Ukázky restaurovaných předmětů

Palcové měřidlo, 19. stol. (?)

Podsbírka: Báňská technika

Inventární číslo BT1/154

Restaurátorský atelier TRITON, restaurovala Jana Mézlová, ak. soch.

Restaurováno v roce: 2008

Starý tisk, přírůstkové číslo 128/99

Podsbírka: Knihy

ŽATECKÝ, Václav : Minuce. Praha 1517

Minuce byly zvláštní typ kalendáře se seznamem dnů vhodných pro pouštění krve.

Restaurovala BcA. Karina Sojková

Restaurováno v roce: 2007

Starý tisk, přírůstkové číslo 67/99

Podsbírka: Knihy

HÁJEK z Libočan, Václav : Böhmische Chronica. Praha 1596

Jedná se o celkově druhé vydání Hájkovy Kroniky české, ale první německy.

Restaurovala BcA. Karina Sojková

Restaurováno v roce: 2007

Rukopis, inventární číslo RKP 2

Podsbírka: Knihy

Rukopisné folio z kancionálu, 14. století - recto zdobeno figurální zlacenou iniciálou E (svatý Štěpán) a vegetativní drolerií, verso zlacenou iniciálou A

Restaurovala Jana Náprstková

Restaurováno v roce: 2007

Selská židlička, přírůstkové číslo 946/80

Podsbírka: Nábytek

Selská židlička a vyřezávaným opěradlem, měkké dřevo, první polovina 19. století

restauroval: Václav Vokolek

Restaurováno v roce: 2007

Zrcadlo, přírůstkové číslo 960/69 + 818/80

Podsbírka: Nábytek

Zrcadlo se řezaným štítem, Čechy, 1. polovina 19. století

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: Danilo Česal a Petr Hampl, ak. mal.

Restaurováno v roce: 2007

Kolébka, přírůstkové číslo 107/78

Podsbírka: Nábytek

Kolébka, Čechy, 18. století

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: PhDr. Vladimír Bok

Restaurováno v roce: 2007

Dřevěný pozdně gotický reliéf, přírůstkové číslo 1605/80

Podsbírka: Výtvarné umění

Neznámý autor - Zvěstování Panny Marie
lipové dřevo, druhá polovina 16. století

Restauroval: Václav Vokolek

Restaurováno v roce: 2007

W. Welisek, Příležitostný štít Ferdinanda Lepge, přírůstkové číslo 887/80

Podsbírka: Výtvarné umění

W. Welisek, Příležitostný štít Ferdinanda Lepge, 1847, olej na dřevěné desce

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: Danilo Česal a Petr Hampl, ak. mal.

Restaurováno v roce: 2007

Vějíř, inventární číslo H/192

Podsbírka: Textil a oděvy

Vějíř s podobiznami Marie Terezie a Františka Lotrinského, 18. století, hedvábí, papír, dřevo a kost.

Restaurovala: Alena Prajzlerová

Restaurováno v roce: 2007

Stránky