Kalendář akcí 2022

Hrádek

1. dubna - 30. listopadu Česká vrcholná gotika v modelech
1. dubna - 14. srpna Dva sochaři a fotograf
Jiří Kašpar, Jiří Kašpar ml., Andrej Barla
25. srpna - 20. listopadu Dvakrát měř...
společná výstava dřevěných plastik Michaely Trypesové a historických hudebních nástrojů Jana Klímy
13. září - 23. října Kreativní střední Čechy
27. října - 18. prosince Když vyletí ptáček - Nejstarší fotografické techniky ve sbírce ČMS
6. prosince - 8. ledna Vánoční výstava Tvořivé Vánoce

Kamenný dům

1. dubna - 2. října Průzkum stříbrných dolů kutnohorských
1. dubna - 30. listopadu Čaj a stříbro
7. října - 30. listopadu 160 let Sokola v Kutné Hoře

Tylův dům

1. dubna - 10. července Miroslav Perný – Fotografie
15. července - 30. října Kutná Hora četnická

Akce

25. dubna Mezinárodní den památek a sídel
Hrádek od 17.00
Přednáška RNDr. Jany Králové na téma "Možné ohrožení památek z důvodu poddolování historického jádra města"
20. května Muzejní noc
červenec, srpen Kutnohorské léto
Hrádek - každou středu v červenci a srpnu od 21:30
Noční středověký důl
Kamenný dům - každý čtvrtek v červenci a srpnu od 18:00
Povídání o čaji a ochutnávka různých druhů čajů s čajovým mistrem
15. - 19. srpna Příměstský tábor
17. srpna Šermířské odpoledne
8. září Přednáška o četnících a četnických humoreskách
Hrádek od 18.00
Přednáší JUDr. Michal Dlouhý, PhD., kutnohorský rodák, spisovatel a duchovní otec seriálu Četnické humoresky
10. - 18. září Dny evropského dědictví
13. 9. Hrádek od 17.00, komentovaná prohlídka – stavebně historický vývoj Hrádku (Mgr. Jana Kolečková Veselá)
15. 9. Kamenný dům od 17.00, komentovaná prohlídka – stavebně historický vývoj Kamenného domu (Bc. Josef Kremla)
17.9. Hrádek, komentovaná prohlídka výstavy Česká vrcholná gotika v modelech
17.9. Kamenný dům, komentovaná prohlídka výstav Čaj a stříbro a Průzkum stříbrných dolů kutnohorských
17.9. Tylův dům - doprovodný program pro děti "Kutnohorská pátračka"
17.-18. Trh před Hrádkem
23. září Noc literatury
Tylův dům od 18.00
23. - 25. září Setkání hornických měst a obcí
28. října Den Středočeského kraje
Tylův dům - po celý den komentovaná prohlídka výstavy "Kutná Hora četnická" s autorem JUDr. Michalem Dlouhým, PhD.
5. listopadu Derniéra před rekonstrukcí
Tylův dům
10. prosince Advent na Hrádku
11. prosince Adventní koncert na Hrádku

Plán akcí bude upřesňován v průběhu roku.