Mapy a plány

Podsbírka map a plánů představuje soubor kartografického materiálu regionálního, celostátního, ale i celosvětového charakteru. Počátky sbírky sahají až k Archeologickému sboru Vocel a tedy do poslední čtvrtiny 19. století. Téměř polovina podsbírky však byla v roce 1983 přeřazena do Národního muzea a Muzea hlavního města Prahy. V současnosti je podsbírka členěna do následujících skupin:

 • Historické mapy (rekonstrukční mapy historických stavů)
 • Svět a kontinenty
 • Státy
 • Čechy
 • Města
 • Plány domů
 • Kutnohorsko
 • Kutná Hora
 • Domy v Kutné Hoře
 • Atlasy
 • Glóby
 • Geologické a báňské mapy

Podsbírka v současné době obsahuje přes 830 sbírkových předmětů, které jsou z velké části inventarizovány i ve druhém stupni evidence a přístupny v on-line katalogu.

Řada zajímavých map a plánů byla v roce 2010 publikována v 22. svazku Atlasu historických map měst ČR, který je věnován právě Kutné Hoře.

Správce: Bc. Josef Kremla