Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvnost v květnu 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v květnu 2022:

Hrádek16 117
Kamenný dům2 384
Tylův dům129

Návštěvnost v dubnu 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v dubnu 2022:

Hrádek11 169
Kamenný dům1 717
Tylův dům188

Možné ohrožení památek z důvodu poddolování historického jádra města

V pondělí 25. 4. 2022 se na Hrádku konala přednáška RNDr. Jany Králové, geoložky Českého muzea stříbra, na téma Možné ohrožení památek z důvodu poddolování historického jádra města. Posluchači byli seznámeni se základními rysy horninového podloží na území městské památkové rezervace a se způsobem středověké těžby v této oblasti. Z dosavadních poznatků vyplývá, že památky Kutné Hory nejsou poddolováním bezprostředně ohroženy, nebezpečí občasného propadu starých šachet by se přesto nemělo podceňovat. Statiku budov v historickém centru však může ohrožovat například proudící podpovrchová voda nebo sesedající se základové půdy.

Přednáška přilákala na Hrádek 43 pozorných posluchačů, diskuse pak trvala ještě dvě hodiny. Pro zájemce, kteří se na akci nedostali, zvažujeme opakování během května nebo na začátku června. Termín bude upřesněn.

Kutná Hora hostila setkání tajemníků ORP Středočeského kraje

Na sklonku dubna 2022 proběhlo v Kutné Hoře setkání tajemníků obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje. Součástí jejich programu byla mj. i návštěva Českého muzea stříbra. Tajemnice a tajemníci v čele s ředitelem krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Janem Louškou navštívili expoziční okruh Cesta stříbra se stříbrným dolem. Ve spolupráci s GASK jsme připravili soubor propagačních materiálů o našich dvou institucích, který, jak pevně věříme, se stane potenciálem pro další spolupráci mezi těmito obcemi a naším muzeem, resp. Galerií Středočeského kraje.

Abstraktní fotografie kutnohorského rodáka Miroslava Perného

Archiv Miroslava Perného skrývá několik tisícovek fotografií. Z velkého množství vybral pro výstavu třicet pět motivů, které pocházejí především z posledních pěti let. Výstava bude zahájena v pátek 1. dubna v 17 hodin v Tylově domě.

„Fotit jsem začal, když mi bylo asi 10 let. Můj dědeček byl kutnohorský knihtiskař a od něj jsem dostal fotoaparát Kodak. Fotografie mě oslovila a provází mě celým mým životem,“ říká Miroslav Perný.

Před revolucí zachycoval fotografie analogovými fotoaparáty a fotografie si také sám vyvolával. Později začal používat fotoaparát digitální. „Techniku člověk musí ovládat. Když například chcete něco zachytit, máte nějaký jasný záměr, tak musíte vědět, jak to udělat. Mě ale vždy bavilo objevovat ještě něco víc. Objevování, experiment, vizuální hra. To je to, co mě na fotografii baví,“ říká Perný.

Fotografii se Perný věnuje již několik desetiletí. Útlumy v určitých obdobích způsobené aktuálním děním v pracovním či osobním životě střídají tematické explorace. Období bohatých struktur a světelných efektů střídá strohost technických detailů. Inspirace přírodou střídá téma architektury a kompozice s urbex atmosférou. Na některých fotografiích se pozorovatel může setkat například s abstraktním zachycením poměrně frekventovaných míst ve městě.

„Fotografie vznikají většinou zachycením detailu a použitím dalších technik jako je například vícenásobná expozice,“ dodává Perný. „Následně ještě projdou finální úpravou v počítači, ale to jsou již téměř kosmetické zásahy.“

Fotografie formátu 30x30 cm budou vystaveny v Tylově domě od 1. dubna do 10. července 2022.

Vernisáž proběhne v pátek 1. dubna od 17 hodin. Úvodní slovo: Mgr. Aleš Rezler, hrou na kytaru doprovodí: Jiří Červín. Kurátorkou výstavy Miroslav Perný – Fotografie je Mgr. Jana Kolečková Veselá.

Otevírací doba Tylova domu: vždy od středy do neděle od 10 do 16 hodin. Výstava fotografií je prodejní. Ty je možné zakoupit po dohodě s autorem.

*****

Miroslav Perný

Narodil se v roce 1950 v Kutné Hoře, vystudoval kutnohorské gymnázium, později obor analytické chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Ve svém pracovním životě se věnoval profesi spojené s vystudovaným oborem, zároveň však absolvoval několik fotografických kurzů a třístupňové vzdělání pro fotografy amatéry pod vedením legendárního profesora Jána Šmoka. Fotografii se věnuje od svého mládí, zúčastnil se mnoha fotografických výstav a soutěží. Je členem několika fotoklubů.

Dvacátá sezóna v Českém muzeu stříbra

Po tradiční zimní přestávce se brány Českého muzea stříbra opět otevírají návštěvníkům. Muzeum vstupuje do nové sezóny pod vedením Bc. Josefa Kremly, kterého od 1. 5. vystřídá nová ředitelka Mgr. Lenka Mazačová.

