Aktuality a tiskové zprávy

Druhá přednáška o Kutnohorské bibli

V úterý 22. září proběhla od 18. hodiny na Hrádku již třetí doprovodná přednáška k výstavě Kutnohorská bible Martina z Tišnova. Restaurátorka Mgr. Kateřina Ďoubalová (za svobodna Kukralová) si pro nás připravila přednášku Restaurování Kutnohorské bible ze sbírky ČMS. Posluchači se tak seznámili s výrobou papíru, problematikou inkoustů a tiskařských barev, šitím papírových složek pravými vazy do knižního bloku a zhotovením jeho krycí vazby. To vše jako předehra a samotnému restaurování, které u starých tisků ovlivňuje právě technologie jejich výroby a kvality použitých materiálů. Všechny restaurátorské postupy Kateřina Ďoubalová dokumentovala právě na případě exempláře Bible kutnohorské ze sbírky našeho muzea, tzv. druhého vydání bez znaku, který sama restaurovala v letech 2003 až 2004.
Z mého pohledu nejzajímavější přednášku navštívilo bohužel pouhých třináct posluchačů. Nejen ze závěrečných dotazů a diskuse však jasně vyplynulo, že kdo přišel, rozhodně nelitoval.

Josef Kremla

Přechodné uzavírky muzea

Z technických důvodů budou dne 2.10. expozice muzea na Hrádku uzavřeny. Dne 3.10. bude z důvodu natáčení pořadu České televize uzavřen I. prohlídkový okruh "Město stříbra". Ve dnech 17.-18.10. bude z technických důvodů uzavřen I. prohlídkový okruh a 17.10. od 13.30 i II. prohlídkový okruh "Cesta stříbra".
V pondělí 28.9. budou všechny expozice Českého muzea stříbra otevřeny.

Biblická jména

Ve čtvrtek 17. září proběhla od 18. hodiny na Hrádku druhá přednáška pořádaná k výstavě Kutnohorská bible Martina z Tišnova. Tentokrát k nám zavítal ThMgr. Michal Krchňák, mimo jiné jeden ze spoluautorů Českého studijního překladu Bible, se svou přednáškou nazvanou Co skrývají biblická jména? Krchňák své posluchače, kterých tentokrát přišlo 34, seznámil např. s počtem jmen uvedených v Bibli (3300 různých jmen), s nejčastěji se opakujícími jmény (Izrael – 2541, David – 1133, Ježíš – 917) nebo s jejich významem. Celá řada mužských jmen ze Starého zákona obsahuje první nebo poslední slabiku s významem Hospodin. Návštěvníci tak v muzeu získali prvotní informace o hebrejštině, jejím přepisu a překladu, včetně problematiky punktovaného a nepunktovaného textu.

Josef Kremla

Dny evropského dědictví v Českém muzeu stříbra

I v letošním roce v rámci dnů EHD 12.9. – 13.9.2009 otevřelo České muzeum stříbra své expozice zdarma a za snížené vstupné. Návštěvníci si tak mohli zdarma prohlédnout Hrádek – I. okruh – „Město stříbra“ spolu s mimořádnou doprovodnou výstavou "Nedoceněné poklady knihovny ČMS" a II. okruh – „Cesta stříbra“ za snížené vstupné. V rámci prohlídky I. a II. okruhu byl volný vstup i na výstavu -“Kutnohorská bible Martina z Tišnova“, uspořádanou k 520. výročí vydání nejstarší kutnohorské ilustrované tištěné knihy.
Dále zdarma byly zpřístupněny tyto expozice:
Kamenný dům – "Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století" spolu s výstavou - "Mlsáme v každé době"
Tylův památník – stálá expozice “J.K. Tyla“ a letos nově otevřená stálá expozice – “Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ včetně výstavy: "Současné obyčejové tradice ve Středních Čechách"
Během dnů EHD navštívilo expozice Českého muzea stříbra celkem 6434 návštěvníků.

Přehled návštěvnosti podle objektů:

Hrádek
sobota - 2759 osob
neděle - 2179 osob

Kamenný dům
sobota - 644 osob
neděle - 426 osob

Tylův památník
sobota - 426 osob
neděle zavřeno

Přednáška o Knihovně Českého muzea stříbra

Ve středu 16. září se od 16.00 hodin na Hrádku konala přednáška s názvem“Nahlédnutí do Knihovny Českého muzea stříbra“. Cílem přednášky bylo přiblížit historii muzejní knihovny, představit fondy, které jsou zde uloženy a především seznámit se službami, které tato knihovna nabízí zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti.
Přednáška se skládala ze dvou částí, a to z teoretické části, která proběhla v přednáškovém sále muzea a z praktické části, která následovala v knihovně. Ve studovně si zájemci mohli zkusit vyhledávání v on-line katalogu a prohlédnout si webové stránky knihovny. Přednáška byla ukončena prohlídkou výstavy “Nedoceněné poklady Knihovny Českého muzea stříbra“, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout až do poloviny října.
Účast sedmi posluchačů byla sice nevelká, ale bylo to velmi milé setkání, při kterém si dvě bývalé pracovnice muzejní knihovny mohly zavzpomínat na doby svého působení mezi velkým množstvím pozoruhodných knih.

