Aktuality a tiskové zprávy

Uzavírka muzea

V návaznosti na usnesení vlády České republiky, kterým byl vyhlášen nouzový stav, rozhodla hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová o uzavření institucí zřizovaných Středočeským krajem v oblasti kultury pro veřejnost. Muzea, galerie a památníky budou pro veřejnost uzavřeny od 13. 3. 2020 do odvolání.

Badatelské a knihovní služby poskytujeme nadále pouze prostřednictvím emailu. Rezervace prohlídek na dobu uzavírky jsou zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Zemřel MUDr. František Vaňous

Ve čtvrtek 27. února nás hluboce zasáhla smutná zpráva. Zemřel MUDr. František Vaňous, dlouholetý příznivec a spolupracovník muzea. Se svým širokým kulturním rozhledem a znalostmi nás provázel na desítkách muzejních akcí, svým přirozeným kultivovaným projevem slovním i pěveckým nám byl i neocenitelným parťákem a kamarádem. Za téměř třicet let svého obětavého vystupování v roli královského rychtáře se stal neodmyslitelným symbolem Královského stříbření Kutné Hory.

Děkujeme Franto!

Záštita hejtmanky Středočeského kraje nad výstavami Českého muzea stříbra

Hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová převzala záštitu nad dvěma výstavami pořádanými v letošním roce v Českém muzeu stříbra. Výstava Stavitelé katedrál proběhne od 7. srpna do 13. prosince 2020 a výstava k významnému životnímu výročí kutnohorského rodáka Jaroslava J. Alta je plánována v termínu od 3. července do 13. září 2020.

Vlastníte historické fotografie?

Chcete se podílet na rozšiřování nově vzniklé podsbírky Historická fotografie v kutnohorském muzeu? Vlastníte historické fotografie, negativy, historické filmové záběry nebo třeba i fotografické vybavení staršího data vztahující se ke kutnohorskému regionu? Pokud ano, kontaktuje prosím správkyni podsbírky Historická fotografie Mgr. Evu Altovou: altova@cms-kh.cz, tel.: 327 512 159, l. 25. Děkujeme!

Návštěvnost v lednu 2020

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v lednu 2020:

Hrádek175

Návštěvnost v prosinci 2019

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2019:

Hrádek1 735

Medaile za obětavou práci pro společnost a popularizaci numismatiky

Pamětní list

České muzeum stříbra v Kutné Hoře je neodmyslitelně spjato s dějinami českého mincovnictví. Již více jak padesát let je proto mj. členem České (dříve Československé) numismatické společnosti, která v letošním roce oslavila 100. výročí svého založení. Kutnohorské muzeum obdrželo při této příležitosti pamětní list a medaili „za obětavou práci pro společnost a popularizaci numismatiky“. Ocenění však pro nás není jen odměnou, ale především závazkem, abychom i v letech budoucích rozvíjeli naši vzájemnou spolupráci a šířili odborné znalosti z této nádherné vědecké disciplíny.

Návštěvnost v listopadu 2019

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2019:

Hrádek2 866
Kamenný dům616
Tylův dům331

Návštěvnost v říjnu 2019

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2019:

Hrádek13 272
Kamenný dům1 949
Tylův dům737

Věstník z Hrádku – číslo 1

Při příležitosti Dne Středočeského kraje – 28. října připravili odborní pracovníci Českého muzea stříbra první číslo nového muzejního zpravodaje. Věstník z Hrádku vám bude dvakrát ročně přinášet aktuální informace o dění v muzeu, významných výročích, o nových sbírkových předmětech a o nových informacích, které se nám podaří získat ke „starým“ sbírkovým předmětům, nebo o významných výstavách a dalších aktivitách muzea. Naším prvotním cílem nejsou obsáhlé odborné studie, ale spíše drobné příspěvky k zajímavým artefaktům napříč muzejní sbírkou, které zaujmou nejen odborníky, ale především širokou laickou (a mnohdy velmi dobře informovanou) veřejnost.

Věstník z Hrádku je k dostání zdarma ve všech výstavních objektech muzea, tedy na Hrádku, v Kamenném domě a v Tylově domě. Druhé číslo vyjde zhruba za půl roku v den konání Muzejní noci (polovina května) a bude celé věnováno restaurování muzejních sbírek. Ty totiž tvoří nejen nedílnou součást movitého kulturního dědictví Kutné Hory a širokého okolí, ale mnohdy je jejich kulturně-historický význam celostátní.

Stránky