Paleontologie

Zkameněliny jsou na Kutnohorsku a Čáslavsku vázány především na usazené horniny svrchní křídy, přesněji na období cenomanu a spodního turonu. Výskytem pestrých fosilních společenství příbojové facie prosluly již v 19. století zejména lokality Kaňk a Kamajka, z nichž také pochází nejzajímavější část paleontologické sbírky Českého muzea stříbra. Zvláštní kapitolu tvoří pozůstatky čtvrtohorních savců, které byly objeveny ve sprašových sedimentech v Kutné Hoře a okolí. Celý soubor doplňují vzorky z jiných lokalit, jak českých, tak zahraničních.

Základem sbírky se stala ukázková kolekce kutnohorského učitele Aloise Horáčka, kterou na konci 19. století získal Archeologický sbor Vocel. Příležitostně byla doplňována novými sběry. V současnosti čítá paleontologická podsbírka skoro 1200 kusů sbírkových předmětů zpracovaných pod více než 400 inventárními a přírůstkovými čísly. Nově byla obohacena nákupem sbírky po zesnulém RNDr. Františku Novákovi, jejíž zpracování si vyžádá delší dobu.

Inventarizované předměty jsou přístupny v on-line katalogu.