Aktuality a tiskové zprávy

Slavnostní zahájení výstavy "Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské"

Dne 19. května byla v Českém muzeu stříbra na Hrádku slavnostně zahájena výstava "Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské". Výstavou přítomné hosty provedla autorka výstavy PhDr. Světlana Hrabánková (ředitelka ČMS,), která nejen vzpomněla na počátky historické slavnosti Královského stříbření, ale i zdůraznila, jakou důležitost pro dějiny Kutné Hory představovala doba lucemburská.
Pozvání na slavnostní zahájení výstavy přijala řada významných hostů, jako např. zástupci společnosti Adeva, vydavatelé vzácné faksimile jednoho dílu bohatě ilustrované Bible Václava IV., pracovníci Muzea v Karlových Varech, kteří Bibli zapůjčili. Dále mezi hosty přivítala paní ředitelka zástupce vydavatelství Tempus Libri, kteří zapůjčili na výstavu faksimile "Liber Vetustissimus" - právní knihy doby Václava IV. Přítomen byl rovněž starosta města RNDr. Ivo Šanc, který se ujal druhého slova, a konečnou řeč pronesl představitel rychtáře Královského stříbření MUDr. František Vaňous, který stál u zrodu historické slavnosti.
Vernisáže výstavy se účastnili téměř všichni zástupci regionálních medií - týdeník Tep, Obzory Kutnohorska a Český rozhlas Region.

Královské stříbření - návraty do Kutné Hory Lucemburské

Výstava „Královské stříbření - návraty do Kutné Hory Lucemburské“, pořádaná k jubilejnímu ročníku slavnosti, připomíná 20 let novodobě vzniklé tradice každoročního pořádání historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory. Shromážděné materiály (fotografie, tiskové materiály, úryvky textů ze scénářů různých ročníků, ukázky historických kostýmů atd.,) dokumentují vývoj akce od jejích počátků až po dnešní podobu. Zdůrazňují, že dramaturgie slavnosti je vystavena na principu návratů o 600 let zpět do specifické historie královského horního města Kutné Hory, které mělo zásadní význam v historii českého státu. Tato časová paralela je zároveň v druhé části výstavy konfrontována s odborným výkladem historiků a s autentickými doklady o dějinách a kultuře v době vlády Václava IV. , především o lucemburské a předhusitské Kutné Hoře.
Texty a ikonografický materiál výstavy, zpracované jako obrazově textové koláže na velkoplošných závěsných bannerech doplňují vitríny s vzácnými exponáty, z nichž některé jsou součástí sbírkového fondu muzea, některé zápůjčky.
Část výstavy vztahující se ke stříbření oživují ukázky historických kostýmů a čepců ad. rekvizit, vytvořených pro tuto slavnost podle dobových iluminací. Historická část výstavy počítá i s prezentací velice vzácného faksimile jednoho dílu bohatě ilustrované Bible Václava IV., zapůjčeného Muzeem v Karlových Varech. Právní knihy doby Václava IV. jsou reprezentovány dalšími faksimiliemi, zápůjčkami z produkce a majetku vydavatelství Tempus Libri.
Výstava bude otevřena v kutnohorském Hrádku od 20.5. do 31. 7. 2011.

Návštěvnost v dubnu 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v dubnu 2011:

Hrádek10 623
Kamenný dům961
Tylův dům102
Celkem11 686

Projekt Kráčmera pokračoval v Českém muzeu stříbra na Hrádku

Projekt "Kráčmera", do kterého je zapojena skupina žáků ZŠ Žižkov pokračoval ve středu 2.3. návštěvou Hrádku. Tentokrát se účastníci projektu dozvěděli více o "Mincování v Kutné Hoře", toto téma jim přiblížila numismatička ČMS Mgr. Kateřina Vobořilová. Přednáška byla spojená i se skupinovou prací žáků, ti se na okamžik ocitli v roli mincmistrů, pregéřů a obchodníků. Vyzkoušeli si například postup při výrobě mincovního kovu, zjistili jaká platidla měli Keltové či vytvářeli obraz mince. Závěrem se studenti coby tzv. "obchodníci" vydali dlouhou cestou – staletími, přičemž jejich úkolem bylo přiřadit platidla do určitých období.

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci podepsaly České muzeum stříbra a Základní škola Žižkov. Dne 7. března 2011 se České muzeum stříbra a ZŠ Žižkov dohodly na oboustranně prospěšné spolupráci, která by nabídla nový impuls žákům i ostatním vzdělávacím a výstavním institucím. Cílem této spolupráce je umožnit studentům lépe vnímat souvislosti mezi historií dolování a Kutné Hory a společenským vývojem. Interaktivní výuka dějepisu, výtvarné výchovy a dalších předmětů se tak v rámci školního roku 2010-2011 odehraje částečně i v netradičních prostorách Českého muzea stříbra.

