Numismatika

Podsbírka Numismatika patří mezi nejstarší a nejrozsáhlejší sbírkové fondy našeho muzea. Založena byla v roce 1877 a od samého počátku byla zaměřena na mince ražené v kutnohorské královské mincovně ve Vlašském dvoře (1300 až 1726). Postupem doby byla četnými dary rozšířena o další platidla dobová i historická (od antiky po současnost), medaile a svátostky. V průběhu druhé poloviny minulého století proběhla centralizace malých městských muzeí, čímž byl numismatický fond rozšířen o sbírky muzeí v Uhlířských Janovicích, Vlastějovicích a Ratajích nad Sázavou. V roce 1980 došlo k poměrně velké delimitaci orientálních a zámořských mincí do Náprstkova muzea v Praze. Zároveň však vznikla koncepce vytvořit v kutnohorském muzeu krajské středočeské numismatické pracoviště. Měly sem být tak převedeny veškeré numismatické sbírky všech středočeských muzeí. Naštěstí se tak stalo v roce 1981 pouze u sbírky Okresního muzea Mělník.

V současné době je celá podsbírka rozdělena do pěti základních skupin:

  • Mince (sign. M 1) – jsou zaměřeny na produkci kutnohorské mincovny, tedy grošové a tolarové období (1300 až 1726). Skupina však obsahuje ražby prakticky z celé Evropy od dob antických až po současnost. Velkou část pak představují ražby rakouského mocnářství. Skupina obsahuje více jak 15.000 kusů mincí. Velký vědecký potenciál pak mají zde uložené nálezy – poklady z denárového, grošového a tolarového období (celkem asi 3600 kusů)
  • Medaile (sign. M 2) – představují sbírku rakouské a československé medailérské tvorby 19. a 20. století (přes 1.200 kusů). Najdou se zde však i ražby starší a velmi vzácné, např. medaile Františka I. Lotrinského a Marie Terezie a jejich dětí z roku 1759.
  • Svátostky (sign. M 3) – jsou církevní ražby medailového charakteru (asi 80 kusů). Tyto drobné ražby měly především význam poutní (razily se např. u významných poutních kostelů). Další typ vydávaly nejrůznější církevní instituce (kláštery, kongregace a pod.). Tyto svátostky zobrazovaly biblické postavy, světce nebo biblické citáty.
  • Bankovky (sign. M 4) – zahrnují papírová platidla opět z velké části Evropy s důrazem na bankovky rakouské a československé. V současné době tato skupina čítá na 1.500 kusů.
  • Razidla (sign. M 5) – jsou nejmenší skupinou, která obsahuje pouze několik málo razidel. Jedná se buď o razidla kutnohorských mincí, ve třech případech o razidla mincí ražených ve Vlašském dvoře.