Aktuality a tiskové zprávy

Rok 2017 v Českém muzeu stříbra

Loňská sezóna se vydařila, Vánoční výstavu na Hrádku navštívily 2,5 tisíce lidí.

Turistická sezóna 2017

Do všech objektů Českého muzea stříbra v Kutné Hoře zavítalo v roce 2017 celkem 133.289 návštěvníků (o 2 % méně než v roce 2016). Drobné poklesy v řádu jednotek procent byly zaznamenány v návštěvnosti Tylova a Kamenného domu. Naopak nárůst návštěvnosti zaznamenaly expozice a výstavy na Hrádku.

V detailnějším rozdělení návštěvnosti je možné sledovat podobné trendy jako v roce 2016. Zhruba dvě třetiny návštěvníků jsou tuzemští turisté, zbývající jsou pak cizinci, a to především anglicky mluvící. Ze zahraničních skupin je na dalších místech Polsko, Rusko, Německo, Francie, Španělsko, Holandsko, Itálie a další – například Asiaté. České muzeum stříbra je také oblíbeným cílem školních výprav, kterých dorazilo v roce 2017 celkem 497.

Návštěvníci mohli během roku navštívit 6 stálých expozic a 10 dočasných výstav ve 3 objektech a zároveň se zúčastnit některé ze 7 připravených akcí nebo netradičních prázdninových prohlídek během Kutnohorského léta. Například na netradiční prohlídce Baroko všemi smysly mohli návštěvníci vnímat očima - obraze Ignáce Raaba, sluchem - barokní hudbu, čichem - kadidlo, hmatem - vybrané charakteristické předměty a ochutnat mohli mrkvové placky dle barokního receptu. Připraven byl také edukativní program pro žáky základních škol s názvem Malý muzejník a v květnu si děti mohly vyzkoušet umělecké řemeslo se SUPŠ Turnov.

V loňském roce si České muzeum stříbra připomnělo také několik významných výročí. Oslavilo 140 let od založení archeologického sboru Vocel, svého předchůdce - a 50 let od otevření muzejního dolu veřejnosti.

České muzeum stříbra v roce 2017:

celková návštěvnost: 133.289
z toho školních skupin: 497
stálých expozic: 6
dočasných výstav: 10
doprovodných akcí: 7
edukativní program pro žáky ZŠ: 2

Vánoční výstava

Ačkoli každý rok končí turistická sezóna v objektech Českého muzea stříbra na konci listopadu, přelom roku je výjimkou. Brána Hrádku se opět otevírá především nejmenším návštěvníkům, pro které je tradičně připravována vánoční výstava. Ta poslední nesla název Ladovské Vánoce, byla připravena ve spolupráci s Galerií naivního umění, a představila na 60 obrazů Aleny Ladové, ale také rodinné fotografie, ilustrace a dokonce dříve nepublikovanou kresbu s názvem „První večírek“. Součástí výstavy byly také, exkluzivně pro tuto výstavu připravené, akvarely Hany Richterové. Na nich ztvárnila staročeské adventní postavy a k vidění byl také její vyřezávaný Betlém s dvěma desítkami postav. S lidovými tradicemi a zvyky ve staročeské světničce, připravené z exponátů ze sbírek Českého muzea stříbra, se seznámili malí i dospělí návštěvníci. A na závěr čekala na všechny už pohádka – Kocour Mikeš.

Od 7. prosince 2017 do 10. ledna 2018 výstavu navštívilo 2.488 návštěvníků, z toho 25 školních tříd z Kutné Hory a okolí. „Rekordním dnem, co se týká návštěvnosti, byla sobota 9. prosince, kdy probíhal doprovodný program na Hrádku a také akce Sladké Vánoce v Kutné Hoře. Během jednoho dne navštívilo naši výstavu 1.035 návštěvníků,“ říká Mgr. Edita Dvorská z Českého muzea stříbra.

„Jsme rádi, že těmito výstavami každoročně přispíváme ke kutnohorské vánoční atmosféře. Pro některé rodiny už se spojení Vánoc a výstavy na Hrádku stalo tradicí a přicházejí se k nám „vánočně naladit“. Věříme, že nám děti, školy i rodiče zachovají přízeň i v tomto roce a uvidíme se na dalších připravovaných programech a akcích pro děti,“ dodává ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková.

Nová turistická sezóna v Českém muzeu stříbra (Hrádek, Kamenný a Tylův dům) začíná 1. dubna 2018.

Návštěvnost v lednu 2018

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v lednu 2018:

Hrádek222

Město ožilo, Sladké Vánoce přilákaly do Kutné Hory tisíce lidí

V sobotu 9. prosince se uskutečnily zimní Cukrářské slavnosti a adventní trhy v historickém centru Kutné Hory. Organizátoři odhadují, že městem prošlo během dne zhruba pět tisíc lidí.

