Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvníci vyrazili do muzea i přes chladnější počasí

Především předpověď počasí na víkend bylo to, co organizátorům dělalo velké starosti. V pátek se střídal déšť se sluníčkem a nedělní následky větru se na mnoha místech odstraňují ještě dnes. Sobota ale nakonec akci přála a i přes chladnější počasí si cestu do objektů Českého muzea stříbra: na Hrádek, do Kamenného a Tylova domu našlo mnoho návštěvníků.

Hrádek:

Návštěvníci zde za 1,- Kč navštívili okruh I. Město stříbra a výstavy „Mozaika různých uměleckých pohledů na svět“ a „Co nového v muzeu“. Druhou jmenovanou výstavou, která představila nové přírůstky ve sbírkách ČMS za tento rok, navíc provedl v 11 a ve 13 hodin její kurátor Bc. Josef Kremla. Příjemná atmosféra již čtvrtým rokem panovala na Burze knih, organizované muzejní knihovnicí Evou Entlerovou, BBus (Hons). Nabídka knih byla opravdu široká a bonusovým zážitkem bylo setkání s autorem Markem Lauermannem, který zde kromě jiných knih prodával tu svou: „Přepsali se, tak jsem tady – příběh Dagmar Lieblové“, kutnohorské židovské dívky, která přežila druhou světovou válku. Populární byla také výtvarná dílna ve výstavě „Mozaika různých uměleckých pohledů na svět“, kde si děti i dospělí mohli vyrobit placku – odznak se svým vlastním designem. Prostranství před Hrádkem a přilehlá Barborská ulice žila jarmarkem, kde voněl svařák, trdelník i levandule. Tržištěm procházelo také mnoho turistů, kteří byli nadšeni místní atmosférou i hezkým dárkovým zbožím.

O úžasnou tečku za celým dnem se postaral soubor Cuthna Antiqua a Eliška Tesařová koncertem „Sefardské písně“ (středověké písně španělských Židů).

Návštěvnost: 783 návštěvníků, 1 expozice, 2 výstavy, důl: 300 návštěvníků, večerní koncert 67 návštěvníků = 2.716 vstupů, samotný jarmark navštívilo přes den zhruba 1500 návštěvníků z řad individuálních tuzemských turistů ale také zahraničních turistů cestujících ve skupinách (Rusko, Čína).

Kamenný dům:

V Kamenném domě to ovšem také žilo. Prohlídky expozice „Královské horní město“ probíhaly každou hodinu a vždy na ně čekala pěkná skupinka zájemců. Expozici I. „Lapidárium“ si návštěvníci mohli prohlédnout individuálně. Během celého dne bylo také plno ve výtvarné dílně, kde si mohli zájemci vlastnoručně vyzkoušet výrobu skleněných vinutých perel.

Návštěvnost: 380 návštěvníků, 2 expozice, 1 výstava = 1.140 vstupů

Tylův dům:

V rodném domě J. K. Tyla byly za 1,- Kč otevřeny dvě stálé expozice: „J. K. Tyl“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Ale velkému zájmu se dle očekávání těšila výstava „Rekapitulace“ kutnohorské autorky – akademické malířky Jitky Jelínkové, která zájemce osobně provedla svou výstavou v 10, 14 a 15 hodin.

Návštěvnost: 235 návštěvníků, 2 expozice, 1 výstava = 705 vstupů

„Děkujeme všem návštěvníkům z Kutné Hory i okolí, že strávili sobotní den s námi – v expozicích, výtvarných dílnách, na komentovaných prohlídkách nebo na jarmarku, i když počasí moc nelákalo vyrazit ven. Jsme rádi, že se naše akce setkávají s takovým zájmem a pozitivní odezvou. Budeme se těšit při další příležitosti – v sobotu 9. prosince při zahájení Vánoční výstavy,“ doplňuje na závěr Mgr. Edita Dvorská, hlavní organizátorka doprovodných akcí v Českém muzeu stříbra.

Návštěvnost rekapitulace:
Hrádek: 2.716 vstupů
Kamenný dům: 1.140 vstupů
Tylův dům: 705 vstupů
CELKEM: 4.561 vstupů

Den Středočeského kraje v Kutné Hoře

České muzeum stříbra se tradičně připojuje k oslavám Dne Středočeského kraje. Proběhnou již tuto sobotu 28. října 2017 a muzeum připravilo bohatý program ve všech svých třech objektech: na Hrádku, v Kamenném i Tylově domě. Na co se mohou letos návštěvníci těšit?

