Hudební nástroje

Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek

Podsbírka hudebních nástrojů představuje nepočetný soubor nasbíraný především Archeologickým sborem Vocel a muzejním spolkem v Uhlířských Janovicích. Většina hudebních nástrojů má přímý vztah k našemu regionu, ať již svou výrobou nebo původem. Časově lze nástroje zařadit do období 18. až 1. poloviny 20. století.

Mezi nástroje vyrobené v kutnohorském regionu patří např. signální trubka vyrobená Josefem Šťastným v Kutné Hoře nebo flašinet od Jana Paštyky z Čestína. Naopak k nástrojům s regionálním původem lze zařadit např. niněru žebráka Antonína Janečka z Církvic u Uhlířských Janovice nebo citeru slepce Strachovského. Patrně do obou skupin by patřil soubor čtyř rohů ponocných z Mitrova, Žandova, Nepoměřic a Lažic.

Původně rozsáhlejší soubor byl ve spolupráci s odbornými pracovníky Českého muzea hudby v Praze rozdělen v roce 2011 na část regionální a část, která regionální vazby nemá. Tato druhá část byla následně ze sbírky vyřazena a převedena právě do Českého muzea hudby.

Podsbírka v současné době obsahuje 18 kusů sbírkových předmětů.

Správce: Bc. Josef Kremla