Aktuality a tiskové zprávy

Deník Jana Erazima Vocela z let 1854 až 1871

Jan Křtitel Erazim Vocel (23. srpna 1802 až 16. září 1871) patří mezi nejvýznamnější kutnohorské rodáky a nejpřednější vědce své doby. Jeho profesní i soukromé zájmy ho zavedly na cestu historie, archeologie, dějin umění, numismatiky, právní historie, dějin české literatury, ale i politiky, malířství nebo literatury.

Máme ale možnost zkoumat i jeho soukromý život? Máme! Zachovala se totiž jeho rozsáhlá (15 kartonů) osobní pozůstalost, kterou muzeum téměř celou předalo v roce 1988 do kutnohorského archivu. Mezi několika málo jednotlivinami, které v muzeu zůstaly, je i jeden ze tří Vocelových deníků. První dva deníky uložené v archivu jsou z let 1833 až 1843, resp. 1843 až 1854. Deník uložený v našem muzeu je evidován pod číslem 123/2000 a obsahuje zápisky od 1. ledna roku 1854 do 16. srpna 1871. Končí tedy pouhý jeden měsíc před Vocelovou smrtí.

Digitalizovaný deník můžete stáhnout zde.

Soutěž O nejkrásnější adventní věnec

Zveme všechny třídy MŠ a ZŠ nejen z Kutné Hory k účasti v soutěži O nejkrásnější adventní věnec vyrobený dětmi. Fantazii se meze nekladou a odevzdat můžete opravdu jakýkoli originální či úplně obyčejný adventní věnec, jedinou podmínkou je, že musí být vyrobený dětmi. Každá třída může odevzdat pouze jeden věnec. Vyrobené věnce budou vystavené v muzeu od 10. 12. do konce trvání vánoční výstavy, současně bude probíhat hlasování návštěvníků, které určí vítěze v obou kategoriích. Vyhlášení proběhne po ukončení vánoční výstavy a vítězné třídy v obou kategoriích získají účast na edukačním programu ČMS dle vlastního výběru zdarma pro celou třídu a drobné odměny pro každé zúčastněné dítě. Věnce odevzdávejte muzejní edukátorce M.-A. Kociánové do 7. 12., přesný čas i místo je možné domluvit na telefonním čísle 607 026 625 nebo na e-mailu kocianova@cms-kh.cz, kam se zároveň můžete obracet s případnými dotazy.

Návštěvnost v říjnu 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2022:

Hrádek13 505
Kamenný dům1 563
Tylův dům1 394

Advent a vánoční výstava v Českém muzeu stříbra na Hrádku

Letošní vánoční výstavu v Českém muzeu stříbra opět doprovodí akce Advent na Hrádku. Pro tento den připravujeme celodenní doprovodný program nejen pro rodiny s dětmi. Připraveny budou adventní dílny (zdobení perníčků, výroba ozdob z ovčího rouna, zvykoslovná dílna atd.) či tradiční adventní trh s vůní skořice a svařeného vína. Pro návštěvníky bude otevřena vánoční výstava „Tvořivé Vánoce“ s vánočním kvízem a s fotokoutkem. Netradičně bude otevřen také I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ ve vánočním duchu. Počínaje Adventem na Hrádku budou moci návštěvníci hlasovat o nejkrásnější adventní věnec vyrobený žáky MŠ a ZŠ. Vánoční atmosféru doplní i adventní koncert.

Program:
Kdy: 10. 12. 2022 od 10.00 do 16.00
Kde: Hrádek

  • Adventní trh
  • Adventní dílny
  • Koncert
  • Prohlídka vánoční výstavy se zábavným kvízem
  • Prohlídka 1. prohlídkového okruhu „Město stříbra“
  • Soutěž pro MŠ a ZŠ o nejkrásnější adventní věnec (hlasování návštěvníků)
  • Symbolické vstupné: 30,- Kč dospělí, 20,- Kč děti.

Vánoční výstava TVOŘIVÉ VÁNOCE bude věnována starším i novějším tradicím. Budou zde představeny vánoční dekorace, výrobky místních výtvarníků, nadšenců a sběratelů. Svou rozsáhlou sbírku především vánočních historických formiček a vykrajovátek představí kutnohorská sběratelka Ing. Lenka Choutková. Těšit se můžete na kutnohorské perníčky paní Marty Fojtové, textilní dekorace s motivy Kutné Hory paní Pavlíny Chládové, dřevořezby i dřevěný betlém kutnohorské výtvarnice Hany Richterové, zvykoslovné předměty paní Jany Kuželové a v neposlední řadě vánoční výstavu doplní o své výrobky – keramický betlém, ozdoby a kresby ak. mal. Jitka Jelínková.

Vstupné: 30,- Kč dospělí, 20,- Kč děti.

Netradičně bude otevřen na Hrádku také I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ ve vánočním duchu. V rámci expozice si budou moci návštěvníci prohlédnout vánoční stromky s ozdobami dodanými zejména od regionálních výrobců.

Vstupné: 70,- Kč dospělí, 40,- Kč děti.

Otevřeno bude ve dnech 6. 12. 2022 – 8. 1. 2023, 10.00 – 16.00

Zavřeno bude ve dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12., 1. 1. 2023

Edukační programy v Českém muzeu stříbra

Zveme třídy MŠ a ZŠ na aktuální programy v Českém muzeu stříbra. V listopadu se jedná o interaktivní program k sokolské výstavě, v prosinci poté o tradiční adventní dílny. Více informací naleznete zde.

