Kalendář akcí 2020

Hrádek

1. dubna - 7. června Poklady barokního malířství
Výstava restaurovaných obrazů – záchrana movitého kulturního dědictví ze sbírky ČMS
10. dubna - 26. července Bible a mince – peníze v příbězích Písma svatého
Výstava (ve spolupráci s Českou numismatickou společností) seznamuje s nejstarší historií mincování v kontextu s Písmem svatým. Většina vystavených exponátů ze soukromých sbírek jsou stříbrné mince z doby Ježíše Krista. Vernisáž 9. dubna.
5. května - 26. července IUS REGALE MONTANORUM
Výstava připravena k 720. výročí vydání Královského horního práva a velké mincovní reformy Václava II.
3. července - 13. září Jaroslav J. Alt – Obrazy a kresby
Výstava je připravena k významnému životnímu výročí významného kutnohorského rodáka, malíře, restaurátora a vysokoškolského pedagoga Jaroslava J. Alta. Vernisáž 2. července.
7. srpna - 13. prosince Stavitelé katedrál
Výstava přiblíží nejen vznik středověkých katedrál, ale i jejich funkce, symboliku a výzdobu. Seznámí také s fungováním stavební huti a představí vybrané sakrální stavby u nás i v zahraničí. Výstavní projekt je příspěvkem k 25. výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
18. září - 29. listopadu Spolužáci z Hollarky
Společná výstava výtvarných děl několika autorů – absolventů Střední umělecké školy Václava Hollara v Praze. Vernisáž 17. září.
8. prosince 2020 - 10. ledna 2021 Zimní radovánky – vánoční výstava
Výstava se zimní a vánoční tematikou pohladí po duši děti i dospělé.

Kamenný dům

1. dubna - 31. listopadu Černé řemeslo – Kováři a zámečníci na Kutnohorsku
Seznamte se prostřednictvím sezónní výstavy s řemeslem kovářů, podkovářů a zámečníků, s jejich nástroji, pracovními postupy, tradicemi a působením v kutnohorském regionu. Komentovaná prohlídka výstavy proběhne v rámci Mezinárodního dne historických sídel v úterý 21. dubna od 14 hodin a ve středu 22. dubna od 16 hodin.

Tylův dům

1. dubna - 6. června Müllerova mapa Čech
Výstava představí originální tisky největšího starého mapového díla Čech kartografa Jana Kryštova Mullera z roku 1720. 25 listů tvoří mapu o rozměrech 2,8 x 2,4 m.
3. července - 31. října Proměny Kutné Hory ve fotografiích II.
Výstava navazuje na svou první část, která proběhla v roce 2015 a nabízí porovnání míst v Kutné Hoře a okolí prostřednictvím historických a současných fotografií.

Akce

21.-22. dubna Mezinárodní den historických sídel
21. dubna ve 14 hodin, 22. dubna v 16 hodin, Kamenný dům
Seznamte se s řemeslem kovářů, podkovářů a zámečníků, s jejich nástroji, pracovními postupy, tradicemi a působením v kutnohorském regionu.
červenec - srpen, každou středu od 21:30 hod. Noční prohlídky stříbrného dolu
Netradiční zážitek čeká návštěvníky při noční prohlídce středověkého stříbrného dolu, po které si vyrazí Pražský groš. Prohlídky probíhají v rámci Kutnohorského léta. Trvání cca 90 minut.
Vstupné: plné: 180 Kč, snížené: 140 Kč.
12. září Dny evropského dědictví
Dveře našich objektů – Hrádek, Kamenný dům a Tylův dům – se tradičně otevírají návštěvníkům za symbolické vstupné 1,- Kč.
24. září, 9-14 hodin Řemesla nejen pro základní školy
Studenti uměleckých řemesel – studijních oborů SUPŠ a VOŠ Turnov převádějí vybraná řemesla a vysvětlují pracovní postupy s možností vyzkoušet si některé úkony. Vstup zdarma.
říjen  Noc literatury
Hrádek
Z titulů současné světové literatury čtou přední čeští umělci. Vstup zdarma.
28. října Den Středočeského kraje
Sváteční den zve do všech expozic muzea a na další zajímavý doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek s autory výstav, výtvarnou dílnu či jarmark. Vstupné 1,- Kč.
14. listopadu 16. Muzejní noc
Expozice i výstavy ožívají, šermíř brání spanilé dámy a vrcholem večera je tradiční ohňová show. Připraveno je také tvoření v dílnách, jarmark nebo dílna kováře v Kamenném domě. Vstupné do objektů: 1,- Kč.
12. prosince, 10-17 hodin Advent na Hrádku
Tradiční předvánoční akce je oblíbená především u rodin s dětmi, zve na vánoční výstavu, výtvarné tvoření, loutkové divadlo a jarmark. Vstupné na celý program: 20,- / 10,- Kč.

Plán akcí bude upřesňován v průběhu roku.