Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvnost v říjnu 2016

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2016:

Hrádek10 092
Kamenný dům1 528
Tylův dům1 001

Den Středočeského kraje 2016

Stalo se již tradicí, že si v pátek 28. října připomínáme Den Středočeského kraje a ani letošní rok nebyl výjimkou. Návštěvníci měli znovu možnost navštívit stálé expozice a výstavy objektů Českého muzea stříbra – Hrádek, Kamenný a Tylův dům za symbolické vstupné 1,- Kč (kromě středověkého dolu). O vstupné do objektů i další program byl velký zájem.

V Tylově domě byly návštěvníkům otevřeny dvě stálé expozice a aktuální výstava Když v Kutné Hoře bylo moře, která přibližuje období křídy před devadesáti miliony let. K vidění tak byly schránky živočichů, korály, zkameněliny, žraločí zuby a další zajímavé exponáty. Do Tylova domu si našlo během státního svátku cestu 242 návštěvníků.

V Kamenném domě byly připraveny v každou celou hodinu kostýmované komentované prohlídky stálé expozice Královské horní město – život v 17. až 19. století. Individuálně si návštěvníci mohli projít dvoupatrové sklepy a Lapidárium. Kamenný dům navštívilo celkem 221 návštěvníků.

Na Hrádku bylo symbolické vstupné určené pro expozici Město stříbra, aktuální výstavy a burzu knih, která se konala již potřetí a i v letošním roce zaznamenala velký úspěch v podobě mnoha návštěvníků a spokojených zákazníků. Ti mezi knihami našli a odnesli si domů zajímavé tituly od prodejců nebo z vyřazené části muzejní knihovny. Dále mohli návštěvníci obdivovat repliku císařské koruny Karla IV. Dále bylo možné navštívit výstavu Mezi médii absolventek ateliéru profesora Knížáka. Velkému zájmu návštěvníků Hrádku, ale i dalších procházejících turistů domácích i zahraničních se těšil jarmark před Hrádkem.

„Připravený program v objektech muzea i pěkné počasí přilákalo do ulic a uliček historického centra mnoho lidí. Věřím, že k oživení centra města pomohl i uspořádaný jarmark,“ uvádí Mgr. Edita Dvorská, organizátorka akce z Českého muzea stříbra. „Velký zájem byl o císařskou korunu Karla IV., tedy o její repliku, kterou vidělo o víkendu zhruba 500 návštěvníků. Koruna bude vystavena do 29. listopadu, kdy výstava Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně končí a následně bude uzavřeno i muzeum před zimní odstávkou,“ doplňuje ještě.

Návštěvnost:

Hrádek: druhý okruh: 274, zbytek 678, stálá expozice, dvě aktuální výstavy = 2034 vstupů
Kamenný dům: 221, dvě stálé expozice, aktuální výstava = 663 vstupů
Tylův dům: 242, dvě stálé expozice, aktuální výstava = 726 vstupů

Havířský test na Hrádku

V pátek 21. října proběhl v letošním roce patrně poslední Havířský test pro žáky základních škol. Tentokrát naše muzeum navštívilo 23 žáků 4. třídy z Fakultní základní školy prof. Otokara Chlupa Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy z Prahy 13 pod vedením Mgr. Daniely Stolařové. Děti nejprve navštívili středověký důl v rámci II. expozičního okruhu Cesta stříbra. Během Havířského testu si pak zkusili s havířským kahánkem a tročky v rukou prolézt nízkou štolu, tzv. plazivku. Detailně se seznámili se stříbronosnými rudami, které se v Kutné Hoře těžily, včetně zkoušky jejich hmotnosti v porovnání s běžným vápencem. A na závěr si každý sám na památku vyrazil vlastní groš.

Návštěvnost v září 2016

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2016:

Hrádek12 373
Kamenný dům1 659
Tylův dům729

Dny evropského kulturního dědictví 2016

O víkendu 3. a 4. září se kutnohorské památky byly objekty Českého muzea stříbra opět otevřeny návštěvníků za snížené nebo symbolické vstupné a nechyběl ani doprovodný program:

Hrádek:

Na Hrádku mohli návštěvníci kromě stálých expozic zhlédnout unikátní výstavu „Stanislav Sucharda – medailér české secese“, dále se mohli zúčastnit komentované kostýmované prohlídky výstavy „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“ a před Hrádkem na ně čekal tradiční jarmark.

