Knihy

Ilustrační obrázek

Podsbírka Knihy je nově vzniklou podsbírkou, která se však skládá ze dvou skupin sbírkových předmětů sbíraných Archeologickým sborem Vocel od jeho počátků v roce 1877, a sice Rukopisy a Staré tisky. Obě skupiny vznikly jako sbírky jednotlivých darů, které doplňovaly zisky ucelených souborů – knihoven významných osobností města nebo členů sboru. Patří sem tak např. knihy z knihovny Jana Erazima Wocela, Emanuela Jägra, Jaroslava Červeného nebo Emanuela Růžičky. Až v roce 1950 získalo muzeum velmi rozsáhlý soubor rukopisů, starých tisků i novodobých knih ze zrušeného kutnohorského voršilského kláštera.

Skupinu Rukopisy tvoří z velké části modlitební knížky chovanek kláštera sv. Voršily a knížky rozjímání a kázání, tedy rukopisy náboženské. Dále se zde nachází kuchařky, domácí lékařské knihy (herbáře bylinek), opisy divadelních her nebo knížky písní. Jako jednotliviny lze jmenovat opisy historických a právních tisků, sešitky výloh domácností nebo staré školní sešity. U rukopisů evidovaných jako autografy kutnohorských spisovatelů (např. Josef Braun nebo Jan Lier) zůstává otázkou, jestli se nejedná opět o pouhé opisy. Naproti tomu rukopis eposu „Přemyslovci“ a deník J. E. Wocela jsou nepochybně autentické. Zcela mimořádným rukopisem je tzv. Graduál Českého muzea stříbra (přír. č. 88/85) z přelomu 15. a 16. století.

Tato část podsbírky v současné době obsahuje téměř 500 kusů sbírkových předmětů.

Značná část rukopisů je publikována v Repertoriu rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, díl 2.

Ilustrační obrázek

Skupinu Staré tisky tvoří tisky vydané od vzniku knihtisku až do roku 1800, provenienčně se nejedná pouze o tisky české, ale i zahraniční, tedy celoevropské. Tuto časovou hranici překračují pouze tisky kutnohorské provenience. Tématicky lze tisky rozdělit na Bible a biblické tisky (sbírka obsahuje téměř všechna česká vydání Bible), tisky náboženské, historické, právnické, lékařské nebo kalendáře.

Nejvýznamnějším tiskem, resp. tisky jsou dva exempláře Bible kutnohorské vydané Martinem z Tišnova v roce 1489. Nejedná se však o jediné prvotisky (inkunábule), které muzeum spravuje. Z českých prvotisků se ve sbírce nachází ještě Pražský misál z roku 1498 a ze zahraničních hned tři exempláře římského misálu vydaného Mikulášem Ketzlerem v Basileji v roce 1485.

Tato část podsbírky prozatím obsahuje pouze necelých 140 kusů sbírkových předmětů. Další stovky tisků jsou prozatím evidovány v Knihovně ČMS, následně budou postupně zapisovány do sbírky ČMS.

Jeden exemplář Bible kutnohorské byl v roce 2009 digitalizován a následně umístěn na portále Manuscriptorium.

Správce: Bc. Josef Kremla