolu s čertem a andělem zavítal na Hrádek přesně v 17 hodin. Po nadílce na všechny čekalo poslední překvapení, a to rozsvícení vánočního stromu.

Obnovené „Barborky na Hrádku“ měly úspěch. Předvánoční atmosféru si přišlo vychutnat kolem tisíce návštěvníků. Jen samotnou vánoční výstavu si o víkendu prohlédlo přes 600 návštěvníků.

Za České muzeum stříbra připravila Kateřina Vavrušková

Návštěvnost v listopadu 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2011:

Hrádek3 885
Kamenný dům384
Celkem4 269

Návštěvnost v říjnu 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2011:

Hrádek10 389
Kamenný dům1 200
Tylův dům530
Celkem12 119

Den Středočeského kraje 28.10.2011 v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře

V letošním roce Den Středočeského kraje přilákal do Českého muzea stříbra na 2658 návštěvníků. Za symbolické vstupné 1,- Kč byly zpřístupněny objekty Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník včetně výstav. Pro návštěvníky byla uspořádána výstava “Co nového v muzeu“, která představila nové sbírkové předměty muzea, získané v roce 2011. Prohlídku muzea obohatil zábavný program s historickou tématikou, který přinesl potěšení jak dospělým, tak i dětem. Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny kostky s havířskou tématikou, pro ty starší puzzle. Dále byly připraveny historické kvízy: „Poznej umělecký sloh“ a „Co je co“. Mnozí návštěvníci si nenechali ujít příležitost vyzkoušet si psaní renesančního písma husím brkem.

Celý den v muzeu vládla příjemně soutěživá atmosféra a kromě nově nabytých vědomostí si návštěvníci odnesli i řadu drobných cen.

Přehled návštěvnosti:

Hrádek1 760
Kamenný dům511
Tylův dům387
Celkem2 658

Den Středočeského kraje v Českém muzeu stříbra

Srdečně Vás zveme na Den Středočeského kraje, konaný tradičně 28. října:
V objektu Hrádek:
za symbolické vstupné 1,- Kč prohlídka stálých expozic „MĚSTO STŘÍBRA“ a „CESTA STŘÍBRA“ včetně výstav: „Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961-2011)“ a „Co nového v muzeu“ (nové sbírkové předměty ČMS získané v roce 2011)
Doprovodný zábavný program: „Putování časem“ (pro malé i velké návštěvníky)
14.00 - komentovaná prohlídka s PhDr. A. Pospíšilem výstavou „Půlstoletí Městské rezervace Kutná Hora“.

V objektu Kamenný dům:
za symbolické vstupné 1,- Kč prohlídka stálých expozic „KRÁLOVSKÉ HORNÍ MĚSTO – MĚŠŤANSKÁ KULTURA A ŽIVOT V 17. – 19. STOLETÍ a LAPIDÁRIUM (sklepních prostor Kamenného domu) včetně výstavy „Kutnohorská fajáns“

V objektu Tylův památník:
za symbolické vstupné 1,- Kč prohlídka stálých expozic: „ J. K. TYL“ a „KUTNOHORSKÉ PODZEMÍ A JEHO PRŮZKUM“ včetně výstavy „Krása starých školních obrazů“

Návštěvnost v září 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2011:

Hrádek12 546
Kamenný dům1 639
Tylův dům696
Celkem14 881

Cena Český permon 2011 pro Královské stříbření Kutné Hory

V sobotu 17.září 2011 bylo občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora předáno významné celostátní ocenění - Cena Český permon 2011.
Na slavnostním shromáždění, konaném v kostele sv.Vavřince v hornickém městě Chodově v rámci 15. Setkání hornických měst a obcí České republiky převzala cenu Český permon v 1.kategorii - Hornický folklór předsedkyně výboru sdružení, ředitelka Českého muzea stříbra v Kutné Hoře PhDr.Světlana Hrabánková, která je zároveň v jedné osobě i iniciátorkou, hlavní pořadatelkou, produkční i scénáristkou této slavnosti. Díky Královskému stříbření, které letos oslavilo dvacetileté jubileum a které se postupně stalo nejvýpravnější a nejkvalitnější akcí svého druhu v České republice, ožívají každým rokem staré hornické zvyky a sláva středověké Kutné Hory, královského horního města.
Cenu Český permon v rámci České republiky udílí Hornické konsilium od r. 2004 a to 1x ročně v pěti kategoriích osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic.
Významné ocenění předával dr. Hrabánkové Perkmistr SHH Ing. Miroslav Šťastný a výkonný tajemník SHH Ing.Pavel David. Celá slavnost se odehrála ve slavnostní a srdečné atmosféře. Mnozí ze zúčastněných přicházeli dr. Hrabánkové osobně gratulovat a vyjadřovali své krásné dojmy z návštěvy Královského stříbření a Kutné Hory i potěšení, že cenu získala právě slavnost připomínající nejstarší hornické tradice a historii města, které je pro české hornictví a hutnictví neopominutelným pojmem a symbolem slávy.
Zároveň však litovali, že představitelé Kutné Hory samotné, jako v podstatě nejslavnějšího hornického města, poněkud zapomínají na své hornické kořeny a doposud nenašli cestu mezi ostatní hornická města a jejich tradiční aktivity.
Cenu Český permon při tom získalo město Kutná Hora nepřímo již podruhé. V kategorii Záchrana hornických památek přebrala tuto cenu v r. 2008 dr. Hrabánková pro České muzeum stříbra Kutná Hora.

Stránky