Kramářské tisky

V šedesátých letech 20. století byla založena podsbírka kramářských tisků, která je evidována pod signaturou KN. V podsbírce jsou zastoupeny světské i náboženské písně, modlitby, ale také nábožná ponaučení, vstupenky na kulturní akce, pomněnky, reklamní tisky aj.

Nejstarší tisky pocházejí ze 17. století. V současnosti je v podsbírce evidováno téměř 2 600 tisků.

Kramářské tisky je termín označující soubor většinou drobných tisků, u kterých není obvykle znám autor textu a někdy ani místo tisku a jméno tiskaře. Tyto tisky patřily k čistě komerčnímu artiklu pro nejširší vrstvy obyvatel, který nebyl prodáván knihkupci, ale až do počátku 19. století potulnými kramáři a zpěváky na trzích, poutích nebo různých slavnostech. A protože si je kupovaly zejména lidové vrstvy, tedy chudší obyvatelé, musely být cenově dostupné. Tisk proto probíhal na malé formáty horšího papíru – obvykle se jednalo o tzv. šestnácterku (arch papíru složený čtyřikrát na výšku i na šířku – na každý arch se tak vešlo 16 tiskových stran) o rozměrech mezi 100 až 150 mm na výšku (nebo i menšími), přičemž nejčastěji byly potištěny čtyři takto malé listy (čtvrtina šestnácterky). Rovněž typografická úroveň bývala poněkud nedbalá, grafická výzdoba byla buď velmi primitivní, nebo žádná. Občas se ale i tak vyskytly kramářské tisky zdobené pěknými dřevořezy. Charakteristický je rovněž vyšší náklad (okolo 1 000 kusů), ale pro jejich nízkou materiální kvalitu a časté užívání se často dochovaly ve velmi špatném stavu. Výjimku tvoří jejich ucelené soubory – sběratelské konvoluty, tzv. špalíčky, ve kterých bývalo v pevné vazbě svázáno až několik desítek různých kramářských tisků.

Po obsahové stránce jsou v naší sbírce jednoznačně nejpočetněji zastoupeny náboženské písně a modlitby, které se prodávaly při poutích a církevních svátcích. Ze světských motivů převládají opět písně lidové nebo milostné, ale nalezneme zde i zprávy ze světa, zejména války s Turkem, různé katastrofy (povodně, zemětřesení, morové nákazy), pohádková vyprávění o rytířích, ale i krimi-zprávy o krádežích, loupežích, vraždách a popravách nebo písně pohřební. V případě, že daný kramářský tisk „došel“, nechali si ho prodejci vytisknout znovu v podobné nebo změněné typografické úpravě, takže jsou písně, které známe v mnoha různých variantních vydáních.

Systematickému evidování a odbornému zpracování se v letech 1971 a 1972 věnovala tehdejší historička muzea PhDr. Helena Štroblová. Za dva roky zkatalogizovala 2 000 kusů drobných tisků. Zároveň ale sbírku bohužel doslova „zaplevelila“ tisky, které do ní rozhodně nepatří – pozvánky na plesy a jiné společenské akce 19. století, taneční pořádky, vstupenky, reklamní tisky, různá torza starých tisků, někdy dokonce i rukopisy, rozsahem kratší tištěné knihy atd. Na práci dr. Štroblové navázala v 80. letech minulého století etnografka PhDr. Zdeňka Kubíková, která zkatalogizovala dalších téměř 700 kusů. Po roce 2000 bylo potřeba digitalizovat původní papírové inventární karty do evidenčního databázového programu Bach, tedy všechny karty přepsat do počítače. Tehdy však nešlo o pouhé prosté přepsání karet, ale dr. Kubíková se rozhodla pro doplnění a opravení původních záznamů. V mnoha případech se tak jednalo de facto o novou katalogizaci. V letech 2009 až 2014 ze sbírky zároveň vytřídila a vyřadila více jak 200 kusů tisků, které do ní nepatřily, tedy zhruba 10% jejího původního obsahu.

Od roku 2008 se snažíme část kramářských tisků restaurovat. Přednost dostávají zejména kramářské tisky regionální provenience, tedy vytištěné v Kutné Hoře nebo Čáslavi, nebo tisky ze 17. století, příp. ty s výjimečnou grafickou výzdobou (jedná se zejména o dřevořezy).

Restaurované kramářské tisky