Aktuality a tiskové zprávy

Vernisáž výstavy „Když vyletí ptáček“

Ve čtvrtek 27. 10. byla zahájena nová výstava „Když vyletí ptáček – Nejstarší fotografické techniky ve sbírce ČMS“. Při příležitosti podvečerní vernisáže promluvila ředitelka muzea Mgr. Lenka Mazačová a samozřejmě také autorka výstavy Mgr. Eva Altová. Ta hostům objasnila mimo jiné fakt, že přestože se jedná o poměrně malou výstavu z hlediska prostoru, je plná opravdu vzácných fotografií. Výstava, kterou můžete navštívit na Hrádku, trvá pouze do 27. 11. z důvodu velké citlivosti fotografií na světlo.

Kutnohorská pátračka pro MŠ Pohádka

Ve čtvrtek 6. 10. dorazily do Tylova domu postupně dvě třídy z kutnohorské MŠ Pohádka, aby se pomocí interaktivního programu Kutnohorská pátračka dozvěděly něco o práci četníků a jejich historii. Děti si prohlédly výstavu Kutná Hora četnická, poslechly Velkou policejní pohádku Karla Čapka, také jsme si povyprávěli o dalších pohádkách, které se vážou k tematice policie a četníků. Na závěr se dobrovolníci stali „malými zločinci“ – vyzkoušeli si otisky prstů, historický popis osoby včetně měření výšky atd. a ti nejstatečnější také připoutání řetízkem ke kamarádovi, se kterým pak ušli krátkou trasu. Za statečnost byly všechny děti odměněny policejními omalovánkami.

Návštěvnost v září 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2022:

Hrádek13 496
Kamenný dům3 059
Tylův dům872

Přednáška O četnících a četnických humoreskách

Ve čtvrtek 8. září proběhla na Hrádku přednáška JUDr. Michala Dlouhého, PhD. "O četnících a četnických humoreskách". Znovu se s ním můžete potkat v Tylově domě na komentovaných prohlídkách výstavy "Kutná Hora četnická" v rámci Dne Středočeského kraje 28. října 2022.

Dny evropského kulturního dědictví

Od 13. do 18. září 2022 budou na Hrádku, v Kamenném domě a v Tylově domě probíhat Dny evropského kulturního dědictví. Podrobný program naleznete zde

Návštěvnost v srpnu 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2022:

Hrádek16 880
Kamenný dům2 704
Tylův dům330

Příměstský tábor Putování ve středověku na Hrádku

Ve dnech 15. 8. – 19. 8. 2022 proběhl v Českém muzeu stříbra příměstský tábor Putování ve středověku. Tábora se účastnilo 16 dětí z Kutné Hory a blízkého okolí ve věku 7 - 12 let. Hlavním místem, kde se tábor odehrával, byla budova Hrádku a muzejní zahrada. Často vysoké teploty, které tábor doprovázely, změnily sled programu. Asi nejpříjemněji bylo dětem v pondělí, kdy navštívily středověký důl a dokonce nalezly stříbrný poklad. Vyzkoušely si práci havířů a hašplířů a na závěr si vyrazily pražský groš. Poté si každý vyrobil havířský kahánek.

V úterý byla na programu středověká řemesla. Mladí muzejníci se na okamžik proměnili ve středověké písaře a napsali si husím brkem svou listinu. Pak přišel na řadu knihtisk, který vyrobil a pro tuto akci zapůjčil pan Jan Alt. Děti si mohly vytisknout sebou navržené bájné zvíře a poté vybarvit. Poté následovala prohlídka Kamenného domu, kde měly děti hledat dle interaktivních kartiček příslušná řemesla či nástroje v rámci expozice. Na řadu přišlo i lapidárium, kde vstoupily děti do nejhlubších částí budovy. Měly zde objevit další poklad, tentokrát v podobě „drahokamů“.

Ve středu se děti oblékly do středověkých kostýmů, které nám zapůjčila ak. mal. Jitka Jelínková, a vyrazily za Kutnohorskými pověstmi. Během putování po městě si děti zahrály několik pověsti: Založení Kutné Hory, O původu chrámu sv. Panny Barbory, O růži, Rozina Ruthardová, O Meluzíně, Zvon Semerník, O krveprolití ve Vlašském dvoře. Děti se převtělily do jednotlivých postav a velice si to užily. Pro velký úspěch jsme v tomto programu pokračovali i poslední den. Středeční odpoledne patřilo šermu, kdy na Hrádek zavítala skupina NOVUS ORIGO. Předvedla dětem rytířské zápolení a představila jednotlivé středověké zbraně. Děti si mohly dokonce některé z nich obtěžkat a obléci si část výzbroje, např. přilbu. Odpoledne věnovaly tkaní koberečků, které je velmi bavilo.