Hrádek (9:00 – 17:00 hodin):

Tradičně mají návštěvníci možnost navštívit stálé expozice i aktuální výstavy na Hrádku za symbolické vstupné 1,- Kč (kromě 2. prohlídkového okruhu se středověkým dolem). Za korunu tak tedy budou moci navštívit 1. okruh - Město stříbra, dále pak výstavy: „Irina Ugrinova, Margarita Djakovič, Maria Zlatanova – Mozaika různých uměleckých pohledů na svět“ a výstavu „Co nového v muzeu“. První jmenovaná výstava je prezentací tří bulharských autorek, absolventek Výtvarné akademie v Sofii a členek Svazu bulharských autorů, jejichž díla můžeme najít v galeriích i v soukromých sbírkách po celém světě. „V prostorách této výstavy bude probíhat zdarma výtvarná dílna pro děti i dospělé, a to výroba placek – odznaků podle vlastnoručně vytvořeného designu malými i dospělými návštěvníky,“ říká více k připravenému programu Mgr. Edita Dvorská, organizátorka akce a pracovnice Českého muzea stříbra v Kutné Hoře.

Druhá zmiňovaná výstava, „Co nového v muzeu“, představí přírůstky – nováčky v muzejních sbírkách. Během dne – v 11 a 13 hodin se také návštěvníci dozvědí zajímavé informace od Bc. Josefa Kremly, pracovníka odborného oddělení muzea, který výstavu připravil. Prozradí i zajímavé příběhy o darovaných nebo zakoupených předmětech, které se staly novými přírůstky muzejního sbírkového fondu.

Oblíbenou a nedílnou součástí sobotního programu bude také již čtvrtý ročník burzy knih. Na své si přijdou všichni milovníci knih – ti, kteří rádi knihy nakupují i ti, kteří potřebuji uvolnit místo ve své knihovně. Při podobných událostech nechybí vždy před Hrádkem jarmark s různým zbožím, občerstvením, místním vínem, pivem, trdelníky – a tentokrát bude trh opravdu velký a bohatý.

Program celého dne zakončí hudba - Sefardské písně (středověké písně španělských Židů) v podání souboru Cuthna Antiqua a Elišky Tesařové. Koncert začíná v 17 hodin v hodovní síni Hrádku (1. patro) a výše vstupného je dobrovolná.

Kamenný dům (9:00 – 17:00 hodin):

V Kamenném domě budou návštěvníkům přístupné stálé expozice, též za symbolickou 1,- Kč, tedy okruh I. „Lapidárium“, které se nachází v dvoupatrových středověkých sklepech domu, a kde jsou vystaveny původní středověké kamenické prvky z výzdob kutnohorských památek. A tzv. „Cestu stoletími“ může zažít návštěvník při návštěvě okruhu II. „Královské horní město“. Celoroční výstava „Sklo a světlo“ – studentské práce SUPŠS v Kamenickém Šenově, s tématem skla, je dále k vidění v bývalém mázhauzu domu. S touto výstavou souvisí i druhá výtvarná dílna – děti i dospělí si budou moci pod dohledem odborníka vyrobit svou vlastní skleněnou vinutou perlu.

Tylův dům (10:00 – 16:00 hodin):

V rodném domě J. K. Tyla jsou za 1,- Kč otevřeny dvě stálé expozice: „J. K. Tyl“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. V rámci sobotního programu navíc na návštěvníky čeká kutnohorská autorka – akademická malířka Jitka Jelínková se třemi komentovanými prohlídkami (v 10, 13 a 15 hodin) své autorské výstavy. Nese název „Rekapitulace“ a mapuje autorčinu tvorbu od jejích počátků až do současnosti.

Budeme se na vás těšit,
v Českém muzeu stříbra – na Hrádku, v Kamenném nebo Tylově domě

České muzeum stříbra letos přivítalo již 110 000 návštěvníků

Na začátku října překročila letošní návštěvnost Českého muzea stříbra v Kutné Hoře hranici 110 000 osob.

