Královská křížovka

Vážení virtuální návštěvníci a příznivci našeho muzea,

v letošním roce jsme byli nuceni již podruhé uzavřít všechny naše objekty, expozice i sezónní výstavy. Stejně jako na jaře pro vás i teď připravujeme nějaké zajímavosti o našem muzeu a o našich sbírkách, pokusíme se vám virtuálně představit připravovanou vánoční výstavu věnovanou tentokrát všemožným zimním radovánkám, anebo si na vás vymýšlíme různé (nenápadně vzdělávací) soutěže, křížovky a testíky.

Prvním z těchto virtuálních zážitků by mohla být třeba naše Královská křížovka, tedy pár jednoduchých otázek týkajících se našich českých králů. Ale protože se jich půlka jmenuje Václav a ta druhá Ferdinand, končí řada políček naší tajenky šedivými políčky, do kterých patří již jen římské číslice označující pořadí toho kterého krále na českém trůně.

Vyluštěnou tajenku posílejte od 26.10. do 2.11. na adresu pr@cms-kh.cz. Všichni úspěšní řešitelé obdrží zajímavou knižní cenu a jeden vylosovaný volnou vstupenku do všech expozic Českého muzea stříbra s platností do konce roku 2021. Výhru je třeba osobně vyzvednout, jakmile to situace dovolí.

Přejeme vám hodně štěstí a negooglete :-)

Křížovka

Křížovka v excelu ke stažení.

1. Který český král byl označován jako husitský král?

2. Který český král zavedl v Kutné Hoře ražbu pražských grošů?

3. Který panovník nám zrušil kutnohorskou mincovnu?

4. Který panovník byl přezdíván starý Procházka?

5. Který český král rád a často pobýval v Kutné Hoře?

6. Jak byl nazýván král Ladislav I.?

7. Který český král byl nazýván král cizinec, král diplomat nebo létající král?

8. Kdo je autorem kroniky vlády Karla IV. Vita Caroli?

9. Přemysl Otakar II. byl nazýván jako král …

10. Jak se jmenoval první český dědičný král?

11. Který český král ukončil v Kutné Hoře ražbu pražských grošů?

12. Jak byl nazýván Karel IV.?

13. Jak se jmenoval poslední korunovaný český král?

14. Jak se jmenoval nejdéle vládnoucí korunovaný český král?

15. Jak se jmenoval první český král?

16. Jak se jmenuje královské sídlo, kde byl Vladislav Jagellonský zvolen českým králem?

17. Který český, polský a uherský král byl zavražděn v Olomouci?

Pro správné odpovědi klikněte zde