„Je těžké odhadnout návštěvnost, ale po celý den proudila centrem spousta lidí. Výstavu Ladovské Vánoce na Hrádku navštívilo za tento den více než tisíc platících návštěvníků. Z tohoto čísla lze usuzovat, že celková návštěvnost se pohybovala kolem pěti tisíc,“ vysvětluje Edita Dvorská, organizátorka akce a pracovnice Českého muzea stříbra, které bylo spoluorganizátorem akce. „Vládla příjemná atmosféra a přálo nám i počasí. Ze všech stran – od zapojených podniků, prodejců na adventních trzích i návštěvníků, kteří přijeli z blízka i z daleka, zaznívají pozitivní reakce, jsem moc ráda, že i zimní varianta Cukrářek se vydařila,“ doplňuje ještě.

Do tohoto zimního ročníku se zapojilo 19 kaváren a cukráren a šest podniků, kde mohli návštěvníci ochutnat připravené slavnostní menu. „Sladké Vánoce vítáme, město je plné lidí a skoro si troufám říci, že za pětadvacet let, co jsem tady, jsem tolik lidí ve městě ještě neviděl,“ řekl Tomáš Dáňa, majitel jedné ze zapojených restaurací v rozhovoru pro Český rozhlas.

Adventní trhy byly připraveny na čtyřech místech v historickém centru a k zakoupení byly sladké i slané speciality – například perníčky, trdelník nebo sýrové speciality, ale také perníkové pivo s medem, medovina, svařák nebo punč. Nechybělo dárkové zboží, šperky, ručně vyráběné vánoční ozdoby nebo ozdoby z nedaleké sklářské huti v Tasicích.

Hudba zněla z klavíru na Palackého náměstí, varhan v kostele sv. Jakuba a z chrámu sv. Barbory, tóny se nesly z trubek dechového kvarteta a z nádvoří Hrádku. Sněhulák Ferda poskakoval mezi kavárnami a adventními trhy a rozveseloval děti i dospělé. Výstavu na Hrádku navštívil i pan Josef Lada mladší (vnuk Josefa Lady) a nezapomenutelné kouzlo mělo společné zpívání koled u klavíru, do kterého se zapojili náhodní návštěvníci výstavy.

„Při květnových i těchto zimních slavnostech se naplnila hlavní myšlenka a smysl kampaně Lepší Hora. Město ožilo. Kutná Hora se stala o kousek lepším místem pro život, podnikání, pro návštěvníky, kteří k nám v tento den zavítali, Sladké Vánoce zkrátka „vytáhly“ lidi do ulic,“ říká na závěr Petr Steklý z Lepšího místa.

Návštěvnost v prosinci 2017

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2017:

Hrádek2 293

Mince posledních faraonů

U příležitosti 2300. výročí úmrtí Ptolemaia I., zakladatele poslední egyptské dynastie, se ve Strahovské knihovně v Praze koná výstava Mince posledních faraonů, která představí ptolemaiovské mince ze sbírky Strahovského kláštera. Pro veřejnost bude výstava otevřena od 20. 12. 2017 denně od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 17.00 hod..

V Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře přivítali letošního 130.000 návštěvníka

V pátek 8. prosince v 10 hodin České muzeum stříbra otevřelo svou bránu, před kterou již netrpělivě čekali žáčci 1. A z kutnohorské Základní školy Žižkov. Ti přišli spolu s paní učitelkou Janou Němečkovou navštívit nově otevřenou výstavu Ladovské Vánoce. Ve výstavní síni na jejich příchod již čekali zástupci Středočeského kraje a Českého muzea stříbra.

V tento den totiž padl počet letošních návštěvníků stálých expozic a dočasných výstav ve třech objektech muzea – na Hrádku, v Kamenném domě, Tylově domě a v infocentru muzea na rovných 130.000.

Děti nejdříve přivítala ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková: „Jsem ráda, že 130.000 návštěvníkem se stal jeden z žáků ZŠ Žižkov. Třídy z této školy chodí na naše výstavy pravidelně a účastní se i doprovodných edukativních programů. Vážíme si toho a jsme rádi. Věřím, že se dětem a nejen jim tato výstava bude líbit a že se už naladí na přicházející Vánoce.“ Pan radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Karel Horčička a vedoucí Odboru kultury a památkové péče Mgr. Kateřina Pešatová paní učitelce předali drobné dárky pro děti i společnou hru Kam po Středočeském kraji. Děti pak poděkovaly a zazpívaly koledu.

