Aktuality a tiskové zprávy

Výstava o Královském stříbření v kutnohorské pobočce České spořitelny

V kutnohorské pobočce České spořitelny máte nyní příležitost prohlédnout si panely, které byly součástí velké výstavy z roku 2011 „Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské“, realizované Českým muzeem stříbra u příležitosti 20. výročí pořádání historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory.

Panely jsou sestaveny principem koláže z informačních textů, seznamujících s charakterem, náplní a historií slavnosti, z fotografií zachycujících nejstarší i aktuální ročníky a z úryvků textů obsáhlého historického scénáře slavnosti. Kompletní výstavu v r. 2012 tvořily ještě další tři části. Ty sestávaly z panelů s bohatým dobovým obrazovým materiálem a textem, představujícím historické paralely a dobové prameny, na nichž je postavena dramaturgie celé slavnosti, dále ze souboru trojrozměrných exponátů ve vitrínách a z ukázek nádherného kostýmního a rekvizitního vybavení stříbření. Tuto obsáhlou výstavu si díky moderní technice můžete prohlédnou i dnes, a to formou virtuální návštěvy.

Česká spořitelna,a.s., dlouhodobý partner a příznivec pořádání stříbření, poskytla prostor a umožnila svým klientům a návštěvníkům shlédnout část tehdejší výstavy, která je i nadále aktuální. Touto cestou Vás chce společně s pořadatelem slavnosti co nejsrdečněji pozvat na její XXIV.ročník, konaný 20.-21.června v areálu u chrámu sv. Panny Barbory.

Vernisáž výstavy Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

Dne 6. května byla v Českém muzeu stříbra, p.o. na Hrádku zahájena putovní výstava „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“. Vernisáž zahájil úvodním slovem David Loula, kazatel Křesťanského společenství ve Ždáru nad Sázavou, zakladatel o. s. České studny, které se snaží o obnovení českého národa na základě duchovních hodnot našich předků, mj. autor knih České studny a Studna lásky k pravdě. Slavnostní zahájení doprovodily písně z dob Husových, v podání kutnohorského smíšeného pěveckého sboru CANTICA.

Výstava se koná v rámci NÁRODNÍCH SLAVNOSTÍ Jan Hus – Evropan nové doby ve spolupráci s Muzeem J. Husa v Kostnici a Husitským muzeem v Táboře k 600. výročí upálení Mistra Jana z Husi. Zároveň je zařazena do programu oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam UNESCO. Výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout od 7. května do 26. července 2015 v budově Hrádku v 1. patře. Těšit se mohou na doprovodné přednášky a interaktivní program pro školy „Husovy stopy“. V rámci interaktivního programu se děti ocitnou v husitském století, setkají se s Husovým žákem Petrem z Mladoňovic i s Mistrem Janem Husem. Promění se ve středověké žáky a písaře. Bližší informace o programu naleznete: http://www.cms-kh.cz/pro-skoly.

Návštěvnost v dubnu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v dubnu 2015:

Hrádek10 937
Kamenný dům1 000
Tylův dům274

Prezentace v informačním centru CzechTourism

V úterý 28. dubna 2015 se České muzeum stříbra prezentovalo v informačním centru agentury CzechTourism na Staroměstském náměstí v Praze.

Zahájení výstavy Otakar Schindler - návrhy scén a kostýmů

Poslední březnový den zahájilo České muzeum stříbra v Kutné Hoře ve spolupráci s Národním muzeem a Institutem umění – Divadelním ústavem výstavu s názvem „Otakar Schindler – návrhy scén a kostýmů“. Vernisáž se konala v prostorách Hrádku v Kutné Hoře, úvodní slova pronesli režisér Jan Kačer a Vlasta Koubská, teatroložka se zaměřením na scénografii.

Jeden z nejvýraznějších představitelů českého jevištního výtvarnictví dvacátého století, scénograf a malíř Otakar Schindler (1923 – 1998) absolvoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou (profesor Emil Filla) v roce 1953; ač se celý život věnoval též malbě, jeho doménou se stala scénografie. Podílel se téměř na pěti stech divadelních inscenací jak na českých, tak zahraničích scénách. Do poloviny sedmdesátých let působil především v ostravském Divadle Petra Bezruče, kde se od roku 1959 jeho tvorba prolnula se skupinou výrazných osobností čerstvých absolventů DAMU v čele s režisérem Janem Kačerem. Současně se spolupodílel na inscenacích divadel v Brně, Chebu, Liberci či Plzni. Po roce 1975 se jeho tvůrčí aktivita soustředila především na pražské scény. Svým specifickým výtvarným viděním respektujícím ovšem dramatický text, režijní interpretaci a v neposlední řadě herecký přínos obohatil např. inscenace v Divadle na Vinohradech, Divadle E. F. Buriana, Divadle Na zábradlí a hlavně v Realistickém divadle, kde pracoval zejména v tandemu s režisérem Lubošem Pistoriem. (např. Revizor, 1976; Racek, 1981; Ondina, 1982; Sluha dvou pánů, 1983). Ač se za celou svou bohatou tvůrčí dráhu setkal s více výraznými režisérskými osobnostmi, nejvýznamnější pro něho i pro české divadlo byla spolupráce s Janem Kačerem. Z jejich společného díla lze jmenovat alespoň inscenace Milenci z kiosku (Divadlo Petra Bezruče Ostrava, 1962), Lesní duch (Národní divadlo Praha, 1974), Rváč (Divadlo E. F. Buriana, 1979), Cyrano z Bergeracu (Státní divadlo Ostrava, 1977), Bouře (Studio Bouře Praha, 1981), Ifigenie v Aulidě (Divadlo Na zábradlí Praha, 1984), Záviš z Falkenštejna (Divadlo na Vinohradech Praha, 1989), Sbohem, Sókrate! a Židle (Národní divadlo Praha, 1991 a 1992).

