Aktuality a tiskové zprávy

Jiří Tichota a Český loutnový orchestr odhalí původní loutnové předlohy populárních písní Spirituál kvintetu

Pod záštitou Ministerstva kultury Státního fondu kultury ČR uvede Česká loutnová společnost vystoupení Českého loutnového orchestru v pořadu "Melodie z roku raz dva".

Jak již název napovídá, posluchači v tomto ojedinělém hudebním projektu uslyší mimo jiné původní loutnové předlohy populárních písní Spirituál kvintetu z alba Písničky z roku raz dva a také další renesanční skladby z českých a zahraničních loutnových sborníků. Odhalena bude například také předloha písně Karla Svobody Lásko má já stůňu z muzikálu Noc na Karlštejně. Průvodcem večera a na slovo vzatým odborníkem nebude nikdo jiný než vedoucí Spirituál kvintetu a prezident České loutnové společnosti Dr. Jiří Tichota. Český loutnový orchestr je projektem České loutnové společnosti a je unikátním a historicky prvním tělesem tohoto druhu nejen u nás, ale v celé střední Evropě. Vedoucím tělesa je náš přední loutnista a pedagog Jan Čižmář, který vede výuku loutnové hry na brněnské JAMU. Spolu s Jiřím Tichotou, svými studenty, dalšími profesionálními hráči a členy České loutnové společnosti vystoupí v Českém muzeu stříbra na Hrádku v neděli 16. června 2019 v 18 hodin. Vstupné je 300 Kč, snížené vstupné pro seniory a mládež pak 230,- Kč. Zakoupením vstupenky přispějete na ediční činnost České loutnové společnosti, za což tato předem velmi děkuje. Předprodej probíhá v IC Sankturinovský dům.

Návštěvnost v květnu 2019

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v květnu 2019:

Hrádek23 683
Kamenný dům2 631
Tylův dům313

Návštěvnost v dubnu 2019

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v dubnu 2019:

Hrádek13 889
Kamenný dům1 017
Tylův dům277

Na Hrádku byla zahájena letošní čtvrtá výstava

V pondělí 29. dubna v 17 hodin proběhla vernisáž již čtvrté výstavy nedávno zahájené letošní turistické sezóny v Českém muzeu stříbra. Tato výstava nese název Ptolemaiovci – poslední dynastie egyptských faraónů – a jejich mince.

„Na výstavě je k vidění přes 200 mincí,“ říká kurátor výstavy Bc. Josef Kremla. „Některé mince jsou originály, jiné jsou kopie. Nejstarší mince jsou zhruba z období 500 let před naším letopočtem a většina exponátů je zapůjčena ze sbírek Strahovského kláštera,“ uvádí ještě Kremla.

Vystavené mince jsou převážně bronzové, některé jsou stříbrné, osm je zlatých. Zajímavostí je nejmenší mince o průměru 6 mm. Jedná se o stříbrný tetartemorion ražený v Jeruzalémě. Naopak největší je s průměrem 46 mm bronzová mince z období faraóna Ptolemaia II.

Na některých mincích lze spatřit také slavnou Kleopatru VII. Většina mincí má na rubové straně vyraženého orla – symbol panovníků Egypta./

Výstava je otevřena od 30. 4. – 11. 8. 2019 v prvním patře Hrádku, vstupné na výstavu je 20,- / 10,-

Nové schodiště připraveno pro turistickou sezónu

V pátek 29. března v 10 hodin proběhlo na Hrádku slavnostní předání stavby „Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla“. V prostorách Hrádku přivítala hosty PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka Českého muzea stříbra, která přiblížila podrobnosti a průběh náročných příprav celého projektu. Uvedla také: „Jsme velmi rádi, že Středočeský kraj tento projekt zafinancoval. Původní schodiště sloužilo návštěvníkům 23 let a jeho stav byl již téměř havarijní. Pro muzeum je přitom provoz dolu zásadní, neboť ho ročně navštíví zhruba 60.000 návštěvníků a příjmy ze vstupného pokrývají 90 % provozních nákladů naší instituce.“

Následně se hosté, někteří oděni do nových bílých perkytlí, přemístili ke vstupu do dolu. Zde informoval o technických podrobnostech výstavby pan Jiří Chalupský, vedoucí divize 1 společnosti Metrostav, a.s.

„Jsem velmi rád, že se projekt podařilo uskutečnit podle plánu,“ uvedl radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Karel Horčička. „Vážím si také spolupráce s městem Kutná Hora na dalších projektech v objektech Českého muzea stříbra,“ doplnil ještě.

Jako poslední promluvil starosta Kutné Hory Ing. Josef Viktora, který mimo jiné uvedl: „Naše město je zapsáno na listu UNESCO a ročně jej navštíví přes milion návštěvníků z celého světa. Vedení města se snaží o městské objekty pečovat a využívat při tom dostupné dotační tituly na národní, krajské i lokální úrovni.“

Realizace schodiště a sanace šachty probíhala od listopadu 2018 do letošního března. Projekt si vyžádal investici 7 milionů korun, přičemž celá částka byla vyčleněna z rozpočtu Středočeského kraje.

