Aktuality a tiskové zprávy

Na Hrádku byla zahájena letošní čtvrtá výstava

V pondělí 29. dubna v 17 hodin proběhla vernisáž již čtvrté výstavy nedávno zahájené letošní turistické sezóny v Českém muzeu stříbra. Tato výstava nese název Ptolemaiovci – poslední dynastie egyptských faraónů – a jejich mince.

„Na výstavě je k vidění přes 200 mincí,“ říká kurátor výstavy Bc. Josef Kremla. „Některé mince jsou originály, jiné jsou kopie. Nejstarší mince jsou zhruba z období 500 let před naším letopočtem a většina exponátů je zapůjčena ze sbírek Strahovského kláštera,“ uvádí ještě Kremla.

Vystavené mince jsou převážně bronzové, některé jsou stříbrné, osm je zlatých. Zajímavostí je nejmenší mince o průměru 6 mm. Jedná se o stříbrný tetartemorion ražený v Jeruzalémě. Naopak největší je s průměrem 46 mm bronzová mince z období faraóna Ptolemaia II.

Na některých mincích lze spatřit také slavnou Kleopatru VII. Většina mincí má na rubové straně vyraženého orla – symbol panovníků Egypta./

Výstava je otevřena od 30. 4. – 11. 8. 2019 v prvním patře Hrádku, vstupné na výstavu je 20,- / 10,-

Nové schodiště připraveno pro turistickou sezónu

V pátek 29. března v 10 hodin proběhlo na Hrádku slavnostní předání stavby „Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla“. V prostorách Hrádku přivítala hosty PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka Českého muzea stříbra, která přiblížila podrobnosti a průběh náročných příprav celého projektu. Uvedla také: „Jsme velmi rádi, že Středočeský kraj tento projekt zafinancoval. Původní schodiště sloužilo návštěvníkům 23 let a jeho stav byl již téměř havarijní. Pro muzeum je přitom provoz dolu zásadní, neboť ho ročně navštíví zhruba 60.000 návštěvníků a příjmy ze vstupného pokrývají 90 % provozních nákladů naší instituce.“

Následně se hosté, někteří oděni do nových bílých perkytlí, přemístili ke vstupu do dolu. Zde informoval o technických podrobnostech výstavby pan Jiří Chalupský, vedoucí divize 1 společnosti Metrostav, a.s.

„Jsem velmi rád, že se projekt podařilo uskutečnit podle plánu,“ uvedl radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Karel Horčička. „Vážím si také spolupráce s městem Kutná Hora na dalších projektech v objektech Českého muzea stříbra,“ doplnil ještě.

Jako poslední promluvil starosta Kutné Hory Ing. Josef Viktora, který mimo jiné uvedl: „Naše město je zapsáno na listu UNESCO a ročně jej navštíví přes milion návštěvníků z celého světa. Vedení města se snaží o městské objekty pečovat a využívat při tom dostupné dotační tituly na národní, krajské i lokální úrovni.“

Realizace schodiště a sanace šachty probíhala od listopadu 2018 do letošního března. Projekt si vyžádal investici 7 milionů korun, přičemž celá částka byla vyčleněna z rozpočtu Středočeského kraje.

Muzejní důl (původní středověká štola 200 metrů dlouhá, 35 metrů pod zemí) byl objeven v roce 1967 díky intenzivnímu inženýrskogeologickému průzkumu. Následně se začalo pracovat na jeho zpřístupňování. Důl byl slavnostně otevřen veřejnosti 2. května 1969 a v letošním roce tedy oslaví svou 50. turistickou sezónu. Původně se do dolu vstupovalo vchodem pod svahem Jezuitské koleje. V roce 1995 bylo v původně větrací šachtě osazeno schodiště, které až do roku 2018 sloužilo návštěvníkům.

Muzejní důl se řadí mezi nejvýznamnější historické doly a vzhledem k tomu, že původní části dolu pocházejí ze 14. století, jedná se také o nejstarší veřejnosti přístupný důl v České republice.

Nové schodiště k padesátým narozeninám

Po dvouletých přípravách byl na podzim loňského roku zahájen náročný projekt výměny schodiště a sanace šachty středověkého důlního díla – muzejního dolu. Dodavatelem stavby se stala firma Metrostav, a.s. a práce probíhaly od listopadu 2018 do letošního března. Ke slavnostnímu předání stavby dojde v pátek 29. března od 10.00 hodin v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře – na Hrádku za účasti pana Mgr. Karla Horčičky, radního pro oblast kultury a památkové péče a pana Ing. Josefa Viktory, starosty města Kutná Hora.

