Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvnost v květnu 2016

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v květnu 2016:

Hrádek16 419
Kamenný dům3 919
Tylův dům227

Lucemburkové v čele s Karlem, jeho císařská koruna a další exponáty k vidění na Hrádku

Ve čtvrtek 2. června byla na Hrádku v Českém muzeu stříbra slavnostně zahájena výstava s názvem „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“. Vernisáž zahájil hudební soubor Ars Cameralis, který prostřednictvím historických nástrojů interpretoval melodie z doby Karla IV. a Jana Lucemburského, a vzácní hosté se tak mohli přenést do období vrcholné gotiky.

„Kutná Hora hraje v českých dějinách zásadní roli a předání města bylo jednou z podmínek pro sňatek Jana a Elišky Přemyslovny a tedy příchod Lucemburků do Čech,“ uvedla PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka muzea a kurátorka výstavy, při jejím zahájení. „Karel IV. byl všestranně nadaný panovník, zdatný politik a diplomat, zakladatel mnoha staveb sakrálních i technických a mecenáš umění. Za všemi jeho záměry je ale třeba také vidět zdroj, ze kterého tyto aktivity financoval… a ten najdeme v kutnohorských dolech,“ doplňuje a pokračuje: „V textech jsem se snažila shrnout jednak základní informace a milníky, ale návštěvníci zde najdou i mnoho zajímavostí, například citací z historických pramenů, ke kterým se běžný člověk nedostane. Můžete také obdivovat hmotné exponáty, úžasné ilustrace dobových knih, jejich umělecké zpracování a krásu.“

Návštěvníci se tedy mají na co těšit. Konkrétní představu o panovnících pomáhají vytvořit nejen texty, exponáty, mince, ale také jejich bysty, které jsou umělecky zpracovány dle dobových vyobrazení. „Perlou“ mezi exponáty je pak replika římské koruny, kterou byl Karel IV. korunován císařem Svaté říše římské jako první Čech v roce 1355. Existují čtyři repliky této koruny a pouze jedna z nich je v České republice. Tu vytvořil pro Středočeský kraj turnovský výtvarník Jiří Urban. Výroba koruny trvala 14 měsíců. Koruna je stříbrná, následně byla pozlacena. Je v ní zasazeno 1200 perel a 169 polodrahokamů – tedy skleněných kompozitů, které se ovšem v 97 % shodují s originálem, čímž se česká replika stala nejvěrnější kopií. Usazení drahokamů i smaltovaných destiček s vyobrazeními nese symbolický význam. Korunu mohou návštěvníci vidět na Hrádku do konce srpna. Výstava bude ukončena 29. listopadu, v den smrti Karla IV. Přístupná je každý den kromě pondělí za symbolické vstupné 20,- / 10,- Kč.

K výstavě je připraven i doprovodný program pro školy, který obsahuje komentovaný výklad od kostýmovaného průvodce a historickou výtvarnou dílnu. V dílně budou děti vyrábět vlastní erb, středověkou záložku do knížky a společně budou také tvořit portrét Karla IV. Školy se mohou objednávat na každé úterý a čtvrtek na e-mailu dvorska@cms-kh.cz nebo telefonu 739 717 325.

Dospělí návštěvníci se mohou také zúčastnit komentované prohlídky k výstavě, a to v rámci Kutnohorského léta každý prázdninový čtvrtek od 16 hodin. Více informací na www.kutnohorskeleto.cz

Ohlédnutí za 12. Muzejní nocí

V pátek 20. května proběhla na Hrádku a v Kamenném domě již 12. Muzejní noc. Památky mohli navštívit návštěvníci nejen z Kutné Hory za symbolické vstupné 1,- Kč a připraven byl i bohatý doprovodný program. Ve dvou objektech Českého muzea stříbra byl připraven program od 20.00 do 23.00 hodin. Na Hrádku bylo možné navštívit expozici okruhu I. – Město stříbra a aktuální výstavu Ryté sklo Jaroslavy Votrubové. Před Hrádkem se návštěvníci mohli občerstvit u dobových stánků, které nabízely klasické občerstvení a další speciality jako například krkonošskou zabíjačku, nakládané sýry, špaldové výrobky, oblíbené brambůrky a k dispozici bylo i víno místní produkce a čokoláda z Kozího plácku.

Program odstartoval na nádvoří v půl deváté. „Vítám vás v prostorách gotického Hrádku a věřím, že se vám připravený program bude líbit. Nezapomeňte navštívit také Kamenný dům a těším se na vás zase ve 22.00, kdy začíná ohňová show historické skupiny Novus Origo,“ přivítala návštěvníky hlavní organizátorka letošního ročníku Mgr. Edita Dvorská.

