Aktuality a tiskové zprávy

Muzeum dočasně uzavřeno

V souladu s nařízením vlády České Republiky bude muzeum od 12.10.2020 až do odvolání uzavřeno.

V této době zároveň nebudeme poskytovat žádné prezenční badatelské ani knihovní služby.

Exkurze geologů VŠB Ostrava

V sobotu 3. 10. 2020 zavítala do našeho muzea skupina 17 geologů, bývalých absolventů Vysoké školy báňské v Ostravě. Po prohlídce expozic včetně středověkého dolu následovala druhá část exkurzního programu v přednáškové síni muzea. Účastníci setkání shlédli dva krátké filmy o nových objevech a dokumentaci starých důlních děl a o nálezu dřevěného důlního větráku z 1. poloviny 16. století. Následovala přednáška o nejzajímavějších montanistických památkách rudního revíru se stručným geologickým popisem. Závěrečná diskuse byla doplněna několika vzpomínkami účastníků na doby studia, kromě jiného i na fárání na Kaňku. Závěrem účastníci vyslovili pochvalu a poděkování i profesionálnímu přístupu naší průvodcovské služby.

Návštěvnost v září 2020

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2020:

Hrádek9 521
Kamenný dům1 524
Tylův dům331

Noc literatury na Hrádku 2020

Stejně jako v letech předchozích, tak i letos pořádala Městská knihovna Kutná Hora festival soudobé zahraniční literární tvorby nazvaný Noc literatury. Specifické podmínky letošního roku však tento literární happening posunuly z květnového termínu na pátek 2. října. Na Hrádku mohli návštěvníci vyslechnout ukázku z první kapitoly románu Prodavač minulosti nejpřekládanějšího angolského autora Josého Eduarda Agualusi v podání moderátorky, scénáristky a příležitostné herečky Terezy Tobiášové. Během pěti čtení k nám zavítalo 47 posluchačů.

30 let ve funkci ředitelky Českého muzea stříbra

30 let ve funkci ředitelky Českého muzea stříbra oslavila ve čtvrtek 17. září PhDr. Světlana Hrabánková. Gratulujeme!

Zrušení vernisáže výstavy Spolužáci z Hollarky

Z důvodu špatné epidemické situace je zrušena vernisáž výstavy Spolužáci z Hollarky, která se měla konat 18.9.2020.

Ze Sedlce do Kutné Hory a zpět

Ve středu 16. září proběhla přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. s názvem Ze Sedlce do Hory a zpět v rámci odborného doprovodného programu k aktuálně probíhající výstavě Stavitelé katedrál.

Přednášky se zúčastnilo 21 posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti. Děkujeme, že si na přednášku našli cestu i v současné situaci.

Dny Evropského dědictví v Českém muzeu stříbra

O víkendu 12. a 13. září se muzeum tradičně připojilo ke Dnům evropského dědictví. Návštěvníci mohli navštívit většinu stálých expozic tří objektů muzea a výstavy za symbolické vstupné 1,- Kč.

Návštěvnost:

Hrádek:
I. okruh, II. okruh, výstava: 1574 návštěvníků
Celkem: 1 824 vstupů

Kamenný dům:
I. okruh, II. okruh, výstava: 288 návštěvníků
Celkem: 864 vstupů

Tylův dům:
I. okruh, II. okruh, výstava: 59 návštěvníků
Celkem: 177 vstupů

Zrušení komentované prohlídky výstavy Jaroslav J. Alt - Obrazy, kresby

Vzhledem ke zhoršení epidemické situace je zrušena komentovaná prohlídka výstavy "Jaroslav J. Alt - Obrazy, kresby", původně plánovaná na sobotu 12.9.2020.

Přednáška Ze Sedlce do Hory a zpět

Srdečně vás zveme na přednášku prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. s názvem Ze Sedlce do Hory a zpět.

Přednáška je připravena jako součást doprovodného programu k výstavě Stavitelé katedrál. Ta probíhá na Hrádku do 13.12.2020 v rámci oslav 25 let od zapsání Kutné Hory na seznam kulturního dědictví UNESCO. A symbolicky k tomuto jubileu si pan prof. Čechura zvolil téma své přednášky, ve které se především dozvíme o historii Sedlce i Kutné Hory, o "pohybu a interakci" mezi těmito dvěma, dnes městskými, částmi, o přelévání bohatství, vlivu a úpadku. Přednáška je tedy vhodná pro všechny, kteří si chtějí zrekapitulovat historii našeho města v jeho počátcích. Ale nebudou chybět ani zajímavosti a perličky z Rukopisu Simeona Eustacha Kapihorského: Historie kláštera sedleckého.

Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Těšíme se na viděnou.

*******************

Jaroslav Čechura *1952
– český historik specializující se na novověké sociální dějiny
Vystudoval Filozofickou fakultu
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie – politická ekonomie – dějiny umění. V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze; dalších 17 let vedl Archiv Národního muzea a 25 let redakci historické řady Časopisu Národního muzea. Učil na FF UK (v rámci Ústavu českých dějin) a spolupracoval též s Max-Planck-Institut für Geschichte v Göttingenu. Kromě toho vyučuje na KTF UK a Technické univerzitě v Liberci. Je členem několika redakčních či vědeckých rad.
Od počátku se profiloval jako medievalista a zabýval se hospodářskými a sociálními dějinami Čech ve středoevropském kontextu. Později rozšířil svůj záběr o období raného novověku, jež nahlíží „zdola“, konkrétně pak prizmatem poddanských vztahů, každodennosti, rebelií, kriminality, sexuality, stavovské politiky či tradiční kultury venkova. Vzhledem k nebývalému rozsahu knižní tvorby, která cílí nejen na odborného, ale i laického konzumenta, tak Čechura náleží k nejvýznamnějším současným českým představitelům mikrohistorie.

Stránky