Další setkání v rámci projektu Kráčmera

Další setkání v rámci projektu Kráčmera na ZŠ Žižkov se uskutečnilo 2.2.2011. Účastníci projektu si tentokrát pozvali na besedu numismatičku Českého muzea stříbra Mgr. Kateřinu Vobořilovou, která jim přiblížila historii dolování v Kutné Hoře. Žáci tak získali základní informace nejen jak se stříbro v Kutné Hoře těžilo, zpracovávalo, ale i jak stříbrné bohatství ovlivnilo tehdejší život v královském městě.

České muzeum stříbra se zapojilo do projektu Kráčmera

Koncem roku 2010 bylo muzeum osloveno základní školou Žižkov, zda by nespolupracovalo se skupinou žáků na projektu „Kráčmera“. Projekt je určen pro vybranou skupinu žáků – v ZŠ Žižkov je to VI.C se svojí třídní a k nim je přiřazeno pár šikovných deváťáků. Děti pod vedením paní učitelky v průběhu školního roku 2011 připraví vlastní verzi scénáře a natočí podle ní pořad o Kutné Hoře. Během roku proběhne několik setkání s organizátory projektu, při kterých se děti blíž seznámí s technikami psaní scénáře a naučí se zacházet s potřebnou technikou. Scénář pak bude předán České televizi jako podklad pro natočení televizního pořadu. Výsledkem bude vlastivědný TV program určený pro žáky I. stupně. Projektu se účastní 32 škol z celé České republiky. Je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti a aktivních metod učení. Jeho realizátory jsou Antikomplex o.s. a Job o.s. Je spolufinancován z Evropských fondů.
Žáci si ke svému projektu zvolili několik témat, která jim pomáhají blíže poznat také pracovníci z Českého muzea stříbra. Prvně se takto účastníci projektu setkali s historikem
Bc. Josefem Kremlou dne 8.12.2010. Cílem setkání bylo bližší seznámení s historií Kutné Hory - hovořilo se o životě na přelomu 19. a 20. století. Přednáška byla dle účastníků velmi poutavá a přinesla řadu informací, které určitě žáci využijí do svého scénáře.

Král Vladislav I. na církevním gymnáziu

Církevní gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře hostí od 25. ledna 2011 výstavu 850. výročí korunovace knížete Vladislava II. českým králem. Putovní výstavu České numismatické společnosti, na které se České muzeum stříbra podílelo a která u nás byla prezentována v loňském roce, zahájila přednáška MUDr. Michala Maška, předsedy ČNS, a MUDr. Zdeňka Petráně, numismatika našeho muzea, Kníže a král Vladislav II. a jeho mincování.

V první části se dr. Mašek věnoval době knížete a krále Vladislava II., rodokmenu Přemyslovců, jejich vládě a způsobu střídání na knížecím stolci. Připomenul významné zakladatelské počiny Vladislava II. a jeho družiníků – z našeho nejbližšího okolí připomeňme sedlecký klášter, kostel sv. Jakuba ve Svatém Jakubu nebo kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labem – ale věnoval se i způsobu života prostých obyvatel Čech a především mincím, jejich terminologii, měnovému systému a jeho vývoji.

Dr. Petráň se ve svém příspěvku zaměřil již přímo na numismatické památky z období Vladislavovy vlády. Seznámil studenty nejen se základní ikonografií a popisem, ale vysvětlil jim i způsob ražby a vliv denárů na každodenní obchod obyvatel při shánění obživy v porovnání s platbami vládnoucích vrstev. Velký důraz pochopitelně kladl na dva tzv. korunovační denáry, které se přímo vztahují ke korunovaci českého knížete na krále Vladislava I. a jeho manželky na královnu Juditu.

Přednášky s ukázkami nejen fotografií, ale i samotných mincí, byť v kopiích, se zúčastnilo 33 studentů posledních dvou ročníků gymnázia, tedy septimy a oktávy.

Josef Kremla

České muzeum stříbra na GO a Regiontour v Brně

Tradičních středoevropských veletrhů cestovního ruchu v Brně se zúčastnilo i České muzeum stříbra z Kutné Hory. Svou nabídku služeb nabízelo muzeum ve dnech 13. a 14. ledna v pavilonu F pod hlavním stánkem ACK (Asociace cestovních kanceláří), která každoročně dává svým členům možnost se na veletrhu prezentovat. České muzeum stříbra se zúčastnilo i medializované prezentace, kterou pro návštěvníky veletrhu připravila ACK. Účastníci veletrhu tak měli příležitost se o muzeu a jeho aktivitách dozvědět i prostřednictvím promítnutého filmu, který přiblížil nejen expozice Českého muzea stříbra, ale i každoroční historickou slavnost „Královské stříbření Kutné Hory“, na které se muzeum spolupodílí s OS Stříbrná Kutná Hora. Největší zájem byl o informace týkající se návštěvy stříbrného dolu či v jakém termínu se chystá zmíněná historická slavnost. Některým účastníkům se muzeum představilo v Brně vůbec poprvé, a tak se veletrhem otevřela cesta nové spolupráce.

Návštěvnost v roce 2010

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v roce 2010:

Hrádek93 150
Kamenný dům10 516
Tylův dům2 072
Celkem105 738

Stránky