Kamenný dům:

V Kamenném domě bylo možné navštívit stálé expozice a sezónní výstavu „Kámen, kov, šperk“, připraveny byly navíc komentované prohlídky s kostýmovanou průvodkyní s názvem „Středověký život nejen v Kamenném domě“.

Tylův dům:

V Tylově domě byla v sobotu poprvé otevřena veřejnosti výstava z geologických sbírek muzea s názvem „Když v Kutné Hoře bylo moře“. Připraveny byly také komentované prohlídky s kurátorkou výstavy a návštěvníci si také mohli prohlédnout vybrané vzorky prostřednictvím binokuláru.

Návštěvnost:

Hrádek: SO: 671, NE: 638, celkem 1309 návštěvníků
Kamenný dům: jednotné vstupné: 189 návštěvníků, 2 expozice, 1 výstava = 519 vstupů
Tylův dům: jednotné vstupné: 132 návštěvníků, 2 expozice, 1 výstava = 396 vstupů

3. burza knih na Hrádku - Výzva

V rámci Dne Středočeského kraje uspořádá České muzeum stříbra v Kutné Hoře na Hrádku dne 28. 10. 2016 veřejnou burzu knih. Předem přihlášení zájemci si do vyčleněných prostor přinesou vlastní publikace k prodeji, které si ocení a budou je po celý den sami prodávat. Účastníci neplatí žádný poplatek.

Pokud máte zájem o prodej svých knih, obraťte se na knihovnici muzea E. Entlerovou, e-mail: info@cms-kh.cz, tel. 327 51 21 59, linka 25. Přihlášky si můžete vyzvednout také osobně v knihovně muzea, a to v pondělí a úterý od 9.00 – 16.00 hod. V ostatní dny je možné získat přihlašovací formulář v informačním centru muzea, které sídlí vedle budovy Hrádku v čp. 33.

Zájemci se mohou hlásit do 17. 10. 2016. Kapacita míst je omezena!

Knihovníci muzeí a galerií na jubilejním semináři v Hradci Králové

Ve dnech 13. – 15. září 2016 se ve Východočeském muzeu v Hradci Králové setkali knihovníci na jubilejním 40. celostátním semináři knihovníků muzeí a galerií AMG ČR. Úterní odpoledne bylo ve znamení slavnostních proslovů a vzpomínek na předchozí semináře. Slova se ujal například Mgr. Ondřej Dostál, předseda AMG nebo Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP. Poté následovala valná hromada komise knihovníků AMG spojená s volbami do výkonného výboru. Již potřetí zde obhájila knihovnice ČMS Eva Entlerová své členství jako zástupce pro Středočeský kraj.

Středeční dopolední blok přednášek byl zaměřen na praktické školení nových katalogizačních pravidel RDA, kterého se ujala zkušená školitelka Mgr. Zuzana Hájková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Poté PhDr. Eva Svobodová z Národní knihovny ČR představila nový celostátní adresář knihoven a informačních institucí ČR pod názvem CADR. Po nezbytném fotografování všech účastníků a vystoupení sponzorů semináře, začal odpolední blok, který moderoval Mgr. BcA. Radomir Slovik z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Prezentace jednotlivých přednášejících byly zaměřeny na opravy a restaurování poškozených knih.

Kromě množství přednášek zajistili organizátoři také odborné exkurze. První vedla do Studijní a vědecké knihovny, kterou si zájemci mohli projít od suterénu až po 5 patro. Velmi zajímavá byla návštěva digitalizačního pracoviště. Tam proběhla živá debata, a zaznělo množství dotazů. Druhá exkurze byla naplánovaná do hospitálu Kuks, kde měli knihovníci příležitost prohlédnout si barokní knihovnu, která zatím není běžné veřejnosti přístupná.

