Aktuality a tiskové zprávy

Doprovodný program k výstavě Za kutnohorskými výtečníky II

Ve čtvrtek 30. září 2021 se žáci dvou devátých tříd Základní školy T. G. Masaryka v Kutné Hoře zúčastnili doprovodného programu k výstavě Za kutnohorskými výtečníky II, která probíhá v Tylově domě. Nejprve si od spoluautorky výstavy Evy Entlerové vyslechli výklad o působení Karla Havlíčka v Kutné Hoře a poté se jim věnovala lektorka muzea Kateřina Vavrušková s informacemi o Janu Erazimu Vocelovi. Na závěr si vyplnili pracovní listy a odnesli si tématické knižní záložky.

Za kutnohorskými výtečníky do Tylova domu

Za kutnohorskými výtečníky II. – tak zní plný název výstavy, která je nově připravena a otevřena veřejnosti v Tylově domě, jednom z objektů Českého muzea stříbra. Výstava přibližuje dvě významné kutnohorské osobnosti - Karla Havlíčka Borovského a Jana Erazima Vocela - u příležitosti významných výročí a zároveň navazuje na stejnojmennou výstavu uspořádanou v roce 2014, věnovanou Josefu Braunovi a MUDr. Františku Stáněmu.

Karel Havlíček Borovský (1821 - 1856) s rodinou pobýval v Kutné Hoře 1,5 roku. Po ukončení vydávání Národních novin zde našel tiskaře a prodejce svého nového politicky zaměřeného časopisu SLOVAN. Za články psané a vydávané v Kutné Hoře také stanul před 170 lety před soudem. Do jednoho z článků („Proč jsem občanem?“), za který byl obžalován, můžete nahlédnout právě na výstavě. K dalším zajímavým exponátům patří také jeho osobní korespondence, návrhy pro jeho pomník nebo výběr z dochovaných slavnostních stuh z věnců položených při odhalení tohoto pomníku na Havlíčkově náměstí v srpnu 1883. Netradičním exponátem souvisejícím s Karlem Havlíčkem je pak bohatě vyřezávaná dřevěná klec, u které pracovníci muzea před několika lety objevili starý štítek s nápisem „Klec z pozůstalosti K. Havlíčka B.“. V dochovaných soupisech majetku z jeho pozůstalosti klec sice zmíněna není, ale obecně je známo, že doma choval kanárky. Návštěvníci si také mohou prohlédnout sádrovou bustu Karla Havlíčka od Ladislava Šalouna, která vznikla v roce 1931 a pro výstavu ji zapůjčila Galerie Středočeského kraje.

„Letos si připomínáme 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského,“ uvedla spoluautorka výstavy Eva Entlerová, BBUS (Hons) z odborného oddělení Českého muzea stříbra. „Jedná se o výročí celostátního významu. My jsme se při přípravě výstavy zaměřili především na jeho působení v našem městě a až na jednu výjimku jsou vystaveny exponáty ze sbírek našeho muzea, a to včetně dobových tisků,“ uvedla Entlerová.

Jan Erazim Vocel (1802 - 1871) je další významnou osobností Kutné Hory, poněkud opomíjený kutnohorský rodák, zakladatel českých dějin umění a české archeologie. Jeho jméno si dal do názvu Archeologický sbor Vocel, jehož pokračovatelem je právě České muzeum stříbra. Vocel se věnoval několika disciplínám. Jeho výtvarné nadání mohou návštěvníci posoudit dle několika vystavených skic a akvarelů, kterých je ve sbírkách muzea téměř 200. Vynikl však také díky svému literárnímu nadání a především nadšení, znalostem a zkušenostem z oboru historie a archeologie, pro které byl váženým a uznávaným odborníkem nejen v Čechách, ale i v Evropě.

„Jan Erazim Vocel byl výjimečnou osobností a zakladatelem několika vědních oborů, člověk s celosvětovým renomé,“ dodal Bc. Josef Kremla, vedoucí odborného oddělení muzea a spoluautor výstavy. „Mimořádné jsou jeho zásluhy především na poli historie, archeologie a dějin umění. Na jeho práci navázali členové Archeologického sboru Vocel, kteří shromáždili základ sbírek muzea a „vocelovské hnutí“ se nemalou měrou zasloužilo také o záchranu mnoha kutnohorských památek,“ dodal Kremla.

Výstava potrvá od 9. září do 30. října 2021. K výstavě je připraven také doprovodný edukační program pro žáky základních škol, na který je třeba se předem objednat. Tylův dům je otevřen od úterý do soboty vždy od 10 do 16 hodin. Vstupné na výstavu je 10 Kč.

Návštěvnost v srpnu 2021

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2021:

Hrádek17 911
Kamenný dům2 119
Tylův dům222

Výstava Kněžna svatá Ludmila v Senátu Parlamentu ČR

Kromě přípravy několika výstav ve třech objektech našeho muzea se kolegové z odborného oddělení věnují také přípravě externích výstav. V tomto případě výstavy uspořádané spolkem "Svatá Ludmila 1100 let" v Senátu Parlamentu ČR.