Návštěvníci od 1. dubna mohou navštívit tři objekty Českého muzea stříbra: Hrádek, Kamenný a Tylův dům. V těch je celkem šest stálých expozic a pro start nové sezóny je připraveno dalších pět tematických výstav.

Hrádek

Hrádek nabídne i v letošní turistické sezóně oblíbený okruh se zážitkem – návštěvou části původního středověkého stříbrného dolu. O historii těžby nebo životu stříbrné šlechty získají návštěvníci informace během individuální prohlídky prvního okruhu zahrnující kompletní interiéry Hrádku včetně tzv. pokladnice s českými mincemi raženými v Kutné Hoře. Texty pro individuální prohlídku jsou k dispozici v 12 světových jazycích, brzy včetně ukrajinštiny.

Na Hrádku budou v pondělí 4. dubna slavnostně zahájeny dvě výstavy. Ve výstavní síni bude již od pátku 1. dubna ke zhlédnutí výstava tří autorů: českých sochařů Jiřího Kašpara a Jiřího Kašpara mladšího a také uznávaného slovenského kameramana a fotografa Andreje Barly. Výstava nese název Dva sochaři a fotograf a vernisáž proběhne 4. dubna od 17 hodin.

A v prvním patře Hrádku pak výstava Česká vrcholná gotika v modelech, která prezentuje práci studentů programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze. Najdete zde prezentační panely s vizualizacemi rekonstruovaných gotických staveb k roku 1420, ale i fyzické modely studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze. Vernisáž proběhne rovněž 4. dubna od 17 hodin. K výstavě je připraven interaktivní program pro žáky mateřských a základních škol s názvem Cesta za gotikou. Během něho si děti budou moci například vytvořit své výtvarné dílo inspirované barevností středověkých vitráží nebo vlastní kamenickou značku.

Novinkou pro letošní sezónu je možnost užít si výhled z balkónu prvního patra Hrádku a také možnost navštívit zdarma každý lichý pátek nádvoří Hrádku s expozicí ve sklepení, zahrady Hrádku s barokními sochami světců, havířskou osadu a výstavu ve výstavní síni v přízemí.

Kamenný dům

Dvě expozice v Kamenném domě představují například originální kamenickou výzdobu sejmutou z kutnohorských památek a život měšťanstva v horním městě.

V Kamenném domě bude 1. dubna v 18 hodin slavnostně zahájena celoroční výstava s názvem Čaj a stříbro prezentující rozsáhlou sbírku historického čajového příslušenství krakovské zlatnické rodiny Komorowski. Výstava se uskuteční pod záštitou Velvyslanectví Polské republiky v Praze. V tentýž den bude zahájena i výstava Průzkum stříbrných dolů kutnohorských instalovaná ve vstupním mázhausu.

„V druhém patře Kamenného domu bude pro návštěvníky nově zpřístupněn, v případě pěkného počasí, balkon a především arkýřová kaple v původní gotickou síťovou zdobenou klenbou zdobenou svorníky s hlavou sv. Jana Křtitele a Beránka božího,“ říká Josef Kremla. „Autorství klenby je připisováno mistru Gauszkemu z Vratislavi,“ dodává.

Tylův dům

V Tylově domě doplní dvě stálé expozice výstava kutnohorského fotografa Miroslava Perného. Výstava Miroslav Perný – fotografie, bude slavnostně zahájena v pátek 1. dubna od 17 hodin.

Změna výpůjční doby knihovny

Od 1. 4. 2022 se mění otevírací doba knihovny. Otevřeno bude v úterý a ve středu od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00, v ostatní dny dle předchozí domluvy.

Technické památky českých zemí

Unikátní tuzemské industriální a technické památky mapuje nový cestopisný dokumentární cyklus České televize Technické památky českých zemí. Průvodce Tomáš Hanák se s kamerou vypravil do všech 14 krajů republiky. Vysílá ČT2 od 9. března 2022 vždy ve středu ve 21:45. V prvním díle se podíváme i do Českého muzea stříbra.

Virtuální prohlídka výstavy Proměny Kutné Hory ve fotografiích II.

Nově jsme na našich webových stránkách zveřejnili virtuální prohlídku výstavy Proměny Kutné Hory ve fotografiích II.

Projektový den v SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře

V únoru připravila edukátorka muzea Kateřina Vavrušková pro studenty SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře projektové dny s tématem - Kreativní korálková tvorba - inspirace pro kadeřnický obor v praxi. Studenti se nejprve seznámili s materiálem, nástroji a technikam pro výrobu šperků. V další části nastala již samotná tvorba. Studenti si z korálků (ať již skleněných či z polodrahokamů) vyrobili náramky, přívěsky a v závěru to nejsložitější - vlasovou sponu. Nápady i kreativita neměly hranice, jak vypovídají přiložené fotografie.

Autorka fotografií Bc. Alena Hrušková (vychovatelka SOŠ a SOU řemesel)

Stránky