Aktuality a tiskové zprávy

Objekty jsou uzavřeny, práce běží dál

Objekty Českého muzea stříbra (Hrádek, Kamenný dům a Tylův dům) jsou každoročně uzavírány na zimní odstávku, na kterou je pravidelně plánována jejich údržba, drobné opravy a příprava na další turistickou sezónu. Ta měla být v letošním roce zahájena 1. dubna, vzhledem k epidemii koronaviru a nařízení vlády však objekty zůstaly uzavřené.

Jak funguje ČMS v době koronaviru?

Odborné oddělení

„Odborné oddělení každoročně připravuje na zahájení sezóny minimálně tři výstavy,“ říká Bc. Josef Kremla, vedoucí odborného oddělení Českého muzea stříbra. „Toto období je proto pro nás každoročně vcelku vypjaté, řešíme odborné i technické otázky, způsob instalace a další. Na začátku epidemie jsme si, stejně jako mnoho dalších lidí, nedokázali představit, jak dlouho omezení budou trvat. Proto jsme vše připravovali tak, abychom byli na případné otevření přichystáni, a to nejen s výstavami, ale také s edukační činností,“ uvedl ještě Kremla.

Aktuálně zaměstnanci pracují převážně formou home office. „Jsou stanoveny konkrétní dny, kdy se zaměstnanci odborného oddělení setkávají v kanceláři. Plánujeme společně další práci. Katalogizujeme sbírkové předměty, doplňujeme on-line katalog sbírek na webu o digitalizované sbírky a digitalizujeme další,“ popisuje Kremla svou práci a práci svých kolegů. „Momentálně například digitalizujeme velkou sbírku pohlednic – zhruba 1100 ks, rozsáhlou sbírku ex libris a taktéž rozsáhlou a vzácnou sbírku historických fotografií z Kutnohorska, mnohé na skleněných diapozitivech,“ doplňuje ještě. Zároveň pro své příznivce připravuje odborné oddělení druhé číslo Věstníku z Hrádku, kde se široká veřejnost seznámí s dalšími novinkami z odborné práce muzea.

Muzeum online

Stejně jako ostatní instituce, i České muzeum stříbra chce přiblížit svým fanouškům a návštěvníkům informace prostřednictvím on-line prostředí – tedy na webových a FB stránkách a Instagramu. „V tomto období upozorňujeme naše fanoušky především prostřednictvím Facebooku na několik virtuálních prohlídek, které jsou přístupné na webu muzea,“ uvedla Mgr. Edita Dvorská, která je odpovědná za komunikaci s veřejností. „Další obsah pro sociální sítě pomáhá generovat právě odborné oddělení. Operativně se podařilo zpřístupnit výstavu Müllerova mapa Čech – na webových stránkách tedy mohou návštěvníci obdivovat všech 25 listů mapy a prozkoumat je z pohodlí svého domova. Nově jsme také začali zveřejňovat historické fotografie města Kutná Hora z podsbírky Historické fotografie. Ty jsou velmi oblíbené a pomáhají zvyšovat interaktivitu na FB stránce,“ říká Dvorská. „Snažím se využít obsah, který je převážně hotový, je na stránkách, je zajímavý, jeho zpracování stálo odborné oddělení spoustu času a v běžném provozu je možná trochu opomíjen. Největším zásahem – cca 5000 zhlédnutí, které potvrzuje i statistika návštěvnosti na našem webu, je článek o historii muzea a jeho předchůdce – Archeologického sboru Vocel,“ doplnila ještě Dvorská.

On-line formou probíhá také komunikace s mnoha badateli. Jim i veřejnosti je přístupný také bohatý on-line katalog sbírek, kterým se rozhodně nemůže pyšnit každé muzeum. Nepřerušena je také služba muzejní knihovny – opět s on-line katalogem knih.

Technické oddělení

V předchozích měsících vládl na několika místech muzea stavební ruch a aktuálně ještě stále probíhají drobné stavební práce a úpravy. Na Hrádku jsou dokončovány úpravy omítek a úklid po stavebních pracích. V zimním období došlo k revitalizaci vybraných částí středověkého dolu (investice SK) a k výměně střešní krytiny na polovině budovy Hrádku (investice město KH). Aktuálně dochází v Kamenném domě k opravě vitrážových oken (investice město KH), a zaměstnanci technického i odborného oddělení poskytují nutnou součinnost například při přesunu sbírkových předmětů z expozic. Práce však probíhají také na dalších investičních projektech, jako je například výstavba nového knihovního depozitáře. Celý fond je také nutné připravit k jeho následnému přesunu, přičemž zároveň probíhá jeho katalogizace a částečné zpřístupnění v on-line podobě.

Provozní oddělení

Aktuálně jsou zrušeny rezervované prohlídky na celý měsíc duben, což způsobuje muzeu velkou finanční ztrátu. „Veškeré provozní náklady kromě mzdových si České muzeum stříbra hradí ze svých příjmů – tedy ze vstupného. Aktuálně se tedy dostáváme do velmi svízelné situace,“ uvádí PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka muzea. „Ekonomický běh muzea jsme museli prozatím omezit na nezbytné platby, osekat plánované náklady – bohužel například na restaurování sbírkových předmětů. O formě podpory bychom rádi co nejdříve jednali s naším zřizovatelem – Středočeským krajem, od kterého budeme potřebovat, vzhledem k poklesu příjmů, pomoc. Obávám se, že ani po otevření objektů nebudeme schopni naplnit naše prohlídkové kapacity, rezervace budou zasaženy absencí zahraničních turistů a školních výprav,“ dodává ještě Hrabánková.

