Aktuality a tiskové zprávy

Co se chystá v Českém muzeu stříbra, díl první: Hrádek

Nejen místní obyvatelé, ale i tuzemští a zahraniční turisté dobře znají Hrádek, a to především jako místo, které nabízí možnost navštívit původní středověký důl. Ti z vás, kteří se pohybujete v centru města, v sezóně nezřídka potkáváte skupinky vybavené helmami, svítilnami a plášti podobnými středověkým perkytlím (havířským kabátcům z režného plátna). Co dalšího můžete letos vidět a zažít na Hrádku? Kromě dvou okruhů stálých expozic budou připraveny také čtyři výstavy a další tradiční akce.

Výstavy

„Ryté sklo Jaroslavy Votrubové – Pohledy na svět“, tak zní název první výstavy, která proběhne na Hrádku od 6. dubna do 31. května. Autorka se zaměřuje na výrobu skleněných plastik starou technologií – rytím na přejímané sklo. Tato technologie byla známá již v antice a v Čechách se objevuje za vlády Rudolfa II. Ve své tvorbě Votrubová ztvárňuje pocity, nálady a prožitkové zkušenosti pomocí barev, rytmu a geometrických vztahů. Vznikají tak vizuálně atraktivní prostorové objekty, které osloví nejednoho návštěvníka.

Druhou výstavou pak bude „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“. Ta se uskuteční také jako součást oslav 700. výročí narození Karla IV. „Výstava osvětlí nenahraditelnou roli královského horního města Kutná Hora pro samotnou podstatu moci a vlády čtyř českých lucemburských panovníků Jana, Karla, Václava a Zikmunda,“ uvádí kurátorka výstavy PhDr. Světlana Hrabánková. Kromě přehledně zpracovaných informací návštěvníci uvidí také vzácné exponáty jako například: repliku římské císařské koruny (od 3. června do 31. srpna) a Sedlecké monstrance, faksimile Velislavovy bible a právní knihy doby Václava IV. nebo bysty panovníků. Výstava proběhne ve výstavní síni Hrádku od 3. června do 29. listopadu. Pro žáky základních škol bude připraven doprovodný program, kutnohorské ZŠ mají vstup na výstavu zdarma.

„V roce 2016 si připomeneme také výročí 150 let od narození a 100 let od úmrtí významného českého výtvarníka přelomu 19. a 20. století, Stanislava Suchardy,“ říká Bc. Josef Kremla, kurátor další výstavy, nazvané „Stanislav Sucharda – medailér české secese“, která proběhne na Hrádku, a to od 13. července do 30. září. „Stanislav Sucharda, jehož dílo bylo ukončeno předčasnou smrtí během 1. světové války, je například autorem monumentálního pomníku Josefa Palackého v Praze. Byl také profesorem pražské Umělecko-průmyslové školy, zakladatelem a významným tvůrcem české secesní plakety.,“ doplňuje Kremla.

A závěr výstavní sezóny na Hrádku bude patřit absolventkám intermediálního ateliéru profesora Knížáka, Kateřině Tiché a Martině Štochlové. Ty nabídnou návštěvníkům instalaci objektů současného umění, která bude různorodá co do použití materiálů i přístupů k samotné tvorbě. Vystavené budou stávající díla autorek, ale i objekty vytvořené speciálně pro tuto výstavu. Kromě plastik a obrazů z textilních komponentů se návštěvníci mohou těšit i na předměty související s užitým uměním nebo oděvním designem. Výstavu s názvem „Kateřina Tichá, Martina Štochlová – Mezi médii“, můžete navštívit na Hrádku od 8. října do 30. listopadu.

Tradiční akce

Během roku mají návštěvníci možnost navštívit stálé expozice a aktuální výstavy za zvýhodněné vstupné, a to během 12. Muzejní noci (20. května), Dnů evropského kulturního dědictví (3. - 4. září) nebo Dne Středočeského kraje (28. října). Během hojně navštěvované Muzejní noci bude pro návštěvníky připraven také doprovodný program. Dále proběhne jubilejní XXV. ročník Královského stříbření Kutné Hory, jehož je České muzeum stříbra tradičním spoluorganizátorem, a to o víkendu 25. a 26. června v prostoru u chrámu sv. Barbory a v zahradách a na nádvoří Jezuitské koleje (sídle Galerie Středočeského kraje). O připravovaných novinkách v rámci Královského stříbření budeme informovat průběžně.

