Ukázky restaurovaných předmětů

Alexander Agricola: Cecus non judicat de coloribus, rukopisný notový zápis skladby, asi počátek 16. století

Podsbírka: Hudebniny

Př. číslo: 72/2013

Restaurováno 2015: Markéta Kropáčková

Restaurátorská zpráva č. X9/298

Cena: 15.000,- Kč

Restaurováno v roce: 2015