Kultura pomáhá

Zaměstnanci Českého muzea stříbra přistupují k nastalé situaci velmi odpovědně. „Každý den se zaměstnanci komunikujeme, jsem ráda, že dodržují vládní nařízení o minimálním pohybu osob, se všemi jsme našli způsob k tomu, aby svou práci mohli vykonávat nadále z domu nebo na svém pracovišti. Svou práci někteří kloubí s péčí o rodinu, mnozí zaměstnanci mají malé děti. I tak se oni sami nebo jejich rodinní příslušníci zapojili do celonárodního šití roušek pro své okolí či Oblastní charitu v Kutné Hoře a pomáhají například i starším lidem ve svém okolí," shrnula ještě ředitelka Českého muzea stříbra.

Mgr. Edita Dvorská
marketing a PR

Covideo numismatika

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Česká numismatická společnost ve spolupráci s Národním muzeem, Moravským zemským muzeem, Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře a Regionálními muzei v Jílovém u Prahy a v Kolíně připravila pro své členy i ostatní zájemce sérii virtuálních přednášek a prohlídek.

Ve středu 13. 5. od 18,00 přednáší MUDr. Zdeněk Petráň na téma "Připomínka 500. výročí zahájení ražby jáchymovské mincovny".

Podrobnosti zde.

Tipujte místo aneb virtuální procházka po historické Kutné Hoře

Vážení návštěvníci,
v současné době nemůžete ani k nám do muzea, ani na obyčejnou procházku po našem krásném městě. Rozhodli jsme Vás proto prostřednictvím naší podsbírky Historická fotografie vzít na procházku alespoň virtuální. Vybírali jsme ze souboru černobílých skleněných deskových negativů takové záběry, které třeba nejsou ukázkou prvotřídní fotografické práce, ale zachycují město z méně tradičních úhlů, nebo jeho skrytější zákoutí. Každý týden zveřejníme na našem facebookovém profilu i na této stránce jednu fotografii a necháme Vás přemýšlet, na kterém místě v Kutné Hoře snímek vznikl. Správnou odpověď zveřejníme na začátku dalšího týdne zároveň s představením další fotografie. Vaše tipy na vyfotografovanou lokaci můžete psát do komentářů pod danou fotografií. Doufáme, že poznávání těchto míst zpestří Vaše dny.

Uzavírka muzea

V návaznosti na usnesení vlády České republiky, kterým byl vyhlášen nouzový stav, rozhodla hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová o uzavření institucí zřizovaných Středočeským krajem v oblasti kultury pro veřejnost. Muzea, galerie a památníky budou pro veřejnost uzavřeny od 13. 3. 2020 do odvolání.

Badatelské a knihovní služby poskytujeme nadále pouze prostřednictvím emailu. Rezervace prohlídek na dobu uzavírky jsou zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Zemřel MUDr. František Vaňous

Ve čtvrtek 27. února nás hluboce zasáhla smutná zpráva. Zemřel MUDr. František Vaňous, dlouholetý příznivec a spolupracovník muzea. Se svým širokým kulturním rozhledem a znalostmi nás provázel na desítkách muzejních akcí, svým přirozeným kultivovaným projevem slovním i pěveckým nám byl i neocenitelným parťákem a kamarádem. Za téměř třicet let svého obětavého vystupování v roli královského rychtáře se stal neodmyslitelným symbolem Královského stříbření Kutné Hory.

Děkujeme Franto!

Záštita hejtmanky Středočeského kraje nad výstavami Českého muzea stříbra

Hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová převzala záštitu nad dvěma výstavami pořádanými v letošním roce v Českém muzeu stříbra. Výstava Stavitelé katedrál proběhne od 7. srpna do 13. prosince 2020 a výstava k významnému životnímu výročí kutnohorského rodáka Jaroslava J. Alta je plánována v termínu od 3. července do 13. září 2020.

Vlastníte historické fotografie?

Chcete se podílet na rozšiřování nově vzniklé podsbírky Historická fotografie v kutnohorském muzeu? Vlastníte historické fotografie, negativy, historické filmové záběry nebo třeba i fotografické vybavení staršího data vztahující se ke kutnohorskému regionu? Pokud ano, kontaktuje prosím správkyni podsbírky Historická fotografie Mgr. Evu Altovou: altova@cms-kh.cz, tel.: 327 512 159, l. 25. Děkujeme!

Návštěvnost v lednu 2020

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v lednu 2020:

Hrádek175

Návštěvnost v prosinci 2019

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2019:

Hrádek1 735

Medaile za obětavou práci pro společnost a popularizaci numismatiky

Pamětní list

České muzeum stříbra v Kutné Hoře je neodmyslitelně spjato s dějinami českého mincovnictví. Již více jak padesát let je proto mj. členem České (dříve Československé) numismatické společnosti, která v letošním roce oslavila 100. výročí svého založení. Kutnohorské muzeum obdrželo při této příležitosti pamětní list a medaili „za obětavou práci pro společnost a popularizaci numismatiky“. Ocenění však pro nás není jen odměnou, ale především závazkem, abychom i v letech budoucích rozvíjeli naši vzájemnou spolupráci a šířili odborné znalosti z této nádherné vědecké disciplíny.

Stránky