Ukázky restaurovaných předmětů

Bible svatá, Staré Město pražské – Pavel Severn z Kapí Hory, přír. č. 39/99

Podsbírka: Knihy

1529

Restaurovala: Mgr. Kateřina Ďoubalová

Rest. zpráva č. X9/196

Cena: 48.800,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Anrede an das versammelte Publikum vor der Winterprüfung an der k.k. Hauptschule zu Kuttenberg im Jahre 1798, přír. č. 75/2013

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, 1798

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Rest. zpráva č. X9/195

Cena: 400,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Skalnj duchowé …, přír. č. 74/2013

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, 1810

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Rest. zpráva č. X9/195

Cena: 6.700,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Wýklad na Jonásse Proroka ..., přír. č. 73/2013

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, 1606

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Rest. zpráva č. X9/195

Cena: 7.500,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Každodenní oběť Bohu, přír. č. 5/65

Podsbírka: Knihy

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Rest. zpráva č. X9/195

Cena: 6.400,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Adam a Eva v Ráji, inventární číslo R/2576

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Adam a Eva v Ráji, podmalba na skle, Severní Čechy, 1. polovina 19. století

Restaurovala: Mgr. art. Veronika Kopecká

Cena: 8 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Svatá Rozálie, inventární číslo R/2567

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Svatá Rozálie, podmalba na skle, severočeská sklářská oblast, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Mgr. art. Veronika Kopecká

Cena: 5 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Podobizna Jana Bacha v obrazovém rámu, přírůstková čísla 2470/80 a 2433/80

Podsbírka: Výtvarné umění

Jan Vysekal, Podobizna kutnohorského sokolského činovníka Jana Bacha, olej na plátně, vyřezávaný a zlacený rám, 1878

TRITON - restaurátorský ateliér – restauroval: Petr Hampl, ak. mal.

Cena: 28 700 + 5 200,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Pušky terčovnice se zápalkovým zámkem, inventární čísla V/32 a V/34

Podsbírka: Militária

V/32

Puška terčovnice se zápalkovým zámkem, značeno IOSEPH MASANEK IN KUTTENBERG, 1805.

V/34

Puška terčovnice se zápalkovým zámkem, značeno JOS. MASANEK IN KUTTENBERG, 1816.

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: Robert Ritschel

Cena: 48 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Andělé s nápisovou páskou, přírůstkové číslo 1818/80 a 1861/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Andělé s nápisovou páskou z osového pilíře chrámu svaté Panny Barbory v Kutné Hoře

Pískovec, barokní kopie – 3 kusy

Přírůstkové číslo 1818/80 a 1861/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2011

Stránky