Eva Entlerová

Přednáška o Kutnohorské bibli, 1489

Ve čtvrtek 10. září proběhla od 18. hodiny na Hrádku první doprovodná přednáška k výstavě Kutnohorská bible Martina z Tišnova. Stejnojmennou přednášku připravil jeden z autorů výstavy - historik muzea Josef Kremla. Šestadvacet posluchačů tak mělo možnost nahlédnout hlouběji do dějin nejstaršího kutnohorského tisku a jeho výzdoby. Zajímavým tématem, navíc stále stoprocentně nedořešeným, bylo i ztotožnění kutnohorského tiskaře Martina z Tišnova s některou z pramenů známou osobou stejného jména.
Na přednášku navázala diskuse s řadou doplňujících otázek. Především závěrečný dotaz p. Féra na cenu takového tisku v době svého vzniku se ukázal jako neřešitelný, a proto byl předán numismatiku muzea dr. Petráňovi, který jej momentálně řeší. O výsledku budeme informovat.
Závěrem přednášející upozornil na v 30. až 50. letech minulého století v Kutné Hoře působící Českou biblickou práci, která mj. v roce 1940 vydala Bibli podle původního šestidílného vydání kralického. Zároveň informoval o absenci jakýchkoliv exemplářů tohoto výtisku v kutnohorských paměťových institucích. Hned v pátek ráno obdrželo muzeum jeden exemplář darem. Děkujeme.

Školy a Kutnohorská bible

Ve čtvrtek 10. září proběhl od 13 hodin první doprovodný program výstavy Kutnohorská bible Martina z Tišnova připravený pro základní a střední školy. Program jeho autoři a pracovníci muzea Stanislava Doležalová a Josef Kremla rozdělili do dvou částí – studijní a pracovní. Jeho prvními účastníky se stalo 25 studentů SOU řemesel, oboru Veřejnosprávní činnost z Kutné Hory v doprovodu své učitelky dějepisu MgA. Marie Slavotínkové.
V pracovní části měli studenti možnost vyzkoušet si výrobu ručního papíru (výsledek si mohli pochopitelně odnést), psaní středověkým způsobem, tedy husím brkem, zrcadlové skládání tiskařských literek do souvislého textu nebo čtení a skládání textu z Kutnohorské bible. Studijní část spočívá v řešení asi desítky úkolů na základě informací získaných na výstavě. Účastníci si zde vyzkouší své schopnosti práce s textem, vyhledávání důležitých informací a jejich vzájemné souvislosti.

Josef Kremla

Ocenění v soutěži MÁ VLAST V SRDCI EVROPY

Dne 30. června se na Ministerstvu kultury ČR v Praze v Nostickém paláci konal Slavnostní závěr III. ročníku celostátní soutěže s mezinárodní spoluúčastí "MÁ VLAST V SRDCI EVROPY - Poznej ji a chraň". Soutěž vyhlašuje Památková komora ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže a Asociací NNO v České republice. Cílem projektu je v souvislosti s členstvím v EU motivovat občany ČR, především mladou generaci, k větší péči o naše kulturní dědictví i historické tradice a posílit tak jejich národní hrdost při současném upevňování mezinárodního partnerství zejména s našimi sousedy. Slavnostního předání cen se zúčastnila PhDr. Světlana Hrabánková. Za občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora převzala hned dvě ocenění pro kolektivy. Za pořádání slavnosti Královské stříbření Kutné Hory 2.místo v kategorii 4. (“Podpora návštěvnosti pamětihodností“) a dále 2.místo v kategorii 5. „Obnova a udržování historických tradic“. V téže kategorii jednotlivců získala osobně PhDr. S.Hrabánková 1. místo za dlouhodobé úsilí o vytvoření, udržování a stálé zkvalitňování tradice konání městské slavnosti Královského stříbření Kutné Hory, vytvářející obecné povědomí o historii a významu města Kutné Hory. Slavnosti Královské stříbření Kutné Hory a všem, kdo se na jeho konání podílejí se tak dostalo významného celostátního ocenění.

