Příměstský tábor Putování ve středověku na Hrádku

Ve dnech 15. 8. – 19. 8. 2022 proběhl v Českém muzeu stříbra příměstský tábor Putování ve středověku. Tábora se účastnilo 16 dětí z Kutné Hory a blízkého okolí ve věku 7 - 12 let. Hlavním místem, kde se tábor odehrával, byla budova Hrádku a muzejní zahrada. Často vysoké teploty, které tábor doprovázely, změnily sled programu. Asi nejpříjemněji bylo dětem v pondělí, kdy navštívily středověký důl a dokonce nalezly stříbrný poklad. Vyzkoušely si práci havířů a hašplířů a na závěr si vyrazily pražský groš. Poté si každý vyrobil havířský kahánek.

V úterý byla na programu středověká řemesla. Mladí muzejníci se na okamžik proměnili ve středověké písaře a napsali si husím brkem svou listinu. Pak přišel na řadu knihtisk, který vyrobil a pro tuto akci zapůjčil pan Jan Alt. Děti si mohly vytisknout sebou navržené bájné zvíře a poté vybarvit. Poté následovala prohlídka Kamenného domu, kde měly děti hledat dle interaktivních kartiček příslušná řemesla či nástroje v rámci expozice. Na řadu přišlo i lapidárium, kde vstoupily děti do nejhlubších částí budovy. Měly zde objevit další poklad, tentokrát v podobě „drahokamů“.

Ve středu se děti oblékly do středověkých kostýmů, které nám zapůjčila ak. mal. Jitka Jelínková, a vyrazily za Kutnohorskými pověstmi. Během putování po městě si děti zahrály několik pověsti: Založení Kutné Hory, O původu chrámu sv. Panny Barbory, O růži, Rozina Ruthardová, O Meluzíně, Zvon Semerník, O krveprolití ve Vlašském dvoře. Děti se převtělily do jednotlivých postav a velice si to užily. Pro velký úspěch jsme v tomto programu pokračovali i poslední den. Středeční odpoledne patřilo šermu, kdy na Hrádek zavítala skupina NOVUS ORIGO. Předvedla dětem rytířské zápolení a představila jednotlivé středověké zbraně. Děti si mohly dokonce některé z nich obtěžkat a obléci si část výzbroje, např. přilbu. Odpoledne věnovaly tkaní koberečků, které je velmi bavilo.

Ve čtvrtek jsme v Tylově domě navštívili výstavu Kutná Hora četnická a celé dopoledne jsme věnovali četnickému povolání. Děti si zde zahrály na Kutnohorskou pátračku, na řadu přišly otisky prstů, popis podezřelé osoby, byla i nasazena želízka. Velkou náhodou jsme dostali od maminky účastnice tábora paní Vendulky Marečkové nabídku, že můžeme navštívit i Policii ČR v Kutné Hoře. Této nabídky jsme samozřejmě rádi využili. Byla nám představena nejen denní práce policistů, ale také jejich vybavení včetně automobilů. Odpoledne si děti vyrobily svícen a papírovou loutku či vymodelovaly svou sošku z rychleschnoucí hmoty.

Poslední den se pokračovalo v kutnohorských pověstech, pak následovala procházka Po stopách kutnohorských mlýnů v rámci města. Po obědě někteří účastníci již opouštěli tábor, došlo tedy na pasování kutnohorských mladých muzejníků a rozloučení. Kdo ještě odpoledne zůstal, mohl si vyrobit šperk – náramek či klíčenku. Při loučení byly děti smutné, že už tábor končí, a již se ptaly na možnost účastnit se v příštím roce. Znamená to pro nás výzvu, ale také je nám odměnou dobrý pocit, že se u nás děti něčemu naučily a byly spokojené.

Za příměstský tábor připravily lektorky Kateřina Vavrušková a Adéla Javůrková