Muzejní důl (původní středověká štola 200 metrů dlouhá, 35 metrů pod zemí) byl objeven v roce 1967 díky intenzivnímu inženýrskogeologickému průzkumu. Následně se začalo pracovat na jeho zpřístupňování. Důl byl slavnostně otevřen veřejnosti 2. května 1969 a v letošním roce tedy oslaví svou 50. turistickou sezónu. Původně se do dolu vstupovalo vchodem pod svahem Jezuitské koleje. V roce 1995 bylo v původně větrací šachtě osazeno schodiště, které až do roku 2018 sloužilo návštěvníkům.

Muzejní důl se řadí mezi nejvýznamnější historické doly a vzhledem k tomu, že původní části dolu pocházejí ze 14. století, jedná se také o nejstarší veřejnosti přístupný důl v České republice.

Nové schodiště k padesátým narozeninám

Po dvouletých přípravách byl na podzim loňského roku zahájen náročný projekt výměny schodiště a sanace šachty středověkého důlního díla – muzejního dolu. Dodavatelem stavby se stala firma Metrostav, a.s. a práce probíhaly od listopadu 2018 do letošního března. Ke slavnostnímu předání stavby dojde v pátek 29. března od 10.00 hodin v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře – na Hrádku za účasti pana Mgr. Karla Horčičky, radního pro oblast kultury a památkové péče a pana Ing. Josefa Viktory, starosty města Kutná Hora.

„Přípravy projektu byly velmi náročné a jeho realizace si vyžádala investici téměř 7 milionů korun,“ uvedla ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. „Schodiště bylo již v téměř havarijním stavu a jsme proto velmi rádi, že Středočeský kraj - náš zřizovatel, tento projekt zafinancoval.“

Muzejní důl (původní středověká štola 200 metrů dlouhá, 35 metrů pod zemí) byl objeven v roce 1967 díky intenzivnímu inženýrskogeologickému průzkumu. Následně se začalo pracovat na jeho zpřístupňování. Důl byl slavnostně otevřen veřejnosti 2. května 1969 a v letošním roce tedy oslaví svou 50. turistickou sezónu. Původně se do dolu vstupovalo vchodem pod svahem Jezuitské koleje. V roce 1995 bylo v původně větrací šachtě osazeno schodiště, které až do roku 2018 sloužilo návštěvníkům.

Muzejní důl se řadí mezi nejvýznamnější historické doly a vzhledem k tomu, že původní části dolu pocházejí ze 14. století, jedná se také o nejstarší veřejnosti přístupný důl v České republice.

České muzeum stříbra se také v tomto období chystá na otevření všech tří objektů před letošní sezónou

Hrádek:

Na Hrádku čeká letos návštěvníky novinka v podobě individuální prohlídky prvního okruhu – interiérů Hrádku. Dosud bylo možné tento okruh navštívit pouze v doprovodu průvodce. Ve výstavní síni jsou vystavena abstraktní výtvarná díla inspirovaná krajinou od Miloslava Marschala. Výstava nese název „Miloslav Marschal – Obrazy 2012 – 2019“.

Kamenný dům:

V mázhauzu Kamenného domu je připravena celoroční výstava zaměřená na historický vývoj skla a sklářské hutě v regionu, výstava nese název „Kouzlo sklářského řemesla“ a celoročně bude probíhat také edukativní program pro školy.

Tylův dům:

V Tylově domě vystavuje Jan Steiner své obrazy inspirované světem hudby. Výstava nese název „Jan Steiner – Paní Hudba – Obrazy“.

Návštěvnost v lednu a únoru 2019

Návštěvnost výstavy Českého muzea stříbra v lednu a únoru 2019:

Hrádek - leden371
Hrádek - únor35

Výstava na Hrádku se pro velký zájem prodlužuje

Vánoční výstava loutek byla na Hrádku otevřena ve čtvrtek 6. prosince a hned první den ji navštívilo několik skupin dětí z kutnohorských mateřských a základních škol, které se ve výstavní síni střídaly každý všední den v předvánočním období. „Některé školy si rezervovaly také prohlídku s výkladem, a tak jsem mohla přímo pozorovat reakce dětí, jejich postřehy a nadšení,“ uvedla Mgr. Edita Dvorská, která výstavu připravila stejně jako doprovodný program s názvem Advent na Hrádku. „Mám opravdu velkou radost, že výstava vzbudila takový zájem a kontakt s dětmi pro mě byl nemalou odměnou za vynaložené úsilí,“ dodala ještě.

Výstavu totiž za měsíc navštívil rekordní počet 2.758 osob, což znamená dosud nejvyšší návštěvnost vánoční výstavy v Českém muzeu stříbra. I vzhledem k tomuto faktu se vedení Českého muzea stříbra rozhodlo výstavu prodloužit. Návštěvníci se tedy budou moci pokochat vystavenými loutkami do 2. února, a to vždy v pátek, sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin.

Návštěvnost vánočních výstav:

2006: 1256 osob
2007: 1264 osob
2011: 1499 osob
2013: 1851 osob
2014: 1986 osob
2016: 1397 osob
2017: 2293 osob
2018: 2758 osob

Návštěvnost v prosinci 2018

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2018:

Hrádek2 758

Stránky