Poslední přání popraveného odbojáře

V letošním roce si připomínáme 80. let od poprav několika členů odbojové organizace Národní obranný svaz (NOS). Jejími členy bylo několik občanů z Kutné Hory a z okolních vesnic. Mezi nimi např. také kutnohorský obchodník Josef Tomášek a chlístovický rolník Josef Strnad. A právě jemu bude věnována pietní akce v Chlístovicích, která se uskuteční 4.11. 2023 od 10 – 13.30 hodin a bude spojena s vyzdvižením zvonu do věže kostela sv. Ondřeje v Chlístovicích. Iniciátorkou akce je MUDr. Květa Bačkorová, která nechala odlít zvon na památku svého dědečka Josefa Strnada. Josef Strnad vstoupil za 1. světové války do československé legie v Rusku a ve druhé světové válce spolupracoval se zmíněnou odbojovou organizací. Za účast v odboji a vedení regionální organizace NOS Kutná Hora venkov byl popraven spolu s Josefem Tomáškem a pěti dalšími druhy v drážďanské sekyrárně dne 15.10. 1943. Ve svém dopise na rozloučenou uvedl tři přání. První z nich se nikdy nesplnilo, chtěl být pohřben v Chlístovicích. Přál si, aby jeho potomci hospodařili na rodinném majetku i po jeho smrti, což se podařilo díky polistopadovým restitucím. Posledním jeho přáním bylo, aby v kostele sv. Ondřeje visel ještě jeden zvon. A právě toto přání bude vyplněno v sobotu 4. listopadu, kdy bude zvon nesoucí jeho jméno – Josef – vynesen do věže chlístovického kostelíka. Pořadateli akce jsou Sionský kostelík z. s., Obec Chlístovice, Římskokatolická farnost Bykáň a České muzeum stříbra.