Aktuality a tiskové zprávy

Edukační program k výstavě Václav II.

Dne 13.10.2021 se žáci 4. třídy ZŠ TGM Kutná Hora zúčastnili edukačního programu k výstavě Václav II. – 750. výročí narození.

Projektový den pro studenty Střední odborné školy

České muzeum stříbra připravilo ve dnech 11. a 13. října 2021 projektový den pro studenty Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kutná Hora na téma: „Těžba a zpracování stříbra v Kutné Hoře“.

Návštěvnost v září 2021

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2021:

Hrádek10 141
Kamenný dům2 507
Tylův dům468

Přednáška Cechy v Kutné Hoře – pekaři a ševci

Dne 5. října 2021 proběhla v Městské knihovně v Kutné Hoře přednáška s tématem "Cechy v Kutné Hoře – pekaři a ševci", kterou ve spolupráci s Městskou knihovnou pro účastníky University volného času připravila Mgr. Kateřina Vavrušková.

Burza knih

V rámci Dne Středočeského kraje uspořádá České muzeum stříbra v Kutné Hoře na Hrádku dne 28. 10. 2021 veřejnou burzu knih a sběratelských artefaktů. Předem přihlášení zájemci si do vyčleněných prostor přinesou vlastní předměty k prodeji, které si ocení a budou je po celý den sami prodávat. Účastníci neplatí žádný poplatek.

Pokud máte zájem o prodej svých knih, obraťte se na knihovnici muzea Evu Entlerovou, e-mail: info@cms-kh.cz, tel. 327 51 21 59, linka 25.

Přihlášky si můžete vyzvednout také osobně v knihovně muzea, a to v pondělí a úterý od 9.00 – 16.00 hod. V ostatní dny je možné získat přihlašovací formulář v informačním centru muzea, které sídlí vedle budovy Hrádku v čp. 33.

Zájemci se mohou hlásit do 22. 10. 2021. Kapacita míst je omezena!

Kutnohorská radnice

Jen málokterý Kutnohořan, o turistech nemluvě, ví, že na hlavním kutnohorském náměstí, kdysi zvaném Panské, stávala městská radnice. Ta byla dokonce, jak už to tak u Kutné Hory bývá, druhou největší radniční budovou Českého království hned po radnici Staroměstské. Radnice vznikla spojením a přestavbou několika měšťanských domů na sklonku 15. století. Poprvé v ní městská rada zasedala v roce 1499, naposledy v létě roku 1770. V srpnu toho roku zachvátil totiž radnici a přilehlou část města rozsáhlý požár. Ještě několik let tehdejší městští radní zvažovali, že radnici obnoví, ale nakonec nechali její ohořelé zdi strhnout a místo upravit na dnešní náměstí.

A právě tuto pozdně gotickou radnici připomíná na Palackého náměstí nově instalovaný informační panel, který vznikl ve spolupráci Města Kutná Hora – oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů s Českým muzeem stříbra. Vyobrazení radnice, včetně popisu jednotlivých místností, vychází z dochovaných plánů a kreseb, které jsou uloženy ve sbírce muzea. Čtenář tak získá nejen představu o velikosti radnice, ale i o jejím detailním vnitřním uspořádání.

Podrobněji je nejen této, ale i všem ostatním kutnohorským radnicím věnován článek ve čtvrtém čísle stále ještě nového muzejního časopisu Věstníku z Hrádku, který je fyzicky již sice rozebrán, ale který si můžete stáhnout zde.

Doprovodný program k výstavě Za kutnohorskými výtečníky II

Ve čtvrtek 30. září 2021 se žáci dvou devátých tříd Základní školy T. G. Masaryka v Kutné Hoře zúčastnili doprovodného programu k výstavě Za kutnohorskými výtečníky II, která probíhá v Tylově domě. Nejprve si od spoluautorky výstavy Evy Entlerové vyslechli výklad o působení Karla Havlíčka v Kutné Hoře a poté se jim věnovala lektorka muzea Kateřina Vavrušková s informacemi o Janu Erazimu Vocelovi. Na závěr si vyplnili pracovní listy a odnesli si tématické knižní záložky.

Za kutnohorskými výtečníky do Tylova domu

Za kutnohorskými výtečníky II. – tak zní plný název výstavy, která je nově připravena a otevřena veřejnosti v Tylově domě, jednom z objektů Českého muzea stříbra. Výstava přibližuje dvě významné kutnohorské osobnosti - Karla Havlíčka Borovského a Jana Erazima Vocela - u příležitosti významných výročí a zároveň navazuje na stejnojmennou výstavu uspořádanou v roce 2014, věnovanou Josefu Braunovi a MUDr. Františku Stáněmu.