Paní učitelka dárky s radostí převzala a po zachycení společné fotografie se s dětmi již netrpělivě vydali na prohlídku výstavy.

Návštěvnost v listopadu 2017

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2017:

Hrádek3 676
Kamenný dům422

Ladovské Vánoce se chystají na Hrádku, představí se i dosud neprezentovaná kresba rodiny Ladových

Už za pár dní se návštěvníkům představí další z tradičních vánočních výstav připravených Českým muzeem stříbra na Hrádku. Výstava s názvem Ladovské Vánoce představí obrazy Aleny Ladové, lidové zvyky a akvarely a dřevořezby Hany Richterové.

Děti i dospělí se mohou těšit na téměř šedesát obrazů Aleny Ladové převážně se zimní a vánoční tématikou. K vidění budou také knihy s jejími ilustracemi, pohlednice a rodinné fotografie. Součástí výstavy bude i promítání animovaných večerníčků Kocour Mikeš, na jejichž tvorbě se Alena Ladová podílela.

Stejně jako v loňském roce bude i letos připravena soutěž pro děti. Ta bude probíhat od 7. do 23. prosince a slosování správných odpovědí proběhne na Štědrý den. Tři výherci se pak mohou těšit na knihy pohádek s ilustracemi Josefa Lady a podpisem jeho vnuka Josefa Lady mladšího. S ním se návštěvníci dokonce mohou setkat osobně, a to ve výstavní síni v sobotu 9. prosince ve 14 hodin.

„Jsem rád, že se podařilo připravit výstavu obrazů Aleny Ladové, a to v roce, kdy si připomínáme významné výročí 130 let od narození a 60 let od smrti jejího otce Josefa Lady. Myslím, že jejich obrázky k Vánocům neodmyslitelně patří a jsem rád, že jsme mohli pomoci s přípravou,“ říká Jan Skorka Lauko, majitel Galerie naivního umění, který toto výstavní téma inicioval. Jeho vlastní obraz s ladovskou tématikou výstavu doplní, bude spolu s připravenými rekvizitami sloužit jako pozadí pro focení malých návštěvníků.

Kromě zmiňovaných vánočních a zimních obrázků si zaslouží pozornost kresba s názvem „První večírek“, ke které prozrazuje více Mgr. Josef Lada, vnuk Josefa Lady a syn Aleny Ladové: „Na tento obraz jsem narazil nedávno v jedné internetové aukci. Bylo mi hned jasné, že je to obraz, který malovala moje maminka. Obraz jsem zakoupil, ačkoliv jsem ho nikdy předtím neviděl. Na obrázku je zajímavý výjev, který si dnes interpretujeme jako návrat mé maminky z večírku, s ošetřující sestrou Evou a zhrozenými rodiči. I pro naši rodinu je to velká zajímavost.“

Lidové staročeské Vánoce a některé zvyky přiblíží „světnička“ připravená ze sbírkových předmětů Českého muzea stříbra v druhé části výstavy. Zde návštěvníci budou moci obdivovat také velký dřevěný vyřezávaný betlém s více než čtyřiceti figurkami od místní malířky a řezbářky Hany Richterové. Ta navíc pro výstavu vytvořila sedm akvarelů s tématikou vánočních postav a vánoční atmosférou Kutné Hory.

A aby toho nebylo málo, jsou všichni zváni na Advent na Hrádku…

V sobotu 9. prosince bude navíc připraven doprovodný program. Kromě výstavy, soutěže, foto-koutku a promítání pohádek s Kocourem Mikešem budou moci rodiče s dětmi navštívit vánoční výtvarnou dílnu v prvním patře Hrádku. Budou tu moci malovat a vyrábět drobné ozdoby z papíru a z plsti. „Dopoledne bude patřit koledám na nádvoří Hrádku v podání skupiny Euphorica, odpoledne pak budeme zpívat koledy společně u klavíru ve výstavní síni. Ve 13 hodin začne v prvním patře Vodnická pohádka loutkového divadla, které mělo nejen u dětských návštěvníků v loňském roce velký úspěch a ve 14 hodin nás navštíví pan Josef Lada mladší. Před Hrádkem bude probíhat tradiční jarmark. A tento muzejní vánoční jarmark i celý program na Hrádku je letos zapojen do akce Sladké Vánoce, kterou spolu s organizací Prostor Plus, o.p.s. a Českým muzeem stříbra organizuji,“ představuje nabitý program Mgr. Edita Dvorská z Českého muzea stříbra.

Tak na viděnou na výstavě Ladovské Vánoce nebo v sobotu 9. prosince při Sladkých Vánocích a Adventu na Hrádku.