„Přípravy projektu byly velmi náročné a jeho realizace si vyžádala investici téměř 7 milionů korun,“ uvedla ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. „Schodiště bylo již v téměř havarijním stavu a jsme proto velmi rádi, že Středočeský kraj - náš zřizovatel, tento projekt zafinancoval.“

Muzejní důl (původní středověká štola 200 metrů dlouhá, 35 metrů pod zemí) byl objeven v roce 1967 díky intenzivnímu inženýrskogeologickému průzkumu. Následně se začalo pracovat na jeho zpřístupňování. Důl byl slavnostně otevřen veřejnosti 2. května 1969 a v letošním roce tedy oslaví svou 50. turistickou sezónu. Původně se do dolu vstupovalo vchodem pod svahem Jezuitské koleje. V roce 1995 bylo v původně větrací šachtě osazeno schodiště, které až do roku 2018 sloužilo návštěvníkům.

Muzejní důl se řadí mezi nejvýznamnější historické doly a vzhledem k tomu, že původní části dolu pocházejí ze 14. století, jedná se také o nejstarší veřejnosti přístupný důl v České republice.

České muzeum stříbra se také v tomto období chystá na otevření všech tří objektů před letošní sezónou

Hrádek:

Na Hrádku čeká letos návštěvníky novinka v podobě individuální prohlídky prvního okruhu – interiérů Hrádku. Dosud bylo možné tento okruh navštívit pouze v doprovodu průvodce. Ve výstavní síni jsou vystavena abstraktní výtvarná díla inspirovaná krajinou od Miloslava Marschala. Výstava nese název „Miloslav Marschal – Obrazy 2012 – 2019“.

Kamenný dům:

V mázhauzu Kamenného domu je připravena celoroční výstava zaměřená na historický vývoj skla a sklářské hutě v regionu, výstava nese název „Kouzlo sklářského řemesla“ a celoročně bude probíhat také edukativní program pro školy.

Tylův dům:

V Tylově domě vystavuje Jan Steiner své obrazy inspirované světem hudby. Výstava nese název „Jan Steiner – Paní Hudba – Obrazy“.

Návštěvnost v lednu a únoru 2019

Návštěvnost výstavy Českého muzea stříbra v lednu a únoru 2019:

Hrádek - leden371
Hrádek - únor35

Výstava na Hrádku se pro velký zájem prodlužuje

Vánoční výstava loutek byla na Hrádku otevřena ve čtvrtek 6. prosince a hned první den ji navštívilo několik skupin dětí z kutnohorských mateřských a základních škol, které se ve výstavní síni střídaly každý všední den v předvánočním období. „Některé školy si rezervovaly také prohlídku s výkladem, a tak jsem mohla přímo pozorovat reakce dětí, jejich postřehy a nadšení,“ uvedla Mgr. Edita Dvorská, která výstavu připravila stejně jako doprovodný program s názvem Advent na Hrádku. „Mám opravdu velkou radost, že výstava vzbudila takový zájem a kontakt s dětmi pro mě byl nemalou odměnou za vynaložené úsilí,“ dodala ještě.

Výstavu totiž za měsíc navštívil rekordní počet 2.758 osob, což znamená dosud nejvyšší návštěvnost vánoční výstavy v Českém muzeu stříbra. I vzhledem k tomuto faktu se vedení Českého muzea stříbra rozhodlo výstavu prodloužit. Návštěvníci se tedy budou moci pokochat vystavenými loutkami do 2. února, a to vždy v pátek, sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin.

Návštěvnost vánočních výstav:

2006: 1256 osob
2007: 1264 osob
2011: 1499 osob
2013: 1851 osob
2014: 1986 osob
2016: 1397 osob
2017: 2293 osob
2018: 2758 osob

Návštěvnost v prosinci 2018

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2018:

Hrádek2 758

Tvořivá sobota na Hrádku

České muzeum se zapojilo do nového projektu v rámci města Kutné Hory – Kutnohorský advent. Konceptem projektu jsou tematicky zaměřené soboty, které nabízejí vyžití v historickém centru v předvánočním čase. A 15. prosince proběhla tzv. „tvořivá sobota“ – program určený především rodičům a dětem, který kromě adventního trhu nabízel šest výtvarných dílen v různých objektech v centru města.