Karel Havlíček Borovský (1821 - 1856) s rodinou pobýval v Kutné Hoře 1,5 roku. Po ukončení vydávání Národních novin zde našel tiskaře a prodejce svého nového politicky zaměřeného časopisu SLOVAN. Za články psané a vydávané v Kutné Hoře také stanul před 170 lety před soudem. Do jednoho z článků („Proč jsem občanem?“), za který byl obžalován, můžete nahlédnout právě na výstavě. K dalším zajímavým exponátům patří také jeho osobní korespondence, návrhy pro jeho pomník nebo výběr z dochovaných slavnostních stuh z věnců položených při odhalení tohoto pomníku na Havlíčkově náměstí v srpnu 1883. Netradičním exponátem souvisejícím s Karlem Havlíčkem je pak bohatě vyřezávaná dřevěná klec, u které pracovníci muzea před několika lety objevili starý štítek s nápisem „Klec z pozůstalosti K. Havlíčka B.“. V dochovaných soupisech majetku z jeho pozůstalosti klec sice zmíněna není, ale obecně je známo, že doma choval kanárky. Návštěvníci si také mohou prohlédnout sádrovou bustu Karla Havlíčka od Ladislava Šalouna, která vznikla v roce 1931 a pro výstavu ji zapůjčila Galerie Středočeského kraje.

„Letos si připomínáme 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského,“ uvedla spoluautorka výstavy Eva Entlerová, BBUS (Hons) z odborného oddělení Českého muzea stříbra. „Jedná se o výročí celostátního významu. My jsme se při přípravě výstavy zaměřili především na jeho působení v našem městě a až na jednu výjimku jsou vystaveny exponáty ze sbírek našeho muzea, a to včetně dobových tisků,“ uvedla Entlerová.

Jan Erazim Vocel (1802 - 1871) je další významnou osobností Kutné Hory, poněkud opomíjený kutnohorský rodák, zakladatel českých dějin umění a české archeologie. Jeho jméno si dal do názvu Archeologický sbor Vocel, jehož pokračovatelem je právě České muzeum stříbra. Vocel se věnoval několika disciplínám. Jeho výtvarné nadání mohou návštěvníci posoudit dle několika vystavených skic a akvarelů, kterých je ve sbírkách muzea téměř 200. Vynikl však také díky svému literárnímu nadání a především nadšení, znalostem a zkušenostem z oboru historie a archeologie, pro které byl váženým a uznávaným odborníkem nejen v Čechách, ale i v Evropě.

„Jan Erazim Vocel byl výjimečnou osobností a zakladatelem několika vědních oborů, člověk s celosvětovým renomé,“ dodal Bc. Josef Kremla, vedoucí odborného oddělení muzea a spoluautor výstavy. „Mimořádné jsou jeho zásluhy především na poli historie, archeologie a dějin umění. Na jeho práci navázali členové Archeologického sboru Vocel, kteří shromáždili základ sbírek muzea a „vocelovské hnutí“ se nemalou měrou zasloužilo také o záchranu mnoha kutnohorských památek,“ dodal Kremla.

Výstava potrvá od 9. září do 30. října 2021. K výstavě je připraven také doprovodný edukační program pro žáky základních škol, na který je třeba se předem objednat. Tylův dům je otevřen od úterý do soboty vždy od 10 do 16 hodin. Vstupné na výstavu je 10 Kč.

Návštěvnost v srpnu 2021

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2021:

Hrádek17 911
Kamenný dům2 119
Tylův dům222

Výstava Kněžna svatá Ludmila v Senátu Parlamentu ČR

Kromě přípravy několika výstav ve třech objektech našeho muzea se kolegové z odborného oddělení věnují také přípravě externích výstav. V tomto případě výstavy uspořádané spolkem "Svatá Ludmila 1100 let" v Senátu Parlamentu ČR.

Výstava k příležitosti 1100 let od mučednické smrti kněžny Ludmily byla slavnostně zahájena minulý týden za účasti významných osobností i vedoucího odborného oddělení muzea Bc. Josefa Kremly, který se na její přípravě nemalou měrou podílel. Pro veřejnost bude otevřena do 17. října 2021.

Stránky