ZŠ Nové Dvory a ZŠ Čáslav Sadová na edukačních programech v ČMS

Poslední dny před podzimními prázdninami využily obě 7. třídy ze ZŠ Nové Dvory a 7. C z čáslavské ZŠ Sadová k absolvování našich edukačních programů. Všechny třídy prošly havířským testem, ve kterém žáci nahlédli do povrchové části expozice vztahující se ke kutnohorské těžbě stříbra a následně si na vlastní kůži vyzkoušeli práci havířů – průlez úzkým tunelem, sběr stříbra a jeho vytažení na povrch pomocí hašplu. Dozvěděli se o důležitých rudách a minerálech a na závěr si každý vyrazil svůj vlastní pražský groš. Protože testem všichni prošli, odnesli si havířské glejty jakožto oprávnění dobývat rudu na Horách Kutných.

Čáslavští žáci si k testu přidali ještě program Středověká řemesla v Kutné Hoře, který probíhá v Kamenném domě. Dozvěděli se o řemeslech, která ve městě fungovala a sami se řemeslníky pokusili rozpoznat na obrázcích. Mohli také vzít do rukou některé z cechovních předmětů, které se dochovaly ve sbírkách ČMS, potěžkali si tak třeba obřadní konvici, ve které se roznášelo pivo, které platil nový mistr přijatý do cechu. Na závěr byli odměněni výučním listem.

Camera Obscura 28. – 29. 10. 2022

Při příležitosti Dne Středočeského kraje a zahájení výstavy nejstarších fotografických technik připravilo České muzeum stříbra ve spolupráci s Mgr. art. Katarínou Hudačinovou workshop Camera Obscura. V pátek 28. 10. si děti mohly vyrobit svou vlastní přenosnou Cameru Obscuru, neboli dírkovou komoru. Její základ tvoří světlonosná skříňka, do které malým otvorem na jedné straně proniká světlo a na opačné straně díky tomu vzniká obrácený obraz světa. Tento program pokračoval i v sobotu 29. 10. ve verzi pro dospělé, kteří si za pomoci tohoto zařízení vyzkoušeli samotné fotografování a následné vyvolání snímku.

Den Středočeského kraje 28. 10. 2022 v Českém muzeu stříbra

Při příležitosti Dne Středočeského kraje si České muzeum stříbra připravilo bohatý doprovodný program. Za vstupné 1 Kč návštěvníci nejen nahlédli do většiny muzejních prostor, ale mohli si také vyslechnout komentované prohlídky tvůrců výstav a dalších odborníků. Šňůru prohlídek zahájila v 10 hodin na Kamenném domě paní doktorka Drahomíra Nováková, která návštěvníky podrobně seznámila s historií kutnohorského Sokola a s exponáty vystavenými k příležitosti 160. výročí založení Sokola v Kutné Hoře.

Hned v 11 hodin navázala na Hrádku Mgr. Eva Altová prohlídkou nové výstavy „Když vyletí ptáček,“ kde jsou prezentovány vzácné fotografie ze sbírek ČMS, které vznikly pomocí nejstarších fotografických technik.

Ve 13 hodin vyprávěl Miroslav Štrobl návštěvníkům Tylova domu o životě a především díle autora textu naší národní hymny, Josefa Kajetána Tyla. Jeho poutavý výklad přilákal i náhodné kolemjdoucí a v nepříliš rozlehlých prostorách domu jej vyslechlo přes 30 návštěvníků. Celý den také v Tylově domě vítal desítky návštěvníků výstavy Kutná Hora četnická dr. Michal Dlouhý. Jednalo se o poslední sérii komentovaných prohlídek této výstavy a Tylova domu vůbec, neb jej v příštím roce čeká rozsáhlá rekonstrukce. K této příležitosti promluvil v 15 hodin také Josef Kremla a vzal návštěvníky i do prostor běžně nepřístupných.

Vernisáž výstavy „Když vyletí ptáček“

Ve čtvrtek 27. 10. byla zahájena nová výstava „Když vyletí ptáček – Nejstarší fotografické techniky ve sbírce ČMS“. Při příležitosti podvečerní vernisáže promluvila ředitelka muzea Mgr. Lenka Mazačová a samozřejmě také autorka výstavy Mgr. Eva Altová. Ta hostům objasnila mimo jiné fakt, že přestože se jedná o poměrně malou výstavu z hlediska prostoru, je plná opravdu vzácných fotografií. Výstava, kterou můžete navštívit na Hrádku, trvá pouze do 27. 11. z důvodu velké citlivosti fotografií na světlo.

Kutnohorská pátračka pro MŠ Pohádka

Ve čtvrtek 6. 10. dorazily do Tylova domu postupně dvě třídy z kutnohorské MŠ Pohádka, aby se pomocí interaktivního programu Kutnohorská pátračka dozvěděly něco o práci četníků a jejich historii. Děti si prohlédly výstavu Kutná Hora četnická, poslechly Velkou policejní pohádku Karla Čapka, také jsme si povyprávěli o dalších pohádkách, které se vážou k tematice policie a četníků. Na závěr se dobrovolníci stali „malými zločinci“ – vyzkoušeli si otisky prstů, historický popis osoby včetně měření výšky atd. a ti nejstatečnější také připoutání řetízkem ke kamarádovi, se kterým pak ušli krátkou trasu. Za statečnost byly všechny děti odměněny policejními omalovánkami.

Stránky