Kromě tradiční a divácky velmi oblíbené účasti společenstva meče a ohně Novus Origo, které i letos předvedlo šermířské šarvátky a úžasnou ohňovou show, byla připravena také historická výtvarná dílna. V té tvořili děti i dospělí, a to rodinné erby z připravených šablon a symbolů a vyráběli také historické záložky do knih s nadepsaným jménem středověkou kaligrafickou abecedou dle přiložených vzorů.

Hrádek ožil nejen přítomností mnoha návštěvníků, ale také díky kostýmovaným průvodcům, kteří byli návštěvníkům k dispozici se základními informacemi a pro jejich dotazy.

A nežilo to jenom na Hrádku. Pěkný program byl připraven i v Kamenném domě. Kromě kostýmovaných průvodců čekaly na návštěvníky také pivní speciály pivovaru Malešov v mázhauzu, tedy prostoru v historii využívaného pro podobné účely a bylo možné Kamenný dům projít „od sklepa až na půdu“. Tedy obě expozice: Lapidárium – umění kameníků doby jagellonské a Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století. Kostýmovaní průvodci byli opět návštěvníkům k dispozici. Ve druhé jmenované expozici je vítal Bc. Josef Kremla v dobovém obleku a buřince, který podával výklad k dočasné výstavě medailí, kterou připravil speciálně pro Muzejní noc u příležitosti výročí 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I.

Měšťanský salón ožil houslovými tóny při hudebním kvízu, ve kterém mohli návštěvníci hádat známé melodie a odnést si i malou pozornost. V přízemí se kromě aktuální výstavy SUPŠ Turnov Kámen, kov, šperk, těšila velkému zájmu dílna pana Macouna, který předváděl výrobu skleněných vinutých perel. Vyzkoušet svou zručnost mohli i přihlížející, čehož hojně využívali. Velmi šikovné ručičky měly mnohé děti.

„Myslím, že letošní Muzejní noc se velmi vydařila, soudím naší optikou i z prvních reakcí návštěvníků, kterých přišlo opravdu požehnaně. Na Hrádku to bylo 755 a v Kamenném domě 339 návštěvníků. Pokud bychom uvažovali tak, že návštěvník prošel všechny výstavní prostory daného objektu, dostali bychom se zhruba k číslu 2500 vstupů,“ doplnila Dvorská.

Návštěvnost:

Hrádek: 755, 1 expozice + aktuální výstava = 1510 vstupů
Kamenný dům: 339, 2 expozice + aktuální výstava = 1017 vstupů

Noc literatury 2016

Tak jako v předchozích dvou letech, i letos se České muzeum stříbra zapojilo do projektu Noc literatury. Čtení proběhlo ve středu 11. května na Hrádku ve výstavní síni muzea. Ukázku z povídky belgického autora Michela Lamberta „Bezvadná projížďka“ předčítal svým charismatickým hlasem známý herec, písničkář a producent Vladimír Kratina.

Mezi jednotlivými vstupy si posluchači mohli prohlédnout výstavu Pohledy na svět - Ryté sklo Jaroslavy Votrubové a občerstvit se připravenými nápoji. Poslechnout si úryvek z knihy přišlo na Hrádek celkem 114 posluchačů, což je o 10 více než v předchozím roce.

Návštěvnost v dubnu 2016

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v dubnu 2016:

Hrádek8 893
Kamenný dům1 319
Tylův dům283

XII. Muzejní noc

V pátek 20. května od 20 do 23 hodin proběhne na Hrádku a v Kamenném domě již dvanáctá Muzejní noc. Návštěvníci mají možnost zhlédnout stálé expozice za symbolickou korunu. Připraven je i bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás!

Hrádek - vstup za 1,- Kč

 • 20.30 šermířské vystoupení
 • 22.00 ohňová show
 • okruh I. Město stříbra
 • výstava Ryté sklo Jaroslavy Votrubové
 • kostýmovaní průvodci
 • dílnička pro děti
 • občerstvení a tradiční jarmark

Kamenný dům - vstup za 1,- Kč

 • stálé expozice: Lapidárium, Královské horní město
 • výstava Kámen, kov, šperk
 • kostýmovaní průvodci
 • hudební kvíz o symbolické dárky
 • ukázka výroby skleněných vinutých perel (můžete si vyzkoušet)
 • pivní speciály v mázhauzu

Noc literatury 2016

Městská knihovna v Kutné Hoře a České muzeum stříbra Vás srdečně zve na Noc literatury! Na Hrádku bude číst úryvek z knihy Michela Lamberta Bezvadná projížďka Vladimír Kratina, kterého si můžete pamatovat kromě jiného také jako „Drtikola“ z filmu Prázdniny pro psa.