Na Hrádku tak byla připravena podruhé v řadě vánoční výtvarná dílna, ve které si děti vytvořily krásné vánoční ozdoby, a celý den byl následně zakončen koncertem kutnohorského souboru staré hudby Cuthna Antiqua. Ten posluchačům představil výběr skladeb s českých barokních písňových sbírek proložený biblickými čteními. Soubor seznámil posluchače také s historickými nástroji a představil sólistku – českokrumlovskou zpěvačku Annu Petrtylovou, která studuje posledním rokem Pražskou konzervatoř.

Tvořivá sobota i večerní koncert přilákal do Kutné Hory i na Hrádek velké množství návštěvníků nejen z řad kutnohorských obyvatel.

Tradiční akce Advent na Hrádku proběhl v sobotu 8. 12.

Oblíbenou akcí nejen pro místní obyvatele ale také pro návštěvníky z okolních i vzdálenějších měst je Advent na Hrádku. Ve výstavní síni byla pro návštěvníky připravena vánoční výstava loutek s více než stovkou exponátů a také vánoční soutěž a fotokoutek. Samotnou výstavu navštívilo během této jedné soboty 809 návštěvníků. Nedílnou součástí akce je ale také pohádka v podání loutkového divadla, která letos tematicky doplnila zmíněnou výstavu. Děti i rodiče, kterých bylo v publiku požehnaně, tak mohly vidět, jak loutky ožívají, a pohádka O neposlušných kůzlátkách sklidila velký potlesk.

Další oblíbenou částí akce je Vánoční výtvarná dílna, letos připravená ve spolupráci s Tvoje dílna. Zde si děti vyráběly papírové loutky na prsty nebo krásné vánoční ozdoby se svými obrázky a nápisy a ani tady se celý den „dveře netrhly“. Téma akce navíc podtrhoval stylový vyřezávaný kolotoč Řezbáře Matěje, který byl umístěn na nádvoří Hrádku a těšil se po celý den velkému zájmu dětí.

No a před Hrádkem pak již probíhal tradiční jarmark. Nechybělo svařené víno a sladkosti, ručně šité a další výrobky, které inspirovaly k nákupu vánočních dárků.

Celkovou návštěvnost akce odhadujeme na cca 2 tisíce návštěvníků, samotnou výstavu navštívilo během daného dne 809 lidí.

Děkujeme a přejeme krásné Vánoce!

Na Hrádku finišují přípravy tradiční vánoční výstavy

I v letošním roce se mohou návštěvníci z řad široké veřejnosti i základních a mateřských škol těšit na tradiční vánoční výstavu. Ta je tentokrát věnovaná loutkám. „Momentálně finišují přípravy výstavy, probíhá instalace a aranžérské práce,“ říká k aktuálnímu dění Mgr. Edita Dvorská, která tuto výstavu v Českém muzeu stříbra koordinuje. „K tomuto tématu mě inspirovalo letošní výročí slavného loutkového divadla Drak. Na výstavě bude k vidění přesně 100 loutek – od malého loutkového divadla až po 70 cm marionety. Vystavené loutky jsou různě staré, od konce 19. století až po 80. léta minulého století,“ dodává ještě Dvorská.

Ve výstavě budou kromě loutek k vidění i dvě velké divadelní scény, oblečky loutek nebo řezbářská dílna. Připraven bude také fotokoutek a i v letošním roce proběhne vánoční soutěž, tentokrát o sladké výhry z kutnohorské čokoládovny Lidka.

V sobotu 8. prosince proběhne Advent na Hrádku, který kromě výstavy nabídne i doprovodný program. Ve 14 hodin uvede loutkové divadlo pohádku O neposlušných kůzlátkách, po celý den bude probíhat vánoční výtvarná dílna, atmosféru podtrhne kolotoč řezbáře Matěje na nádvoří Hrádku a také oblíbený jarmark před Hrádkem.

Vstupné na výstavu i akci Advent na Hrádku včetně celého programu je 20 Kč pro dospělého a 10 Kč pro děti od 6ti let.

Advent na Hrádku proběhne 8. 12. od 10 do 16 hodin.

Výstavu je možné navštívit od 6. 12. do 6. 1. od úterý do neděle vždy od 10 – 16 hodin (kromě 24., 25., 31. 12. a 1. 1.).

Stránky