Aktuality a tiskové zprávy

České muzeum stříbra získalo ocenění

V letošním roce vyhlásila Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism soutěž “Ceny Kudy z nudy 2009“, které se rovněž zúčastnilo i České muzeum stříbra. V rámci soutěže byly hodnoceny na portále www.kudyznudy.cz nejlepší turistické nabídky daných objektů. V pátek dne 22. května proběhlo jednání odborné poroty, která z aktivit nominovaných do soutěže vybrala ty nejlepší. V každé z 29 kategorií byly vyhodnoceny vždy tři nejlepší nabídky. České muzeum stříbra v Kutné Hoře se ve své kategorii (Výletní tipy - v okolí Prahy) za aktivitu - „jedinečná možnost poznat středověký důl“ umístilo mezi třemi nejúspěšnejšími.
Cenu České muzeum stříbra převezeme dne 17. června 2009 na Fórum cestovního ruchu pořádaném agenturou CzechTourism v Praze.

Mgr. Kateřina Vobořilová

Stonožková Kutná Hora

Kutná Hora v pátek 15. května ožila stovkami žáků a studentů z celé České republiky. U příležitosti návštěvy paní Běly Gran Jansen – zakladatelky nadace Stonožka – uspořádalo Gymnázium Jiřího Ortena pod záštitou zastupitelstva města celodenní program Stonožková Kutná Hora. Na 1500 žáků z 33 škol čekala v doprovodu domácích studentů zajímavá prohlídka města, kterou u významných památek doplňovaly písně a scénky.

Na nádvoří Hrádku vítala mladé návštěvníky píseň „Já jsem z Kutné Hory koudelníkův syn“, kterou jim nejprve předzpívalo devět studentek a studentů, aby si ji následně zanotovali všichni spolu.

Během dne pak vybrané skupinky studentů vybírali peníze na humanitární hnutí Stonožka, na které se v Kutné Hoře vybralo 32.000,- Kč. Podrobnější informace včetně rozsáhlé fotogalerie naleznete na webových stránkách Gymnázia Jiřího Ortena.

Josef Kremla

Malí ministranti v muzeu

Od pátku 24. do neděle 26. dubna probíhalo v Kutné Hoře setkání ministrantů z celé královéhradecké diecéze. V sobotu odpoledne našla skupinka 30 z nich své útočiště i u nás v Českém muzeu stříbra na Hrádku, kde jsme pro ně připravili vzdělávací program na téma „Kutná Hora a její hornická tradice“. V rámci speciální prohlídky složené z části I. i II. prohlídkového okruhu se mladí zájemci dozvěděli především základní údaje o starých hornických, hutnických a mincovních činnostech. Celá řada otázek v průběhu prohlídky byla pro nás důkazem jejich skutečného zájmu a ne pouze splněnou povinností školního výletu. Při závěrečném posezení přímo uprostřed stylizované havířské osady prošla chlapcům rukama celá řada dobových artefaktů. Měli možnost porovnat váhu rudy a běžné horniny nebo struskovacího střepu před a po použití mistrem prubířem, nahlédnout do knihy o prubířství Lazara Erckera z roku 1574 nebo do „Starých pamětí kutnohorských“ od místního jezuity Jana Kořínka z roku 1675.

Josef Kremla

Fotogalerie na stránkách Farnosti Kutná Hora

Mezinárodní den památek

U příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel budou v sobotu 18.dubna 2009 otevřeny expozice Českého muzea stříbra v Kamenném domě a v Tylově památníku pro všechny návštěvníky zdarma.

Prezentace na veletrhu Regiony ČR 2009

České muzeum stříbra v Kutné Hoře se ve dnech 13. - 15. února 2009 prezentovalo na veletrhu Regiony ČR 2009 v Lysé nad Labem. Jednalo se již o 9. ročník společné výstavy měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů České republiky. V letošním roce se kutnohorské muzeum účastnilo veletrhu poprvé, a to úspěšně. Návštěvníci získali nejen přehled o akcích pořádaných ČMS, ale i o kulturním dění v Kutné Hoře. O stánek Českého muzea stříbra byl takový zájem, že bylo rozdáno více než 2000 propagačních letáků.
Kateřina Vobořilová

Mezinárodní exkurze geologů a horníků

Mezinárodní exkurze geologů a horníků proběhla dne 9. září 2005 na Hrádku v budově ČMS v Kutné Hoře. Celkem Hrádek navštívilo 20 účastníků právě probíhajícího 8. mezinárodního hornického sympozia v Mostě.
Německá skupina vedená Dr. Wilfriedem Ließmannem z Göttingenu navázala družbu s muzeem v Kutné Hoře již v červnu 2005. Tehdy Dr. Ließmann spolu s kolegy poprvé navštívil naše muzeum a byla naplánována příští návštěva na září. V pátek 9. září skupina navštívila budovu Hrádku a středověký důl, poté proběhla krátká diskuze vedená p. Bedřichem Matuškou (bývalým pracovníkem Rudných dolů Kaňk a dnešním průvodcem muzea). Na programu byla prohlídka města, chrámu sv. Barbory , Kostnice a netradičně zavítali účastníci i do bývalého Rudného závodu na Kaňk. Geolgům a horníkům se v Kutné Hoře velmi zalíbilo, a protože si zdaleka neprohlédli vše, plánují návštěvu i na příští rok.

Stránky