Cuthna Antiqua oslaví na Hrádku pětileté výročí středověkými písněmi španělských Židů

Soubor oslaví pět let své existence a zároveň zakončí letošní sezónu ve svém domovském městě, a sice sefardskými písněmi, tedy středověkými písněmi španělských Židů. Sefarad, což v hebrejštině znamená Španělsko, se stalo jednou z náhradních vlastí Židů po jejich vyhnání z Izraele a po pět set let bylo zemí, kde Židé žili v míru a symbióze s latinskou a maurskou populací a kulturou. Idylu ukončil edikt Isabely Kastilské v roce 1492, který vypovídal Židy ze všech španělských území. Židé odešli a s nimi odešla i jejich hudba, kterou pak nacházíme ve všech zákoutích Středomoří. Díky tomuto rozšíření se nám zachovala až do dnešní doby. Sólistkou bude Eliška Šeráková-Tesařová, pro niž jsou sefardské písně srdeční záležitostí. Bude to zároveň také poslední vystoupení před narozením radostně očekávané dcery. Na housle zahraje Michaela Šustrová, za klávesy usedne Bohuslava Najbrtová, violu da mano rozdrnká Šárka Kotrbová a basy se rozduní pod smyčci Anežky Novákové a Jiřího Arneta, kteří zahrají na violoncello a violu da gamba. Koncert se koná v hodovním sále Hrádku 28.10.2017 v 17 hodin.

Konference k 1000. výročí úmrtí pražského biskupa Thiddaga

Dne 11. června 2017 uplynulo 1000 let od úmrtí pražského biskupa Thiddaga, který vykonával svůj úřad ve složité době přelomu 10. a 11. století. Česká numismatická společnost společně s Pražským arcibiskupstvím, Centrem medievistických studií AV ČR a UK v Praze, Národním muzeem a Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře Vás zvou na konferenci věnovanou jeho životu i mincovnictví jeho doby. Konference se koná pod záštitou J. Em. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského. Konference je také vzpomínkou na 10. výročí úmrtí významného českého historika Dušana Třeštíka. Její součástí bude představení repliky denáru biskupa Thiddaga od medailéra Petra Souška.

Zájemci o účast se mohou přihlásit na email: masek.michal@seznam.cz. Počet účastníků je omezený a přihlášky budou přijímány do vyčerpání míst.

Místo a den konání: středa 11. října 2017, Pražské arcibiskupství, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1 – Hradčany, 2. patro sektoru A, trůnní sál, přístup přes recepci, sál bude otevřen od 10.30.

Nový zvon pro kostel sv. Jakuba

České muzeum stříbra si nenechalo ujít vzácnou příležitost sledovat v sobotu 7. října vyzvednutí nového zvonu Jakub Maria do věže kostela sv. Jakuba. Do chrámové zvonice byl vyzdvižen unikátní historickou metodou za pomoci dřevěné konstrukce a vrátku. K ohlédnutí za tímto slavnostním okamžikem vám přinášíme několik fotografií.

Nový knihovní systém a on-line katalog

V Českém muzeu stříbra se nachází veřejně přístupná knihovna s obsáhlým fondem čítajícím 30 000 svazků knih. I v muzejní knihovně musí být knihy evidovány a zpracovávány podle nejnovějších knihovnických standardů a pravidel. Z tohoto důvodu byl v září tohoto roku zakoupen nový knihovnický systém Verbis a webový katalog Portaro od firmy KP-SYS Pardubice. Na nákup získalo muzeum dotaci z programu Ministerstva kultury „Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven“ ve výši 35 000,-Kč.

Webový katalog Portaro představuje moderní, bezpečný a uživatelsky jednoduchý nástroj pro rychlé vyhledávání záznamů. Je vyvinut tak, aby čtenář, který do něho vstoupí poprvé, mohl ihned začít vyhledávat. Katalog je k dispozici na adrese http://katalog.cms-kh.cz.

Návštěvnost v září 2017

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2017:

Hrádek12 571
Kamenný dům1 323
Tylův dům207

Návštěvnost v srpnu 2017

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2017:

Hrádek18 680
Kamenný dům1 481
Tylův dům225

Návštěvnost v červenci 2017

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2017:

Hrádek16 699
Kamenný dům1 451
Tylův dům237

Stránky