Kalendář akci na Hrádku (České muzeum stříbra):

Ryté sklo Jaroslavy Votrubové – Pohledy na svět6. 4. – 31. 5.
Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně3. 6. – 29. 11.
Stanislav Sucharda – medailér české secese13. 7. – 30. 9.
Kateřina Tichá, Martina Štochlová – Mezi médii8. 10. – 30. 11.
12. Muzejní noc20. 5.
XXV. Královské stříbření Kutné Hory25. – 26. 6.
Dny evropského kulturního dědictví3. – 4. 9.
Den Středočeského kraje28. 10.

Veletrh číslo 2 aneb Jak bylo na Holiday World

Minulý týden se s Českým muzeem stříbra a Královským stříbřením Kutné Hory mohli seznámit návštěvníci jubilejního 25. ročníku veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Ten se konal na holešovickém výstavišti od 18. – 21. února 2016.

Tradičně již byly první dva dny, které slouží především k navazování kontaktů, vyčleněny odborné veřejnosti. A tak halou 23, ve které se České muzeum stříbra prezentovalo spolu s dalšími památkami z Kutné Hory ve stánku Asociace cestovních kanceláří, neustále proudili novináři a fotografové. „Těm jsme s kolegyní Šárkou Trzaskalikovou nezřídka pózovaly v našich kostýmech kutnohorského Havíře a královny Žofie Bavorské, která každoročně se svým chotěm, králem Václavem IV., přijíždí do Kutné Hory při příležitosti Královského stříbření,“ řekla Edita Dvorská.

V sobotu a neděli se holešovické výstaviště zaplnilo návštěvníky z řad široké veřejnosti, a tak nebyla nouze o dotazy na návštěvu středověkého dolu nebo na termín konání Královského stříbření. Zhruba polovina návštěvníků Kutnou Horu i České muzeum stříbra dobře znala. Díky dobré dojezdové vzdálenosti je město oblíbeným výletním cílem. „Setkali jsme se s mnoha lidmi, kteří jezdí z Prahy na víkendové chaty právě do okolí Kutné Hory. Některé památky znali, ale jiné informace pro ně byly nové, a tak věříme, že si v létě, třeba s vnoučaty, naplánují výlet právě k nám,“ dodává Dvorská.

O veletrhu Holiday World:

termín konání: 18. - 21. února 2016
počet vystavovatelů: 652
počet vyst. zemí: 46
výstavní plocha: 18.800 m2

Muzeum přijme brigádníky – průvodce

České muzeum stříbra přijme 15 brigádníků na pozici „Průvodce“ na letošní turistickou sezónu, která v muzeu trvá od dubna do listopadu. Brigáda je vhodná především pro studenty SŠ nebo VŠ, kteří bydlí v Kutné Hoře nebo okolí. Hlavním požadavkem je znalost alespoň jednoho jazyka: angličtina, němčina nebo ruština, kombinace jazyků je samozřejmě výhodou. Minimální věková hranice je 17 let, důležité jsou pak další schopnosti jako reprezentativní vystupování, organizační a komunikační dovednosti. Výběrové řízení bude uzavřeno v průběhu března.

„Nabízíme práci v mladém týmu a v zajímavém prostředí. Průvodci poskytují výklad návštěvníkům nejen ve stálých expozicích Hrádku, ale také ve středověkém dole. Zájemci o tuto pozici by tedy neměli trpět klaustrofobií,“ říká Vojtěch Vörös, nový vedoucí průvodců v Českém muzeu stříbra, který sám působil na pozici průvodce předchozích pět sezón. „Studenti se nemusí bát, že by směny neskloubili se studijními povinnostmi. Naopak si mohou procvičit cizí jazyk v praxi a potkat lidi z celého světa,“ dodává.

České muzeum stříbra patří mezi nejnavštěvovanější objekty v Kutné Hoře. V hlavní sezóně projde muzeem a středověkým dolem až 400 návštěvníků denně.

