Hodiny a hodinky

Horniny

V podsbírce HODINY a HODINKY je v současné době evidováno více než 100 kusů hodin, hodinek a jejich součástí. Většina z nich je evidována pouze v prvním stupni. Nejstarší pocházejí ze 17. století. Jsou to kapesní sluneční hodinky z mosazi a slonoviny. Naopak nejmladší jsou kuchyňské hodiny z poloviny minulého století. Převážná část hodin pochází z 19. století. Zastoupeny jsou nástěnné hodiny (cca 40 ks) a pánské kapesní hodinky (cca 30 ks).

Většina hodin je v torzálním stavu, nebo značně poškozena, a to převážně dřevokazným hmyzem a korozí.

Sluneční hodiny jsou zveřejněné také v katalogu slunečních hodin.