Literární kvíz

Vážení virtuální návštěvníci a příznivci našeho muzea,
Připravili jsme pro vás další virtuální zážitek v podobě Literárního kvízu. Odpovědi posílejte do 9. listopadu 9:00 na adresu pr@cms-kh.cz.

Všichni úspěšní řešitelé obdrží zajímavou knižní cenu a jeden vylosovaný volnou vstupenku do všech expozic Českého muzea stříbra s platností do konce roku 2021. Výhru je třeba osobně vyzvednout, jakmile to situace dovolí.

Přejeme vám hodně štěstí a negooglete :-)

 1. Uveďte jména spisovatelů, kteří se narodili nebo působili v Kutné Hoře.
  Spisovatelé
 2. Z kterého roku pochází 1. vydání díla Staré paměti kutnohorské jezuity Jana Kořínka?
  a) 1669
  b) 1675
  c) 1680
 3. Které z následujících děl J. K. Tyl nenapsal?
  a) Hlatipisec
  b) Pomněnky z Roztěže
  c) Rozina Ruthardova
 4. Jak znělo vlastní jméno spisovatele a dramatika Jaroslava Vrchlického?
 5. Kde se nachází rodný dům spisovatele Josefa Brauna?
  a) Palackého náměstí
  b) Jungmannovo náměstí
  c) Komenského náměstí
  Rodný dům spisovatele Josefa Brauna
 6. Jak se jmenuje drama Gabriely Preissové, které zhudebnil Leoš Janáček?
 7. Který z těchto autorů se nenarodil v Kutné Hoře?
  a) Josef Braun
  b) Jan Lier
  c) Rudolf Krupička
 8. Jaký byl název časopisu, který Karel Havlíček Borovský vydával v Kutné Hoře v letech 1850 – 1851?
 9. Podle čeho si básník, prozaik a pohádkář Zdeněk Sláma (1924-1989) zvolil pseudonym Jiří Ostaš?
 10. Jak se jmenoval autor životopisných románů o Mikuláši Dačickém z Heslova či malíři Petru Brandlovi, který se narodil v Nových Dvorech u Kutné Hory a zemřel v koncentračním táboře Dachau?
  Škola v Nových Dvorech

Pro správné odpovědi klikněte zde