Ukázky restaurovaných předmětů

Každodenní oběť Bohu, přír. č. 5/65

Podsbírka: Knihy

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Rest. zpráva č. X9/195

Cena: 6.400,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Soubor sedmi drobných kutnohorských tisků, 595/98 - 601/98

Podsbírka: Knihy

Horlivé modlitby, Kutná Hora 1773 až 1808

Krátké vypsání přítomného milostivého léta, Kutná Hora 1776

Větší sláva sv. Václava, Praha 1678

Pět červených korálův, Kutná Hora 1773 až 1808

Červená růžička, Kutná Hora 1802

Nebeský budíček, Kutná Hora 1786

Nebeský budíček, Kutná Hora 1802

Podsbírka Knihy, skupina Staré tisky

Přírůstková čísla 595/98 až 601/98

Restaurovala Mgr. Kateřina Ďoubalová

Restaurováno v roce: 2011

Nový zákon, Mladá Boleslav 1518

Podsbírka: Knihy

Bratrský tisk Mikuláše Klaudiána

Podsbírka Knihy, skupina Staré tisky

Přírůstkové číslo 593/98

Restaurovala Mgr. Kateřina Ďoubalová

Restaurováno v roce: 2011

Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské

Podsbírka: Knihy

Staré Město pražské 1675
Přírůstkové číslo 72/2007

Restaurovala Markéta Kropáčková

Restaurováno v roce: 2009

Rukopis (opis tisku) Simeon Eustach Kapihorský: Historie kláštera sedleckého

Podsbírka: Knihy

Staré Město pražské 1630
Přírůstkové číslo 60/84

Restaurovala Markéta Kropáčková

Restaurováno v roce: 2009

Minucy Hospodářská ke Cti a Chvále Swaté P. Barbory Na Rok Páně Tisýcý sedmystý osmdesátý Třetí

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, F. Korec 1782

Restaurováno v roce: 2008

Minucy Hospodářská ke Cti a Chvále Sw. Wácslawa (pro rok 1777)

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, F. Korec 1776

Restaurováno v roce: 2008

Krátká Správa O Počátku a Množstwí Odpustků … w hlawním kostele u swatého Petra w Ržímě

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora 1773

Restaurováno v roce: 2008

Křesťanské wíry hlawních článků Gruntowé, kteréžto z Heydelberského Katchysmusu podlé Helwetské Konfessy, …

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, F. Korec 1807

Restaurováno v roce: 2008

Pobožné a Důwěrné Cwičení, Neb Krátké Hodinky, A Letanye K Božské Prozřetedlnosti

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, vdova F. Šleretová (cca 1771 až 1773)

Restaurováno v roce: 2008

Stránky