Kramářské tisky

V šedesátých letech 20. století byla založena podsbírka kramářských tisků, která je evidována pod signaturou KN. V podsbírce jsou zastoupeny světské i náboženské písně, modlitby, ale také nábožná ponaučení, vstupenky na kulturní akce, pomněnky, reklamní tisky aj.

Nejstarší tisky pocházejí ze 17. století. V současnosti je v podsbírce evidováno téměř 2 600 tisků.