Ukázky restaurovaných předmětů

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci, přírůstkové číslo 1309/80

Podsbírka: Výtvarné umění

Ferdinand Lepge - Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci, 1847, olej na plátně

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: ak. mal. Petr Hampl

Restaurováno v roce: 2011

Blok s plastickou výzdobou točenice, přírůstkové číslo 1824/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Blok s plastickou výzdobou točenice z Vlašského dvora v Kutné Hoře

Opuka, počátek 15. století

Přírůstkové číslo 1824/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2010

Římsa s figurální výzdobou, přírůstkové číslo 2344/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Římsa s figurální výzdobou z průčelí Kamenného domu v Kutné Hoře

Pískovec, konec 15. století – 7 kusů

Přírůstkové číslo 2344/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2010

Mapa toku Labe v okolí Veletova, 1712

Podsbírka: Mapy a plány

Inventární číslo A 79

Restaurovala Irena Homolová

Restaurováno v roce: 2009

Mapa pozemků obce Neškaredice, 2. polovina 16. století

Podsbírka: Mapy a plány

Inventární číslo A 86

Restaurovala Danica Čulenová

Restaurováno v roce: 2009

Mapa Turkaňského rudného pásma, 1665

Podsbírka: Mapy a plány

Inventární číslo A 97

Restaurovala Iva Lukešová

Restaurováno v roce: 2009

Dva plány kutnohorské radnice, která shořela při požáru města roku 1770

Podsbírka: Mapy a plány

Inventární číslo A 121 a A 122

Restaurovala BcA. Michaela Kudová

Restaurováno v roce: 2009

Zvěstování Panny Marie, přírůstkové číslo 435/79

Podsbírka: Výtvarné umění

Zvěstování Panny Marie, temperová malba na lipovém dřevě, Střední Evropa, po roce 1530

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: ak. mal. Petr Hampl

Restaurováno v roce: 2009

Korouhev cechu mlynářů, krupařů a pekařů, inventární číslo H/999

Podsbírka: Textil a oděvy

Korouhev cechu mlynářů, krupařů a pekařů, brokát , střed vyplňuje olejomalba. Na jedné straně plátna svatá Trojice, na druhé svatý Jana Nepomucký se znakem cechu, Čechy, 1847

TRITON - restaurátorský ateliér - restaurovali: M.A. Hana Juránková, ak. mal. Petr Hampl, Jan Dolejšek a ak. soch. Markéta Kynclová

Restaurováno v roce: 2009

Cechovní prapor kloboučníků, inventární číslo H/997

Podsbírka: Textil a oděvy

Cechovní prapor kutnohorských kloboučníků, brokát, ve středu všitý oboustranně malovaný obraz, na jedné straně olejomalba svaté Barbory se znakem města, na druhé apoštol Jakub se znakem kloboučníků, Čechy, 1795

TRITON - restaurátorský ateliér - restaurovali: M.A. Hana Juránková a ak. mal. Petr Hampl

Restaurováno v roce: 2009

Stránky