Zájemci mohou kontaktovat Vojtěcha Vöröse na telefonu 733 429 826 nebo e-mailu: voros@cms-kh.cz

Mohou také přímo vyplnit a zaslat přihlášku, která je k dispozici zde [doc].

Úspěšná výstava „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“ znovu na scéně

V loňském roce měli návštěvníci možnost navštívit v Tylově domě, jednom ze tří objektů Českého muzea stříbra, výstavu „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“. O výstavu byl velký zájem především z řad místních obyvatel, někteří trávili prohlídkou několik hodin, jiní se opakovaně vraceli, mnozí se ptali, zda budou fotografie i po skončení výstavy někde k vidění. Ano, budou!

„Výstava byla, s velkou péčí i nadšením své kurátorky, připravována v řádu let. Ve fotoarchívu je uloženo téměř 20.000 ks fotografického materiálu a kolegové museli vybrat vhodný materiál, každý rok nechat zrestaurovat část skleněných negativů a následně vyvolat fotografie. Jsem velmi ráda, že tato práce byla veřejností oceněna a fotografie jsou nyní k vidění v digitální podobě na stránkách muzea,“ říká PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka Českého muzea stříbra.

Autory novodobých snímků jsou Pavel Šeplavý a Eva Entlerová, která byla také garantem výstavy. „Bylo těžké vybrat těch 40 fotografií, které byly na výstavu nakonec umístěny. K nim bylo potřeba pořídit současné fotografie, což probíhalo rok, od jara 2014 do jara 2015, abychom zohlednili i roční období na původních fotografiích. Fotila jsem především o víkendech, aby byly novodobé fotografie co nejméně „rušeny“ množstvím zaparkovaných aut,“ říká Entlerová. „Jsem ráda, že fotografie budou moci nejen obyvatelé Kutné Hory zhlédnout i na webu muzea v sekci Výstavy a akce a podsekci Virtuální výstavy. Do budoucna bychom chtěli v této práci pokračovat a doplňovat další. Například rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova, sedlecký klášter nebo Vlašský dvůr a další,“ doplňuje Eva Entlerová, která je od roku 2001 knihovnicí muzea a zajišťuje také badatelské služby.

Střípky z brněnského veletrhu Regiontour

Od čtvrtka 14. ledna do neděle 17. ledna měli návštěvníci tradičního brněnského veletrhu Regiontour a GO možnost dozvědět se něco více o Českém muzeu stříbra a XXV., jubilejním ročníku Královského stříbření Kutné Hory. České muzeum stříbra se prezentovalo pod hlavičkou destinace Kutná Hora v expozici Středočeského kraje v pavilonu P. Čtvrtek tradičně patřil novinářům a odborné veřejnosti, a tak nebyla nouze o odborné dotazy, a to především na hlavní téma letošního roku, kterým je 700. výročí narození Karla IV. Ten také „propůjčil“ svou tvář celé expozici Středočeského kraje. Na odborné dotazy odpovídala během čtvrtečního dne paní ředitelka PhDr. Světlana Hrabánková.

V následujících dnech bylo již brněnské výstaviště otevřeno široké veřejnosti. Mezi návštěvníky převládaly rodiny s dětmi, ale silnou skupinou byli i senioři, kteří si přišli pro inspiraci, kam vyrazit o prázdninách s vnoučaty. „Veletrh navštěvují tuzemští turisté, tzv. „srdcaři“, jak jsem nabyla přesvědčení z rozhovorů s několika z nich. Cestování a poznávání České republiky je jejich hobby, a ačkoli v této skupině lehce převládají starší lidé, jde tato záliba napříč věkovými skupinami. Mnoho návštěvníků Kutnou Horu znalo a také navštívilo. Těm jsme doporučovali další památky a místa, které se nedostaly na seznam „v prvním kole““, prozradila Edita Dvorská z Českého muzea stříbra. „Nejen malé návštěvníky zaujaly naše historické kostýmy, královny Žofie Bavorské a kutnohorského havíře, a tak jsme se s kolegy stali součástí jejich foto vzpomínek na veletrh“, doplňuje Dvorská, která má od prosince na starosti v Českém muzeu stříbra propagaci a vztahy s veřejností.