Výstava je otevřena:
od 7. prosince 2017 do 10. ledna 2018 každý den kromě pondělí od 10 do 16 hodin
zavřeno bude: 24., 25., 26. a 31. prosince a 1. ledna 2018
vstupné na výstavu: dospělí: 20,-, děti od 6ti let: 10,-
kutnohorské školy mají vstup na výstavu zdarma

Návštěvnost v říjnu 2017

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2017:

Hrádek11 532
Kamenný dům1 712
Tylův dům848

Návštěvníci vyrazili do muzea i přes chladnější počasí

Především předpověď počasí na víkend bylo to, co organizátorům dělalo velké starosti. V pátek se střídal déšť se sluníčkem a nedělní následky větru se na mnoha místech odstraňují ještě dnes. Sobota ale nakonec akci přála a i přes chladnější počasí si cestu do objektů Českého muzea stříbra: na Hrádek, do Kamenného a Tylova domu našlo mnoho návštěvníků.

Hrádek:

Návštěvníci zde za 1,- Kč navštívili okruh I. Město stříbra a výstavy „Mozaika různých uměleckých pohledů na svět“ a „Co nového v muzeu“. Druhou jmenovanou výstavou, která představila nové přírůstky ve sbírkách ČMS za tento rok, navíc provedl v 11 a ve 13 hodin její kurátor Bc. Josef Kremla. Příjemná atmosféra již čtvrtým rokem panovala na Burze knih, organizované muzejní knihovnicí Evou Entlerovou, BBus (Hons). Nabídka knih byla opravdu široká a bonusovým zážitkem bylo setkání s autorem Markem Lauermannem, který zde kromě jiných knih prodával tu svou: „Přepsali se, tak jsem tady – příběh Dagmar Lieblové“, kutnohorské židovské dívky, která přežila druhou světovou válku. Populární byla také výtvarná dílna ve výstavě „Mozaika různých uměleckých pohledů na svět“, kde si děti i dospělí mohli vyrobit placku – odznak se svým vlastním designem. Prostranství před Hrádkem a přilehlá Barborská ulice žila jarmarkem, kde voněl svařák, trdelník i levandule. Tržištěm procházelo také mnoho turistů, kteří byli nadšeni místní atmosférou i hezkým dárkovým zbožím.

O úžasnou tečku za celým dnem se postaral soubor Cuthna Antiqua a Eliška Tesařová koncertem „Sefardské písně“ (středověké písně španělských Židů).

Návštěvnost: 783 návštěvníků, 1 expozice, 2 výstavy, důl: 300 návštěvníků, večerní koncert 67 návštěvníků = 2.716 vstupů, samotný jarmark navštívilo přes den zhruba 1500 návštěvníků z řad individuálních tuzemských turistů ale také zahraničních turistů cestujících ve skupinách (Rusko, Čína).

Kamenný dům:

V Kamenném domě to ovšem také žilo. Prohlídky expozice „Královské horní město“ probíhaly každou hodinu a vždy na ně čekala pěkná skupinka zájemců. Expozici I. „Lapidárium“ si návštěvníci mohli prohlédnout individuálně. Během celého dne bylo také plno ve výtvarné dílně, kde si mohli zájemci vlastnoručně vyzkoušet výrobu skleněných vinutých perel.

Návštěvnost: 380 návštěvníků, 2 expozice, 1 výstava = 1.140 vstupů

Tylův dům:

V rodném domě J. K. Tyla byly za 1,- Kč otevřeny dvě stálé expozice: „J. K. Tyl“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Ale velkému zájmu se dle očekávání těšila výstava „Rekapitulace“ kutnohorské autorky – akademické malířky Jitky Jelínkové, která zájemce osobně provedla svou výstavou v 10, 14 a 15 hodin.

Návštěvnost: 235 návštěvníků, 2 expozice, 1 výstava = 705 vstupů

„Děkujeme všem návštěvníkům z Kutné Hory i okolí, že strávili sobotní den s námi – v expozicích, výtvarných dílnách, na komentovaných prohlídkách nebo na jarmarku, i když počasí moc nelákalo vyrazit ven. Jsme rádi, že se naše akce setkávají s takovým zájmem a pozitivní odezvou. Budeme se těšit při další příležitosti – v sobotu 9. prosince při zahájení Vánoční výstavy,“ doplňuje na závěr Mgr. Edita Dvorská, hlavní organizátorka doprovodných akcí v Českém muzeu stříbra.

Návštěvnost rekapitulace:
Hrádek: 2.716 vstupů
Kamenný dům: 1.140 vstupů
Tylův dům: 705 vstupů
CELKEM: 4.561 vstupů

Stránky