Ukázky restaurovaných předmětů

Starý tisk, přírůstkové číslo 40/99

Podsbírka: Knihy

Diadochos Bartoloměje Paprockého
1602

Restaurovala Kateřina Kukralová, DiS.

Restaurováno v roce: 2005

Stránky