Akce proběhne ve středu 11. května od 18.00 do 22.00 hodin. Vstupné je zdarma a kromě malého občerstvení budou připraveny také podpisové karty.

Kromě Hrádku se bude číst také v Gasku, knihovně, Dačického domě a v Blues Café. Čte se vždy v celou hodinu, takže můžete obejít všechna místa!

Těšíme se na Vás!

Přednáška Jaroslava Kreibicha o tajemstvích Vysočiny

Ve středu 20. Dubna od 17.00 hodin se na Hrádku uskutečnila přednáška Jaroslava Kreibicha, jehož výstava olejomaleb momentálně probíhá v Tylově domě. Přednáška s názvem Tajemné příběhy Vysočiny přiblížila několika účastníkům zapomenuté příběhy z historie Vilémovska, Jeníkovska, Haberska a Hostačovska.

Jak vytvořit gotický kostým na Stříbření, se dozvěděli účastníci kurzu na Hrádku

Jedenáct účastníků dorazilo na avizovaný kurz Tvorba gotického kostýmu pro Královské stříbření Kutné Hory. Přednášejícími kurzu byla výtvarnice muzea Vladimíra Vejmelková, která navrhuje a vytváří kostýmy pro královský dvůr, a akademická malířka Jitka Jelínková, která vytváří především měšťanské kostýmy a ze svého bohatého fundu je následně za symbolické částky půjčuje divákům. Teoretický úvod a organizaci zajistila Mgr. Edita Dvorská.

Účastníci se na začátku přenesli do doby vrcholné gotiky díky úvodu a popisu tehdejší situace ve společnosti. Následovaly významy jednotlivých barev a specifika jejich používání na dobovém oblečení, stejně jako používané materiály, základní znaky mužského a ženského oděvu, specifické střihy a názorné ukázky.

„V odpolední praktické části byly konzultovány již konkrétní dotazy účastníků, například k rozpracovaným kostýmům nebo jsme radily, jaký vhodný kostým zvolit pro dětské návštěvníky,“ říká Jitka Jelínková. „Kostýmy, které vytváříme, nejsou zcela dobově věrné. Jsou to divadelní kostýmy navržené jako interpretace dobových oděvů, ovšem s přihlédnutím k našemu účelu. Tedy kostýmy musí být i vizuálně atraktivní pro diváka a funkční pro účinkující,“ doplňuje Vladimíra Vejmelková.

Pro návštěvníky byla připravena i ukázka šperků, které lze zakoupit v prodejně muzea, a také ukázky obuvi, která je vhodná pro doplnění kostýmu. Návštěvníci v závěru také ohodnotili kurz na obdrženém dotazníku spokojenosti. Z vyhodnocených dat vyplývá spokojenost s obsahem i organizací kurzu a potvrzení, že představené informace byly pro účastníky zajímavé. 100 % z nich by kurz doporučili známému / kamarádovi.

Na základě vyhodnocení, zájmu dalších účastníků a časových možností budeme zvažovat další běh, případní zájemci se mohou předběžně registrovat bez specifického termínu na adrese dvorska@cms-kh.cz

Fotogalerie v Kutnohorském deníku

A veletrh do třetice…

Od pátku 8. dubna do neděle 10. dubna se České muzeum stříbra opět prezentovalo na veletrhu, a to FOR FAMILY, na výstavišti PVA v pražských Letňanech.

„Tento veletrh hodnotím v letošním roce jako nejúspěšnější. Těšili jsme se opravdu velkému zájmu návštěvníků a měli jsme příležitost oslovit různé cílové skupiny – rodiny s dětmi, singles i seniory,“ komentuje účast Mgr. Edita Dvorská, která zajišťuje v Českém muzeu stříbra styk s veřejností. „Vždy se jednalo o velmi aktivní lidi, kteří na veletrh přišli nejen kvůli cestování, ale i specifické nabídce výrobků pro rodiny s dětmi, zvířecí miláčky nebo seniory,“ doplňuje Dvorská.

„Součástí naší prezentace byl tzv. havířský test – tedy improvizovaná středověká štola, kterou za tři dny prolezlo více než 200 dětí,“ přidává další informace Vojta Vörös, vedoucí průvodců, který se veletrhu zúčastnil v kostýmu měšťana a kutnohorského havíře. „Edita jakožto královna Žofie navíc, pozorně sledována dětmi i dospělými, nadepisovala kaligraficky jména na papírové záložky do knížky, kterých jsme rozdali přes 300 kusů,“ dodává ještě.

Veletrhu se zúčastnilo během 4 výstavních dnů celkem 33.486 návštěvníků.

České muzeum stříbra a Královské stříbření Kutné Hory bylo prezentováno v expozici Středočeského kraje, která byla vyhlášena jako nejlepší expozice veletrhu.

Stránky