Eva Entlerová

Návštěvnost v srpnu 2016

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2016:

Hrádek17 423
Kamenný dům2 070
Tylův dům160

Podzimní akce v muzeu

Prázdniny končí a začíná další školní rok. Turistická sezóna je ale stále v plném proudu. Uličkami města proudí skupinky turistů a málokterý památkový objekt by si mohl stěžovat na návštěvnost. K těm se řadí i objekty Českého muzea stříbra, Hrádek, Kamenný a Tylův dům, které v návštěvnosti zaujímají dlouhodobě třetí místo za Kostnicí a chrámem sv. Barbory.

Od zahájení letošní sezóny v dubnu navštívilo expozice a výstavy ve všech objektech Českého muzea stříbra přes 80.000 návštěvníků. Do konce letošní sezóny je připraveno ještě několik výstav a akcí:

Hrádek

Do 30. září je ve výstavní síni Hrádku k vidění unikátní výstava „Stanislav Sucharda – medailér české secese“, která připomíná tvorbu tohoto významného výtvarníka přelomu 19. a 20. století v roce jeho výročí (150 let od narození a 50 let od úmrtí). V úterý 27. září je navíc připravena komentovaná prohlídka této výstavy jejím kurátorem Bc. Josefem Kremlou.

Od 8. října bude na Hrádku k vidění moderní umění v podání výtvarnic Kateřiny Tiché a Martiny Štochlové. Obě jsou absolventky intermediálního ateliéru profesora Knížáka. Vernisáž proběhne v pátek 7. října a součástí bude i módní přehlídka. Výstava bude k vidění do konce listopadu.

Do 29. listopadu mohou návštěvníci zhlédnout výstavu „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“. Při tematických akcích, jako jsou například Dny evropského kulturního dědictví (3. a 4. září) a Den Středočeského kraje (28. října) jsou navíc k výstavě připraveny komentované kostýmované prohlídky (vždy v 10, 14 a 16 hodin).

Kamenný dům

V Kamenném domě se v letošním roce „usídlila“ Střední uměleckoprůmyslová škola z Turnova s výstavou absolventských prací svých studentů. Na 15. září je navíc připravena speciální akce určená pro žáky základních škol i širokou veřejnost nazvaná „Ukázka uměleckého řemesla“. Žáci ze SUPŠ Turnov předvedou své dovednosti a představí jednotlivé studijní programy. K vidění bude kovářská, zlatnická, brusičská a kovolitecká dílna v prostorách Kamenného domu a před ním.

Ani Kamenný dům nezůstane pozadu během tradičních akcí – Dny EHD a Den Středočeského kraje. Tady se mohou návštěvníci těšit na komentovanou kostýmovanou prohlídku s názvem „Středověký život nejen v Kamenném domě“ (vždy v 10, 14 a 16 hodin), kterou během Kutnohorského léta navštívilo přes 200 návštěvníků.

Tylův dům

Grafiky a kresby Evy Adamcové střídá výstava zkamenělin a dalších souvisejících exponátů ze sbírek muzea „Když v Kutné Hoře bylo moře“. Výstava má připomenout 90 milionů let starou historii této oblasti, která byla zaplavena mořem. Poprvé bude otevřena v sobotu 3. září, během Dnů EHD. Můžete se tedy těšit na symbolické vstupné 1,- Kč do všech expozic a na výstavu a také na zajímavé informace v podání kurátorky výstavy RNDr. Jany Králové, která návštěvníky výstavou provede v 10 a ve 14 hodin.

Pro školy

Od září je možné opět objednávat doprovodný program – komentovanou kostýmovanou prohlídku a výtvarnou dílnu pro žáky základních škol k výstavě „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“. Žáci se během výkladu mohou dozvědět zajímavé informace o lucemburských panovnících interaktivní formou a v dílně pak vytvořit kaligrafickou záložku do knihy a svůj vlastní erb.

15. září proběhne „Ukázka uměleckých řemesel“ v prostorách Kamenného domu. Žáci uvidí studenty přímo při práci v uměleckých dílnách a budou si moci některé činnosti i sami vyzkoušet. České muzeum stříbra nabízí i další programy a přednášky. Více informací na webu www.cms-kh.cz nebo telefonu 739 717 325.

Mgr. Edita Dvorská
marketing a PR

Návštěvnost v červenci 2016

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2016:

Hrádek15 046
Kamenný dům2 039
Tylův dům238

Stránky