Modely a kopie

Ilustrační obrázek

Podsbírku modely a kopie lze rozdělit do dvou základních skupin a několika jednotlivin. Nejcennější a nejstarší částí jsou modely kutnohorských památek (chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Kamenný dům, kostel Nejsvětější Trojice a další) před jejich puristickou restaurací na sklonku 19. století. Druhou skupinu lze označit jako pomníky a pamětní desky, tedy jejich modely (např. pamětní deska Felixe Jeneweina) nebo sádrové odlitky pamětních desek pořízené v průběhu 2. světové války před jejich zrekvírováním.

Podsbírku doprovází poměrně rozsáhlý soubor studijního materiálu, který obsahuje celou řadu velmi cenných modelů a kopií. Jen namátkou lze upozornit na modely okenních konzolek průčelí Kamenného domu, sbírku několika set kopií pečetí nebo odlitky nápisů a reliéfů z kutnohorských zrekvírovaných zvonů. V budoucnu bude z tohoto souboru jistě vybráno několik předmětů, které se zaevidují přímo do muzejní sbírky.

Podsbírka v současné době obsahuje přes 23 kusů sbírkových předmětů, které jsou všechny inventarizovány ve druhém stupni evidence a přístupny v on-line katalogu.

Doprovodný studijní materiál je částečně rovněž inventarizován (několik desítek kusů z celkového počtu 1600) a přístupný v on-line katalogu.

Správce: Bc. Josef Kremla