Výstavu si můžete prohlédnout ve výstavním sále na Hrádku od 1.4. - 31.5. ve dnech út- ne, v dubnu od 9.00 do 17.00, v květnu út –ne od 9.00 do 18.00.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Projekt Světlo a tma

České muzeum stříbra se zapojilo společně se Základní školou Žižkov Kutná Hora do projektu „Světlo a tma“. V rámci projektu 25. března připravilo muzeum pro žáky netradiční prohlídku s interaktivním programem ve sklepním prostoru Lapidária v Kamenném domě, kde za světla svíček i tmy žáci rozpoznávali kamenné prvky významných historických památek Kutné Hory. Během prohlídky se tak žáci navrátili do středověku, období nejen gotiky, ale i času, kdy byli lidé závislí na plamínku své svíce. Do projektu se zapojilo téměř 70 žáků, kteří si odnášeli nejen zážitek světla a tmy, ale také vědomosti o kutnohorských památkách.

České muzeum stříbra na veletrhu Holiday World

Ve dnech 19. a 20. února se České muzeum stříbra zúčastnilo již 24. ročníku mezinárodního veletrhu Holiday World v Praze. Svou turistickou sezónu 2015 muzeum představilo spolu s ostatními subjekty z Kutné Hory v hlavním stánku Asociace cestovních kanceláří ČR. Opět se tak pro návštěvníky vytvořila ucelená nabídka ať již výletů či kulturních programů a služeb za destinaci Kutná Hora a okolí. Představen byl především program oslav 20. výročí zapsání Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Součástí programu oslav jsou i některé akce a výstavy Českého muzea stříbra, jako například výstava: „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“.

Veletrh Go a Regiontour v Brně

Ve dnech 15. a 16. ledna se České muzeum stříbra opět zúčastnilo tradičních středoevropských veletrhů cestovního ruchu v Brně. Svou nabídku služeb nabízelo v pavilonu P pod hlavním stánkem Středočeského kraje spolu s ostatními středočeskými muzei a městy. Zástupci muzea vítali návštěvníky tradičně v dobových kostýmech, které navodily správnou atmosféru. Za města nechyběla ani Kutná Hora, kterou zastupoval stánek Destinace Kutná Hora a okolí. V rámci prezentace představilo České muzeum stříbra své akce v roce 2015, které budou zároveň součástí programu oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pro účastníky veletrhu připravilo dále muzeum ukázku zábavného programu „Havířský test“. Ten je již od podzimu minulého roku nabízen školám jako interaktivní program, přibližující způsob těžby a zpracování stříbra v K. Hoře.

Během veletrhu se návštěvníci nejvíce dotazovali na návštěvu stříbrného dolu, tradičně se zajímali o termín a program XI. Muzejní noci a rovněž požadovali informace o konání 24. ročníku Královského stříbření Kutné Hory.

České muzeum stříbra by zároveň chtělo touto cestou poděkovat Středočeskému kraji za realizaci celé expozice na veletrhu, ale zároveň i všem kutnohorským subjektům za nabídnutou spolupráci při společné prezentaci stříbrného města Kutné Hory.

Návštěvnost v prosinci 2014

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2014:

Hrádek1 986

Vánoční hrátky

České muzeum stříbra přichystalo ve dnech 2. až 12. prosince 2014 pro žáky mateřských a základních škol tvůrčí dílny „Vánoční hrátky“. Výukový program probíhal na Hrádku v prostoru vánoční výstavy. Žáci si mohli vybrat z bohatého programu. Vyráběli si vánoční ozdoby z hlíny či z ořechů, dále vytvářeli svícny z jablíček, nebo šperk mamince v připravené šperkařské dílně. Nejvíce škol se přihlásilo na výrobu hliněných ozdob, které ozdobily nejednu třídu. Tvůrčí dílně předcházela vždy komentovaná prohlídka výstavy „Hry a hračky našeho dětství“, která malým návštěvníkům ukázala, s čím si hráli jejich rodiče a prarodiče. Pro mnohé účastníky programu to bylo příjemné zpestření školní výuky v netradičním prostoru prosyceném vůní hřebíčku, jablíček a plném vánoční pohody. Každý si mohl odnést mimo zážitků svůj výrobek a potěšit tak rodiče či kamarády.

Tvůrčí vánoční dílny měly velký ohlas. Celkem se jich zúčastnilo 402 žáků a 27 pedagogů, a to nejen z Kutné Hory. Ti nejvzdálenější na dílny zavítali z mateřské školy z Pískové Lhoty, která leží u Poděbrad. Pro velký zájem škol se tvůrčí dílny prodloužily o další týden tj. do 18.12.

Kateřina Vavrušková

Stránky