Nově vydané publikace z Kuttny

V loňském roce vydalo Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) několik nových publikací s regionální tématikou.

Autorem první z nich je Martin Bartoš mladší, který upravil svou diplomovou práci popisující historii a stavební stránku domu čp. 379 na Palackého náměstí, nazývaného dům U tří pávů. Publikace nese název Dům zvaný Pávovský v Kutné Hoře a je doplněna několika výkresy a množstvím fotografií, které autor čerpal také z fotoarchivu Českého muzea stříbra.

Vlastivědný sborník Kutnohorsko 22 obsahuje články samotného vydavatele Ing. Martina Bartoše, CSc. Zabývají se historií a nápisy tzv. Kalvárie – památníku v horní části Kaňkovských vrchů, identifikací kostelů na titulním listu Kutnohorského graduálu, motivem sv. Jiří na portálu kostela v Záboří nad Labem a hornickou kaplí sv. Maří Magdaleny nad Fiolníkem u Vlastějovic.

Další publikaci Kutnohorské kapličky napsal Martin Bartoš ve spolupráci se svojí dcerou Annou, která jí doplnila svými kresbami. Přináší přehled a popis kapliček v Kutné Hoře a okolí a zmiňuje i to, kde stávaly dnes již kapličky zaniklé.

Ve spolupráci s doktorandkou Ing. Michaelou Janečkovou a geoložkou Českého muzea stříbra RNDr. Janou Královou napsal studii o tzv. muflích nacházejících se ve sbírkách muzea. Mufle sloužily jako keramický kryt pro menší nádobky, ve kterých se analyzovaly vzorky stříbra nebo rudy.

České muzeum stříbra vede s panem Bartošem dlouhodobou spolupráci spočívající především v poskytování obrazových a dalších materiálů pro vydávání publikací. Díky této spolupráci můžou zájemci najít většinu publikací vydaných Kuttnou v plné verzi na webových stránkách muzea. Kdo ale stále dává přednost tištěným knihám, může si je přijít vypůjčit do muzejní knihovny hned, jak to epidemická situace dovolí a knihovny budou zase otevřené.