Výstava k příležitosti 1100 let od mučednické smrti kněžny Ludmily byla slavnostně zahájena minulý týden za účasti významných osobností i vedoucího odborného oddělení muzea Bc. Josefa Kremly, který se na její přípravě nemalou měrou podílel. Pro veřejnost bude otevřena do 17. října 2021.

Návštěvnost v červenci 2021

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2021:

Hrádek17 027
Kamenný dům2 130
Tylův dům219

Věstník z Hrádku

Právě vyšlo čtvrté číslo Věstníku z Hrádku. Zdarma si jej můžete vyzvednout v našich objektech na Hrádku, v Kamenném domě a v Tylově domě

Návštěvnost v červnu 2021

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červnu 2021:

Hrádek6 711
Kamenný dům752
Tylův dům136

Dvě nové výstavy byly otevřeny na Hrádku

Minulý týden byly na Hrádku slavnostně zahájeny dvě zcela nové výstavy.

Vernisáž zahájila ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. „Vítám vás a jsem ráda, že se po dlouhé době opět můžeme setkat zde na Hrádku a představit vám výsledky a zároveň různorodost naší práce,“ uvedla při zahájení. Jako první byla představena výstava Václav II., která je připravena k 750. výročí narození českého a polského krále. „Toto výročí jsme v Kutné Hoře nemohli nechat bez povšimnutí. Byl to právě on, kdo v roce 1300 vydal Královské horní právo – Ius Regale Montanorum a zavedl mincovní reformu s ražbou tzv. pražského groše,“ uvedla Hrabánková. „Ujala jsem se přípravy textové části výstavy a ze záplavy dat jsem nakonec využila autorské literární pomoci zbraslavského kronikáře a zpracovala je do tematických celků pro prezentační panely. Kolega Kremla pak řešil hmotné exponáty, kterých je z tohoto období velmi málo. Kromě našich sbírkových předmětů zajistil další exponáty díky pátrání prakticky v celé republice,“ uvedla Hrabánková.

„Mezi spolupracující instituce na této výstavě patří například Národní muzeum, Archeologický ústav AV ČR, Archaia, České vysoké učení technické, Státní oblastní archiv v Praze, Česká numismatická společnost nebo muzea v Kolíně a v Čáslavi. Díky nim si mohou návštěvníci prohlédnout zajímavé originály mapující dobu vlády Václava II. a všem našim partnerům patří velké díky,“ doplnil vedoucí odborného oddělení a spoluautor výstavy Bc. Josef Kremla.

Výstavy se ale otevíraly rovnou dvě. Mgr. Jana Kolečková Veselá připravila pro prezentaci veřejnosti dvacet barokních pláten a výstavu nazvala Zachráněné poklady barokního malířství. Vystavené obrazy prošly restaurováním v letech 2018 až 2020, a to za finančního přispění zřizovatele muzea – Středočeského kraje. Restaurování během těchto dvou let si vyžádalo částku přes jeden milion korun.

Obrazy se do muzea dostaly z různých míst a už při jejich zařazení do podsbírek byly silně poškozené. První návštěvníci velmi ocenili připravené popisky k jednotlivým obrazům s informacemi o jejich původu včetně fotografie před jejich zrestaurováním. „Výstava barokních obrazů z našeho sbírkového fondu představuje výsledky dlouhodobé odborné práce muzejníka, péči a snahu o restaurování vzácných předmětů a výsledné odborné zpracování,“ uvedla ředitelka muzea PhDr. Hrabánková.

Obě výstavy jsou k vidění na Hrádku, výstava Václav II. do 17. října a výstava Zachráněné poklady barokního malířství do 14. listopadu 2021. Vstupné na výstavy je 20,- / 10,- Kč. Aktuální otevírací doba je na webu muzea.

O těchto a dalších výstavách Českého muzea stříbra budeme informovat detailněji.

Návštěvnost v květnu 2021

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v květnu 2021:

Hrádek2 199
Kamenný dům211
Tylův dům48

Od 1. června otevíráme 2. okruh

Do 11. června je počet návštěvníků jedné prohlídky omezen na 8 osob. Od 12. června je počet návštěvníků jedné prohlídky omezen na 25 osob a pro vstup na II. a III. prohlídkový okruh je nutné se prokázat jednou z těchto možností - PCR testem ne starším než 7 dní, antigenním testem ne starším než 72 hodin, dokladem o očkování, nejdříve však 22. den po aplikaci první dávky, potvrzením o prodělaném onemocnění do 180 dnů nebo dokladem o absolvování testu u zaměstnavatele nebo ve škole (potvrzení zaměstnavatele nebo školy, popř. čestné prohlášení).

Stránky