XVIII. Královské stříbření Kutné Hory

Již po osmnácté do Kutné Hory zavítal o víkendu 20. - 21. června král Václav IV. se svým dvorem. Bývalé královské horní město Kutná Hora tak opět ožilo středověkem. V sobotu dopoledne uvítali „Horníci“, tj. středověcí měšťané Kutné Hory i všichni diváci krále s jeho doprovodem u chrámu sv. Panny Barbory. Velký slavnostní průvod potom tradičně zamířil přes historické centrum města do hlavního programového prostoru v parku pod Vlašským dvorem. Krále uvítal královský rychtář, mincmistr, zástupci havířských i mincířských cechů, měšťané, šlechta a rytířstvo mu složilo holdy. Pokračující bohatý program doprovázela atmosféra stylového historického jarmarku. Královské stříbření Kutné Hory si nenechali ujít především milovníci historie, kromě věrných každoročních návštěvníků přihlížejících ději většinou již ve svých vlastních dobových kostýmech, zavítaly na stříbření i stovky nových diváků, kteří byli překvapeni bohatostí programu, kvalitou výpravy a neopakovatelnou atmosférou. Letošní stříbření hostilo řadu významných osobností z Čech: „relaxačně“ se do sobotního programu stříbření zapojil hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath se svou tiskovou mluvčí paní Berill Maschekovou, na nedělní program přijela do Kutné Hory řada delegátů, kteří se původně zúčastňovali 13. setkání hornických měst a obcí v Jihlavě, nechyběla ani náměstkyně hejtmana Ing. Z.Moravčíková, zástupci Těžební unie a mnoho dalších. Ze zahraničí lze zmínit hosty např. z partnerského města Ringstadtu v Dánsku, zástupce Nizozemského Haarlemu, nebo delegaci z německého hornického města Eislebenu. Bohatá byla účast i zástupců různých médií- především Česká televize, Radio - Sloboda z Ruska a řada dalších novinářů a fotografů.
Deštivé a nevlídné počasí, které panovalo nad většinou území republiky se jakoby zázrakem Kutné Hoře vyhnulo. Naopak, určité ochlazení oproti minulým ročníkům nepochybně mělo vliv i na citelný nárůst návštěvnosti akce. XVIII. Královského stříbření se zúčastnilo téměř 7.500 platících návštěvníků, více než 3.000 dětí od 0 do 7mi let (kostýmovaných do 10ti let), téměř 450 oficiálních hostů, přes 250 smluvních účinkujících,
více než 240 trhovců a samozřejmě další „nepodchycení“ diváci. Tradiční historická slavnost Kutné Hory tak skutečně důstojně oslavila své „osmnácté narozeniny“.

Hornická města 2009

V týdnu od 1. do 5. června 2009 se na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře uskutečnil již čtvrtý ročník projektu Hornická města. Zatímco do kutnohorského gymnázia zavítala polovina kvarty B z Gymnázia Jihlava a polovina kvarty B z Gymnázia Příbram, tak naši kvartáni odjeli po půlkách zase do Jihlavy a Příbrami.
V úterý 2. června si studenti v odpoledních hodinách přišli prohlédnout expozici Českého muzea stříbra na Hrádku nazvanou Cesta stříbra. Historik muzea Bc. Josef Kremla je provedl po známém okruhu s dolem, zaměřil se přitom na prohloubení elementárních znalostí z dějin dolování, které všichni studenti znají z domovských měst, o specifika kutnohorského revíru.
Ve čtvrtek 4. června se do projektu zapojila hned trojice odborných pracovníku Českého muzea stříbra geoložka RNDr. Jana Králová, historik Bc. Josef Kremla a muzejní pedagožka Stanislava Doležalová, DiS. Během dvou dvouhodinových workshopů si studenti zopakovali všechny své znalosti z dějin dolování v kutnohorském revíru, zpracování vytěžené rudy a ražby mincí v kutnohorské mincovně ve Vlašském dvoře. Studentky a studenti se rozdělili do dvojic tak, aby spolu nepracovali studenti ze stejné školy. Pro všechny páry bylo připraveny tři série úkolů, přičemž posloupnost otázek kopírovala pracovní proces ve středověké Kutné Hoře. Pracovníci ČMS obcházeli jednotlivé dvojice, aby studentům vysvětlovali, radili, pomáhali s řešením úkolů nebo jen kontrolovali bez problémů zvládnuté úkoly.
Studenti si naopak měli možnost ohmatat některé artefakty ze sbírek muzea nebo určovat originální středověké mince. Při řešení některých úkolů jim nestačilo pouze znát základní historická fakta, ale museli je propojit do logických úvah, aby byli schopni své odpovědi i vysvětlit a obhájit.
Další a podrobnější informace naleznete přímo na webu GJO.

Josef Kremla

Stránky