Báňská technika

Báňská technika

Do podsbírky Báňská technika byly zařazeny předměty používané při těžbě a úpravě rud, zpracování kovů a výrobě mincí. Téměř všechny pocházejí z Kutné Hory či kutnohorského rudního revíru. Nejčastěji jsou datovány do 15. až 17. století.

Základ podsbírky tvoří staré sběry Archeologického sboru Vocel z konce 19. a prvních desetiletí 20. století. Další materiál byl získán díky spolupráci s Rudnými doly Kaňk v druhé polovině minulého století a od soukromých dárců.

Podsbírka zahrnuje téměř 2200 kusů sbírkových předmětů zapsaných pod více než třemi sty inventárními a přírůstkovými čísly. Je rozdělena do tří skupin, přičemž v některých případech nebylo toto členění striktně dodržováno:

BT 1 - hornictví - nástroje na dobývání a zpracování rudy (želízka, mlátky, pucky, kopáče, krace), dopravu osob a rudy (žebříky, trejv, hašply), čerpání vody (roury z vodotěžního stroje, korýtka), svítidla (především hliněné a plechové kahany), tesařské sekery a pod.

BT 2 - hutnictví - tygle, hrabice

BT 3 - mincovnictví - tyglíky, struskovací střepy, kapelky a další technická keramika, kleště, tavící očka, míchadla a j.

Většina sbírkových předmětů z fondu Archeologického sboru Vocel byla zkatalogizována v roce 1963. Popisy odpovídají tehdejším představám a bude nutná jejich revize. Do sbírky byly přitom zapsány též četné kopie a modely, které byly později vyřazeny a převedeny do studijního materiálu.