Dvacátá sezóna v Českém muzeu stříbra

Po tradiční zimní přestávce se brány Českého muzea stříbra opět otevírají návštěvníkům. Muzeum vstupuje do nové sezóny pod vedením Bc. Josefa Kremly, kterého od 1. 5. vystřídá nová ředitelka Mgr. Lenka Mazačová.

Návštěvníci od 1. dubna mohou navštívit tři objekty Českého muzea stříbra: Hrádek, Kamenný a Tylův dům. V těch je celkem šest stálých expozic a pro start nové sezóny je připraveno dalších pět tematických výstav.

Hrádek

Hrádek nabídne i v letošní turistické sezóně oblíbený okruh se zážitkem – návštěvou části původního středověkého stříbrného dolu. O historii těžby nebo životu stříbrné šlechty získají návštěvníci informace během individuální prohlídky prvního okruhu zahrnující kompletní interiéry Hrádku včetně tzv. pokladnice s českými mincemi raženými v Kutné Hoře. Texty pro individuální prohlídku jsou k dispozici v 12 světových jazycích, brzy včetně ukrajinštiny.

Na Hrádku budou v pondělí 4. dubna slavnostně zahájeny dvě výstavy. Ve výstavní síni bude již od pátku 1. dubna ke zhlédnutí výstava tří autorů: českých sochařů Jiřího Kašpara a Jiřího Kašpara mladšího a také uznávaného slovenského kameramana a fotografa Andreje Barly. Výstava nese název Dva sochaři a fotograf a vernisáž proběhne 4. dubna od 17 hodin.

A v prvním patře Hrádku pak výstava Česká vrcholná gotika v modelech, která prezentuje práci studentů programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze. Najdete zde prezentační panely s vizualizacemi rekonstruovaných gotických staveb k roku 1420, ale i fyzické modely studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze. Vernisáž proběhne rovněž 4. dubna od 17 hodin. K výstavě je připraven interaktivní program pro žáky mateřských a základních škol s názvem Cesta za gotikou. Během něho si děti budou moci například vytvořit své výtvarné dílo inspirované barevností středověkých vitráží nebo vlastní kamenickou značku.

Novinkou pro letošní sezónu je možnost užít si výhled z balkónu prvního patra Hrádku a také možnost navštívit zdarma každý lichý pátek nádvoří Hrádku s expozicí ve sklepení, zahrady Hrádku s barokními sochami světců, havířskou osadu a výstavu ve výstavní síni v přízemí.

Kamenný dům

Dvě expozice v Kamenném domě představují například originální kamenickou výzdobu sejmutou z kutnohorských památek a život měšťanstva v horním městě.

V Kamenném domě bude 1. dubna v 18 hodin slavnostně zahájena celoroční výstava s názvem Čaj a stříbro prezentující rozsáhlou sbírku historického čajového příslušenství krakovské zlatnické rodiny Komorowski. Výstava se uskuteční pod záštitou Velvyslanectví Polské republiky v Praze. V tentýž den bude zahájena i výstava Průzkum stříbrných dolů kutnohorských instalovaná ve vstupním mázhausu.

„V druhém patře Kamenného domu bude pro návštěvníky nově zpřístupněn, v případě pěkného počasí, balkon a především arkýřová kaple v původní gotickou síťovou zdobenou klenbou zdobenou svorníky s hlavou sv. Jana Křtitele a Beránka božího,“ říká Josef Kremla. „Autorství klenby je připisováno mistru Gauszkemu z Vratislavi,“ dodává.

Tylův dům

V Tylově domě doplní dvě stálé expozice výstava kutnohorského fotografa Miroslava Perného. Výstava Miroslav Perný – fotografie, bude slavnostně zahájena v pátek 1. dubna od 17 hodin.