Kutná Hora hostila setkání tajemníků ORP Středočeského kraje

Na sklonku dubna 2022 proběhlo v Kutné Hoře setkání tajemníků obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje. Součástí jejich programu byla mj. i návštěva Českého muzea stříbra. Tajemnice a tajemníci v čele s ředitelem krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Janem Louškou navštívili expoziční okruh Cesta stříbra se stříbrným dolem. Ve spolupráci s GASK jsme připravili soubor propagačních materiálů o našich dvou institucích, který, jak pevně věříme, se stane potenciálem pro další spolupráci mezi těmito obcemi a naším muzeem, resp. Galerií Středočeského kraje.