Ukázky restaurovaných předmětů

Rajská Růže. Kutná Hora – František Vincenc Korec [1774 až 1807]

Podsbírka: Knihy

Přírůstkové číslo 89/2015

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Restaurátorská zpráva č. X9/298

Cena: 7.400,- Kč

Restaurováno v roce: 2015

Jacobus de Voragine: PASIONÁL čili Život a umučení všech svatých mučedlníků. Praha [tiskař Bible pražské] 1495

Podsbírka: Knihy

Přírůstkové číslo 88/2015

Restaurovala: Mgr. Kateřina Ďoubalová

Restaurátorská zpráva č. X9/283

Cena: 52.300,- Kč

Restaurováno v roce: 2014

Duchovní Poklad. Kutná Hora – František Vincenc Korec 1778

Podsbírka: Knihy

Přírůstkové číslo 141/2014

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Restaurátorská zpráva č. X9/270

Cena: 7.800,- Kč

Restaurováno v roce: 2014

Každodenní Oběť Bohu. Kutná Hora – František Vincenc Korec [1774 až 1807]

Podsbírka: Knihy

Přírůstkové číslo 140/2014

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Restaurátorská zpráva č. X9/270

Cena: 9.400,- Kč

Restaurováno v roce: 2014

Způsob Desíti=Páteční A Devíti=Denní Pobožnosti Sv. Františka Xaveria. Kutná Hora – Jiří Vojtěch Kincl 1740

Podsbírka: Knihy

Přírůstkové číslo 139/2014

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Restaurátorská zpráva č. X9/270

Cena: 6.900,- Kč

Restaurováno v roce: 2014

Bůh gest nejčistší láska. Kutná Hora – František Vincenc Korec 1798

Podsbírka: Knihy

Přírůstkové číslo 138/2014

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Restaurátorská zpráva č. X9/270

Cena: 8.900,- Kč

Restaurováno v roce: 2014

Heylsame Andacht Zu dem grossen Heiligen Abbt und Beichtiger PROCOPIO S. Benedicti Ordens. Kutná Hora – Jan František Šleret 1767

Podsbírka: Knihy

Přírůstkové číslo 137/2014

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Restaurátorská zpráva č. X9/270

Cena: 6.300,- Kč

Restaurováno v roce: 2014

Bernard Kryštof Kašparides: Vedle Vinše pobožného v přicházejicím novým Roku stálé Zdrávy. [Kutná Hora 1701]

Podsbírka: Knihy

Přírůstkové číslo 78/2013

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Restaurátorská zpráva č. X9/270

Cena: 960,- Kč

Restaurováno v roce: 2014

Marya, Wywolená Hor Kuttenských, 136/2014

Podsbírka: Knihy

Praha – Jan Karel Hraba, 1746

Restaurovala: Mgr. Kateřina Ďoubalová

Rest. zpráva č. X9/247

Cena: 50.500,- Kč

Restaurováno v roce: 2013

Biblij Cžeská, přír. č. 41/99

Podsbírka: Knihy

Menší Město pražské - Jiří Melantrich, 1549

Restaurovala: Mgr. Kateřina Ďoubalová

Rest. zpráva č. X9/247

Cena: 50.500,- Kč

Restaurováno v roce: 2013

Stránky