České muzeum stříbra tímto děkuje za možnost prezentace na veletrhu destinačnímu managementu Kutné Hory a Středočeského kraje.

Záštita hejtmana pro výstavu Lucemburkové na českém trůně

Nad výstavou Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně, která bude otevřena na Hrádku od 3. června do 26. listopadu 2016, převzal záštitu hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

Krásné počasí v září přilákalo více návštěvníků

V roce 2015 zavítalo do expozic Českého muzea stříbra v Kutné Hoře celkem 125.514 návštěvníků. Tento výsledek představuje nárůst dlouhodobé průměrné návštěvnosti a lehký pokles oproti roku 2014 (126.923 návštěvníků, a tedy meziroční pokles o 1,2 %). Výraznější byla první polovina sezóny, a to nejen díky mnoha doprovodným programům pro školy, které připravili odborní pracovníci muzea, ale také díky nárůstu ruské a především polské klientely. Její počet se dokonce ztrojnásobil. Přesto ale nadále mezi návštěvníky muzea dominují tuzemští turisté, kteří představují zhruba 2/3 z celkového počtu.

Nejsilnějším měsícem bylo září, kdy expozice a důl navštívilo celkem 15.032 návštěvníků a oproti průměru ostatních měsíců se jednalo o více než 16% nárůst. „Je možné, že za zvýšeným zájmem turistů stojí krásné počasí, kterého jsme si letos v září mohli užít. Tradičně se velkému zájmu turistů těšíme během prázdninových měsíců. Letos je neodradila ani velká vedra – naopak. Lidé v návštěvě dolu viděli možnost se alespoň na chvíli příjemně ochladit“, komentuje výsledky vedoucí průvodců Michal Jilma.

Naopak v listopadu, posledním měsíci sezóny, byl zaznamenán mírný pokles v řádu desítek návštěvníků a enormní zájem o víkendové prohlídky na úkor prohlídek ve všední dny.

Dlouhodobě patří objekty Českého muzea stříbra mezi nejvíce navštěvované památky v Kutné Hoře a umisťují se na pomyslném třetím bronzovém místě za Kostnicí v hřbitovním kostele Všech Svatých v Sedlci a Chrámem svaté Barbory.

Výstavy a akce

Muzeum se tradičně připojuje k celorepublikové akci Dny evropského dědictví, a tak o víkendu 5. a 6. září 2015 navštívilo, připravený program na Hrádku, v Kamenném a Tylově domě za symbolické vstupné celkem 2.631 návštěvníků.

V roce 2015 byly připraveny tematické výstavy a další aktivity u příležitosti 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jednalo se o výstavy „Archeologické výzkumy v Kutné Hoře“, „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“, „Zachráněné poklady“, a výtvarná soutěž pro děti „Historická Kutná Hora očima dětí“. Tyto aktivity probíhaly od května do listopadu a zúčastnilo se jich celkem 28.199 návštěvníků. Muzeum se každoročně zapojuje do Muzejní noci a nabízí tak návštěvníkům atraktivní možnost nahlédnout do historie například prostřednictvím kostýmovaných průvodců a dalších doprovodných aktivit. V letošním roce Muzejní noc proběhla 15. května a programu na Hrádku a v Tylově domě se zúčastnilo celkem 1.613 návštěvníků.

České muzeum stříbra je spolupořadatelem tradiční historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory, která se těší velké divácké oblibě, o čemž svědčí letošních cca 6.500 platících a další tisíce neplatících dětských návštěvníků.

Hrádek

Kromě stálých expozic byly na Hrádku k vidění hned dvě zajímavé výstavy. Výstavu Otakar Schindler – Návrhy scén a kostýmů, navštívilo od 1. dubna do 31. května celkem 12.386 návštěvníků. Výstavu Jan Hus roku 1415 a 600 let poté navštívilo od 7. května do 26. července 3.731 návštěvníků.

Kamenný dům

Výstava „Čaj a káva radost dává“ byla přístupná návštěvníkům od 1. dubna do 29. listopadu a za toto období ji navštívilo celkem 5.871 návštěvníků, z čehož celkem 735 žáků základních škol, pro které odborní pracovníci připravili také doprovodný program a pracovní listy.