Ve čtvrtek jsme v Tylově domě navštívili výstavu Kutná Hora četnická a celé dopoledne jsme věnovali četnickému povolání. Děti si zde zahrály na Kutnohorskou pátračku, na řadu přišly otisky prstů, popis podezřelé osoby, byla i nasazena želízka. Velkou náhodou jsme dostali od maminky účastnice tábora paní Vendulky Marečkové nabídku, že můžeme navštívit i Policii ČR v Kutné Hoře. Této nabídky jsme samozřejmě rádi využili. Byla nám představena nejen denní práce policistů, ale také jejich vybavení včetně automobilů. Odpoledne si děti vyrobily svícen a papírovou loutku či vymodelovaly svou sošku z rychleschnoucí hmoty.

Poslední den se pokračovalo v kutnohorských pověstech, pak následovala procházka Po stopách kutnohorských mlýnů v rámci města. Po obědě někteří účastníci již opouštěli tábor, došlo tedy na pasování kutnohorských mladých muzejníků a rozloučení. Kdo ještě odpoledne zůstal, mohl si vyrobit šperk – náramek či klíčenku. Při loučení byly děti smutné, že už tábor končí, a již se ptaly na možnost účastnit se v příštím roce. Znamená to pro nás výzvu, ale také je nám odměnou dobrý pocit, že se u nás děti něčemu naučily a byly spokojené.

Za příměstský tábor připravily lektorky Kateřina Vavrušková a Adéla Javůrková

Návštěvnost v červenci 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2022:

Hrádek19 255
Kamenný dům2 760
Tylův dům355

Zahájení výstavy Kutná Hora četnická

České muzeum stříbra ve spolupráci s Muzeem Policie České republiky v Praze zahájilo dne 14. července v 18.00 hodin v Tylově domě výstavu s názvem Kutná Hora četnická, která připomíná návštěvníkům téměř stoleté působení četnictva v Kutné Hoře. Její první část je věnována obecné historii a vývoji organizace četnictva na našem území. Druhá část přibližuje působení četnictva v Kutné Hoře a jejím nejbližším okolí. V neposlední řadě je záměrem výstavy přiblížit činnost četnictva za okupace v souvislosti s aktuálním výročím 80. let od spáchání atentátu na Reinharda Heydricha.

Vernisáž zahájila ředitelka Českého muzea stříbra Mgr. Lenka Mazačová. Poté promluvil autor výstavy JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., který je kutnohorským rodákem a dlouhodobě se věnuje historii výkonu bezpečnostní služby na našem území. Na toto téma publikoval řadu odborných pojednání zejména v časopise Kriminalistický sborník. Čtenáři ho však mohou znát jako autora řady knih jako například - Století četnické kriminalistiky, Kutnohorská pátračka na stopě, Četnická abeceda a Četnická kuchařka. Michal Dlouhý řadu let spolupracoval jako odborný poradce s režiséry Dušanem Kleinem, Jiřím Svobodou, ale i s dalšími televizními režiséry při natáčení detektivních a kriminálních filmů jako například seriál Hříchy pro pátera Knoxe a kriminální film Domina natočený dle jeho námětu. Je duchovním otcem a autorem námětů úspěšných televizních seriálů Četnické humoresky a Zločiny Velké Prahy.

Na výstavě autor představil nejen samotnou historii četnictva na našem území, ale zejména činnost tehdejší četnické pátrací stanice v Kutné Hoře a četnické školy, která se nacházela na Hrádku, v dnešním sídle Českého muzea stříbra.

Na vernisáži dále promluvili zástupci Policie ČR – náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. PhDr. Jaromír Bischof a ředitel Muzea policie v Praze plk. v. v. Mgr. Radek Galaš.

Výstava se koná ve dnech středa – neděle, od 15. 7. do 30. 10. 2022 od 10 do 16 hodin v muzejní expozici Tylova domu v Kutné Hoře.

Doprovodné akce k výstavě:

8. září od 18.00 přednáška na Hrádku – Kutná Hora četnická, přednáší JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Komentované prohlídky výstavy na Den Středočeského kraje 28. října od 10 do 16 hodin.

Výstava Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách je nyní zapůjčena v Městském muzeu a galerii ve Svitavách

Dne 3. června byla v rámci muzejní noci v Městském muzeu a galerii ve Svitavách slavnostně otevřena jedenáctá repríza výstavy Českého muzea stříbra Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách. Výstava zde bude k vidění do 4. září 2022.

Netradiční sportovní výstava představuje ranou éru české cyklistiky – období, kdy se jezdilo na vysokých kolech. Její koncepce směřuje od nejstaršího předchůdce kola - draisiny po bezpečník (nízké kolo), prezentuje vývoj cyklistky v Čechách i na Svitavsku. Uvidíte zde velocipedy konce 60. 19. století – počátku 20. století, cyklistické lampy, fotografie a řadu dalších krásných předmětů spjatých s cyklistikou. Mezi unikáty této výstavy patří vysoké kolo anglického výrobce Hillmann, Herbert & Cooper.

Stránky