Tylův dům

Výstava „Proměny Kutné Hory“, která proběhla od 8. července do 24. října, dala 707 návštěvníkům možnost nahlédnout do historie města díky prezentaci historických a novějších fotografií města, domů, obchodů a zákoutí. Výstava byla pořádána v rámci oslav 20. Výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Návštěvnost v listopadu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2015:

Hrádek3 656
Kamenný dům779
Tylův dům334

Vyhlášení výherců výtvarné soutěže Historická Kutná Hora očima dětí

Dne 3. listopadu v Českém muzeu stříbra v Tylově domě proběhlo vyhlášení výherců výtvarné soutěže – Historická Kutná Hora očima dětí, uskutečněné k 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zároveň byla zahájena stejnojmenná výstava, úvodním slovem PhDr. Zdenky Kubíkové (zástupkyně ředitele ČMS) a ak. mal. Jitky Jelínkové (porotkyně soutěže).

Výtvarné soutěže se účastnilo celkem 13 škol, mateřské, základní a střední školy a gymnázia a to nejen z blízkého okolí, ale dokonce nechyběly práce ani žáků MŠ Komenského z Uherského Hradiště. Mimo škol dodaly své práce i děti z Rodinného centra Špalíček. Celkem se sešlo na 240 prací. Bylo proto nelehké vybrat ty nejlepší. Hodnocení se zhostila porota zastoupena ak. mal. Jitkou Jelínkovou z Kutné Hory a výtvarnicí ČMS Vladimírou Vejmelkovou. Výtvarné práce byly rozděleny do 5 věkových kategorií. Pro velkou účast v II. kategorii do 8 let, se rozhodla porota vytvořit ještě jednu podkategorii. U prací se hodnotila kreativita, nápad a provedení.

Zde jsou výsledky těch nejlepších:

I. kategorie Mateřské školy (12 soutěžících prací)

1. místo Tereza Melšová (6let) MŠ Benešova „U Sluníčka“ K.H.
2. místo Eliška Kellerová (5 let) MŠ Benešova „U Sluníčka“ K.H.
3. místo Eliška Beránková (6let) MŠ Benešova „U Sluníčka“ K.H.
Cena poroty – Emička Lagová a Sofinka Píšťková MŠ Komenského Uherské Hradiště

II. kategorie 1. Stupeň ZŠ mladší (1.- 3. třída/ 6-8 let) (80 soutěžních prací)

1. místo Sára Čermáková ( 7 let) ZŠ TGM
2. místo Marek Dojčiak (8 let) ZUŠ KH
3. místo Aneta Palečková (7 let) ZUŠ KH
Cena poroty Ondřej Melša (3. třída) ZŠ TGM KH

II. kategorie 1. Stupeň ZŠ – starší (4. a 5. Třída/ 9-11 let) (80 soutěžních prací)

1. místo Anna Vanková (10 let) ZUŠ KH
2. místo Vojta Paleček (4.třída) ZŠ Žižkov KH
3. místo Josef Linhart (4. třída) ZŠ Žižkov KH
Cena poroty Lukáš Zelinka (5. třída) ZŠ Malešov

III. kategorie – 2. Stupeň ZŠ (62 soutěžních prací)

1. místo Nela Kopčiková (6. třída) ZUŠ KH
2. místo Petra Benková (8. třída) ZUŠ KH
3. místo Markéta Anna Peldová (kvarta) Církevní gymnázium KH
Cena poroty Alfréd Klimt (kvarta) ZUŠ KH

IV. kategorie – Střední školy a gymnázia (6 soutěžních prací)

2. místo Adéla Marešová (17 let) – 2 práce ZUŠ KH
1. a 3. místo neuděleno

Bylo nám ctí, vybírat z tolika krásných prací a tímto bychom chtěli i všem účastníkům soutěže poděkovat za účast. Bohužel z kapacitních důvodů výstavního sálu, nelze všechny práce vystavit. Proto jsou vystaveny práce těch nejlepších žáků a malý zlomek těch dalších vydařených.

Návštěvnost v říjnu 2015

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2015:

Hrádek9 323
Kamenný dům1 312
Tylův dům259

Stránky